DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 112     <-- 112 -->        PDF

1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskoga društva 2017. godine održana je od 20. veljače u 7,00 sati do 21. veljače u 15,00 sati prema slijedećem
 
Dnevnom redu
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2016. godinu.
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2016. godinu.
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2016. godine.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2016. godinu.
5. Usvajanje Prijedloga Odluke za rashod osnovnih sredstava HŠD-a.
6. Usvajanje prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a 2016. godine.
7. Usvajanje dokumenta o „Samoprocjeni“ – (zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola).
 
Od ukupno 32 člana Upravnog odbora glasovalo je 25 članova.
Rezultati glasovanja su slijedeći:
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2016. godinu. ZA-24, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASOVALO-0
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2016. godinu. ZA-25, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASOVALO-0
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2016. godine. ZA-24, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASOVALO-0
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2016. godinu. ZA-25, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASOVALO-0
5. Usvajanje Prijedloga Odluke za rashod osnovnih sredstava HŠD-a. ZA-25, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASOVALO-0
6. Usvajanje prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a 2016. godine. ZA-25, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASOVALO-0
7. Usvajanje dokumenta o „Samoprocjeni“ ZA-24, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASOVALO-0
Slijedom navedenih rezultata glasovanja zaključujemo da su sva Izvješća usvojena.
Izvješća o radu HŠD-a za 2016. godinu, o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2016. godinu,
Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2016. godine i Nadzornog odbora HŠD-a za 2016. godinu, te prijedlozi Odluke za rashod osnovnih sredstava HŠD-a i prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda HŠD-a 2016. godine, nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Dokument o „Samoprocjeni“ je u prilogu
Pojedinačni rezultati glasovanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2017. godine nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
             Tajnik                                                          Predsjednik 
Hrvatskog šumarskog                          Hrvatskog šumarskog             društva:                                                       društva:
  mr. sc. Damir Delač                          Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.