DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ispitane su ekotipske forme i utjecaj klimatoloških čimbenika na početak listanja (temperatura, oborine, insolacija). Kroz fenološka opažanja cvjetanja istraživana je dinamika cvjetanja te oblici spolnosti poljskog jasena. Cilj istraživanja bio je utvrditi razinu unutarpopulacijske i međupopulacijske varijabilnosti, procijeniti vrijednosti nasljednosti za kvantitativno svojstvo listanja, utvrditi postojanje ekotipskih formi i utjecaj klimatoloških čimbenika na početak listanja te dinamiku cvjetanja kroz trogodišnja fenološka opažanja. Na osnovi mikrosatelitnih biljega istraživani genotipovi ne pokazuju statistički značajnu međupopulacijsku genetičku različitost (FST = 0,007; p = 0,018). Najviša genetička varijabilnost pripada unutarpopulacijskoj razini strukturiranosti (99,30 %). Procijenjeni kvantitativni parametri početka listanja ukazuju na umjerene do visoke vrijednosti nasljednosti (H2 = 0,20 do 0,63), te na porast genotipske i smanjenje okolišne varijance srazmjerno sa starošću istraživanih genotipova. Svojstvo početka listanja poljskog jasena pokazuje tendenciju razdvajanja na dvije ekotipske forme (rana i kasna), gdje se forme u prosjeku razlikuju/razdvajaju za 5,2 dana. Klonska sjemenska plantaža Čazma sadrži znatno veći udio genotipova koji iskazuju tendenciju kasnijeg listanja (69 %), za razliku od klonske sjemenske plantaže Nova Gradiška, gdje je veći udio rano listajućih genotipova (64 %). Od ispitanih klimatoloških varijabli insolacija pokazuje najbolju statističku značajnost u odnosu na varijablu početka listanja (KSP Čazma, r = 0,89; KSP Nova Gradiška, r = 0,96). Ispitane su mogućnosti primjene modela Growing Degree Days i Dynamic Model Chilling Portions, te je prag temperaturnih suma za sjemenske plantaže iznosio 13 °C (KSP Čazma), odnosno 15 °C (KSP Nova Gradiška) s početkom mjerenja od 1. studenoga, dok za negativne temperaturne sume nije dobivena statistički značajna razlika (p = 0,854). Istraživanjem spolnosti i cvjetanja u klonskim sjemenskim plantažama utvrđeno je postojanje muških i hermafroditnih cvatova, dok ženski cvatovi nisu utvrđeni. Zapažena je i promjena spola kod istih genotipova tijekom istraživanih godina.
Znanstveni doprinos ovoga rada, a značajan za šumarsku znanost i struku, ogleda se u sljedećem: a) pridonio je boljem poznavanju genetičke varijabilnosti poljskog jasena u dijelu prirodnog rasprostranjenja; b) jasnije su buduće smjernice i preporuke o korištenju šumskog reprodukcijskog materijala između istraživanih sjemenskih regija; c) utvrđene su fenološke značajke listanja poljskog jasena, te postojanje dvije ekotipske forme; d) dobiveni su prvi rezultati vrijednosti nasljednosti u širem smislu za kvantitativno svojstvo listanja; e) objašnjeni su utjecaji klimatoloških varijabli na početak listanja poljskog jasena; f) determinirana je spolnost cvatova poljskog jasena u klonskim sjemenskim plantažama te tendencija izmjene spola tijekom godina.
Ovom prigodom kolegi Ivanu Andriću od srca čestitamo na postignutom znanstvenom stupnju doktora znanosti i želimo uspješan nastavak profesionalne karijere.
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U RIM
Jozo Franjić
U razdoblju od 6-9. travnja 2016. godine boravio sam na 25th International meeting of the European Vegetation Survey (EVS), Roma (Italy) zajedno s izv. prof. dr. sc. Željkom Škvorcom i dr. sc. Krunoslavom Severom.
EVS je europska udruga za istraživanje vegetacije koja djeluje u okviru svjetske udruge za istraživanje vegetacije IAVS (International Association for Vegetation Science) a osnovana je 1991. godine. Simpoziji se održavaju svake godine, a najviše ih je do sada održano u Rimu (17). Simpozij je održan u dvorani Accademia dei Lincei u rimskoj četvrti Trastevere, gdje su održani i neki prethodni simpoziji. Organizatori su uglavnom suradnici iz Odjela za biologiju okoliša Sveučilišta Sapienza u Rimu i drugim talijanskim institucijama, posebno Emiliano Agrillo, Fabio Attorre, Laura Casella i Francesco Spada.
Znanstvena izlaganja održana su puna tri dana od 6-8. travnja, a na njima je prezentirano ukupno 67 usmenih izlaganja, uključujući i pozvana predavanja Sandra Pignattija i Francesca Spada i 72 postera. Prezentacije su vezane uz staništa biljnih vrsta i njihovo očuvanje, raznolikost tipova

ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 101     <-- 101 -->        PDF

vegetacije, povijest vegetacije, vegetacijsku dinamiku i način vegetacijskih istraživanja i analize. Održana je i jednodnevna ekskurzija 9. travnja, pod vodstvom Francesca Spada, u nizinskim šumskama u Državnom prirodnom rezervatu Tenuta di Castelporziano u priobalnom području južno od Rima.
Na simpoziju je sudjelovalo ukupno 215 sudionika i 21 osoba u pratnji iz 34 zemlje, što je ujedno i najveći skup u povijesti EVS-a. Najzastupljenije su zemlje Italija (53 sudionika), Njemačka (13), Češka (12), Mađarska (12), Slovačka (12), Rusija (11) i Poljska (10), Hrvatska (4). Osim Europljana bilo je i sudionika iz Australije, Kine, Egipta, Saudijske Arabije i SAD-a.
Mi smo na simpoziju sudjelovali s dvije prezentacije:
1. Krstonošić, D., K. Sever, M. Temunović, I. Katičić Bogdan, Ž. Škvorc, J. Franjić, 2016: Estimate of adaptive capacity of pedunculate oak (Quercus robur L.) by analysing ecological niche of the species. (Procjena sposobnosti prilagodbe hrasta lužnjaka /Quercus robur L./ na osnovi analize ekološke niše vrste).
2. Sever, K., D. Krstonošić, I. Katičić Bogdan, M. Temunović, Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, 2016: Influence of geographical gradient on photosyntesis and vegetative growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Europe under drought stress. (Utjecaj geografskoga gradijenta na fotosintezu i vegetativni rast hrasta lužnjaka /Quercus robur L./ u Europi pod sušnim stresom).
Za vrijeme boravka u Rmu posjetili smo mnoge rimske znamenitosti (Crkva Sv. Petra, Sikstinska kapela, Koloseum, Fontana di Trevi, Španjolske stube, Panteon, Rimski forum i dr.). Isto tako smo posjetili i Botanički vrt u Rimu koji se nalazi u blizini mjesta održavanja simpozija, gdje smo zabilježili mnoge egzotične i interesantne biljne vrste, od kojih su neke prikazane u ovome prilogu.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 102     <-- 102 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 103     <-- 103 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 3-4/2018 str. 104     <-- 104 -->        PDF

III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Milan Glavaš
Seminar je održan 7. 12. 2017. godine u Tešnju (Bosna i Hercegovina) u hotelu Villa Ukus. Organizatori seminara su JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – UŠIT FBiH. Seminaru je nazočilo oko 100 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Turske. Prilikom otvaranja seminara sudionike su pozdravili domaćini i predstavnici stranih zemalja (Turske, Hrvatske i Crne Gore). Svi su naglasili koliko