DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 73     <-- 73 -->        PDF

REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
Vjerujemo da je svim čitateljima znano da naš Šumarski list kao znanstveno i strukovno glasilo izlazi već preko 140 godina, i to u kontinuitetu. Kroz to vrijeme etablirao se kao ugledni znanstveni časopis u hrvatskom znanstvenom okružju, ali i u inozemstvu. Svoje mjesto u tom okružju potvrđuje suradnjom s nekolicinom srodnih časopisa. U ovom osvrtu nećemo se baviti suradnjom na uredničkoj ili suradničkoj razini, već jednim lijepim i korisnim oblikom suradnje – razmjenom izdanja. Prilikom izlaska novog broja Šumarskog lista on se besplatno šalje na adrese redakcija srodnih listova, a očekuje se da i te redakcije svoj novoizašli primjerak pošalju na redakciju Šumarskog lista pod istim uvjetima.
Šumarski list ima u svom sustavu razmjene oko 25 časopisa. Svi oni uglavnom redovito dolaze na adresu Šumarskog lista, kao što i mi redovito svoje izdanje šaljemo njima. Mi te časopise uredno primimo, zavedemo u sustav digitalne biblioteke i – najčešće se tu i završi njihovo korištenje. Ne možemo znati, ali po nekoj analogiji vjerojatno se i u drugim redakcijama tako odnose prema našem časopisu. Na taj način jedan u osnovi plemenit sustav, koji je u neka druga vremena bio čak i ključan u disiminaciji znanja i informacija, biva potisnut u drugi plan ili čak bi se moglo reći i suvišan. A nikako nije zanemariv trošak njegova održavanja. Naravno, „problem“ je i opet taj – Internet.
Golema većina današnje znanstvene produkcije izdaje se u nekom open source obliku, tj. časom izdavanja članci su dostupni javno na internetu u punom sadržaju. Naravno da znanstvenici ne čekaju da se nešto otisne na papir pa dođe do njih poštom. Normalno da koriste digitalizirane izvore, jer su apsolutno pretraživi i svaka tražilica će naći u bespućima interneta radove koje nikada ne bi našli na klasičan način. I budimo iskreni, i znanstvenici znaju copy/paste i jasno da radije koriste digitalizirane izvore za potrebe citiranja, nego da pretipkavaju, pa makar i samo naslove.
Da li sve to vodi kraju tiskanih medija? Vjerojatno, ali nije cilj ovoga teksta da to problematizira. Da li sve gore navedeno čini i razmjenu časopisa suvišnom? Vrlo vjerojatno ali ….. Ideja ovog članka je da ipak podsjetimo čitatelje, pa i znanstvenike – korisnike našeg časopisa, da smo dio nekog znanstvenog, a i ponekog stručnog kruga koji ima svoju periodičku produkciju, da ti časopisi dolaze u našu redakciju i da se mogu koristiti. Ako već ne kao znanstvena referenca – jer su naši znanstvenici brži i već su sve rasposložive izvore proučili i citirali s interneta – bar da i njima, ali i široj stručnoj javnosti prikažemo da časopisi postoje i pokažemo čime se naše kolege u drugim sredinama bave. Naravno, nije nam cilj prenositi tekstove, već na osnovi kazala i ev. sažetaka prikazati pojedine zanimljive priloge. Oni koje će nešto posebno zainteresirati mogu puni tekst naći na internetu, a ako ne – biblioteka HŠD je na raspolaganju.
Pregled časopisa u sustavu razmjene Šumarskog lista
Znanstveni šumarski časopisi
 1.          ACTA SILVATICA & LIGNARIA HUNGARICA, Šumarska komisija Mađarske akademije znanosti, Sopron, Mađarska
 2.          CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, Šumarski fakultet i dva suizdavača, Zagreb
 3.          DRVNA INDUSTRIJA, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 4.          GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 5.          GOZDARSKI VESTNIK, Savez šumarskih društava Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 6.          L´ITALIA FORESTALE E MONTANA, Talijanska akademija šumarskih znanosti, Firenza, Italija
 7.          LEŚNE PRACE BADAWCZE, Šumarski institut, Raszyn, Poljska
 8.          NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume
 9.          RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Šumarski fakultet Univerzita u Sarajevu, Sarajevo
10.          RADOVI, Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
11.          REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, AgroParisTech, Nancy, Francuska
12.          SEEFOR SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY, grupa izdavača iz JI Europe
13.          SYLWAN, Poljsko šumarsko društvo, Varšava, Poljska
Ostali znanstveni časopisi srodnih disciplina
1.             AGRONOMSKI GLASNIK, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
2.             ENTOMOLOGIA CROATICA, Hrvatsko entomološko društvo, Zagreb

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 74     <-- 74 -->        PDF

3.             Geodetski list, Geodetska sekcija DlTH-e, Zagreb
4.             HRVATSKA VODOPRIVREDA, Hrvatske vode, Zagreb
5.             HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK, GEOGRAFSKO DRUŠTVO HRVATSKE, Zagreb
6.             HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS, Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb
7.             Hacquetia, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana
8.             POLJOPRIVREDA, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
Ostali stručni i popularne publikacije
1.             BIOENERGY INTERNATIONAL, SBSAB Svebio, Stockholm
2.             Dobra kob, SLOBODNA DALMACIJA,
3.             Croatian Journal of Fisheries, Hrvatska gospodarska komora / Agronomski fakultet, Zagreb
4.             DRVO, Međunarodni drvni centor za razvoj,marketing i informatiku, Zagreb
5.             FORSTZEITUNG, Wien
6.             HRVATSKE ŠUME, Zagreb
7.             HRVATSKE VODE, HRVATSKA VODOPRIVREDA, Zagreb
8.             International forest industries, International forest industries Ltd, Berkhamsted
9.             Lovački vjesnik, Hrvatski lovački savez
10.          Lovočuvar, PRES obrt, Bjelovar
11.          PRIRODA, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb
Prva grupa časopisa obuhvaća šumarske znanstvene časopise iz Hrvatske i našeg okružja i kriterij distinkcije je jednostavno objavljivanje znanstvenih radova iz područja šumarstva, uz dodatak naše Drvne industrije. Naravno, da su neki od tih časopisa, baš kao i naš Šumarski list, istodobno i strukovni časopisi, pa treba posvetiti pozornost tom aspektu njihova sadržaja. Ideja je da se u nastavku detaljnije osvrnemo na ove časopise i detaljno ih prikažemo. Također bi prikazali sadržaj njihova posljednjeg izdanja, uz nastojanje da u sljedećim brojevima prikažemo i nove brojeve koji u međuvremenu izađu.
Druga grupa bi bili opet znanstveni časopisi iz drugih, šumarstvu srodnih područja, koji bi šumarima i šumarskim znanstvenicima mogli biti zanimljivi. Kako se uspostavljala suradnja u prošlosti i zašto su baš ovi časopisi u razmjeni, ne možemo sada znati, ali to je očito presjek širih interesa naših prethodnika. Željeli bi informirati čitatelje da je časopis izašao i ev. spomenuti, na razini kazala, da je u njemu neki potencijalno zanimljiv članak za šumarstvo. Kako oni nisu u fokusu interesa šumarskih znanstvenika i stručnjaka, moguće je da se pronađe radova koji bi šumarima inače promakli, a s druge strane jako se tiču šuma i šumarstva.
I treća grupa je zaista informativna. Postoji cijela serija publicistike koja se već po svojoj tematici mora ponekad dotaknuti i šume i šumarstva, u ponekima od njih i naši kolege šumari ostave poneki zanimljiv doprinos, pa kad nam ova izdanja već sustavno dolaze u redakciju, željeli bi najprije informirati da je novo izdanje izašlo, a potom i spomenuti ako ima što zanimljivo za šumarstvo. Svjesni smo subjektivnosti ovakvog pristupa, ali vjerujemo da će se moći napraviti kvalificirani odabir toga „što je zanimljivo“, a dobro bi došla i pomoć redovitih i temeljitijih čitatelja pojedinih časopisa.
ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA
Međunarodni časopis za šumarske, drvne i okolišne znanosti izdaje Šumarska komisija Mađarske akademije znanosti, Sopron, Mađarska. Glavni je urednik Lakatos Ferenc.
Časopis ima međnarodni znanstveni savjet, a iz Hrvatske je u tom savjetu dr. Boris Hrašovec.
Acta Silvatica et Lignaria Hungarica (ASLH) publicira originalne znanstvene radove i preglede s područja šumarstva, drvnih i okolišnih znanosti.
Izlazi na engleskom i njemačkom jeziku dvaput godišnje. Posebna izdanja su tematske sveske objavljene za određenu prigodu u nepravilnim razmacima. Jezik ovog izdanja može biti i mađarski.
Izdanje podržavaju Hungarian Academy of Sciences (HAS), Faculty of Forestry, University of West Hungary (FF-UWH), Simonyi Karoly Faculty of Engineering, Wood Sciences and Applied Arts, University of West Hungary (SKF-UWH), National Agricultural Research and Innovation Centre, Forest Research Institute, Sopron Scientists’ Society of the Hungarian Academy of Sciences.
Časopis je indeksiran u CAB ABSTRACTS, CAB International Wallingford, UK, CAB International Cambridge, USA, ELFIS Datenbank, Hamburg, Scopus, Elsevier’s Bibliographic Database, EBSCOhost database.
Dostupan je u punom sadržaju na http://aslh.nyme.hu
Pregled posljednjeg izdanja: VOLUME 12, Nr. 2 (2016)
PAPPNÉ VANCSÓ, Judit – HOSCHEK, Mónika – JANKÓ, Ferenc
Klimatske promjene u mađarskom ruralnom okružju: Procjena sposobnosti prilagodbe
SÁRÁNDI-KOVÁCS, Judit – NAGY, László – LAKATOS, Ferenc – SIPOS, György
Nagla propadanja stabala divlje trešnje zbog Phytophthora sp. u sjeverozapadnoj Mađarskoj
BUZA, Ágnes Kinga – DIVÓS, Ferenc
Procjena stabilnosti korijena nedestruktivnom tehnikom
HORVÁTH, Norbert – CSIHA, Csilla
Povezivost bukovine uz primjenu jednokomponentnih poliuretanskih konstrukcijskih ljepila

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 75     <-- 75 -->        PDF

DELIISKI, Nencho – TUMBARKOVA, Natalia
Metodologija za eksperimentalno istraživanje procesa zamrzavanja trupaca
LABORCZY, Gábor – WINKLER, András
Mađarska industrija drvnih ploča i njen utjecaj na okoliš
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Hrvatski časopis na engleskom jeziku koji objavljuje izvorne znanstvene radove s područja šumarskog inženjerstva. Časopis pokriva sve aspekte šumarsko inženjerskih istraživanja, u rasponu od bazičnih do primijenjenih. Osim izvornih znanstvenih radova, objavljuje i prethodna priopćenja i pregledne radove.
