DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 103     <-- 103 -->        PDF

radove za nekoliko dvobroja Šumarskog lista unaprijed. Autori znanstvenih članaka koji objavljuju u ŠL su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske, Grčke i Turske, što pokazuje da je interes izuzetno velik. Trenutno su na čitanju 5 radova s pet Šumarskih fakulteta. Ove godine stiglo je 87 naslova znanstvenih radova, odbijeno je 50 radova, što znači da je prolaznost 42 %. Od ovih 50 odbijenih radova 38 radova odbio sam ja kao Glavni urednik, što zbog nekvalitetnog hrvatskog prijevoda, nepotpunosti, problematike koja nije iz područja šumarstva. 12 radova odbili su recenzenti.
Uvodnike Šumarskog lista, koji su izazvali negativne reakcije članova Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., podržavam, jer smatram da moramo ostaviti pisani trag o aktualnom stanju u hrvatskom šumarstvu, a i jer je bolje biti aktivni sudionik nego nijemi svjedok događanja.
Zahvaljujem na suradnji i pomoći djelatnicima središnjice HŠD-a, kao i tehničkom uredniku kolegi Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., jer uz njihovu suradnju posao Glavnog urednika je zaista ugodna dužnost.
Pozivam sve Vas šumarske znanstvenike i stručnjake da objavljujete svoje radove u Šumarskom listu.
Ad. 4.
a) Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu sastavljan je u studenom 2015. godine kada je već bilo izvjesno da predstoje velike promjene u odnosu na dugogodišnje predvidljivo poslovanje HŠD-a. S obzirom na okolnosti nije se moglo znati koliki će utjecaj na prihode imati raskid ugovora o najmu s „Hrvatskim šumama“, kao i na rashode vezane na potrebno ulaganje u prostor. Stoga Upravni odbor predlaže rebalans Financijskog plana za 2016. godinu. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu, zajedno s obrazloženjem, delegati su primili e-mailom, usvojen je na 3. sjednici Upravnog odbora.
b) Odluka o prijenosu dijela ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor
Neprofitne organizacije dužne su provoditi samoprocjenu – postupak kojom se procjenjuju područja unutarnje kontrole poslovanja. Na temelju provedenog postupka samoprocjene za HŠD uvidjelo se da postoje područja poslovanja koja je potrebno detaljnije urediti i o tome donijeti unutarnji akt. Radi se npr. o pravu sklapanja ugovora, gdje treba odrediti svote do kojih se mogu preuzimati obveze u ime i za račun HŠD-a, pravu preuzimanja višegodišnjih obveza i eventualnih zaduživanja, uređivanju sustava ovjeravanja dokumenata i odobravanja plaćanja, utvrđivanju kriterija za plaćanje predujmom i sl. S obzirom da se Upravni odbor sastaje češće tijekom godine, smatramo da je operativnije ovakve akte donositi na razini Upravnog odbora i o tome izvještavati Skupštinu. Stoga predlažemo da se donese Odluka koja to omogućava.
c) Odluka o imenovanju likvidatora HŠD-a
U skladu sa Zakonom o udrugama dužni smo imenovati likvidatora udruge i registrirati ga u upisniku u Gradskom uredu za opću upravu. Upravni odbor HŠD-a za likvidatora predlaže tajnika mr. sc. Damira Delača.
Ad. 5.
Delegati su jednoglasno usvojili:
a) Izvješće o radu HŠD-a od prethodne 119. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista.
c) Rebalans financijskog plana za 2016. godinu.
d) Odluku o prijenosu dijela ovlasti sa Skupštine na Upravni odbor.
e) Odluku o imenovanju mr. sc. Damira Delača za likvidatora HŠD-a.
Ad. 6.
Prijedlog Program rada HŠD-a za 2017. godinu
• Aktivno ćemo sudjelovati u donošenju najavljene nacionalne Šumarske strategije, Zakona o šumama, kao i pri izradi ostalih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva uvaže i sprovedu u praksi, posebice da se promijeni sadašnji način upravljanja tvrtkom Hrvatske šume d.o.o.
• Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta Zemlje, 22. travnja, obilježit ćemo prigodnim aktivnostima.
• Ukoliko će postojati volja Hrvatskih šuma d.o.o., Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit će se, uz ostala prateća događanja, natjecanjem šumskih radnika. Ukoliko ne, HŠD će samo organizirati obilježavanje uz aktualnu stručnu temu.
• Posebno će se obilježiti 40. godišnjica denacionalizacije Šumarskog doma.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera