DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 104     <-- 104 -->        PDF

šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo uobičajene sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 141. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Od ostalih tiskarskih aktivnosti polovicom godine završit ćemo monografiju o prof. Prpiću. Uz promidžbene materijale tiskat će se tradicionalni trodijelni šumarski kalendar.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) osmislit ćemo i pokrenuti projekt formiranja Šumarskog informacijsko-dokumentacijskog centra financiran iz fonda EU.
• U Šumarskom domu nakon uređenja prizemlja, I. i dijela II. etaže uredit ćemo holove uz stepeništa, te dio potkrovlja. Prema želji novog najmoprimca napravit će se prilagodbe na dijelu II. etaže zgrade.
• Za preostali dio, putem dviju angažiranih agencija, tražit ćemo najmoprimce kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti Društva, usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
Prijedlog Program rada i financijski plan HŠD-a za 2017. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 7 Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Nakon završetka 120. sjednice skupštinari i gosti uputili su se u Muzičku akademiju, gdje je u 14,00 sati započela Svečana akademija povodom obilježavanja 170. godišnjice osnutka Hrvatskoga šumarskog društva i 140. godišnjice izlaženja Šumarskoga lista.
Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a,                                                                                                               Predsjednik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač, v. r.                                                                                           Oliver Vlainić, dipl. ing., v. r.
                                                                  Ovjerovitelji Zapisnika:
                                                                mr. sc. Ivica Milković, v. r.                                                            prof. dr. sc. Josip Margaletić, v. r.