DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PREGLED PISANJA ODABRANIH ŠUMARSKIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
Šumarski list kao znanstveno i strukovno glasilo izlazi već preko 140 godina u kontinuitetu i kroz to vrijeme se etablirao kao ugledni znanstveni časopis u hrvatskom znanstvenom okružju, ali i u inozemstvu. Svoje mjesto u tom okružju potvrđuje suradnjom s nekolicinom srodnih časopisa, ali i određenim brojem izdanja koje možda nisu izravno vezani uz šume i šumarstvo, ali je razmjena uspostavljena vjerojatno zbog srodne tematike ili zbog mišljenja da bi neke teme iz tih časopisa mogle zanimati i čitatelje Šumarskog lista. Ovim skromnim pregledom, ograničenim skromnim raspoloživim prostorom, želja nam je uspostaviti redovite preglede sadržaja barem nekolicine ključnih publikacija koje bi mogle biti od interesa za čitatelje Šumarskog lista.
Ukoliko bi neka tema nekoga posebno zainteresirala, pune tekstove iz gotovo svih ovih časopisa može pronaći na njihovim web stranicama, a relativno ažurne linkove na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.
Napomena: Budući da CROJFE i SEEFOR, iako hrvatski časopisi, nemaju nikakve prijevode čak niti naslova svojih članaka, moramo se ograditi od točnosti prijevoda istih, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Nadamo se da ćemo u budućim sličnim situacijama naići na pomoć redakcija u našim nastojanjima.
Pregled najnovijih izdanja znanstvenih šumarskih časopisa
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Novi broj Volume 38 No.2 (2017) u cijelosti je posvećen pedesetom FORMEC-u, koji je ove godine održan u Brasowu, Rumunjska. Kako je CROJFE na neki način službeni časopis FORMEC-a, u ovom posebnom izdanju donosi četrnaest pozvanih članaka iz raznih područja šumarskog inženjerstva.
50 godina međunarodne mreže FORMEC (Tibor Pentek, Karl Stampfer, Ivica Papa, Mario Šporčić, Željko Tomašić)
Mreža šumskih putova i transportno inženjerstvo – stanje i perspektive (Hans Rudolf Heinimann)
GIS aplikacije u šumskim operacijama i planiranje cestovne mreže: Pregled posljednjih dvadeset godina (Stefano Grigolato, Omar Mologni, Raffaele Cavalli)
Izazovi u gradnji cesta i sječi drva u Japanu (Hideo Sakai)
Prijenos sustava prilagodbe načina sječe na lokalne uvjete (Jörn Erler)
Korištenje žičara u Sjevernoj Americi i Novom Zelandu: Pregled razvoja i prakse (Rien Visser, Hunter Harrill)
Trendovi i perspektive u sječi šikara (Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Janine Schweier)
Metode pridobivanja drveta u zemljama istočne Europe: pregled (Tadeusz Moskalik, Stelian Alexandru Borz, Jiri Dvořák, Michal Ferenčík, Sotir Glushkov, Peeter Muiste, Andis Lazdiņš, Oleg Styranivsky)
Nositelji napretka u mehaniziranoj sječi drveta – pregled odabranih tehnoloških inovacija (Ola Lindroos, Pedro La Hera, Carola Häggström)
Razvoj bioenergije iz šumske biomase – studija slučaja Švedske i Finske (Rolf Björheden)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Trendovi istraživanja u europskim lancima opskrbe šumskim gorivima: pregled posljednjih deset godina (2007-2017) – Prvi dio: Sakupljanje i skladištenje (Gernot Erber, Martin Kühmaier)
Optimizacija prijevoza drveta i biomase: pregled pitanja planiranja, tehnika rješavanja i alata za podršku odlučivanju (Mauricio Acuna)
Ergonomija šumarstva i sigurnost na radu u visoko rangiranim znanstvenim časopisima od 2005-2016 (Igor Potočnik, Anton Poje)
LCA studije u šumarstvu – stagnacija ili napredak? (Andreja Đuka, Dinko Vusić, Dubravko Horvat, Marijan Šušnjar, Zdravko Pandur, Ivica Papa)
Primjena daljinskog i proksimalnog senzora za poboljšanu preciznost u šumskim operacijama (Bruce Talbot, Marek Pierzchała, Rasmus Astrup)
GOZDARSKI VESTNIK
U novom broju Vol.75, br.7-8 predstavljena je znanstvena studija o usporedbi prirodne i umjetne obnove šuma poslije velikih kalamiteta u Sloveniji. Rezultati kazuju da je prirodna obnova imala znatan potencijal u obnovi, ali na određenim lokacijama gdje je narušena prvobitna funkcija šume, gdje je bujna prizemna vegetacija, na većim nadmorskim visinama, umjetna obnova ima smisla.
