DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Dr. sc. MARINKO PRKA, dipl. ing. šum. (1965. – 2017.)
Marina Mamić
Nakon teške bolesti, 24. lipnja 2017. godine u 52. godini života iznenada nas je napustio naš kolega dr. sc. Marinko Prka, dipl. ing. šum. Godinama se borio sa srčanim problemima koji su uskoro trebali biti riješeni operacijom koju je nestrpljivo čekao, ali nažalost, sudbina se nemilosrdno poigrala s njim.
Rođen je 14. 8. 1965. u Bjelovaru kao sin dr. sc.Tomislava Prke, docenta i predavača kolegija Tehnologija masivnog drveta u dopunskom radu na Šum. fakultetu u Zagrebu – DT odjel i majke Mire, dipl. soc. radnice. Hrvatske je nacionalnosti i otac dvoje djece. 1984.g. završio je matematičko-informatičko usmjerenje u CUO u Bjelovaru, a 1985. upisao je studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 5. 7. 1990. iz Zaštite šuma, obranivši diplomski rad pod naslovom „Štetnici generativnih organa hrasta lužnjaka i njihova uloga u sušenju šuma“.
Pripravnički staž započeo 15. 9. 1990. u ŠG „Mojica Birta“ Bjelovar, gdje radi do odlaska u Domovinski rat, a nakon razvojačenja, početkom 1992. zapošljava se kao revirnik u Šumariji Križevci, UŠ Koprivnica. Od 1. 10. 1995. radi na mjestu pomoćnika upravitelja Šumarije Bjelovar, Uprave šuma Bjelovar. U kolovozu 2004. godine premješten je na radno mjesto Stručnog suradnika za unutarnji nadzor Uprave šuma Podružnice Bjelovar, a od 2. siječnja 2006. godine radi kao viši stručni suradnik za proizvodne poslove u Uredu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb. Od 2012. godine radi na istim poslovima u Sektoru za šumarstvo Direkcije HŠ d.o.o.
Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1993. god. poslijediplomski studij iz područja Iskorištavanje šuma. Magistarski rad naslova: „Udio i kakvoća šumskih sortimenata u oplodnim sječama bukovih sastojina Bjelovarske Bilogore“ obranio je 11. 5. 2001. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Čimbenici kakvoće bukovih stabala i struktura sortimenata iz prorednih i oplodnih sječina Bjelovarske Bilogore“ obranio je 29. 11. 2005. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktora znanosti.
Iznimno je volio šumarstvo i neprestano radio na mnogim znanstvenim istraživanjima i unaprjeđenju šumarske struke. Kao istraživač bio je uključen u projekte Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom „Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija drva“ i „Unaprjeđenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika“.
Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30. lipnja 2009. godine prihvatilo je Izvješće stručnog Povjerenstva i donijelo Mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Nacionalno vijeće za znanost RH 22. rujna 2009. godine donosi odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti-polje šumarstvo-šumarske tehnologije i menadžment, a kasnije je dobio i zvanje višeg znanstvenog suradnika. Pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa u registar znanstvenika zaveden je pod matičnim brojem znanstvenika 280815.
U Akademiju šumarskih znanosti kao član suradnik izabran je 13. svibnja 2010. godine.
Aktivno je bio uključen u rad Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te je kao član Povjerenstva komore za stručne ispite i član ispitnog povjerenstva za strukovno područje šumarstva – stručni smjer održavao ispite za stjecanje licencije ovlaštenim inženjerima šumarstva. Pri Hrvatskom zavodu za norme bio je član, a kasnije i predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 218 Drvo. Također je vrlo aktivno sudjelovao i doprinosio radu Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Bjelovar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Od 1995. godine redoviti je član Hrvatskog šumarskog društva ogranak Bjelovar.
Marinko je bio istinski domoljub, iznad svega je volio svoju domovinu Hrvatsku i od samog početka aktivno sudjelovao u Domovinskom ratu. Kao branitelj, bio je član Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Hrvatskih šuma d.o.o. Podružnice Bjelovar.
