DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Damir Delač
ZAPISNIK 120. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
120. Redovita sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održana je 9. prosinca 2016. godine u dvorani Šumarskog doma s početkom u 12,00 sati.
 
Dnevni red:
1. 12,00 h – Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
a) Usvajanje Dnevnoga reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
3. Izvješće o radu od prethodne Skupštine:
a) Izvješće Predsjednika
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4. Aktualna problematika
5. Rasprava po izvješćima i zaključci
6. Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
7. Slobodna riječ.
 
Ad. 1.
• 120. Redovitu sjednicu Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva otvorio je predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. pozdravivši uvažene goste i delegate.
Prigodnim riječima skupštinarima su se obratili: prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Božić, ravnateljica Hrvatskoga šumarskog instituta, dr. sc. Dijana Vuletić, predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Akademije šumarskih znanosti, akademik Igor Anić i tajnik Hrvatskoga inženjerskog saveza, Davor Podgorčić, dipl. ing.
Nakon pozdravnih govora predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. utvrdio je da su od 102 člana Skupštine nazočno njih 91, dakle postoji kvorum i može se nastaviti s radom Skupštine.
Prije nastavka sjednice minutom šutnje odana je počast svim preminulim šumarima u dugoj povijesti HŠD-a.
a) Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
Predložena su sljedeća radna tijela Skupštine:
Radno predsjedništvo:
Predsjednik – Akademik Igor Anić
Član – Ana Bašić, dipl. ing.
Član – mr. sc. Lucija Vargović, dipl. ing.
Zapisničar – mr. sc. Damir Delač
Ovjerovitelji zapisnika:
a) mr. sc. Ivica Milković
b) prof. dr. sc. Josip Margaletić
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3.
a) Nakon što je Radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta za radnim stolom, predsjednik Akademik Igor Anić