DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2017 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Dr. sc. MARINKO PRKA, dipl. ing. šum. (1965. – 2017.)
Marina Mamić
Nakon teške bolesti, 24. lipnja 2017. godine u 52. godini života iznenada nas je napustio naš kolega dr. sc. Marinko Prka, dipl. ing. šum. Godinama se borio sa srčanim problemima koji su uskoro trebali biti riješeni operacijom koju je nestrpljivo čekao, ali nažalost, sudbina se nemilosrdno poigrala s njim.
Rođen je 14. 8. 1965. u Bjelovaru kao sin dr. sc.Tomislava Prke, docenta i predavača kolegija Tehnologija masivnog drveta u dopunskom radu na Šum. fakultetu u Zagrebu – DT odjel i majke Mire, dipl. soc. radnice. Hrvatske je nacionalnosti i otac dvoje djece. 1984.g. završio je matematičko-informatičko usmjerenje u CUO u Bjelovaru, a 1985. upisao je studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 5. 7. 1990. iz Zaštite šuma, obranivši diplomski rad pod naslovom „Štetnici generativnih organa hrasta lužnjaka i njihova uloga u sušenju šuma“.
Pripravnički staž započeo 15. 9. 1990. u ŠG „Mojica Birta“ Bjelovar, gdje radi do odlaska u Domovinski rat, a nakon razvojačenja, početkom 1992. zapošljava se kao revirnik u Šumariji Križevci, UŠ Koprivnica. Od 1. 10. 1995. radi na mjestu pomoćnika upravitelja Šumarije Bjelovar, Uprave šuma Bjelovar. U kolovozu 2004. godine premješten je na radno mjesto Stručnog suradnika za unutarnji nadzor Uprave šuma Podružnice Bjelovar, a od 2. siječnja 2006. godine radi kao viši stručni suradnik za proizvodne poslove u Uredu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb. Od 2012. godine radi na istim poslovima u Sektoru za šumarstvo Direkcije HŠ d.o.o.
Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1993. god. poslijediplomski studij iz područja Iskorištavanje šuma. Magistarski rad naslova: „Udio i kakvoća šumskih sortimenata u oplodnim sječama bukovih sastojina Bjelovarske Bilogore“ obranio je 11. 5. 2001. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Čimbenici kakvoće bukovih stabala i struktura sortimenata iz prorednih i oplodnih sječina Bjelovarske Bilogore“ obranio je 29. 11. 2005. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktora znanosti.
Iznimno je volio šumarstvo i neprestano radio na mnogim znanstvenim istraživanjima i unaprjeđenju šumarske struke. Kao istraživač bio je uključen u projekte Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom „Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija drva“ i „Unaprjeđenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika“.
Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30. lipnja 2009. godine prihvatilo je Izvješće stručnog Povjerenstva i donijelo Mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Nacionalno vijeće za znanost RH 22. rujna 2009. godine donosi odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti-polje šumarstvo-šumarske tehnologije i menadžment, a kasnije je dobio i zvanje višeg znanstvenog suradnika. Pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa u registar znanstvenika zaveden je pod matičnim brojem znanstvenika 280815.
U Akademiju šumarskih znanosti kao član suradnik izabran je 13. svibnja 2010. godine.
Aktivno je bio uključen u rad Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te je kao član Povjerenstva komore za stručne ispite i član ispitnog povjerenstva za strukovno područje šumarstva – stručni smjer održavao ispite za stjecanje licencije ovlaštenim inženjerima šumarstva. Pri Hrvatskom zavodu za norme bio je član, a kasnije i predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 218 Drvo. Također je vrlo aktivno sudjelovao i doprinosio radu Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Bjelovar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Od 1995. godine redoviti je član Hrvatskog šumarskog društva ogranak Bjelovar.
Marinko je bio istinski domoljub, iznad svega je volio svoju domovinu Hrvatsku i od samog početka aktivno sudjelovao u Domovinskom ratu. Kao branitelj, bio je član Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Hrvatskih šuma d.o.o. Podružnice Bjelovar.
Tijekom svog radnog vijeka objavio je mnoge znanstveno-istraživačke radove, najviše u Šumarskom listu, te Glasniku