DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
<b>ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA</b>
VOLUME 13, Nr. 1 (2017) Ekonomska procjena sastojina obične bukve i hrasta cera gospodarenih na način blizak prirodnom (CSÉPÁNYI, Péter – CSÓR, Attila) Svjetlosni uvjeti, vlaga tla i pokrivenost vegetacijom na umjetnim progalama u zapadnoj Mađarskoj (KOLLÁR, Tamás) Učinak umjetnih svjetala na zajednice noćnih makrolepidoptera (Lepidoptera: Macroheterocera) (PINTÉRNÉ NAGY, Edit – PÖDÖR, Zoltán) Primjena informacijskih sustava zaštite okoliša u procjeni utjecaja na okoliš (u Mađarskoj) (ELEKNÉ FODOR, Veronika – PÁJER, József) Energetska trava kao sirovina za proizvodnju MDF-a (ALPÁR, Tibor L. – MARKÓ, Gábor) Ispitivanje fotostabilnosti drva običnog graba (Carpinus betulus L.) acetiliranog i premazanog kuhanim lanenim uljem (FODOR, Fanni – NÉMETH, Róbert)
VOLUME 13, Nr. 2 (2017) Praćenje hidrološke ravnoteže na području Nacionalnog parka Kiskunság (BOLLA, Bence – NÉMETH, Tamás Márton) Nadzemna biomasa stabala i sastojina običnog bagrema (Robinia pseudoacacia L.) (RÉDEI, Károly - GÁL, János - KESERŰ, Zsolt - ANTAL, Borbála) Korištenje hrastove (Quercus petreae (Matt. Liebl.) kore za anaerobnu digestacijsku proizvodnju bioplina (MAKK, Ádám Nándor – RÉTFALVI, Tamás – HOFMANN, Tamás) Higroskopnost uzdužno komprimiranog drveta (BÁDER, Mátyás – NÉMETH, Róbert) Sadržaj i sažeci Biltena šumarskih znanosti, Vol. 7, 2017
(Kompletni radovi mogu se pronaći i preuzeti u pdf formatu s internetske stranice časopisa (www.erdtudkoz.hu))
<b>CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING</b> Volume 39 No.1 (2018)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI Model produktivnosti za operacije “cut-to-length” harvestera na južnoafričkim plantažama eukaliptusa za celulozu (JENNIFER NORIHIRO, PIERRE A. ACKERMAN, DIRK LAENGIN, BEN D. SPONG)

ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Produktivnost “cut-to-length” harvesterskih operacija po dobi i iskustva operatera (JUKKA MALINEN, JANNE TASKINEN, TIMO TOLPPA) Produktivnost i troškovi harvarderskih sustava u proredama sitnog industrijskog drva (KALLE KÄRHÄ, ASKO POIKELA, TEIJO PALANDER) Učinci metode kratkotrajnog skladištenja na gubitak vlage i promjenu težine bukovih trupaca (ARKADIUSZ TOMCZAK, GRZEGORZ GRODZIŃSKI, MARCIN JAKUBOWSKI, TOMASZ JELONEK I WITOLD GRZYWIŃSKI) Planiranje mreže šumskih putova u prirodnim šumskim područjima: studija slučaja u sjevernoj Bosni i Hercegovini (VLADIMIR PETKOVIĆ, IGOR POTOČNIK) Studija utjecaja šumskih putova na sastojinsku i stanišnu strukturu u tri talijanske i iranske šume umjerenog područja (RODOLFO PICCHIO, FARZAM TAVANKAR, RACHEL VENANZI, ANGELA LO MONACO, MEHRDAD NIKOOY) Srednjoročne promjene na površinskom sloju tla na vlakama i sječnim linijama nakon produžene sječe: studija slučaja u borealnoj šumi Sjeveroistočne Rusije (ALEKSEY ILINTSEV, ELENA NAKVASINA, ALEKSEJ ALEYNIKOV, SERGEJ TRETJAKOV, SERGEJ KOPTEV, ALEKSANDAR BOGDANOV) Vučna učinkovitost guma u šumskim uvjetima - procjena utjecaja parametara tla i guma (ANNA CUDZIK, MAREK BRENNENSTHUL, WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, JAROSŁAW CZARNECKI) Prekretanje prikolice tijekom prijevoza drva: Eksperimentalni pregled utjecaja vezne točke i šasije (MARCO MANZONE, ANGELA CALVO) Analiza opasnih emisija ručnih šumskih strojeva pokretanih standardnim mješavinama goriva ili alkilatnim gorivom (ALDO CALCANTE, DAVIDE FACCHINETTI, DOMENICO PESSINA) Procjena točnosti digitalnih modela terena nizinskih šuma hrasta lužnjaka izvedenih iz zračnog laserskog skeniranja iz zraka i fotogrametrije (IVAN BALENOVIĆ, MATEO GAŠPAROVIĆ, ANITA SIMIC MILAS, ALEN BERTA, ANTE SELETKOVIĆ) Određivanje vijeka trajanja zupčanika iz sintetiziranih metala s obzirom na zamor i savijanje zuba (SREČKO GLODEŽ, MARKO ŠORI, KREŠIMIR VUČKOVIĆ, STJEPAN RISOVIĆ)
