DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 93     <-- 93 -->        PDF

ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE, ODRŽANE 9. PROSINCA S POČETKOM U 10:00 SATI U VELIKOJ DVORANI ŠUMARSKOG DOMA U ZAGREBU
Damir Delač
 
Nazočni: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Ivan Leko, dipl. ing. umjesto dr. sc. Lukrecije Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. umjesto Damira Miškulina, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Herman Sušnik, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec. i mr. sc. Damir Delač,
Ispričani: dr. sc. Lukrecija Butorac, Benjamino Horvat, dipl. ing., akademik Slavko Matić i Damir Miškulin, dipl. ing.
Predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum i zahvalio se svima na odazivu. Posebno je pozdravio prof. dr. sc. Daria Baričevića, koji je kao predstavnik Šumarskoga fakulteta po prvi puta na sjednici Upravnog odbora.
Nakon toga predložio je
 
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijesti i aktualna problematika
3. Program rada i financijski plan za 2017. godinu
4. Šumarski list i ostale publikacije
5. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine
6. Pripreme za 120. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
7. Pitanja i prijedlozi
 
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
• Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine bit će objavljen u ŠL 11-12/2016. i ovjerit će se na 1. sjednici Upravnog odbora 2017. godine.
Ad. 2.
• Izvješće o stanju s iznajmljivanjem poslovnih prostora Šumarskog doma podnio je tajnik mr. sc. Damir Delač. Preko agencije Poslovni kvadrati došli smo u kontakt s predstavnicima odvjetničkog ureda „Čačić i partneri“, koji su iskazali interes za najam 230 m2 poslovnog prostora na II. etaži Šumarskoga doma. Zainteresirani su za dugoročni najam, ali traže preinake u prostoru koje zahtijevaju ponovna ulaganja. Traži se uklanjanje drvenih pregrada koje su svojedobno za svoje potrebe ugradile Hrvatske šume d.o.o., spuštanje stropova, postavljanje novih brojila u cilju kontrole potrošnje vode, struje i plina, što zahtijeva i rekonstrukciju ovih instalacija.
Dio troška koji se odnosi na estetsko uređenje prostora odvjetnički ured spreman je sam podmiriti. Kako je stanje na tržištu nekretnina u Zagrebu takvo da imate ponudu višestruku veću od potražnje, predlažem da prihvatimo ovaj trošak naknadnog uređenja prostora i sklopimo Ugovor o zakupu, jer za nas je najnepovoljnije imati neiskorišteni prostor i za njega plaćati sve režijske troškove.
Nakon kraće rasprave Upravni odbor jednoglasno se složio s prijedlogom preinaka prostora i potpisivanjem Ugovora o zakupu s odvjetničkim uredom „Čačić i partneri“.
Nakon useljenja Goethe instituta u prizemlje Šumarskog doma u bivši iznajmljeni prostor Uprave Hrvatskih šuma, njihovi predstavnici iskazali su interes i za zakup cijele I. etaže.