DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 87     <-- 87 -->        PDF

LJILJANA KEČA, NENAD KEČA, MILICA MARČETA: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI – SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI
Dijana Vuletić
Posebno zadovoljstvo mi je da mogu našoj stručnoj i znanstvenoj javnosti predstaviti knjigu nedavno objavljenu na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu naslova „Nedrvni šumski proizvodi – Socio-ekonomski i ekološki aspekti“, jer je po problematici vrlo aktualna i za naše šumarstvo.
Vodeći autori su profesori na navedenom fakultetu te se ponajprije obraćaju istraživačima koji proučavaju ekonomske i sociološko-ekološke komponente nedrvnih šumskih proizvoda, no također i svim stručnjacima i zainteresiranim čitateljima iz područja šumarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i poduzetnicima i studentima.
Prije samog pregleda ove monografije, potrebno je naglasiti da su autori posebnu važnost dali procjeni proizvodnog potencijala uz analizu cijena i mogućnosti razvoja nedrvnih šumskih proizvoda kao najboljih predstavnika grupe organskih proizvoda. Za odabrane najvažnije nedrvne šumske proizvode obrađene su njihove ekološke i proizvodne odnosno tržišne karakteristike te institucijski i zakonski okvir koji određuje i regulira njihovu proizvodnju, sakupljanje, otkup i prodaju proizvoda dodane vrijednosti.
Autori u ovom djelu donose svoja iskustva i znanja, ali i nalaze rezultate više projekata koji su se bavili problematikom NDŠP s ekonomsko ekološkog i socijalnog aspekta na području Srbije. Pritom se koriste svim raspoloživim i odgovarajućim znanstvenim metodama, čijom integracijom oblikuju originalni metodološki pristup ovoj interdisciplinarnoj problematici te rezultatima uz znanstvenu daju i primijenjenu vrijednost.
Ova monografija je obujma od 238 stranica s 13 priloga te je podijeljena uz Predgovor i Literaturu na 10 osnovnih poglavlja. Kratko ćemo se osvrnuti na sadržaj svakog od poglavlja kako bi budućem čitatelju približili samu knjigu. U Uvodu autori nas uvode u problematiku i značaj ovih i sličnih istraživanja, a naglasak stavljaju na razvoj NDŠP unutar sektora šumarstva u Srbiji te prikazuju osnovne elemente komercijalizacije ovih proizvoda te lanac stvaranja dodane vrijednosti.
Slijede Materijal i metoda gdje se predstavljaju i opisuju metode korištene tijekom šestogodišnjeg istraživanja NDŠP-a u Srbiji. Ovdje se jasno raspoznaje interdisciplinarni karakter istraživanja, te tomu odgovarajuće primijenjene metode i tehnike prikupljanja, analiziranja i interpretiranja podataka. Primijenjene metode kreću se u rasponu od onih vrlo karakterističnih za ekonomska (SWOT/AHP analiza, analiza tržišta) i šumarska istraživanja (kvantitativne metode) do onih vrlo specifičnih za socijalna istraživanja (ankete i kvalitativne metode). Autori ih primjenjuju na ispravan način te donose vrlo zanimljive nalaze i korisne zaključke i preporuke. Nastavno se opisuju Ekološke karakteristike NDŠP-a posebice onih od komercijalnog značaja za Srbiju, ali i cijelu regiju. Ponajprije su obrađene gljive radi njihove široke uporabe (opisuje se njihova ekologija, toksini, te prikazuju rodovi najčešće sakupljanih gljiva: veliki šampinjon, vrganj, lisičarka, crna trubača, rujnica, supača, Haringova krasnica, ljetni i bijeli tartuf). Nastavno se obrađuju odabrane i najčešće korištene zeljaste i