Izdavači su Šumarstvo fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatske šume doo Zagreb Suizdavač: FORMEC, BOKU Beč
Glavi urednik je dr. Tibor Pentek, urednik dr. Željko Tomašić
Uz obimni domaći uređivački odbor djeluje i međunarodni Editorial Board sa dvadeset članova iz SAD-a, Australije, Italije, Turske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Austrije, ­Slovenije, Poljske, Makedonije, Japana, Finske i Novog ­Zelanda.
Časopis je referenciran i indeksiran u CAB Abstracts, Compendex, GeoBase, Global Health, Paperchem, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, VINITI.
Dostupan je u punom sadržaju na http://www.crojfe.com/
Pregled posljednjeg izdanja: Volume 37 No.2 (2016)
Jussi MANNER, Ola LINDROOS, Hans ARVIDSSON, Thomas NORDFJELL
Procjena novih hidrauličkih cilindara s recikliranjem energije za forvardere
Martina CAMBI, Stefano GRIGOLATO, Francesco NERI, Rodolfo PICCHIO, Enrico MARCHI
Učinci djelovanja forvardera na fizičke karakteristike tla: Studija slučaja u talijanskim Alpama
Sandra SÁNCHEZ-GARCIA, Elena CANGA, Eduardo TOLOSANA, Juan MAJADA
Analiza produktivnosti i troškove iznošenja usnopljenih ostataka sječe eukaliptusa na strmom terenu
Grzegorz SZEWCZYK, Janusz Michal SOWA, Jiri DVORAK, Krzysztof KAMINSKI, Dariusz KULAK, Arkadiusz STAŃCZYKIEWICZ
Analiza točnosti ocjenjivanja strukture radnog dana operatora harvestera uzorkovanjem
Pierre A. ACKERMAN, Reino PULKKI, Benedikt ODHIAMBO
Usporedba produktivnosti i cijene korištenja žičara: predvezanje i mainline sustav u odnosu na tagline sustav
Ben LESHCHINSKY, John SESSIONS, Jeffrey WIMER, Milo CLAUSON
Projektiranje mobilnih sidra na učinak: Sustav za opuštanje napetosti sidrenja
Akos MALATINSZKY, Csilla FICSOR
Učestalost i prednosti animalnog privlačenja trupaca u mađarskim zaštićenim područjima
Rene ZAMORA-CRISTALES, John SESSION
Modeliranje sustava prikupljanja ostataka sječe za proizvodnju energije
Jaco-Pierre van der MERWE, Pierre A. ACKERMAN, Reino PULKKI, Dirk LÄNGIN
Utjecaj sadržaja vlage na distrubuciju veličine čestica sječke pri obradi celuloze eukaliptusa
Mika YOSHIDA, Simon BERG, Rin SAKURAI, Hideo SAKAI
Procjena produktivnosti usitnjavanja s pet različitih mobilnih sječkalica na različitim šumskim radilštima stohastičkim modelom
Andrea LASCHI, Francesco NERI, Niccolo BRACHETTI MONTORSELLI, Enrico MARCHI
Metodološki pristup korištenja modernih tehnika za planiranje šumske cestovne mreže
Mehran NASIRI, Majid LOTFALIAN, Amir MODARRES, Wei WU
Optimalno korištenje pepela rižine ljuske za stabilizaciju podloge pri izgradnji i popravku šumskih cesta
Majid LOTFALIAN, Aidin PARSAKHOO, Amir SAVADKOOHI
Unapređenje kvalietete šljunčane površine šumskih cesta korištenjem nano-polimera CBR PLUS
Milivoj FRANJEVIĆ, Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA
Integrirani zaštita hrastovih trupaca od ambrosia potkornjaka: Ekonomska i ekološke važnosti operacija sječe
Nesat ERKAN, Erdogan UZUN, Ali CEM AYDIN, Mustafa NECATI BAS
Učinak rezidbe na prirast promjera brucijskog bora na plantažama u Turskoj
Milica PERIĆ, Mirko KOMATINA, Branko BUGARSKI, Dragi ANTONIJEVIĆ
Najbolje prakse procjene životnog ciklusa energije iz biomase i moguće primjene u Srbiji
DRVNA INDUSTRIJA
Znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije
DRVNA INDUSTRIJA je časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove te ostale priloge iz cjelokupnog područja iskorištavanja šuma, istraživanja svojstava i primjene drva,

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 76     <-- 76 -->        PDF

mehaničke i kemijske prerade drva, svih proizvodnih grana te trgovine drvom i drvnim proizvodima.
Izdavač je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, glavna urednica je dr. Ružica Beljo-Lučić
Časopis izlazi četiri puta u godini na engleskom ili hrvatskom jeziku.
