DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Damir Delač
ZAPISNIK 120. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
120. Redovita sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održana je 9. prosinca 2016. godine u dvorani Šumarskog doma s početkom u 12,00 sati.
 
Dnevni red:
1. 12,00 h – Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
a) Usvajanje Dnevnoga reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
3. Izvješće o radu od prethodne Skupštine:
a) Izvješće Predsjednika
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4. Aktualna problematika
5. Rasprava po izvješćima i zaključci
6. Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
7. Slobodna riječ.
 
Ad. 1.
• 120. Redovitu sjednicu Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva otvorio je predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. pozdravivši uvažene goste i delegate.
Prigodnim riječima skupštinarima su se obratili: prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Božić, ravnateljica Hrvatskoga šumarskog instituta, dr. sc. Dijana Vuletić, predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Akademije šumarskih znanosti, akademik Igor Anić i tajnik Hrvatskoga inženjerskog saveza, Davor Podgorčić, dipl. ing.
Nakon pozdravnih govora predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. utvrdio je da su od 102 člana Skupštine nazočno njih 91, dakle postoji kvorum i može se nastaviti s radom Skupštine.
Prije nastavka sjednice minutom šutnje odana je počast svim preminulim šumarima u dugoj povijesti HŠD-a.
a) Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
Predložena su sljedeća radna tijela Skupštine:
Radno predsjedništvo:
Predsjednik – Akademik Igor Anić
Član – Ana Bašić, dipl. ing.
Član – mr. sc. Lucija Vargović, dipl. ing.
Zapisničar – mr. sc. Damir Delač
Ovjerovitelji zapisnika:
a) mr. sc. Ivica Milković
b) prof. dr. sc. Josip Margaletić
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3.
a) Nakon što je Radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta za radnim stolom, predsjednik Akademik Igor Anić

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 100     <-- 100 -->        PDF

nastavio je rad po Dnevnom redu, pozvavši predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića, dipl. ing. da podnese izvješće o radu HŠD-a od prethodne 119. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
Poštovane gospođe i gospodo, dragi uzvanici i gosti, cijenjeni članovi Skupštine HŠD-a, kolegice i kolege, predstavnici medija!
Na prethodnoj 119. redovitoj sjednici Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva, održanoj 12. prosinca 2015. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, rezimirali smo 2015. godinu obilježenu velikim jubilejom – dva i pol stoljeća hrvatskoga šumarstva. Ova 2016. godina također ima obljetničku notu posvećenu 170. obljetnici osnutka Hrvatskoga šumarskog društva i 140. godini neprekidnog izdavanja znanstveno-stručnoga i staleškog glasila Šumarskog lista. Rođendani obje obljetnice zbijeni su u nekoliko dana, 26. prosinca osnovano je naše Društvo, a 1. siječnja započelo izlaženje časopisa, s tim da njihove početke dijeli 30 godina od 1846. do 1877. Možemo biti ponosni na brojne generacije naših prethodnika šumara koji su stvarali povijest Društva i sve to zapisali u svom i našem časopisu. Hvala svim predsjednicima, dopredsjednicima, članovima Upravnih i Nadzornih odbora, tajnicima i članovima Društva na ostavštini koju su gradili kroz punih 170 godina. Također zahvala svim urednicima Šumarskog lista na znanstvenom, stručnom i staleškom doprinosu, kao i mnogobrojnim autorima tekstova u časopisu.
Kao jednu crticu u djelovanju Društva navest ću da je 60. Skupština Društva održana u prostoru Novinarskog doma 1936. godine nakon koje su na zgradi Šumarskog doma otkrivena spomen-poprsja dvojice šumarskih velikana Frana Žavera Kesterčaneka i Josipa Kozarca. O povijesti Društva i časopisa više ćemo slušati na svečanoj akademiji nakon Skupštine.
