DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Na dan 20. listopada 1898. u 10 sati prijepodne obavljeno je svečano otvorenje novosagrađenog šumarskog doma, u kojem su smještene dvorane šumarske akademije, šumarski muzej i prostorije hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, te hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva. Povodom toga svetčanog otvorenja doma bili su foyer i stubište prekrasno ukrašeni eksotičnim biljem i zelenilom, a u hodnicima kretala se množina šumara iz svih krajeva domovine, koji su pohrlili u bieli Zagreb, da drže svoju skupštinu i da proslave ovu najnoviju fazu u naprednom razvitku šumarske struke.
Odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva sa predsjednikom Markom grofom Bombellesom i podpredsjednikom Ferdom Zikmundovskyjem na čelu, dočekao i pozdravio je u stubištu presvjetlog gospodina odjelnog predstojnika Otona plemenitog Krajčovića-Iločkoga, koji je u ime svietloga bana otvorio dom. Sa presvietlim gospodinom došla su gospodin banski savjetnik doktor Ivo Mallin i odsječni savjetnik Teodor Mallin, dočim su prije već stigla gospodin prorektor doktor Josip Dočkal, rektor doktor Josip Šilović sa profesorskim sborom, ravnatelj I. hrvatske štedione gospodin Milivoj Crnadak, članovi porote, koja je prosuđivala osnove za gradnju doma, gospodin građevinski savjetnik Herman Bolle i građevinski tehnički savjetnik Milan Lenuci.
Družtveni predsjednik Marko grof Bombelles oslovio je presvietlog gospodina odjelnog predstojnika Otona plemenitog Krajčovića-Iločkog ovim govorom:
Presvietli gospodine !
Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo radilo je već desetak godina na tome, da sebi u glavnom gradu Zagrebu podigne vlastiti „šumarski dom“, koji ima da bude obilježjem njegova rada i svjedokom njegova života.
To nastojanje družtva vidimo evo danas ostvarenim. Tim udarismo na ovaj dom očit biljeg, da bude duševnim stjecištem svih prijatelja šumarske struke, da bude dom prosvjete i dom znanosti.“
Recitacija, Dubravko Sidor: „Moj dom“, Silvije Strahimir Kranjčević
Zagreb, 29. prosinca 1918.
Nestankom Austro-Ugarske Monarhije i nastankom nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osjeća se početni zanos u radu Hrvatskoga šumarskog društva, koji će pod nepovoljnim uvjetima za Hrvate vrlo brzo nestati.
„Dana 29. prosinca 1918. obdržana je u Zagrebu u društvenim prostorijama izvanredna skupština Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, koja je po društvenom predsjedništvu sazvana na zahtjev zagrebačkih članova društva. Sastanak je bio brojno posjećen, jer je na skupštinu došao veći broj članova i iz udaljenijih mjesta, nego se je obzirom na vozne prilike moglo i smjelo očekivati. Sama skupština je bila tako brojno posjećena kao malo koja redovna glavna skupština, za koju mnogi članovi dobivaju putnu potporu od svojih službodavaca. Prisustvovalo joj je 81 član. Skupština je obdržana pod predsjedanjem I. društvenog podpredsjednika, odsječnog savjetnika Marina de Bone. Predsjednik otvara skupštinu sljedećim govorom:
Veleštovana gospodo!
Otvarajuć današnju izvanrednu skupštinu, čast mi je pozdraviti Vas i izraziti moju vruću želju, da bi ova prva skupština našega društva u oslobođenoj i ujedinjenoj državi SHS dala pobude i stvorila temelje za takav rad u šumarskom društvu, koji će preporoditi ne samo to društvo, nego cjelokupno naše šumarstvo uopće.
Predloženo je da se od naziva društvenog odbaci riječ „slavonsko,“ te da se društvo nazove „Hrvatsko šumarsko društvo.“ Prijedlog je po skupštini prihvaćen. Za predsjednika je izabran Bogoslav Kosović.“
Zagreb, 5.-8. lipnja 1921.
Nastankom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca moralo je doći do stvaranja ujedinjenoga šumarskog udruženja za područje čitave države.
„Prema zaključcima skupština Hrvatskoga šumarskog društva iz godine 1919. i 1920. sastali su se delegati Hrvatskoga šumarskog društva sa delegatima srpskog, slovenskog i bosanskog šumarskog udruženja na posebnom sastanku u Zagrebu i izradili nacrt pravila za novo zajedničko društvo. Ta su pravila predložena na prihvat konstituirajućoj skupštini šumarskog udruženja kraljevine SHS, koja se održala dne 5., 6., 7. i 8. lipnja 1921. u Zagrebu u saborskoj dvorani…
Skupštini je prisustvovalo preko 200 šumara i šumarskih industrijalaca.