DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 89     <-- 89 -->        PDF

simpozija treba istaći sudjelovanje u radu Sekcije za oplemenjivanje šumskog drveća Zajednice instituta i fakulteta bivše Jugoslavije, kao i Hrvatskog genetičkog društva.
Od 1994. Predstavnik je Šumarskog instituta u Europskom šumarskom institutu (EFI) sa sjedištem u Joensuu, Finska; nacionalni koordinator za Hrvatsku za očuvanje europskih šumskih genetskih resursa (EUFORGEN) u okviru Međunarodne udruge za biljne genetske resurse (IPGRI) sa sjedištem u Rimu; nacionalni koordinator u okviru međunarodnog projekta »Procjena i motrenje štetnog djelovanja onečišćenja zraka, tla i vode na šume», koji financira EU; koordinator projekta 1 Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma, financiran od »Hrvatskih šuma», d.o.o. Zagreb; glavni istraživač projekta Ministarstva znanosti 0024001 Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo.
Uvijek je bio društveno i strukovno aktivan, član Hrvatskog šumarskog društva od 1962.g., a dopredsjednik od 1994.g. Dopredsjednik Hrvatskog ekološkog društva (1987.-93.) i član Društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskog genetičkog društva. Jedan je od osnivača Akademije šumarskih znanosti.
Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova. Član je Uredništva i autor članaka u monografijama: „Hrast lužnjak u Hrvatskoj“, „Obična jela u Hrvatskoj“, „Obična bukva u Hrvatskoj“, „Šume hrvatskog Sredozemlja“ te „Poplavne šume u Hrvatskoj“.
Poštovani čitatelji moglo bi se još pronaći podataka o Dr. sc. Josi Gračanu, ali već i iz ovog navedenog razvidno je kako se radi o vrlo plodnom i uspješnom znanstveniku Hrvatskog šumarskog instituta, čiji je cjelokupni znanstveni, stručni, tehno-menađerski kao i društveni rad ostavio dubok trag u svima nama, najbližim suradnicima, djelatnicima Instituta, djelatnicima Šumarskog fakulteta, Hrvatskih šuma, a i kolega u inozemstvu.
Na kraju, koristim ovu priliku da se u ime svih zaposlenika Hrvatskog šumarskog instituta i svoje osobno ime još jednom zahvalim dr.sc. Josi Gračanu za sve što je učinio na dobrobit hrvatske šumarske znanosti i struke. Također se zahvaljujem na višegodišnjoj suradnji, kolegijalnosti i velikom prijateljstvu.
NEKA MU JE VJEČNA HVALA I SLAVA I LAKA MU HRVATSKA ZEMLJA.
Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.)
Oliver Vlainić, Ivica Milković
Na mjesnom groblju u Cvetkoviću pokraj Jastrebarskog, 7. studenoga 2017. pokopan je mr. sc. Gašpar Fabijanić, dipl. ing. šum. Uz rodbinu i prijatelje, posljednjem ispraćaju nazočili su i Gašparove kolegice i kolege šumari. Oproštajno slovo pročitao je predsjednik HŠD-a ogranka Karlovac mr. sc. Ivan Grginčić, dipl. ing. šum.
„Tužni skupe,
Svjesni smo činjenice kako svi imamo svoj kraj, no uvijek je teško doći na posljednji ispraćaj još jednom kolegi šumaru iz starije generacije. Svakim pojedinačnim odlaskom odlazi i dio naše šumarske povijesti, ali zato ostaju djela koje je svatko ostavio iza sebe. Za kolegu Gašpara možemo reći da je ostavio dubok trag u našoj struci kojoj se posvetio punim žarom.
Kolega Gašpar rodio se 21. svibnja 1933. godine u Domagoviću. U rodnom mjestu završio je i osnovnu školu 1944. godine da bi školovanje nastavio u Zagrebu, gdje je 1953. godine završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Zvanje šumarskog inženjera stekao je 1962. godine diplomiravši na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Netom nakon diplome zaposlio se u Šumskom gospodarstvu Karlovac, prvo kratko u Šumariji Ozalj kao referent za uzgajanje šuma, a nakon četiri mjeseca prešao je u Sekciju za uređivanje šuma