Protekle dvije godine zakonodavac nas je usmjerio na usklađivanje s novim zakonskim propisima o djelovanju udruga, pa smo još početkom 2016. godine, preko elektroničkih sjednica Upravnog odbora i Skupštine usvojili potrebna izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2015. godini te odluke vezane uz to. Tako smo nakon još dvije elektroničke sjednice Skupštine održane u 2015. godini uhodali i usvojili jedan novi način funkcioniranja, kako bi pojednostavili i pojeftinili funkcioniranje Društva. Osim elektroničke sjednice ove godine smo održali i dvije dvodnevne terenske i jednu jednodnevnu sjednicu Upravnog odbora. Prva sjednica održana je u Splitu s posjetom i upoznavanjem Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, kao i s obilaskom Park šume Marjan te gradova Splita i Sinja. Druga sjednica bila je na području Baranje i Osijeka, a treća, današnja, u Šumarskom domu prije Skupštine. Za spomenuti je da smo 25. svibnja dobili rješenje Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba o ovjeri Statuta HŠD-a donesenog 4. rujna 2015. Dodatni uvjet, vezano za Statut, bio je izbor likvidatora HŠD-a, za kojega je na 2. sjednici Upravnog odbora izabran tajnik mr. sc. Damir Delač.
Godina na izmaku ostat će upamćena po tri resorna ministra. Početkom godine došlo je do imenovanja novog ministra poljoprivrede prof. dr. sc. Davora Romića s Agronomskog fakulteta, koji je zamijenio bivšeg ministra Tihomira Jakovinu, te imenovanja novog pomoćnika ministra za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju mr. Ivice Francetića umjesto mr. Domagoja Križaja. Uz čestitke na imenovanjima uputili smo u Ministarstvo stavove koje smo usuglasili sa stožernim šumarskim institucijama: Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumarskim institutom, Akademijom šumarskih znanosti te Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Zajedno s predstavnicima navedenih institucija imali smo sredinom svibnja priliku sastati se s ministrom i pomoćnikom ministra te obrazložiti naša stajališta. O saznanjima iz Ministarstva pisali smo u uvodniku Šumarskog lista broj 5-6. Najveći dio započetih aktivnosti Ministarstva iz toga razdoblja traje i danas. U jednoj od bitnijih, izradi Zakona o šumama, kao član povjerenstva sudjeluje i predstavnik našeg Društva mr. sc. Petar Jurjević. Osim njega i ostali članovi Društva mogli su se svojim primjedbama uključiti u modeliranje zakona. Smatram da smo kao Društvo trebali imati i predstavnika u povjerenstvu za izradu Strategije šumarstva Republike Hrvatske 2016.-2030. Zbog rušenja Vlade RH, oformljene početkom godine, rujanski državni izbori iznjedrili su novu Vladu te je sredinom listopada za ministra poljoprivrede imenovan Tomislav Tolušić. Našu čestitku s ponovljenim stavovima i zamolbom za sastanak poslali smo odmah nakon imenovanja, ali do sastanka još nije došlo. Očekujemo da će ga ipak biti još tijekom ove godine. Prilikom formiranja posljednjeg 9. saziva Hrvatskoga sabora poslali smo ispred Društva pismo sa zahtjevom za povratkom imena šumarstva u resorno ministarstvo, ali i uključivanje u naziv saborskog Odbora

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 104     <-- 104 -->        PDF

šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo uobičajene sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 141. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Od ostalih tiskarskih aktivnosti polovicom godine završit ćemo monografiju o prof. Prpiću. Uz promidžbene materijale tiskat će se tradicionalni trodijelni šumarski kalendar.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) osmislit ćemo i pokrenuti projekt formiranja Šumarskog informacijsko-dokumentacijskog centra financiran iz fonda EU.
• U Šumarskom domu nakon uređenja prizemlja, I. i dijela II. etaže uredit ćemo holove uz stepeništa, te dio potkrovlja. Prema želji novog najmoprimca napravit će se prilagodbe na dijelu II. etaže zgrade.
• Za preostali dio, putem dviju angažiranih agencija, tražit ćemo najmoprimce kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti Društva, usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
Prijedlog Program rada i financijski plan HŠD-a za 2017. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 7 Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Nakon završetka 120. sjednice skupštinari i gosti uputili su se u Muzičku akademiju, gdje je u 14,00 sati započela Svečana akademija povodom obilježavanja 170. godišnjice osnutka Hrvatskoga šumarskog društva i 140. godišnjice izlaženja Šumarskoga lista.
Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a,                                                                                                               Predsjednik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač, v. r.                                                                                           Oliver Vlainić, dipl. ing., v. r.