UVODNIK
U šumi posla nikad ne manjka
ZNANSTVENE RASPRAVE
Usporedba prirodne i umjetne obnove po vjetrolomima 2008. (Gal FIDEJ, Andrej ROZMAN, Jurij DIACI)
Ocijena sastojinske strukture na području Krakovske prašume pomoću segmentacije podataka laserskog skeniranja (David HLADNIK, Anže Martin PINTAR)
Utvrđivanje porijekla šumskog reprodukcijskog materijala bukve molekularnim metodama (Marjana WESTERGREN, Marko BAJC, Domen FINŽGAR, Gregor BOŽIČ, Hojka KRAIGHER)
STRUČNE RASPRAVE
Raspolažemo li u Sloveniji prirodno otpornim drvom? (Ajda POGORELČNIK, Nejc THALER, Boštjan LESAR, Davor KRŽIŠNIK, Miha HUMAR)
OSTALO
Odnos čovjek – dabar na vodotocima u slivu Krke Prof. dr. Marko Accetto (9. kolovoza 1936 – 22. lipnja 2017) Smiljan Smodiš, univ. dipl. inž. šumarstva, (siječanj 1957 – srpanj 2017)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
U najnovijem broju dobar dio sadržaja posvećen je svečanosti inauguracije nove akademske godine u Akademiji šumarskih znanosti, a od znanstvenih radova svakako bi mogao biti zanimljiv rad o promjenama u obalom krajoliku Toskane koje obilježavaju šume pinije u jednom cjelovitom presjeku od 1954. do 2010. Pregled posljednjeg izdanja: Vol 72, No 2 (2017),
ZBORNIK RADOVA KONFERENCIJE
Svečano otvorenje 66. akademske godine talijanske Akademije šumarskih znanosti – Izvješća predsjednika o aktivnostima Akademije (Orazio Ciancio)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Otvaranje 66. akademske godine talijanske Akademije šumarskih znanosti – Pozdravni govori (Alessandra Stefani, Alessia Bettini, Alessandro Manni, Francesco Ferrini, Giuseppe Casetta)
„Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri”: najveća specijalizirana policija za punu zaštitu (Antonio Ricciardi)
ČLANCI
Jesu li talijanske šume pinije (Pinus pinea L.) ugroženi obalni krajolik? Studija slučaja u Toskani (Središnja Italija), (Barbara Del Perugia, Davide Travaglini, Francesca Bottalico, Susanna Nocentini, Patrizia Rossi, Fabio Salbitano, Giovanni Sanesi)
PREGLEDI
Zbogom državnom šumarstvu (Fabio Clauser)
Čak i bukove šume imaju svoje razloge (Fabio Clauser)
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Pregled posljednjeg izdanja: Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 3
IZVORNI ZNANSTVENI RAD
Utjecaj povišene koncentracije CO2 na rast rhizomorfa Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink in vitro (Lech P., Żółciak A.)
Varijabilnost oblika češera i površine sjemenske ljuske europskog ariša (Larix decidua Mill.) (Aniszewska M., Stadnik S., Gendek A.)
Močljivost i zadržavanje vode u vezi sa sezonskim promjenama na površini lista bukve (Klamerus-Iwan A., Kraj W.)
Bibliometrijska analiza časopisa u izdanju Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych i Folia Forestalia Polonica Series A – Šumarstvo (Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.)
Mogućnost korištenja breze Betula pendula Roth pri regeneraciji na staništima za konverziju uslijed propapadanja smreke Picea abies (L.) H. Karst. u Beskidzie Śląskim (Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.)
Kompozicija vrsta, nadmorska visina i uzgojni tip kao faktori utjecaja na intenzivnost brsta pri obnovi u Tatarskom nacionalnom parku (Bodziarczyk J., Zwijacz-Kozica T., Gazda A., Szewczyk J., Frączek M., Zięba A., Szwagrzyk J.)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Nova lokacija mahovine Buxbaumia viridis u šumi Białowieża (Gawryś R., Szulc A.)
Utjecaj ošumljavanja sliva na temperaturu riječne vode (Ptak M.)
RASPRAVE
Referentna i kontrolna područja – koristan alat za šumarstvo? (Wójcicki A.)
REVUE FORESTIERE FRANÇAISE
U novom izdanju Numéro 6 – 2016, uz brojne druge teme, zanimljiva je studija u kojoj autori raspravljaju o divljoj svinji u prirodnom okružju i uglavnom zaključuju da njezina nazočnost bitno utječe na sve komponente okoliša: vegetaciju, svojstva tla, faune, gljive i vodena staništa. Za kvantificiranje tih utjecaja potrebne su dodatne studije. Kao problem navode činjenicu da svi autori procjenjuju utjecaj na staništima s prekobrojnom populacijom, međutim, valjalo bi provesti studije na područjima gdje je populacija normalna, kako bi se ustanovilo da li je utjecaj samo negativan ili možda i pozitivan.