Pregled posljednjeg izdanja: 67 (4) (2016)
Beata Fabisiak
Obilježja organizacije procesa dizajniranja proizvoda u odabranim tvrtkama za proizvodnju namještaja
Birol Üner, Gökhan Köse, Yeşim Yürümez, Ömer Ümit Yalçın, Mehmet Akgül
Pretvorba drvnog otpada u proizvod dodane vrijednosti: toplinsko plastificiranje primjenom procesa benzilacije
Mária Réka Antal, Danijela Domljan, Péter György Horváth
Funkcionalnost i estetika namještaja – metode mjerenja subjektivnog doživljaja
Lenka Ližbetinová, Miloš Hitka
Izbor najtalentiranijih kandidata u tvrtki za proizvodnju namještaja
Valiullah Moosavi, Habibollah Khademi Eslam, Behzad Bazyar, Abdollah Najafi, Mohammad Talaeepoor
Puzanje drva graba pri savijanju
Silvia Lorincová, Jarmila Schmidtová, Jana Javorčíková
Zadovoljstvo zaposlenika poslom u tvrtkama za proizvodnju namještaja u Republici Slovačkoj
Janja Zule, Katarina Čufar, Vesna Tišler
Hidrofilni ekstraktivi u srži europskog ariša (Larix decidua Mill.)
Marcin Podskarbi, Jerzy Smardzewski, Krzysztof Moliński, Marta Molińska-Glura
Metodologija dizajniranja novih spojeva za namještaj
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Dimitar Angelski, Ladislav Dzurenda
Modeliranje i potrošnja energije u procesu jednostranog zagrijavanja ravnih drvenih elemenata
Bulent Kaygin, Semih Esnaf, Deniz Aydemir
Utjecaj nadmorske visine staništa na fizikalna i mehanička svojstva drva običnog bora u turskoj pokrajini Sinop
Mustafa Zor, Nurgul Tankut, Alper Kiziltas, Douglas J. Gardner, Hikmet Yazici
Mogućnosti primjene upjenjenog kopolimera stiren anhidrida maleinske kiseline (SMA) u kompozitima na bazi drva
Vlatka Jirouš-Rajković, Barbara Štebih Golub
Projekt Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA)
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis Univirsitas studiorum Zagrebiensis
Časopis u izdanju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izlazio je razmjerno rijetko, ali kontinuirano od 1926. Posljednji broj izašao je 2011. na engleskom jeziku.
Glavni urednik je Darko Bakšić.
Pregled posljednjeg izdanja: vol. 44 (2011)
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, Milan Rožman
Morfološko-biološke značajke plodova i sjemena bukve (Fagus sylvatica L.) s različitih nadmorskih visina
Stjepan Posavec, Karlo Beljan, Marko Lovrić
Model plaćanja naknade vlasnicima na šumskim lokalitetima NATURE 2000
Joso Vukelić, Antun Alegro, Dario Baričević, Vedran Šegota, Irena Šapić
Fitocenoze obične smreke (Picea abies (L.) Karsten) u altimontanskom i subalpskom pojasu Hrvatske
Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Kristijan Tomljanović, Marko Vucelja
Utjecaj uređivanja vodotokova na staništa dabra u Hrvatskoj
Damir Ugarković, Ivica Tikvić
Kolebanje klime na području Gorskog kotara
GOZDARSKI VESTNIK
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo / Slovenian professional journal for forestry
Magazin GDK (GV) objavljuje znanstvene, stručne i aktualne priloge koji se bave šumom, šumskim područjima i šumarstvom. Objavljuje na slovenskom ili engleskom jeziku. Svi znanstveni i stručni članci recenziraju se, a drugi prilozi po nahođenju uredništva.
Izdavač je Savez šumarskih društava Slovenije, glavi urednik je Franc Perko.
Međumarodni urednički odbor, osim slovenskih čine i predstavnici iz Zvolena iz Slovačke, iz Freiburga iz Njemačke, a član iz Hrvatske je prof. dr. Stanislav Sever.
Na stranicama http://zgds.si/revija-gozdarski-vestnik/ dostupan je sadržaj i uvodnik, a puni tekst sa zakašnjenjem od nekoliko brojeva na stranicama Digitalne knjižnice Slovenije na http://www.dlib.si uz pretraživanje.
Pregled posljednjeg izdanja: letnik 74 • številka 10 / Vol. 74 • No. 10 (december 2016.)
UVODNIK – Mitja SKUDNIK:
Kongres IUFRO pred tridesetimi leti in dandanes

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ZNANSTVENE RASPRAVE
Zoran POLNAR, Lidija ZADNIK STIRN, Janez KRČ
Ocjena uporabe drva u energetske svrhe na primjeru općine Šentjur
Martina LAVRIČ, Jožica GRIČAR
Utjecaj vremenskih prilika na drvno anatomske značajke hrasta medunca s Podgorskog Krasa
Polona HAFNER
Identifikacija i datiranje geomorfoloških procesa korištenjem drvnih godova
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Janez ČERNAČ, Jože FALKNER, Marijan KOTAR, Franc PERKO
O 30. obljetnici kongresa IUFRO u Sloveniji
Hubert DOLINŠEK
30. obljetnica IUFRO kongresa u Ljubljani
Kristina SEVER, Daniel KRAUS
Praktično osposobljavanje na Evropskom institutu za šume, projekt Integrate+ i primjerna ploha Marteloscope Pahernik
Tina UNUK, Tine GREBENC, Hojka KRAIGHER
Bringing Knowledge on Fir Species Together (15. Međunarodna konferencija ekologije i uzgoja jele – Abies 2016)
Egon OBID, Igor DAKSKOBLER
U spomen šumaru Ivanu Parišu (1925–2016)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
A forest scientific journal of politics, economy and technics published by the Italian Academy of Forest Sciences.
Šumarski znanstveni časopis za politiku, ekonomiji i tehniu u izdanju talijanske Akademije šumarskih znanosti.