                                                                  Ovjerovitelji Zapisnika:
                                                                mr. sc. Ivica Milković, v. r.                                                            prof. dr. sc. Josip Margaletić, v. r.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 101     <-- 101 -->        PDF

za poljoprivredu. Nažalost do sada ništa od naših zahtjeva nije realizirano. Prilikom predstavljanja nove Vlade RH u njenom programu pod poglavljem „Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj“ šumarstvo se spominje samo u jednom potpoglavlju nazvano „Aktivno upravljanje šumama, veća proizvodnja i više radnih mjesta u domaćoj drvnoj industriji“ gdje stoji: „Izmjenom zakonske regulative Vlada će poboljšati i otkloniti poteškoće u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, provoditi razminiranje šuma i šumskog zemljišta, sprječavati ilegalne sječe i trgovine i poticati razvoj domaće drvne industrije koja proizvodi drvni proizvod“. Ovakva formulacija ne upućuje na gospodarenje šumom kao ekosustavom, već samo izvorom sirovine za drvnu industriju, čime nikako ne možemo biti zadovoljni, dok spominjanje jednostavnijeg raspolaganja šumama i šumskim zemljištima potiče sumnju u dobre namjere ove mjere.
Vezano za bivšeg ministra Tihomira Jakovinu i Upravu Hrvatskih šuma, koju ju postavio u svom mandatu, druga polovica godine protekla je u medijskoj buri oko menadžerskih ugovora koji su omogućili stjecanje bonusa na ostvarenu dobit Hrvatskih šuma. Društvo se o tome očitovalo svojim stavom koji se može pročitati na vlastitoj internetskoj stranici pod naslovom „Svi mediji napokon o hrvatskom šumarstvu“, ali i u nekim dnevnim novinama i elektroničkim medijima. Nažalost, dnevno-politički interesi nadilaze dugoročnija promišljanja o struci te se naši glasovi slabije probijaju u javnosti. Više koristi je bilo od medijskih nastupa kojima se promicalo i propagiralo šumarstvo i šumare koji trenutno imaju znatno niži rejting od pojma šume. Samo ustrajni rad u dužem razdoblju kroz edukaciju i pojašnjavanje promijenit će odnos javnosti prema nama. Naravno da i svojim svakodnevnim djelovanjem na poslu treba doprinositi boljem ugledu struke.
Središnji ovogodišnji događaj u našoj organizaciji bio je znanstveno-stručni skup „Posljedice katastrofalnog ledoloma u veljači 2014. godine na šume Gorskog kotara“ održan 17. i 18. lipnja u Gorskom kotaru. Na skupu su sudjelovali predstavnici znanstvenog, istraživačkog i operativnog dijela sektora, ali za primijetiti je da je zbog odnosa u Hrvatskim šumama, kao i na mnogo drugih događanja, bio slabiji odaziv kolegica i kolega iz operative. Prvoga dana u Delnicama održane su brojne prezentacije o posljedicama ledoloma i poduzetim mjerama sanacije u državnim i privatnim šumama Gorskog kotara, kao i prenesena slovenska iskustva s istom nepogodom. Drugoga dana bio je terenski obilazak stradalih sastojina. I posljedice ove prirodne katastrofe kasnije su korištene u dnevno-političke svrhe, pa su i potkornjaci nekima dobro došli u ostvarivanju svojih interesa. Čak su na ovu temu i organizirani neki skupovi bez dobre pripreme. Opet su se glasovi struke i razuma izgubili uslijed političko-interesne galame.
Tijekom godine sudjelovali smo na više skupova u organizaciji drugih institucija, gdje smo iznosili naše stavove ili prezentirali svoje obljetnice. Na skupu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, povodom obilježavanja 20 godina povratka dabra u Republiku Hrvatsku, prezentirane su sve ovogodišnje šumarske obljetnice. U sklopu 13. Drvno-tehnološke konferencije u Opatiji, sudjelovali smo na 10. sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu s temom „Europska šumarska strategija kao podloga za donošenje strateških dokumenata Republike Hrvatske vezanih uz šumarstvo i preradu drva“. Na temeljeu naših stavova o EU strategiji o šumama, dostavljenih 2014. godine, hrvatska europarlamentarka Marijana Petir „podnijela je Europskom parlamentu amandman na Rezoluciju Europskog parlamenta o „Novoj strategiji EU za šume“, koji je i prihvaćen, a u kojemu je zatražila da neovisno o poduzetničkim slobodama model primjene planova za gospodarenje šumama kao strateškog dokumenta održivog korištenja šuma mora ostati u nadležnosti država članica“.