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Divlja svinja u Europi – opasnost za biološku raznolikost? (Marine Vallée, François Lebourgeois, Éric Baudet, Sonia Saïd, François Klein)
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE
Znanje i očuvanje šuma u Nacionalnom prirodnom rezervatu Chastreix-Sancy (Auvergne), (Camille Thomas, Thierry Leroy)
Višestrano partnerstvo i multidisciplinarni pristup inoviranju prakse sadnje šuma, (Catherine Collet, Claudine Richter, Erwin Ulrich, Marieke Blondet, Christine Deleuze, Vincent Boulanger, Mathieu Dassot, Myriam Legay)
Novi pristup istraživanju, razvoju i inovacijama u javnim šumama s bioekonomskog aspekta (Christine Deleuze, Claudine Richter, Erwin Ulrich, Brigitte Musch, Laurent Descroix, Noémie Pousse, Philippe Dreyfus, Jérôme Bock, Catherine Riond, Myriam Legay)

ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 72     <-- 72 -->        PDF

SLOBODNO MIŠLJENJE
Jelen – ekološki i povijesni pristup u masivu Vosgeza. Dio I, (Schnitzler, Gérard Lang, Marie-Stella Duchiron)
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
Iako je po definiciji časopis jugoistočne Europe, novi broj SEEFOR-a donosi gotovo isključivo radove hrvatskih znanstvenika. Pregled posljednjeg izdanja: SEEFOR Vol 8 No 1 (2017)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Određivanje godina s ekstremnim stanjem vegetacije u središnjoj Europi na temelju daljinskih opažanja i meteoroloških podataka (Kern, A., H. Marjanović, L. Dobor, M. Anić, T. Hlásny, Z. Barcza)
Sadašnje stanje i prespektive šumarskog poduzetništva u Hrvatskoj (Šporčić, M., M. Landekić, I. Papa, K. Lepoglavec, H. Nevečerel, A. Seletković, M. Bakarić)
Zagađenost šumskih tala teškim metalima (Pb, Zn, Cd, Cu) na području „Francuskih rudnika“ na Medvednici, Hrvatska (Perković, I., A. Lazić, N. Pernar, V. Roje, D. Bakšić)
Prostorna rasprostranjenost, genetička raznolikost i izbor hrane šimširovog moljca (Cydalima perspectalis) u Hr­vatskoj (Matošević, D., I. Lukić, A. Bras, N. Lacković, M. Pernek)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Prvi nalaz vrste Eutypella parasitica na javorima u urbanom području u Hrvatskoj (Ivić, D., Z. Sever, Ž. Tomić)
Dinamika, hidrološki odnosi i onečišćenje oborinskih i poplavnih voda u šumskom ekosustavu (Ugarković, D., D. Balta, I. Tikvić, M. Vucelja, I. Stankić)
Strukturni elementi i morfološke karakteristike hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u mladim jednodobnim sastojinama šuma Spačvanskog bazena (Dubravac, T., M. Turk,  R. Licht)
SYLWAN
Pregled posljednjeg izdanja: 7 (2017)
Očekivani utjecaj klimatskih promjena na šumske ekosustave i njihove implikacije na gospodarenje šumama (Tomasz Borecki, Michał Orzechowski, Edward Stępień, Roman Wójcik)
Tehničko stanje šumskih cesta – potrebe za popravkom (Grzegorz Trzciński, Andrzej Czerniak)
Utjecaj starosti stabljike stabljika na odabrane fizičke značajke sjemena smreke (Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski, Andrzej Anders, Paweł Tylek, Zbigniew Krzysiak, Sławomir Fura)
Utjecaj imele (Viscum album) na kvalitetu sjemena bijelog bora (Natalia Jasiczek, Marian J. Giertych, Jan Suszka)
Stupanj raspada organskog materijala u staništima pored rijeka (Dorota Kawałko, Aleksandra Halarewicz, Jarosław Kaszubkiewicz, Paweł Jezierski)
Utjecaj istjecanja otpadnih voda iz eksploatacijskih područja na onečišćenje šumskog tla i njegovo daljnje korištenje (Adam Cieśla, Wojciech Gil)
Utjecaj gospodarenja šumom na rekreakcijsku funkciju suburbanih šuma (Tomasz Dudek)
Struktura tla u odabranim urbanim šumama Wroclawa (Roman Wacławowicz, Przemysław Bąbelewski, Magdalena Pancerz, Ewa Tendziagolska)
Odrednice korištenja revizijskih usluga u sektoru šumarstva (Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy)
Poljski prirodnjački časopisi u svjetskim bibliometrijskim bazama podataka (Joanna Szewczykiewicz, Katarzyna Materska, Iwona Skrzecz)