DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Dokuš, A., Kovačević, Ž., Gračan, J., Halambek, M., Harapin, M., 1979: Istraživanje utjecaja insekticida na entomofaunu u različitim tipovima tala. Završni izvještaj 5-godišnje teme koju su financirale SAD. Šumarski institut Jastrebarsko.
Dokuš, A., Komlenović, N., Mayer, B., Orlić, S., 1982: Projekt za osnivanje 100 ha kultura četinjača na lokalitetu Prespas, Š.G. Lika Gospić, Šumarija Titova Korenica sa SORA-om, Šumarski institut Jastrebarsko.
Dokuš, A., Orlić, S., Orešković, Ž., Žgela, M., Matić, S., Oršanić, M., 1992: Šumski rasadnici. Monografija „Šume u Hrvatskoj“ str. 101-104.
Matić, S., Dokuš, A., Orlić, S., 1992: Šumske kulture i plantaže. Monografija
MLADEN MEĐERAL (1967 – 2016)
Oliver Vlainić
Teško je prihvatiti prestanak života svakog ljudskog bića, a pogotovo kad se kraj dogodi u naponu snage. Nažalost, tako nas je nakon nesavladive bolesti u 49. godini života napustio kolega Mladen Međeral.
Rodio se 18. srpnja 1967. u Karlovcu. Nakon završene osnovne škole upisao je Šumarsku školu u Karlovcu, u kojoj je 1986. godine stekao zvanje stručnog radnika u šumarstvu, tj. šumarskog tehničara. Školovanje je nastavio na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Domovinski rat prekinuo je redovito studiranje, jer se Mladen uključio u obranu rodnog grada koji se našao na prvoj crti bojišnice. Hrvatsku vojsku napustio je kao časnik i nastavio započeti studij. Diplomirao je 6. studenoga 1995. Kao stipendista Uprave šuma Karlovac započeo je 1. prosinca 1995. pripravnički staž u istoj upravi Hrvatskih šuma. Nakon odrađenoga jednogodišnjeg pripravničkog staža dobio je stalni posao revirnika u Šumariji Vojnić. Tu je proveo nešto više od dvije godine, da bi od 1. ožujka 1999. postao upravitelj Šumarije Duga Resa. Vratio se ponovno u Šumariju Vojnić, gdje je kao revirnik radio u razdoblju od 26. ožujka 2002. do 2. studenoga 2011. Poslije toga odlazi iz Hrvatskih šuma i zapošljava se u privatnom sektoru.
Bio je član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoga šumarskog društva ogranka Karlovac.
Nakon kratke i teške bolesti umro je u Karlovcu 7. travnja 2016., a pokopan 11. travnja 2016. na groblju u Donjem Mekušju.