PREGLEDNI RAD Trendovi istraživanja u europskim lancima opskrbe šumskim gorivima: pregled posljednjih deset godina (2007-2016) - Drugi dio: Prekidanje, transport i logistika (MARTIN KÜHMAIER, GERNOT ERBER)
<b>GOZDARSKI VESTNIK</b> Vol. 76 • br. 1
UVODNIK Uvijek novi izazovi u višenamjenskom planiranju šuma (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENE RASPRAVE Brdski biciklizam u prirodnom okruženju u Sloveniji (Peter ZAJC, Mojca GOLOBIČ, Andrej BONČINA) Utjecaj svojstava tla na pojavu klizišta u Sloveniji (Črt ŠUŠTAR, Milan KOBAL)
STRUČNI RADOVI Šumarska pedagogija - način obrazovanja ljudi za održivi razvoj društva (Špela PLANINŠEK, Saša VOCHL, Katarina FLAJŠMAN, Ursa VILHAR, Petar ŽELEZNIK, Špela HABIČ)
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU CARL POSCH - začetnik grupno-prebornog gospodarenja u šumama Gornje Gorenjske (Alojz BUDKOVIĆ) LIFE Klimatski put 2050 (Katarina TRSTENJAK, Boštjan MALI) Stanje državnih šuma nakon vjetroloma u prosincu 2017. godine (Katarina STANONIK ROTER) Riječ u spomen dr. Franje Kordiše (Rafael VONČINA)
<b>GOZDARSKI VESTNIK</b> Vol. 76 • br. 2
UVODNIK Korak ka objektivnijem mapiranju šumskih funkcija (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI Pregled metoda za modeliranje kamenih odrona u Sloveniji (Barbara ŽABOTA, Milan KOBAL) Usporedba selektivnog prorjeđivanja i situacijskog prorjeđivanja u bukovim letvicima na Menini (Domen ARNIČ, Janez KRČ, Jurij DIACI) Obična vinobojka - invazivna alohtona biljka, problematično za obnovu šuma (Maria STARE)

ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU ECO KARST - Ekosustavne aktivnosti krških zaštićenih područja - pokretačke snage za održivi razvoj na lokalnoj razini (Davorin ROGINA) 12. aukcija najvrjednijeg drva u Slovenj Gradecu u znaku suficita (Marta KREJAN ČOKL) Doktorske disertacije na području šumarstva u 2017. (Lucija PERŠIN ARIFOVIĆ) Šumarstvo u izvješćima Ministarstva unutarnjih poslova u godinama 1949. – 1952. (Alojz BUDKOVIĆ)
<br>REVUE FORESTIERE FRANÇAISE</b> RFF - Numéro 3 - 2017
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA Očuvanje crne topole u Francuskoj - trenutno stanje Programa očuvanja i razvoja genetičkih resursa (Marc Villar, Olivier Forestier) Bukva u svjetlu klimatskih promjena: slučaj Belgije (Nicolas Latte, François Lebourgeois, Vincent Kint, Thomas Drouet, Hugues Claessens)
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE Aktivno obnavljanje oštećenih šumskih tala (Juan Luis Flores Fernandez, Peter Hartmann)
POVIJEST I TERITORIJE Njemačko šumarstvo i njegove “fantomske površine” na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (Jawad Daheur)
SLOBODNO IZRAŽAVANJE Francuski paradoks: nedovoljno iskorištena šuma i rizik od velikog uvoza drvenih konstrukcija (Jean-Marie Ballu) Drukčiji pristup “francuskom paradoksu” (Yves Poss) Koja je budućnost europskih šuma suočena s klimatskim promjenama i s ciljem ugljične neutralnosti? (Félix Lallemand, André-Jean Guérin)
<b>OSTALI ČASOPISI</b>
Kako u ovom broju imamo relativno malo znanstvenih časopisa, iskoristit ćemo priliku da popratimo što piše u zadnje vrijeme <b>FORSTZEITUNG</b>, časopis čiji prvi broj iz 1883. imamo u našoj biblioteci. Napominjemo da se ovdje ne radi o znanstvenom časopisu.
