DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Procjena vitalnosti stabala, biomase i morfologije korjenovog sustava običnog bora (Pinus sylvestris L.) koji raste na odlagalištu otpada iz flotacije olova i cinka (Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J.)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Opažanje kasne pojave šišmiša Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) pomoću kutije s prorezom za šišmiše (Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.)
Pojavnost lisnih minera hrasta lužnjaka Quercus robur L. u Bydgoszczu i okolici (D. Wrzesińska)
RASPRAVE
Spor oko šume Bialowiecza u svjetlu spora oko zaštite prirode u svijetu (Witkowski Z.)
NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA
Težište prošlogodišnjeg izdanja ovog časopisa je na člancima iz područja šumarskog transporta, od rekonstrukcije šumskih cesta, do optimizacije smještaja pomoćnih stovarišta i mreže šumskih cesta. Međutim, valja upozoriti na članke koji se bave npr. lidarskom izmjerom visine stabala, mikroklimom u šumama hrasta crnike ili prigodno, začetkom oplemenjivanja božićnih drvaca u Hrvatskoj.
Pregled posljednjeg izdanja: Godište 38, 2017
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Usporedba podataka prikupljenih različitim metodama terenske izmjere pri rekonstrukciji šumske ceste (Ivica Papa, Tibor Pentek, David Janeš, Tomislav Šerić, Dinko Vusić, Andreja Đuka)
Otvorenost gospodarske jedinice Belevine, NPŠO Zalesina, i prijedlog daljnjega otvaranja (Andreja Đuka, Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, David Janeš, Mislav Starčević, Ivica Papa)
Određivanje srednje udaljenosti privlačenja drva pomoću GlS-a (Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević, Jovan Kuburić)
Usporedba lidarskih i terenskih podataka pri izmjeri visine stabala u urbanim područjima (Ante Seletković, Martina Kičić, Alen Berta, Renata Pernar, Mario Ančić, Jelena Kolić, Ivan Balenović)
Utjecaj strukture sastojina na mikroklimu šumskih ekosustava hrasta crnike (Ouercus ilex L.) i alepskoga bora (Pinus halepensis Mili.) (Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Martina Šporčić, Željko Španjol, Roman Rosavec)
STRUČNI RADOVI
Određivanje najpovoljnijih mjesta pomoćnih stovarišta i najpovoljnijega pružanja šumske ceste ponderiranim grafičkim algoritmom optimizacije (Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian)
Inovacijske nagrade u šumarstvu (Mario Šporčić, Matija Landekić, Mijo Ćosić, Matija Bakarić)
Začetak oplemenjivanja božićnih drvaca u Hrvatskoj (Saša Bogdan, Ivica Čehulić, Mladen Ivanković)
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
Krajem prošle godine dobili smo i drugi svezak 46. godišta (2016.) ovog časopisa, čime smo kompletirali i ovo godište.
Volume 46, Issue 2:
Fenološka varijabilnost nekih populacija obične jele (Abies alba, MILL.) u Bosni i Hercegovini  (Memišević Hodžić M., Džakmić J., Ballian D.)
Evaluacija MLR i GWR regresionih modela zavisnosti tekućeg zapreminskog prirasta drvne produkcije od zalihe drvne mase, topografskih i spektralnih Landsat 8 podataka u mješovitim šumama sjeveroistočne Bosne (Čabaravdić A., Ibrahimspahić A., Osmanović M., Starčević M.)
Doprinos molekularno genetičkoj karakterizaciji Helleborus multifidus Vis. u Bosni i Hercegovini (Lasić L., Dorić S., Hanjalić J.,Čakar J., Kalamujić Stroil B., Radosavljević G., Pojskić N.)
Korištenje lovnih stabala za praćenje i suzbijanje potkornjaka Pityogenes chalcographus (L.) na planini Zvijezdi (Demirović N., Dautbašić M., Zahirović K., Mujezinović O.)