Redovito smo sudjelovali i u radu svoje krovne organizacije Hrvatskoga inženjerskog saveza, a povodom Dana inženjera RH 2016. Savez je svoje glasilo HIS INFO broj 6 kompletno posvetio 250. obljetnici hrvatskoga šumarstva. Sljedeće godine svečanost obilježavanja Dana inženjera RH održat će se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Prvi put od osnutka prije 10 godina, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije organizirala je konferenciju ovlaštenih inženjera na kojoj su sudjelovali brojni članovi Društva. Ogranci su pružili pomoć u organizaciji putovanja, a Središnjica je aktivno sudjelovala na jednom okruglom stolu. Inače nastavljena je dobra suradnja s Komorom na organizaciji stručnih usavršavanja ovlaštenih inženjera.
Još jedna značajna promjena dogodila se u 2016. godini. Nakon 25 godina boravka u najvećem dijelu Šumarskog doma taj prostor je napustila Direkcija trgovačkog društva Hrvatske šume. Velika i značajna šumarska organizacija odlučila je odlukom Uprave Društva, bolje rečeno predsjednika Uprave mr. sc. Ivana Pavelića, kupiti vlastiti prostor te se iseliti. Taj novi moment stavio nas je u sasvim drukčiju poziciju, jer smo izgubili velik dio prihoda od najamnine. Srećom, drugi najmoprimac Institut za razvoj i međunarodne odnose ostao je u domu te nismo ostali bez kompletnih prihoda. Novonastalu situaciju trebalo je iskoristiti kako bi se prostor, u koji se desetljećima tek neznatno ulagalo, obnovio i ponudio tržištu te pronašao nove najmoprimace. U razdoblju od osam mjeseci obnovljen je prvi i drugi kat te osvježen prostor u prizemlju, što je zahtijevalo dosta financijskih sredstava.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Sredinom rujna u prostor prizemlja uselio se kao novi najmoprimac Goethe institut Kroatien. Time je osiguran dio toliko potrebnog prihoda od najma. U međuvremenu se vode pregovori s drugim zainteresiranim korisnicima, te se u sljedećoj 2017. godini nadamo popunjavanju većeg dijela praznog prostora. Moram pohvaliti požrtvovnost, mar i trud svih djelatnika Stručnih službi HŠD-a prilikom radova na obnovi Doma: tajnika mr. sc. Damira Delača, voditeljice računovodstveno-financijskih poslova Biserke Marković, dipl. oec. i radnice za održavanje i pomoćne poslove Ane Žnidarec.
Odnos HŠD-a s Upravom Hrvatskih šuma iskazao se jednako nepovoljno i glede pretplate na Šumarski list. Zbog po nama opravdanih kritičkih tonova iskazanih u uvodnicima Šumarskog lista, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma mr. sc. Ivan Pavelić otkazao je pretplatu na časopis. Samo zahvaljujući pristanku Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije da postane suizdavač i financijski pomogne izdavanje Šumarskog lista nije došlo do poremećaja u izlaženju časopisa. Postavljena pitanja u uvodnicima vezana za gospodarenje državnim šumama i dalje stoje bez odgovora. Inače Šumarski list je tijekom godine redovito izlazio sa standardnim sadržajem pod palicom glavnog urednika prof. dr. sc. Josipa Margaletića i tehničkog urednika Hranislava Jakovca, dipl. ing. U pripremi je monografija o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću. Glavni urednik monografije je prof. dr. sc. Ivica Tikvić. Knjiga će se sastojati od devet poglavlja, a bit će završena sljedeće godine. Njenim izdavanjem želimo odati počast najdugovječnijem uredniku Šumarskog lista kroz punih 41 godinu u 234 izdana broja, ali i predsjedniku i dugogodišnjem članu Upravnog odbora HŠD-a.
