DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 109     <-- 109 -->        PDF

2. Mikloš, I., 1960: Prilog poznavanju štetnih insekata na topolama u Hrvatskoj. Radovi na istraživanju topola 2.
3. Mikloš, I., 1960: Pygaera anastomosis L. novi štetnik na topolama. Šum. list, 84(11-12): 368-370.
4. Mikloš, I., 1983: Štetnici jasena. Šum. enciklopedija 2.
5. Mikloš, I., 1983: Štetnici javora. Ibidem.
6. Mikloš, I. i grupa autora, 1988: Osnove zaštite šuma od požara. Šum. list, 112 (1-2): 78-81.
7. Mikloš, I., 1988: Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma. Šum. list, 112 (9-10): 405-422.
8. Mikloš, I., 1989: Da li šume umiru. Šum. list, 113 (6-8): 345-362.
9. Mikloš, I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka. Šum. list, 115 (3-5): 151-162.
10. Mikloš, I., 1992: Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim sastojinama hrasta lužnjaka. Šum. list, 116 (11-12): 523-529.
11. Mikloš, I., 2001: Nestajanje šuma u Venezueli. Šum. list, CXXV (11-12): 657-658.
IVAN MARIČEVIĆ (1929 – 2016)
Miroslav Harapin
Ivan Maričević dipl. ing. šumarstva rođen je 29. kolovoza 1929. u Srednjem Lipovcu kraj Nove Kapele. Umro je 27. studenog 2016.g. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1953.g. Godine 1966. upisao je poslijediplomski studij iz Organizacije i ekonomike šumarstva i drvne industrije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1. kolovoza 1954.g. zaposlen je u Šumarskom Inspektoratu u Odjelu za uređivanje šuma u Novoj Gradiški. Od 1955. do 1969.g. radio je u Šumarijama Požega, Kamenska i u DIP-u Lipa u Požegi. Odgovoran i temeljit u radu, poslove direktora poduzeća obavljao je stručno i savjesno u suradnji s vanjskim suradnicima iz Instituta za drvo i Eksportdrvom iz Zagreba. Kao vanjski suradnik i koautor surađivao je na izradi Programa za industrijsku preradu tanke oblovine u Velikoj, Pleternici i Novoj Kapeli.
Od 1969. do 1980.g. zaposlen je u strukovnom sindikatu na mjestu stručnog suradnika u Republičkom odboru sindikata radnika industrije i rudarstva Hrvatske. Izradio je elaborat „Racionalizacija primarne prerade drva u šumi počinje krojenjem i izradom šumskih sortimenata“.
Od 1980. do kraja 1983.g. obnašao je dužnost pomoćnika generalnog direktora i direktora Drvno-industrijskog kombinata u Novoj Gradiški.
Dipl. ing. Ivan Maričević od 1. siječnja 1984. do 31. prosinca 1994.g. bio je poslovni tajnik Hrvatskog šumarskog društva u Zagrebu i tehnički urednik Šumarskog lista od 1986. do 1994.g..
Kao poslovni tajnik HŠD vodio je zapisnike, napisao je mnogobrojna izvješća, pripremao i pisao razne informacije, od kojih je većina objavljena u Šumarskom listu. Autor je 60 naslova, koja su pohranjena u arhivi HŠD.
Godine 1996. tiskana je knjiga „Hrvatsko šumarsko društvo 1846. – 1996.“. Bio je suradnik u prikupljanju materijala i autor je teksta od 293 do 383 stranice. 1997.g. u Šumarskom listu br. 3-4 objavio je članak pod naslovom „Kazalo autora i struktura Šumarskog lista 1976-1995. koji ima veliku bibliografsku i leksičku vrijednost.
Zapisi iz njegova „Dnevnika rada“ o zbivanjima u šumarstvu i drvnoj industriji su dragocjen materijal o šumarstvu u Hrvatskoj za razdoblje 1954. do 1994. godine.
Velik je i dragocjen opus i doprinos našeg kolege Maričevića razvoju i unapređenju hrvatskog šumarstva. I ovim putem mu izražavamo naše poštovanje i zahvalnost za sve naše susrete i ono što je učinio za šumarsku struku u Hrvatskoj. U ime svih članova Hrvatskog šumarskog društva izražavamo naše suosjećanje njegovoj obitelji i rodbini.
Dragi naš kolega Ivan, neka te prate sjećanja na naše susrete, zahvalnost za sve što si učinio i naše molitve na tvom tihom putu u vječni mir.