Dvo-mjesečni časopis objavljuje znanstvene radove, tehničke bilješke, mišljenja, diskusije radova na području šumarskih znanosti, šumske ekonomije i politike, s posebnim naglaskom na Mediteran i planinska okruženja. Znanstveni radovi, recenzije i tehničke bilješke prolaze postupak slijepe recenzije. Časopis prihvaća priloge u talijanskom i engleskom jeziku, a i naziv časopisa je službeno dvojezičan. Objavljen je po prvi put 1946., a od 2006. godine časopis njeguje otvoren pristup i svi znanstveni radovi su dostupni preko OJS sustava: http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/issue/current
Glavni je urednik Orazio Ciancio.
Pregled posljednjeg izdanja: Vol 71, No 5 (2016)
ZBORNIK RADOVA KONFERENCIJE
Nicholas Giordano
Ljudi, šume i rovovi
Daniele Zovi
Šume visoravni Asiago: Priča o uništenju i ponovnom rađanju
ČLANCI
Francesco Iovino, Antonino Nicolaci 281-299
Krčenje šuma u Calabria Regija: Uzroci, posljedice i rješenja
PREGLEDI
Fabio Clauser
Pogled na parkove i šume iz „gornje perspektive“
Gianpiero Andreatta
Razmatranja o mogućoj budućnosti „zaštitnika šuma.“ Art-bonus na šumski bonus: Utopija ili realna pretpostavka?
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Objavljuje izvorne znanstvene članke, pregledne članke, rasprave i kratka priopćenja. Svi ovi članci i radovi su recenzirani. Časopis pokriva sva područja istraživanja šuma, bazična i primijenjena.
Područja koje pokriva uključuju šumski okoliš i uzgajanje šuma, ekologiju, fiziologiju, entomologiju, patologiju i genetiku koji se odnose na korištenje šuma, uređivanje i upravljanje šumama, ekonomske, političke i društvenih znanosti koji se odnose na šume i šumarstvo.
Izdavač je Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Raszyn, glavni urednik Wojciech Grodzki.
Pregled posljednjeg izdanja: Leśne Prace Badawcze, 2016, Vol. 77, 4 – posebno izdanje: šuma Białowieża.
RASPRAVE
Szwagrzyk J.
Šuma Bialowieza: što je nekad bila, što je sada i što želimo da bude u budućnosti
Bobiec A.
Kakva je korist od istraživanja provedenih na trajnim plohama u Nacionalnom parku Białowieża?
PREGLEDNI RADOVI
Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski JM, Latałowa M., Mysłajek RW, Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A.
Šuma Bialowieza – lokacija UNESCO-ve prirodne baštine – prioriteti zaštite
Grodzki W.
Masovna epidemija smrekovog potkornjaka Ips typographus u kontekstu kontroverze oko prašume Białowieża

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Czeszczewik D., Walankiewicz W.
Ekologija i biologija ptica u šumi Bialowieza: 40-godišnja perspektiva
Huflejt T., Gutowski J.M.
Xylocopa Valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) u Poljskoj
Kulakowski D.
Upravljanje epidemijom potkornjaka (Ips typographus, Dendroctonus spp.) na zaštićenim područjima u 21. stoljeću
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Niedziałkowski K.:
Zašto se šumari protive proširenju Nacionalnog parka Białowieża? Motivacija zaposlenika Poljskih državnih šuma kako je doživljavaju društveni akteri angažirani u sukobu oko šume Białowieża
Miścicki S.
Promjene u staništu Nacionalnog parka Białowieża od 2000. do 2015. godine
Janek M.
Promjene kakvoće vode u rijekana Łutownia i Perebel u prašumi Białowieża
NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA
Časopis za teoriju i praksu šumarskog inženjerstva
Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ) je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih područja šumarskoga inženjerstva na osnovi teorijskih ili empirijskih spoznaja, te temeljnih i primijenjenih istraživanja.
Izdavači su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Šumarski odsjek i Hrvatske šume d.o.o. a glavni urednik je Mario Šporčić.
Časopis izlazi na hrvatskom jeziku jednom godišnje. Svi radovi su dostupni na webu na http://www.jnms.eu/
Pregled posljednjeg izdanja: NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA Godište 37 (Prosinac 2016)
IZVORNI ZNANSTVENI RAD
Ivan Balenović, Hrvoje Marjanović
Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka
Ante Seletković, Marija Perić, Ivan Balenović
Fotogrametrijska procjena srednjih sastojinskih visina odvojeno po vrstama drveća u mješovitim sastojinama središnje Hrvatske
Petr Hrὺza, Petr Pelikán, Jaroslav Blahuta, Jiøí Nedorost, Zdenìk Patočka
Mogućnost uporabe prosušene drvne sječke pri mehaničkoj stabilizaciji donjega ustroja šumskih cesta
Dino Friščić, Tomislav Poršinsky, Željko Zečić, Dinko Vusić
Analiza utjecajnih čimbenika pri mehaniziranoj izradi kratko rezanoga i cijepanoga ogrjevnoga drva
Marijan Šušnjar, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Marko Zorić
Raspodjela mase tovara i osovinskoga opterećenja šumskih kamionskih skupova pri prijevozu jelova celuloznoga drva
PREGLEDNI ČLANAK
Hrvoje Nevečerel, Kristina Pavešić, Iva Murgić, Ivica Papa, Matija Landekić, Kruno Lepoglavec
Mogućnosti primjene gabiona
Valerie Findeis
Pregled gospodarenja šumama u Republici Austriji
STRUČNI RAD
Stjepan Posavec, Željko Zečić, Karlo Beljan, Nenad Šimunović
Izračun profitabilnosti i optimizacija kogeneracijskoga postrojenja korištenjem drvne sječke
OSVRT
Željko Šantek
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu domaćin sastan­ka Ekspertnoga tima za energiju drva UNECE/FAO-a
Kruno Lepoglavec
Drugi hrvatski festival kiparenja motornom pilom
Andreja Đuka
Međunarodno znanstveno savjetovanje FORMEC 2016
Marin Bačić
Međunarodno znanstveno savjetovanje »Gozdarsko inženirstvo jugovzhodne Evrope – stanje in izzivi«, Planica, Slovenija, 21. – 23. rujna 2016.