Tijekom svog radnog vijeka objavio je mnoge znanstveno-istraživačke radove, najviše u Šumarskom listu, te Glasniku

ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 86     <-- 86 -->        PDF

za šumske pokuse. U suradnji sa Hrvatskim šumarskim društvom ogranak Bjelovar, 2010. godine objavio je samostalnu knjigu „Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja“ koja je postala svojevrsni priručnik u svakodnevnom radu svim šumarskim inženjerima u HŠ d.o.o.
Svojom preranom smrću ostavio je iza sebe tugujuće kćerku Antoniju i sina Tomislava za koje se vjerno skrbio od njihova djetinjstva, te majku Miru i brata Dalibora.
Uz vojne počasti, brojni kolege, prijatelji, ratni drugovi i rodbina oprostili su se od Marinka 28. lipnja 2017. godine na gradskom groblju „Borik“ u Bjelovaru.
Neka mu je vječna hvala i slava te laka hrvatska gruda.
Popis radova
 1.          Krpan A.P.B., Prka M. 2002: Kakvoća bukovih stabala iz oplodnih sječa Bilogorskog područja, Drvna industrija, 4/01, Zagreb, 173-180.             
 2.          Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore. Š.L. 1-2, s.35          
 3.          Prka, M., 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore. Š.L. 9-10, s.467           
 4.          Prka, M., 2004: Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore. Š.L. 7-8, s.391        
 5.          Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić, 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice »Bjelovarska bilogora». GŠP vol. P5 s. 529            
 6.          Prka M., Poršinsky T., 2006: Utrošci vremena u terenskim izmjerama namijenjenim utvrđivanju sortimentne strukture bukovih sječina, Nova mehanizacija šumarstva, 27 (2006), Zagreb, 33-40.            
 7.          Prka, Marinko, 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata. Š.L. 7-8, s.319              
 8.          Prka, M., 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard. Š.L. 11-12, s.511   
 9.          Krpan A.P.B., Prka M., Zečić Ž.: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5 (2006), Zagreb, 529-542.          
10.          Prka, M., 2007: 130 godina organiziranog šumarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovarsko-bilogorska županija: Prošlost i sadašnjost – Sažeci radova sa znanstvenog skupa, Vladimir Strugar (ur.), Bjelovar 18. listopada 2007., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Bjelovar, 15-17.
11.          Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219       
12.          Prka, M., 2007: Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili. Š.L. 9-10, s.485    
13.          Prka, M., 2007: Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Š.L. 11-12, s.586    
14.          Prka, M., Anić I., Šikić Ž., Zec S., 2008: Stručni ispiti Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije – dosadašnji tijek i prijedlog mogućih promjena, „Nova mehanizacija šumarstva“ 29(2008), Zagreb, 73-78.    
15.          Prka, M., 2008: Šumarstvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije od njezina osnutka do danas, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2(2008), Bjelovar, 143-167.         
16.          Prka, Marinko, 2008: Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999. Š.L. 5-6, s.223     
17.          Krpan A.P.B., Prka M., 2008: Defining assortment structure of even-aged beech stands according to standard HRN EN 1316-1:1999, Formec 2008, KWF, Gro-Umstad: KWF, 2008., 236-237 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
18.          Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15    
19.          Prka, M., Zečić Ž., Krpan A.P.B., Vusić D., 2009: Characteristic and Share of European Beech False Heartwood in Felling Sites of Central Croatia, Croatian Journal of Forest Engineering, 30(2009)1, Zagreb, 37-49.            
20.          Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103     
21.          Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja; Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar 2010.          
22.          Prka M. 2010: Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja, (pregledna knjiga – priručnik), Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar, 1- 252.                
23.          Prka M., Krpan A. P. B., 2010: Impact of Tending Measures on Assortment Structure Fellings in Central Croatian Beech Stands, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, Vol. 6(2010), Sopron, 171-182.               
24.          Marinko Prka, 2016: DA SE NE ZABORAVI (I NIKADA NE PONOVI). Š.L. 11-12, s.606