DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 98     <-- 98 -->        PDF

– Premije osiguranja 14.000,00 kn
– Članarine 10.000,00 kn
– Reprezentacija 438.100,00 kn
– Stručna putovanja 598.000,00 kn
– Ostali rashodi 8.000,00 kn.
Premije osiguranja i članarine (Pro Silva, Aebiom) planirani su prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja.
Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka, te na razini HŠD-a kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe Šuma okom šumara te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi. Planira se obilježiti Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlje i Dan šumarstva.
Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice.
Svake godine HŠD sudjeluje na natjecanjima šumara Alpe-Adria i EFNS, na Maratonu neretvaskih lađara, što su aktivnosti u okviru djelatnosti Sekcije za sport i kulturu. Najvećim dijelom stručna putovanja i natjecanja financiraju se iz sredstava prikupljenih od članarina i donacija trgovačkih društava.
Rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja planirani su na razini rashoda za tu svrhu iz prethodnih razdoblja, a izravno su ovisni o prikupljenim donacijama, s obzirom da su članarine ograničene brojem aktivnog članstva.
AMORTIZACIJA
Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz prethodnog razdoblja u iznosu od 45.000,00 kuna.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 23.000,00 kuna.
REZULTAT
Planirani rezultat iskazuje se kao manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 980.250,00 kuna. Razlog su značajno smanjeni prihodi od najamnine, s obzirom da čitav prostor pvog (600 m2), drugog kata (360 m2) i potkrovlja (250 m2) još uvijek nije iznajmljen. U planu za 2017. godinu je predviđen prihod od iznajmljivanja samo od dijela drugog kata (230m3), o čemu se još vode pregovori.
Istovremeno su planirani značajni radovi u iznosu od 650.000,00 kuna, povećani su troškovi komunalnih naknada i svih paušalnih troškova koji sada terete HŠD kao vlasnika zgrade.
Postupnim stavljanjem u funkciju poslovnog prostora očekuje se povećanje planiranih prihoda, te je realno očekivati da će se iznos planiranog manjka prihoda smanjiti do kraja poslovne godine.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog Programa rada i financijski plan HŠD-a za 2017. godinu.
Ad. 4.
Izvješće je podnio Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić, a prikazano je u zapisniku 120. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
Ad. 5.
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016. u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing., predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing., član, Ana Žnidarec, član, Damir Miškulin, dipl. ing., zamjenik predsjednika, Jolanda Vincelj, dipl. ing., zamjenik člana, Ivan Krajačić, dipl. ing., zamjenik člana.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio predloženo Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016.
Ad. 6.
Predsjednik, Oliver Vlainić, najavio je da će se zbog promjena u satnici 120. Redovita sjednica Skupštine HŠD-a održati u Šumarskom domu, a ne kako je najavljeno u Novinarskom domu. Nakon Skupštine u koncertnoj dvorani „Blagoje Bersa“ u zgradi Muzičke akademije u 14:00 sati započet će Svečana akademija. Nakon toga za sve delegate i goste u Šumarskom domu priređen je prigodni domjenak i druženje.
Ad. 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Na poticaj Mandice Dasović minutom šutnje je iskazana počast preminulom prof. Emilu Klimi, umirovljenom profesoru Mendelovog sveučilišta u Brnu i počasnom članu Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu.
Sjednica je završila u 10:52 sati.
Zapisnik sastavio
tajnik HŠD-a                                                                                                                Predsjednik HŠD-a Mr. sc. Damir Delač, v.r.                                                                                  Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.