Matija Bakarić
Međunarodni stručno-znanstveni skup »Zaštita na radu i zaštita zdravlja«, Zadar, 21.–24. rujna 2016.
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
U Radovima se objavljuju znanstveni radovi, prikazi znanstvenih djela i stručni radovi iz područja šumarstva, hortikulture, ekologije, zaštite prirode, lovstva, te iz drugih područja značajnih za razvoj šumarstva i hortikulture. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku sa sažetkom na jednom od službenih jezika BiH. Časopis se nalazi na listama sljedećih baza: CAB Abstracts, Forestry Abstracts, Index Copernicus i EBSCO.
Glavni urednik je Sead Vojniković, a u međunarodnom uređivačkom odboru je i Tomislav Poršinsky iz Hrvatske.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 81     <-- 81 -->        PDF

TESLAK, K., M. VEDRIŠ, M. GAŠPAROVIĆ, M. ŽUNIĆ, J. ČAVLOVIĆ
Svojstva regeneracije staništa šume bukve i jele u Gorskom kotaru
BOJAXHI, F., E. TOROMANI
Rast bosanskog bora (Pinus hedreichii Krista.) na lokacijama granice vegetacije na Kosova i njegov odgovor na klimat
BELJAN, K., VEDRIŠ, M., MIKAC, S., TESLAK, K.
Stvaranje virtualnih jednodobnih staništa jele strukturiranih na osnovu mjerenih uzorka
TRUDIĆ B, ANĐELKOVIĆ B, ORLOVIĆ S, TEŠEVIĆ V, PILIPOVIĆ A, CVETKOVIĆ M, STANKOVIĆ J
HPLC/MS-TOF analiza površinske smole tri klona topola uzgajanih u Srbiji
PRELIMINARY COMMUNICATION
DRVODELIĆ, D., D. UGARKOVIĆ, M. ORŠANIĆ, V. PAULIĆ
Utjecaj suše, navodnjavanje i saturacije supstrata na morfoloških i fizioloških stanja kontejnerskih sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)
UGARKOVIĆ, D., I. TIKVIĆ, S. MIKAC, I. STANKIĆ, D. BALTA
Utjecaj promjena klimatskih ekstrema na ekološku nišu hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
SYLWAN
Sylwan je najstariji šumarsko znanstveni časopis u Poljskoj, i jedan od prvih u svijetu. Osnovan je 1820. godine u Varšavi. On je doprinijeo na izvrstan način razvoju poljskog šumarstva, služeći napredak, širenje znanja i razvoju šumarske znanosti. Kroz povijest Sylwan se razvijao od poluslužbenog glasila Kraljevskih šumarskih jedinica 1820., zatim kao časopis Galicijskog šumarskog društva, potom Malopoljskog i Poljskog šumarskog društva u Lavovu, da bi se poslije Drugog svjetskog rata vratio kao tromjesečni glasnik Poljskog šumarskog društva u Krakowu. Od 1955. godine Sylwan se izdaje kao mjesečnik na Fakultetu poljoprivrednih znanosti i Poljskog društva šumara, a od 1966. godine – samo Poljskog šumarskog društva. Financira se i distribuira uz financijsku pomoć šumarske znanosti.
Sylwan je indeksirao Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports / Scence izdanje, CAB International i poljski registar znanstvenih časopisa Index Copernicus Journal Master List.
Radovi su dostupni na adresi https://sylwan.lasy.gov.pl šest mjeseci nakon objave.
Pregled posljednjeg izdanja: 12 (2016)
Hubert Lachowicz, Emilia Wysocka-Fijorek, Piotr Paschalis-Jakubowicz
Tržište brezove drvne sirovine u Poljskoj 2008-2012.
Włodzimierz Buraczyk, Henry Szeligowski, Marcin Studnicki, Stanislaw Drozdowski, Kamil Bielak
Multivarijabilna analiza potomstava populacije bukve (Fagus sylvatica L.) provenijencija iz jugoistočne Poljske u ranim godinama rasta
Krzysztof Adamowicz, Radoslaw Gostołek, Roman Jaszczak, Piotr Szczypa, Hubert Szramka
Evaluacija utjecaja odabranih tehnologija za uzgoj šuma i tipova šumskih staništa na cijenu sječe i izrade stabala u sječama i proredama
Zbigniew Karaszewski, Agnieszka Łacka, Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski
Veličina štete i gubici johova drva za ploče kod sječe harvesterom Valmet 911.4 sa glavom 360,2
Anna Kožuh, Krzysztof Adamowicz
Utjecaj troškova nastalih na razvoj neproizvodnih funkcija šume na gospodarsku situaciju u šumskim oblastima u Područnoj Uprave za državne šume u Krakovu
Maciej Budny, Marek Panek:
Razina i stopa rasta populacije divljih svinja u odnosu na šumski pokrov, veličinu ratarskih površina i učešća kukuruza u Poljskoj u godinama 1999-2014.
