DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 86     <-- 86 -->        PDF

za šumske pokuse. U suradnji sa Hrvatskim šumarskim društvom ogranak Bjelovar, 2010. godine objavio je samostalnu knjigu „Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja“ koja je postala svojevrsni priručnik u svakodnevnom radu svim šumarskim inženjerima u HŠ d.o.o.
Svojom preranom smrću ostavio je iza sebe tugujuće kćerku Antoniju i sina Tomislava za koje se vjerno skrbio od njihova djetinjstva, te majku Miru i brata Dalibora.
Uz vojne počasti, brojni kolege, prijatelji, ratni drugovi i rodbina oprostili su se od Marinka 28. lipnja 2017. godine na gradskom groblju „Borik“ u Bjelovaru.
Neka mu je vječna hvala i slava te laka hrvatska gruda.
Popis radova
 1.          Krpan A.P.B., Prka M. 2002: Kakvoća bukovih stabala iz oplodnih sječa Bilogorskog područja, Drvna industrija, 4/01, Zagreb, 173-180.             
 2.          Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore. Š.L. 1-2, s.35          
 3.          Prka, M., 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore. Š.L. 9-10, s.467           
 4.          Prka, M., 2004: Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore. Š.L. 7-8, s.391        
 5.          Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić, 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice »Bjelovarska bilogora». GŠP vol. P5 s. 529            
 6.          Prka M., Poršinsky T., 2006: Utrošci vremena u terenskim izmjerama namijenjenim utvrđivanju sortimentne strukture bukovih sječina, Nova mehanizacija šumarstva, 27 (2006), Zagreb, 33-40.            
 7.          Prka, Marinko, 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata. Š.L. 7-8, s.319              
 8.          Prka, M., 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard. Š.L. 11-12, s.511   
 9.          Krpan A.P.B., Prka M., Zečić Ž.: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5 (2006), Zagreb, 529-542.          
10.          Prka, M., 2007: 130 godina organiziranog šumarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovarsko-bilogorska županija: Prošlost i sadašnjost – Sažeci radova sa znanstvenog skupa, Vladimir Strugar (ur.), Bjelovar 18. listopada 2007., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Bjelovar, 15-17.
11.          Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219       
12.          Prka, M., 2007: Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili. Š.L. 9-10, s.485    
13.          Prka, M., 2007: Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Š.L. 11-12, s.586    
14.          Prka, M., Anić I., Šikić Ž., Zec S., 2008: Stručni ispiti Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije – dosadašnji tijek i prijedlog mogućih promjena, „Nova mehanizacija šumarstva“ 29(2008), Zagreb, 73-78.    
15.          Prka, M., 2008: Šumarstvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije od njezina osnutka do danas, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2(2008), Bjelovar, 143-167.         
16.          Prka, Marinko, 2008: Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999. Š.L. 5-6, s.223     
17.          Krpan A.P.B., Prka M., 2008: Defining assortment structure of even-aged beech stands according to standard HRN EN 1316-1:1999, Formec 2008, KWF, Gro-Umstad: KWF, 2008., 236-237 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
18.          Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15    
19.          Prka, M., Zečić Ž., Krpan A.P.B., Vusić D., 2009: Characteristic and Share of European Beech False Heartwood in Felling Sites of Central Croatia, Croatian Journal of Forest Engineering, 30(2009)1, Zagreb, 37-49.            
20.          Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103     
21.          Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja; Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar 2010.          
22.          Prka M. 2010: Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja, (pregledna knjiga – priručnik), Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar, 1- 252.                
23.          Prka M., Krpan A. P. B., 2010: Impact of Tending Measures on Assortment Structure Fellings in Central Croatian Beech Stands, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, Vol. 6(2010), Sopron, 171-182.               
24.          Marinko Prka, 2016: DA SE NE ZABORAVI (I NIKADA NE PONOVI). Š.L. 11-12, s.606