DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 101     <-- 101 -->        PDF

za poljoprivredu. Nažalost do sada ništa od naših zahtjeva nije realizirano. Prilikom predstavljanja nove Vlade RH u njenom programu pod poglavljem „Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj“ šumarstvo se spominje samo u jednom potpoglavlju nazvano „Aktivno upravljanje šumama, veća proizvodnja i više radnih mjesta u domaćoj drvnoj industriji“ gdje stoji: „Izmjenom zakonske regulative Vlada će poboljšati i otkloniti poteškoće u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, provoditi razminiranje šuma i šumskog zemljišta, sprječavati ilegalne sječe i trgovine i poticati razvoj domaće drvne industrije koja proizvodi drvni proizvod“. Ovakva formulacija ne upućuje na gospodarenje šumom kao ekosustavom, već samo izvorom sirovine za drvnu industriju, čime nikako ne možemo biti zadovoljni, dok spominjanje jednostavnijeg raspolaganja šumama i šumskim zemljištima potiče sumnju u dobre namjere ove mjere.
Vezano za bivšeg ministra Tihomira Jakovinu i Upravu Hrvatskih šuma, koju ju postavio u svom mandatu, druga polovica godine protekla je u medijskoj buri oko menadžerskih ugovora koji su omogućili stjecanje bonusa na ostvarenu dobit Hrvatskih šuma. Društvo se o tome očitovalo svojim stavom koji se može pročitati na vlastitoj internetskoj stranici pod naslovom „Svi mediji napokon o hrvatskom šumarstvu“, ali i u nekim dnevnim novinama i elektroničkim medijima. Nažalost, dnevno-politički interesi nadilaze dugoročnija promišljanja o struci te se naši glasovi slabije probijaju u javnosti. Više koristi je bilo od medijskih nastupa kojima se promicalo i propagiralo šumarstvo i šumare koji trenutno imaju znatno niži rejting od pojma šume. Samo ustrajni rad u dužem razdoblju kroz edukaciju i pojašnjavanje promijenit će odnos javnosti prema nama. Naravno da i svojim svakodnevnim djelovanjem na poslu treba doprinositi boljem ugledu struke.
Središnji ovogodišnji događaj u našoj organizaciji bio je znanstveno-stručni skup „Posljedice katastrofalnog ledoloma u veljači 2014. godine na šume Gorskog kotara“ održan 17. i 18. lipnja u Gorskom kotaru. Na skupu su sudjelovali predstavnici znanstvenog, istraživačkog i operativnog dijela sektora, ali za primijetiti je da je zbog odnosa u Hrvatskim šumama, kao i na mnogo drugih događanja, bio slabiji odaziv kolegica i kolega iz operative. Prvoga dana u Delnicama održane su brojne prezentacije o posljedicama ledoloma i poduzetim mjerama sanacije u državnim i privatnim šumama Gorskog kotara, kao i prenesena slovenska iskustva s istom nepogodom. Drugoga dana bio je terenski obilazak stradalih sastojina. I posljedice ove prirodne katastrofe kasnije su korištene u dnevno-političke svrhe, pa su i potkornjaci nekima dobro došli u ostvarivanju svojih interesa. Čak su na ovu temu i organizirani neki skupovi bez dobre pripreme. Opet su se glasovi struke i razuma izgubili uslijed političko-interesne galame.
Tijekom godine sudjelovali smo na više skupova u organizaciji drugih institucija, gdje smo iznosili naše stavove ili prezentirali svoje obljetnice. Na skupu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, povodom obilježavanja 20 godina povratka dabra u Republiku Hrvatsku, prezentirane su sve ovogodišnje šumarske obljetnice. U sklopu 13. Drvno-tehnološke konferencije u Opatiji, sudjelovali smo na 10. sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu s temom „Europska šumarska strategija kao podloga za donošenje strateških dokumenata Republike Hrvatske vezanih uz šumarstvo i preradu drva“. Na temeljeu naših stavova o EU strategiji o šumama, dostavljenih 2014. godine, hrvatska europarlamentarka Marijana Petir „podnijela je Europskom parlamentu amandman na Rezoluciju Europskog parlamenta o „Novoj strategiji EU za šume“, koji je i prihvaćen, a u kojemu je zatražila da neovisno o poduzetničkim slobodama model primjene planova za gospodarenje šumama kao strateškog dokumenta održivog korištenja šuma mora ostati u nadležnosti država članica“.
Redovito smo sudjelovali i u radu svoje krovne organizacije Hrvatskoga inženjerskog saveza, a povodom Dana inženjera RH 2016. Savez je svoje glasilo HIS INFO broj 6 kompletno posvetio 250. obljetnici hrvatskoga šumarstva. Sljedeće godine svečanost obilježavanja Dana inženjera RH održat će se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Prvi put od osnutka prije 10 godina, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije organizirala je konferenciju ovlaštenih inženjera na kojoj su sudjelovali brojni članovi Društva. Ogranci su pružili pomoć u organizaciji putovanja, a Središnjica je aktivno sudjelovala na jednom okruglom stolu. Inače nastavljena je dobra suradnja s Komorom na organizaciji stručnih usavršavanja ovlaštenih inženjera.
Još jedna značajna promjena dogodila se u 2016. godini. Nakon 25 godina boravka u najvećem dijelu Šumarskog doma taj prostor je napustila Direkcija trgovačkog društva Hrvatske šume. Velika i značajna šumarska organizacija odlučila je odlukom Uprave Društva, bolje rečeno predsjednika Uprave mr. sc. Ivana Pavelića, kupiti vlastiti prostor te se iseliti. Taj novi moment stavio nas je u sasvim drukčiju poziciju, jer smo izgubili velik dio prihoda od najamnine. Srećom, drugi najmoprimac Institut za razvoj i međunarodne odnose ostao je u domu te nismo ostali bez kompletnih prihoda. Novonastalu situaciju trebalo je iskoristiti kako bi se prostor, u koji se desetljećima tek neznatno ulagalo, obnovio i ponudio tržištu te pronašao nove najmoprimace. U razdoblju od osam mjeseci obnovljen je prvi i drugi kat te osvježen prostor u prizemlju, što je zahtijevalo dosta financijskih sredstava.