Anna Żółciak, Justyna Bohacz
Ligninolitičke aktivnost izolata Heterobasidion parviporum kultiviranom na smrekovini
Jan Kotlarz, Katarzyna Kubiak, Mariusz Kacprzak, Pawel Czapski
Procjena raznolikosti vrsta drveća u šumskim sastojinama na temelju njihove spektralne refleksije
Radi znatnog obima materijala u sljedećem broju ćemo prikazati i ostale publikacije u razmjeni redakcije Šumarskog lista, kao i prikaz zanimljivih radova iz znanstvenih časopisa prikazanih u ovom broju.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Svi radovi su dostupni na webu na http://sfsa.web.ba/v2/stranica/radovi---umarskog-fakulteta-44.
Pregled posljednjeg izdanja: Volume 45 Issue 2 (2015)
Vojniković S.
Utvrđivanje ilirske pripadnosti šuma zajednice bukovih šuma Karavanki-Koruške Alpe (Austrija)
Dorbić B., Temim E., Friganović E.
Dendrološko krajobrazna valorizacija smokve (Ficus carica L.) u vrtovima Šibenika
Tahirović A., Bašić N.
Sadržaj fenola i antioksidacijska aktivnost ekstrakata lišća i ploda Crataegus monogyna Jacq. i Crataegus macrocarpa Hegetschw.
Avdibegović M., Petrović N., Posavec S., Pezdevšek-Malovrh Š.
Vlasnici privatnih šuma u izabranim državama jugoistočne Evrope: u potrazi za informacijama
Doljančić K., Dautbašić M., Mujezinović O.
Grinje lipa (Tilia spp) u Sarajevu
Balić B., Višnjić Ć:, Vojniković S., Ibrahimspahić A., Lojo A., Avdagića A.
Ekološko-proizvodna i uzgojna kategorizacija izdanačkih sastojina bukve na području Kantona Sarajevo
Višnjić Ć., Balić B., Vojniković S., Mekić F., Uzunović A.
Strukturne karakteristike, dinamika i teksturni razvoj prašume Ravna vala na Bjelašnici
Omerović N., Jukić N.
Neki pripadnici razreda Pezzizomycetes prikupljeni na području Nacionalnog parka Sutjeska
RADOVI / WORKS
Hrvatski šumarski institut
Časopis Radovi objavljuje 1 volumen sa 2 broja godišnje. Po potrebi se objavljuju izvanredni brojevi. Časopis objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručne članke iz područja biotehnoloških znanosti – polje šumarstva.
Članci se objavljuju na hrvatskom jeziku s prijevodom naslova, sažetka, ključnih riječi, naslova poglavlja, tablica i slika na engleski jezik, ili na engleskom jeziku s prijevodom već spomenutog na hrvatski jezik, nakon što rad pozitivno ocijene barem dva nezavisna recenzenta.
Glavni je urednik Mladen Ivanković.
Indeksiran u bazama podataka: CAB Abstracts, Hrčak.
Radovi su dostupni na adresi: http://www.sumins.hr/radovi/
Pregled posljednjeg izdanja: Volume 45 broj 2 (2012)
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
Vladimir Novotny, Stjepan Dekanić, Anamarija Durbešić
Modeliranje razvoja sastojinske temeljnice standardnim krivuljama rasta?
Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković, Ivica Čehulić, Ivana Bukovac, Ana Potočki
Utjecaj različitih razina onečišćenja tla kadmijem na sadnice jablana (Populus nigra var. Italica)
Krešimir Krapinec, Marko Mičija, Miroslav Bukovinski, Krunoslav Pintur
Usporedba trofeja europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.) iz sredozemnog i kontinentalnog dijela Hrvatske
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Tomislav Nemeš, Stjepan Dekanić
Dinamika podzemnih voda Biđsko-bosutskoga šumskog područja
PREGLEDNI ČLANCI
Silvija Krajter Ostoić, Stjepan Posavec, Dijana Vuletić, Mirjana Stevanov
Pregled literature o vrednovanju koristi od urbanih šuma.
Krunoslav Sever, Željko Škvorc, Daniel Krstonošić, Maša Zorana Ostrogović Sever, Jozo Franjić
Koji ekofiziološki čimbenici utječu na reprodukciju šumskoga drveća i da li je ono u prošlosti rađalo sjemenom češće i obilnije?
Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Gilles Pilate, Anemari Dolenec
Dvadeset godina genetskih modifikacija u šumarstvu
STRUČNI ČLANCI
Nenad Potočić, Ivan Seletković
Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2011. godine
REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE
Pregled francuskih šuma je jedna od glavnih publikacija na francuskom jeziku, posvećena ponajprije umjerenim šumama i srodnim temama kao što su prirodno okružje, drvo, faunu i flora. Ona distribuira znanstvene i tehničke podatke i na taj način osigurava učinkovitu vezu između istraživanja i prakse, administracija i upravljanje, unapređenje i širenje znanja.
Časopis izdaje AgroParisTech, Nancy, urednici su Christophe Voreux i Gérard Nepveu.