Tijekom godine u granicama mogućnosti podržavali smo rad sekcija i ogranaka Društva. Hrvatska udruga za biomasu, sekcija HŠD-a, organizirala je u Našicama 11. Hrvatske dane biomase. Sekcija za zaštitu šuma sudjelovala je na 60. Simpoziju biljne zaštite u Opatiji. Odlukom Upravnog odbora iz prošle godine o nefinanciranju odlaska na 48. EFNS natjecanje u Norvešku prvi put nakon 1998. godine hrvatska šumarska ekipa nije sudjelovala na ovom europskom skupu šumara. U organizaciji ogranka Delnice organiziran je odlazak na 22. natjecanje Alpe-Adria u Austriju (Koruška). Tradicionalno ogranci su promidžbeno djelovali za Svjetski dan šuma, ali i tijekom čitave godine raznim aktivnostima u vrtićima i školama. U obilježbu ovoga dana uključila se i Središnjica preko Ekološko-obrazovnog projekta Hrvatske radiotelevizije te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Najljepši školski vrtovi“. Bjelovarski salon fotografija „Šuma okom šumara“ u svom 11. i 12. izdanju putovao je diljem Hrvatske. Ove godine posebno su bili uspješni i kolege šumari – bjelovarski lađari svojim nastupom na neretvanskom 19. Maratonu lađa.
Pojedini ogranci su, osim redovitih godišnjih aktivnosti, ovu jubilarnu društvenu godinu iskoristili za postavljenje i otkrivanje spomen-ploča. Ogranak Delnice postavio je u Sungerskom lugu spomen-ploču šumarskom znanstveniku, ali i jednom od predsjednika HŠD-a od 1950. do 1952. godine, Josipu Radošević. U Gospiću tamošnji ogranak je na upravnoj zgradi gospićke podružnice Hrvatskih šuma spomen obilježje posvetio znamenitom hrvatskom i ličkom šumaru Bogoslavu Kosoviću, također jednom od predsjednika HŠD-a 1918.-1919. godine i počasnom predsjedniku 1940. godine. Vezano za Josipa Radoševića, u čijem mandatu je započela decentralizacija Društva i osnivanje šumarskih klubova na terenu, kojemu sa suradnicima danas možemo zahvaliti postojanje 19 ogranaka koji su ove godine također većinom imali obljetnice osnutka od najstarijih sa 65 godina, a to su šest ogranaka (Bjelovar, Gospić, Nova Gradiška, Ogulin, Osijek i Vinkovci), sa 60 godina isto šest ogranaka (Buzet, Koprivnica, Požega, Slavonski Brod, Varaždin i Virovitica) te s 50 godina jedan ogranak (Senj). Osim na otkrivanju ove dvije spomen-ploče sudjelovali smo i na skupu u organizaciji Šumarskog fakulteta, kojom prilikom je u Zalesini svečano otkriven spomen-reljef prof. dr. sc. Ivanu Kneževiću.
Krajem godine, nakon dugo vremena pripreme, izdali smo nove članske iskaznice u modernijem izdanju, ali s retro štihom. Zahvaljujući predsjedniku osječkog ogranka Zoranu Šarcu došli smo u posjed stare članske iskaznice Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva iz 1887. godine te smo iskoristili njen izgled za dizajn poleđine, što se pokazalo kao privlačno rješenje koje je pobralo dosta pozitivnih komentara.
Na kraju neka nam je svima sretan sto sedamdeseti rođendan HŠD-a te unaprijed čestitam svim odabranim kandidatima koji će na svečanoj akademiji primiti zaslužena priznanja za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke.
Svima želim u sljedećoj 2017. godini puno poslovnih i osobnih uspjeha.
Zahvaljujem se na strpljenju i pozornosti!
b) Prof. dr. sc. Josip Margaletić iskazao je ponos i zadovoljstvo što je na mjestu Glavnog urednika Šumarskoga lista u 140. godini njegovog neprekidnog izlaženja i koji je pravi svjedok naše šumarske prošlosti. Nakon što je zahvalio svim autorima koji su objavljivali u Šumarskom listu rekapitulirao je stanje lista u proteklih godinu dana.
