DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
<b>ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA</b>
VOLUME 13, Nr. 1 (2017) Ekonomska procjena sastojina obične bukve i hrasta cera gospodarenih na način blizak prirodnom (CSÉPÁNYI, Péter – CSÓR, Attila) Svjetlosni uvjeti, vlaga tla i pokrivenost vegetacijom na umjetnim progalama u zapadnoj Mađarskoj (KOLLÁR, Tamás) Učinak umjetnih svjetala na zajednice noćnih makrolepidoptera (Lepidoptera: Macroheterocera) (PINTÉRNÉ NAGY, Edit – PÖDÖR, Zoltán) Primjena informacijskih sustava zaštite okoliša u procjeni utjecaja na okoliš (u Mađarskoj) (ELEKNÉ FODOR, Veronika – PÁJER, József) Energetska trava kao sirovina za proizvodnju MDF-a (ALPÁR, Tibor L. – MARKÓ, Gábor) Ispitivanje fotostabilnosti drva običnog graba (Carpinus betulus L.) acetiliranog i premazanog kuhanim lanenim uljem (FODOR, Fanni – NÉMETH, Róbert)
VOLUME 13, Nr. 2 (2017) Praćenje hidrološke ravnoteže na području Nacionalnog parka Kiskunság (BOLLA, Bence – NÉMETH, Tamás Márton) Nadzemna biomasa stabala i sastojina običnog bagrema (Robinia pseudoacacia L.) (RÉDEI, Károly - GÁL, János - KESERŰ, Zsolt - ANTAL, Borbála) Korištenje hrastove (Quercus petreae (Matt. Liebl.) kore za anaerobnu digestacijsku proizvodnju bioplina (MAKK, Ádám Nándor – RÉTFALVI, Tamás – HOFMANN, Tamás) Higroskopnost uzdužno komprimiranog drveta (BÁDER, Mátyás – NÉMETH, Róbert) Sadržaj i sažeci Biltena šumarskih znanosti, Vol. 7, 2017
(Kompletni radovi mogu se pronaći i preuzeti u pdf formatu s internetske stranice časopisa (www.erdtudkoz.hu))
<b>CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING</b> Volume 39 No.1 (2018)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI Model produktivnosti za operacije “cut-to-length” harvestera na južnoafričkim plantažama eukaliptusa za celulozu (JENNIFER NORIHIRO, PIERRE A. ACKERMAN, DIRK LAENGIN, BEN D. SPONG)