Od broja 1-2016., članci su dostupni u otvorenom pristupu na francuskom jeziku sa sažetkom na engleskom na adresi http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/4752

ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Pregled posljednjeg izdanja: 2 (2016) – posebno izdanje Workshop REGEFOR 2015
Jean-Luc Peyron
Bioekonomija i inovacije u šumarstvu i drvnm sektoru
Bernard Thibaut, Marie-Chollat Namy
Od raznolikost resursa do raznolike uporabe drva
Andreas von Lengefeld Kleinschmit
Pregled novih tržišta i proizvoda od drva
Pascal Triboulot
Drvo u graditeljstvu: Osvrt na moguć razvoj i posljedice za primarne procesi u drvnoj industriji
Mathieu Fortin, Chloé Pelletier, Jessica Francis, Anthony Dufour
Šume – skladište ugljika ili energetski izvor?
Komparativna analiza izazova Oak umrijeti s glumcima iz prve obrade i uprave šuma na sjeveroistoku Francuske i jugozapadne Njemačke, str. 143-152
Holger Wernsdorfer, Marin Chaumet, Jonathan Lenglet, Quentin Remy, Anjy Andrianantenaina, Nesrine Ayari, Romain Baffoin, Corentin Blanchard, Fanny Cadoret, Arnaud Duperrier, Flavie Ferrer, Mathieu želatinozna, Kathrin Hagge Ellhöft, Lucas Schrepfer, Hugo Sniezak, Marieke Blondet, Philippe Deuffic, Yves Ehrhart, Arnaud Dragičević, Bernard Kientz, Thomas Fillbrandt, Dirk Jaeger, Philippe Gérardin, Meriem Fournier
Usporedna analiza izazova u sektoru hrasta za primarnu prerada drva i šumarstvo u sjeveroistočnoj Francuskoj i jugozapadnoj Njemačkoj
Meriem Fournier, Claire Alix, Louis Denaud, Julien Ruelle, Nicolas Sauvat
HRASTOV LANAC. Ideja za inovacijski projekt povećanja dodatne vrijednosti drugoklasnog tvrdog drva, iz istraživačke škole za drvne znanosti Pluribois DDR
Quentin Remy
Bukva, gorivo za razvoj teritorija Pays d’Epinal
Jean Croisel, Robert Collet
Prema boljem korištenju hrasta slabije kvalitete
Bruno Chopard, Philippe Riou-Nivert, Didier Francois, Christine Deleuze
Gospodarenje mekim drvom i zahtijevi industrije: pogled R&D
Zineb Kebbi-Benkeder
Da li koncentracija kemijskih spojeva kod ekstrakcije iz drva ovisi o šumarskoj uzgojnoj praksi? Slučaj jele.
Adrian Krähenbühl, Jean-Romain Roussel, Bertrand Kerautret, Isabelle Debled-Rennesson, Frédéric Mothe, Fleur Longuetaud
Robustan algoritam prikrajanja na CT snimci
Jonathan Lenglet, Jean-Yves Courtonne, Sylvain Caurla
Procjena i prikaz toka drva u industriji
Romain Rouaud, Christophe Beaurain, Marius Chevallier, Julien Dellier
Raznolikost oblika produktivne suradnje i intencionalnosti u drvnoj industriji: uvjetni pristup koji se temelji na sličnosti (Limousin, Francuska),
Antoine Tabourdeau, Christophe Chauvin, Romain Rouaud
Inovativni načini upravljanja u šumarstvu i drvnoj industriji.
Meriem Fournier
Poticanje dijaloga između Upstream i Downstream segmenata u drvnoj industriji kao temelja za stvaranje održive dodane vrijednosti drveta
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR je međunarodni časopis šumarskih znanosti otvorenog pristupa. Pokrenut je 2009. od strane osam institucija iz jugoistočne europske regije (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Mađarska).
Iako pojam jugoistočne Europe u naslovu časopisa odražava regiju osnivača i izdavača časopisa, časopis je otvoren za objavljivanje istraživanja iz svih geografskih područja dok god su metode koje se koriste u istraživanju i dobiveni rezultati od interesa i važnosti u jugoistočnom europskom i međunarodnom šumarstvu.
SEEFOR izlazi dva puta godišnje, a predstavlja forum za objavljivanje radova koji pokrivaju sva područja istraživanja šuma. Časopis objavljuje izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne radove i stručne radove.
SEEFOR se objavljuje u tiskanoj i online verziji na engleskom jeziku. Radovi su dostupni u pdf ili html formatu na adresi http://www.seefor.eu/.
Izdavači i osnivači: Hrvatski Šumarski institut (Jastrebarsko, Hrvatska), Sveučilište u Banjaluci, Šumarski fakultet (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), Sveučilište u Sarajevu, Šumarski fakultet (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Institut za nizinsko šumarstvo i okoliš (Novi Sad, Srbija), Sveučilište u Beogradu, Šumarski fakultet (Beograd, Srbija), Institut za šumarstvo (Beograd, Srbija), Ss. Sveučilište Ćirila i Metoda u Skopju Šumarskog fakulteta (Skopje, Makedonija), Mađarski Šumarski institut (ERTI) (Sárvár, Mađarska)
Pregled posljednjeg izdanja: SEEFOR Vol 7 No 2 (2016)
IZVORNI ZNANSTVENI RAD
PILAŠ, I., I. MEDVED, J. MEDAČKI, M. PERČEC TADIĆ, D. MEDAČKI
Ekološka, tipološka svojstva i aktivnosti fotosinteze (FAPAR) ekosustava obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj
BERKI, I., E. RASZTOVITS, N. MÓRICZ, L. KOLOZS
Uloga smrtnosti stabala u procjeni vitalnosti kitnjakovih šuma