Kao što vidite izlaznost lista je redovita i pred nama je tiskanje dvobroja 11-12/2016. čime ćemo izvršiti svoje obveze u tekućoj godini. Naslijedio sam situaciju gdje su bili problemi s brojem znanstvenih radova, no danas se možemo pohvaliti da imamo u pripremi znanstvene

ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 103     <-- 103 -->        PDF

radove za nekoliko dvobroja Šumarskog lista unaprijed. Autori znanstvenih članaka koji objavljuju u ŠL su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske, Grčke i Turske, što pokazuje da je interes izuzetno velik. Trenutno su na čitanju 5 radova s pet Šumarskih fakulteta. Ove godine stiglo je 87 naslova znanstvenih radova, odbijeno je 50 radova, što znači da je prolaznost 42 %. Od ovih 50 odbijenih radova 38 radova odbio sam ja kao Glavni urednik, što zbog nekvalitetnog hrvatskog prijevoda, nepotpunosti, problematike koja nije iz područja šumarstva. 12 radova odbili su recenzenti.
Uvodnike Šumarskog lista, koji su izazvali negativne reakcije članova Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., podržavam, jer smatram da moramo ostaviti pisani trag o aktualnom stanju u hrvatskom šumarstvu, a i jer je bolje biti aktivni sudionik nego nijemi svjedok događanja.
Zahvaljujem na suradnji i pomoći djelatnicima središnjice HŠD-a, kao i tehničkom uredniku kolegi Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., jer uz njihovu suradnju posao Glavnog urednika je zaista ugodna dužnost.
Pozivam sve Vas šumarske znanstvenike i stručnjake da objavljujete svoje radove u Šumarskom listu.
Ad. 4.
a) Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu sastavljan je u studenom 2015. godine kada je već bilo izvjesno da predstoje velike promjene u odnosu na dugogodišnje predvidljivo poslovanje HŠD-a. S obzirom na okolnosti nije se moglo znati koliki će utjecaj na prihode imati raskid ugovora o najmu s „Hrvatskim šumama“, kao i na rashode vezane na potrebno ulaganje u prostor. Stoga Upravni odbor predlaže rebalans Financijskog plana za 2016. godinu. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu, zajedno s obrazloženjem, delegati su primili e-mailom, usvojen je na 3. sjednici Upravnog odbora.
b) Odluka o prijenosu dijela ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor
Neprofitne organizacije dužne su provoditi samoprocjenu – postupak kojom se procjenjuju područja unutarnje kontrole poslovanja. Na temelju provedenog postupka samoprocjene za HŠD uvidjelo se da postoje područja poslovanja koja je potrebno detaljnije urediti i o tome donijeti unutarnji akt. Radi se npr. o pravu sklapanja ugovora, gdje treba odrediti svote do kojih se mogu preuzimati obveze u ime i za račun HŠD-a, pravu preuzimanja višegodišnjih obveza i eventualnih zaduživanja, uređivanju sustava ovjeravanja dokumenata i odobravanja plaćanja, utvrđivanju kriterija za plaćanje predujmom i sl. S obzirom da se Upravni odbor sastaje češće tijekom godine, smatramo da je operativnije ovakve akte donositi na razini Upravnog odbora i o tome izvještavati Skupštinu. Stoga predlažemo da se donese Odluka koja to omogućava.
c) Odluka o imenovanju likvidatora HŠD-a
U skladu sa Zakonom o udrugama dužni smo imenovati likvidatora udruge i registrirati ga u upisniku u Gradskom uredu za opću upravu. Upravni odbor HŠD-a za likvidatora predlaže tajnika mr. sc. Damira Delača.
Ad. 5.
Delegati su jednoglasno usvojili:
a) Izvješće o radu HŠD-a od prethodne 119. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista.
c) Rebalans financijskog plana za 2016. godinu.
d) Odluku o prijenosu dijela ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor.
e) Odluku o imenovanju mr. sc. Damira Delača za likvidatora HŠD-a.
Ad. 6.
Prijedlog Program rada HŠD-a za 2017. godinu
• Aktivno ćemo sudjelovati u donošenju najavljene nacionalne Šumarske strategije, Zakona o šumama, kao i pri izradi ostalih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva uvaže i sprovedu u praksi, posebice da se promijeni sadašnji način upravljanja tvrtkom Hrvatske šume d.o.o.
• Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta Zemlje, 22. travnja, obilježit ćemo prigodnim aktivnostima.
• Ukoliko će postojati volja Hrvatskih šuma d.o.o., Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit će se, uz ostala prateća događanja, natjecanjem šumskih radnika. Ukoliko ne, HŠD će samo organizirati obilježavanje uz aktualnu stručnu temu.
• Posebno će se obilježiti 40. godišnjica denacionalizacije Šumarskog doma.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera