DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 88     <-- 88 -->        PDF

direktora dao je značajan doprinos razvoju šumarske znanosti i znanstveno-istraživačkog rada hrvatskog šumarstva. Poseban doprinos dao je unapređenju suradnje između šumarske operative i znanstvenoistraživačkih ustanova (Institut i Fakultet), kao i primjeni rezultata istraživanja u praksi. Zaslužan je za suvremeno opremanje laboratorija u Šumarskom institutu nabavom opreme (svjetlosni mikroskop, atomski adsorpsijski spektrofotometar, aparat za analizu SO2, informatička oprema, trušnica za sjeme klima komora, CNS – aparat, kromatograf, digitatlni mjerač godova, aparat za DNA analize šumskog drveća i dr., adaptaciju, održavanje i izgradnju novih laboratorija (molekularni laboratorij) i objekata, kao i usavršavanje i osposobljavanje stručnih i znanstvenih djelatnika. Njegovim radom proširena je i unapređena stručna i znanstvena suradnja s domaćim i inozemnim organizacijama. Značajno je unapređena i proširena izdavačka djelatnost, povećanim tiskanjem rezultata istraživanja u časopisu RADOVI, koji je od edicije (1974) prerastao u znanstveno-stručni časopis. Njegova je i zasluga što je broj djelatnika od 64 (1974) povećan na 85 tijekom 1993. godine. Nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradalo 5 znanstvenika Šumarskog instituta i redovni profesor Šumarskog fakulteta 10. veljače 1998., Institut se našao u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Broj znanstvenika – doktora znanosti smanjio se na 5, a broj istraživača na 20. Uz veliku pomoć i razumijevanje Ministarstva znanosti, »Hrvatskih šuma», Zagreb, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Šumarskog fakulteta i zalaganje ravnatelja i njegovih suradnika stanje se poboljšalo. Krajem 2002. godine u Šumarskom institutu zaposleno je 9 doktora znanosti, 11 magistara, 11 polaznika poslijediplomskog studija i stručnih suradnika. Znanstveni novaci zaposleni nakon prometne nesreće danas su znanstveni suradnici i savjetnici, Predstojnici znanstvenih zavoda Instituta i Šumarskog fakulteta.
Uz rukovođenje Institutom uspješno se bavi i znanstvenim radom te na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz oplemenjivanja šumskog drveća 14. ožujka 1973. temom „Varijabilnost i nasljednost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg“ brani magistarski rad. Doktorira 1984. temom »Varijabilnost provenijencija obične smreke (Picea abies (L.) Karst) u dijelu prirodnog rasprostranjenja» Znanstveni savjetnik je od 1986. godine. Osnivanjem prvih eksperimenata, genetičkih testova u Hrvatskoj 1986. godine, poseban je prilog dao istraživanju različitih provenijencija hrasta lužnjaka, jedne od najvažnijih i najvrjednijih vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj.
Bio je dugogodišnji član Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske, Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije i Poslovne zajednice (1972-1987). Obavljao je dužnost prvog predsjednika Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske (1987-1990), član Komisije za znanstvenoistraživački rad »Hrvatskih šuma».
Član je Međunarodnog savjeta unije šumarskih znanstvenoistraživačkih organizacija (IUFRO), te organizacijskih odbora: XVIII IUFRO Kongresa u Ljubljani 1986., IUFRO simpozija iz citogenetike (Brijuni 1993) i Kongresa o makarskom području (Makarska 1993). Bio je i predsjednik organizacijskog odbora savjetovanja, koje je organizirao i uspješno održao Šumarski institut, Jastrebarsko 1984., 1986., 1993. i 2000. godine.
Boravio je na studijskim putovanjima u mnogim stranim zemljama, te aktivno sudjelovao u radu velikog broja stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Svjetski šumarski IUFRO – kongresi u Kyotu 1981., Ljubljani 1986., Montrealu 1990., Tampereu 1995, simpozij o oplemenjivanju šumskog drveća i uspijevanju provenijencija različitih vrsta u okviru IUFRO – radnih grupa: Kanada 1978., Njemačka 1973., 1982., 1987., 1988., 1993., Austrija 1986., Francuska 1980., 1991., Rusija 1989., Švedska 1974., 1979., Rumunjska 1979.). U okviru tehničke suradnje kao jedan od prvih šumara Hrvatske boravio je u Kini od 18. svibnja do 8. lipnja 1979. godine. Od velikog broja savjetovanja i