DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 85     <-- 85 -->        PDF

PROF. DR. SC. IVAN MARTINIĆ, DR. SC. MATIJA LANDEKIĆ, DR. SC. DRAGO MARGUŠ, MATIJA BAKARIĆ, MAG. ING. SILV., FABIJAN MARTINIĆ: BIORAZNOLIKOST ŠUMA U NACIONALNOM PARKU »KRKA« TEMATSKI EDUKACIJSKI VODIČ
Matija Landekić
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstavila je 22. studenog 2016. godine u gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku knjigu Bioraznolikost šuma Nacionalnog parka »Krka«, autora Ivana Martinića, Matije Landekića, Drage Marguša, Matije Bakariće i Fabijana Martinića. Knjiga je predstavljena kao tematski edukacijski vodič namijenjen prikazu bitnih aspekata šuma i šumskih ekosustava širokom krugu korisnika i čitatelja, uključujući posjetitelje zaštićenog područja, parkovne stručnjake, turističke djelatnike i prosvjetne radnike, ali i lokalno stanovništvo.
Sedma je to po redu publikacija u biblioteci „Biološka raznolikost rijeke Krke“ kojom NP „Krka“ predstavlja bogatu raznolikost prirode zaštićenog područja rijeke Krke. Obuhvatom sadržaja, strukturom i načinom obrazlaganja vodič je svojevrsni »navigator« s namjerom doprinosa boljeg razumijevanja složenosti funkcioniranja šume, ali i aktualiziranja važnosti očuvanja šuma i šumskih ekosustava NP „Krka“. Pritom čini i važnu orijentaciju u razvoju svijesti o očuvanju prirode i okoliša u cjelini.
Uvidom u sadržaj i organizaciju vodiča, naglašeno je primjetan njegov edukacijski karakter i pedagoški koncept. Ukazuju na to uvodna dva poglavlja o globalnom značenju i ulozi šuma, pregledno opisane ekosustavne usluge šume ali i brojne izdvojene crtice Jeste li znali? Zašto je važno mrtvo drvo? Struktura šume i dr.
U trećem poglavlju vodiča daje se osvrt na biološke vrijednosti šuma sa slikovnim pregledom elemenata koji upućuju na visok potencijal šume u pogledu bioraznolikosti. Također se navode razlozi ugroženosti šuma, koji se uz već poznate, u kontekstu NP „Krke“ kao područja iznimnih prirodnih vrijednosti, proširuju na prijetnje od utjecaja invazivnih stranih vrsta, čija se brojnost unutar granica NP „Krka“ u zadnjih deset godina gotovo udvostručila. Od takvih vrsta, radi velikog utjecaja na ekosustave i značajne raširenosti ističe se pajasen (Ailanthus altissima).
Četvrto poglavlje donosi pregled najvažnijih šumskih zajednica na području NP »Krka«. Navodi se kako šumama