<b>FORSTZEITUNG</b> 1/2018
NAGLASCI: ŠUMSKO SAVJETOVANJE, ŠUMSKA EKOLOGIJA U hladu staklene šume: “Mnogi vlasnici šuma podcjenjuju kako je staklena postala njihova šuma”, kaže Rafaela Rothwangl, direktorica šumarske konzultantske tvrtke. Šumarsko integralno planiranje. Vlasnici šuma suočeni su sa sve većim zahtjevima i uvjetima u svojim šumarskim aktivnostim. Odnos čovjek - šuma. Kritički pogled upravitelja šuma na ciljeve Natura 2000 i strategijama njihove implementacije.
EKOLOGIJA Radi se o supstanci. Adventna konferencija 2017. u Grazu Raznolikost u zadružnoj šumi. Prvi mrežni sastanak u sklopu projekta “Pogledamo na naše šume!
TRŽIŠTE Regionalni, nacionalni, međunarodni. Vjetroizvale vjerojatno bez tržišnih posljedica.
EKONOMIJA Konačno gradnja u drvu. Konačno, drvena konstrukcija za BOKU. Dickhans Küchenmeister. Majstor učinkovitosti i neupućenosti. Šuma na tabletu. Šumarska tvrtka mapira online.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ŠUMA I OKOLIŠ Društvena održivost u šumarskim operacijama. Pilot projekt za obuku priznatih izbjeglica za pomoćne šumarske poslove. Natura 2000 - zajedno umjesto međusobno! Gdje mogu šumovlasnici doći do vrijednih savjeta?
<b>FORSTZEITUNG</b> 2/2018
NAGLASCI: VREDNOVANJE ŠUMA, ŠUMARSKA POLITIKA Prorektor Ante Portas. Gerhard Mannsberger, šef odjela za šumarstvo na odlasku, osvrće se na najvažnije i izazove posljednjih 22 godine. Nova švicarska procjena šuma. Po prvi puta švicarske smjernice za procjenu šuma pokušavaju uključiti usluge ekosustava u stručnu raspravu pomoću reprezentativnih studija slučaja. O budućim prinosima po tržišnoj vrijednosti? Vrednovanje šumskih svojstava trebalo bi se temeljiti manje na emocijama, a više na dobro utemeljenim argumentima: prilozi za razmišljanje o pristupu dohotku. Smanjenje prometa na cestama. Prezentacija rezultata nedavnog stručnog istraživanja. Ojačati europsku šumarsku strategiju. To zahtijeva opsežnu raspravu i pripremu, a održava se u prosincu i sredinom siječnja. Privremeno izvješće.
EKONOMIJA Dosje klimatske promjene. Trenutni podaci o tom fenomenu. Uspjeh pregovora o misiji. Trgovina šumskim proizvodima, savjetovanje o šumama i pregovaranje iz jednog izvora. Plemenit i na sva četiri. Novi predstavnik u segmentu dinamičkih SUV-ova.
TRŽIŠTE Regionalni, nacionalni, međunarodni. Potražnja drva i dalje raste.
EKOLOGIJA Panoptikum istraživanja šuma. BFW praksa u Beču – Schönbrunn. Bila jednom smreka. Linz Urfahr: oštećeno drvo u obimu dvije trećine prirasta. Krik nad činjenicama. Klimatske posljedice upravljanja šumama.
ŠUMA I OKOLIŠ Društvena održivost u šumarskim operacijama. Pilot projekt za obuku priznatih izbjeglica za pomoćne šumarske poslove. Interakcija šuma - čovjek. Očuvanje muzejskih krajobraza, kao rezultat ljudskog gospodarskog deficita. Travna žaba: amfibija godine 2018. Krenuvši prema mrjestilištu.
Iako u dijelu časopisa pod nazivom WALDTEC dominiraju moćni strojevi i silna druga tehnologija, ovdje prikazujemo dvije sličice najobičnije sjekačke opreme iz dva posljednja broja:
Zaštitna kaciga malo ljepša nego su u nas uobičajene, ali uz to “samo” 10 puta sigurnija nego to traže propisi, s regulacijskim sustavom u 20 koraka koji osigurava udobno nošenje, sofisticiranom tehnologijom koja regulira klimu ispod kacige. Treba li reći da ima integriran vizir ili zaštitne naočale, štitnik za vrat i sustav za učvršćivanje. Zaštita sluha je posebna priča. Osim standardnih antifona postoji i bluetooth komunikacijska kapsula koja osigurava međusobnu komunikaciju do četiri sudionika, uz automatsko stišavanje okolne buke i do 20 dB.
Klin za obaranje. Ako smo mislili da je klin davno izmišljen i da tu nema prostora za moderne tehnologije … kombinacija vretenastog klina i standardnog akumulatorskog udarnog odvijača osigurava radniku do 30 t podizne sile bez ikakvih tjelesnih napora, usred šume i cijeli radni dan.
<i>Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često s djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.</i>