DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine
, održane 21. i 22. listopada na području UŠP Osijek
Damir Delač
Nazočni: Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., mr. sc. Danijel Cestarić, mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Ivan Grginčić, Benjamino Horvat, dipl. ing., Tihomir Kolar, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Silvija Zec, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Damir Delač,
Ispričani: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, dr. sc. Lukrecija Butorac, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, dr. sc. Vlado Topić, Herman Sušnik, dipl. ing
Gosti: Boris Ljubojević, dipl. ing., mr. sc. Dragomir Pfeifer, Berislav Vinaj, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum i zahvalio se svima na odazivu. Posebice se zahvalio domaćinima: voditelju UŠP Osijek Borisu Ljubojeviću, dipl. ing., mr. sc. Dragomiru Pfeiferu, bivšem predsjedniku HŠD-a ogranka Osijek i sadašnjem predsjedniku Zoranu Šarcu, dipl. ing. Boris Ljubojević, dipl. ing., pozdravivši skup i zahvalivši se na odabiru za domaćina, predstavio je UŠP Osijek.
Predloženi
Dnevni red sjednice:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine (Objavljen u ŠL 5-6/2016.)
2. Obavijesti i Aktualna problematika
3. Šumarski list i ostale publikacije
4. Financijsko izvješće za 9 mjeseci 2016. godine
5. Pripreme za 120. Skupštinu HŠD-a 2016. godine
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
• Obilazak šumskih površina šumarije Tikveš i Batina
• Obilazak uzgajališta jelenske divljači „Šeprešhat“
• Posjet Memorijalnom kompleksu „Batinska bitka“
• Degustacija vina – Zmajevac – vinotočje Gerštmajer
Subota, 22. listopada 2016.
• Razgled kompleksa dvorca Tikveš
• Razgled osječke Tvrđe, šetnice uz Dravu i središta Grada
jednoglasno je usvojen.
Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine (Objavljen u ŠL 5-6/2016.) jednoglasno je ovjeren.
Ad. 2.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o obilježavanju 20. godišnjice introdukcije dabra u Hrvatskoj, koja je 20. travnja 2016. godine održana na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Organizator događanja, kao i glavna osoba zadužena za introdukciju dabra bio je prof. dr. sc. Marijan Grubešić. Nakon izlaganja prof. Grubešića o samom tijeku introdukcije i današnjem stanju populacije dabrova izlaganja su imali: Akademik Igor Anić, predsjednik Akademije šumarskih znanosti (AŠZ), „Šume-temeljno prirodno bogatstvo Hrvatske“, Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva, „Hrvatsko šumarsko društvo-170 godina rada“, prof. dr. sc. Jura Čavlović, tajnik AŠZ, „Akademija šumarskih znanosti 20 godina rada“ i tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 108     <-- 108 -->        PDF

i drvne tehnologije (HKIŠDT), Silvija Zec, dipl. ing., „HKIŠDT-10 godina rada“. Tom prigodom tiskan je letak s kratkim opisom svih šumarskih institucija.
• 22. travnja povodom obilježavanja „Dana planeta zemlje“ pozvani smo u Gradsku skupštinu, jer smo kao donatori (knjige) sudjelovali u projektu „Najljepši školski vrtovi“.
• 15. svibnja, nakon što smo još u veljači poslali zamolbu, predstavnici šumarskih institucija: prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog fakulteta, dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskoga šumarskog instituta, prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik Akademije šumarskih znanosti, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky i Silvija Zec, dipl. ing., predsjednik i tajnica HKIŠDT te Oliver Vlainić, dipl. ing. i mr. sc. Damir Delač, predsjednik i tajnik HŠD-a, primljeni su na razgovor kod ministra poljoprivrede prof. dr. sc. Davora Romića i pomoćnika ministra mr. sp. Ivice Francetića. Tom prigodom prezentirani su im usuglašeni stavovi šumarskih institucija o stanju u hrvatskom šumarstvu, kao i više puta opetovani zahtjev za vraćanje imena šumarstvo u naziv resornog Ministarstva.
• 12. listopada poslali smo tajniku Hrvatskoga sabora dopis s inicijativom za vraćanje imena šumarstva u naziv resornog Ministarstva sa zamolbom da ga podijeli zastupnicima prije rasprave o konstituiranju Vlade.
„Poštovani, Obraćamo Vam se u ime strukovne šumarske udruge koja ove godine obilježava 170 godina svoga postojanja i ponosi se činjenicom da predstavlja treću najstariju šumarsku udrugu u Europi. Čestitamo Vam na časti koju su Vam iskazali hrvatski građani na proteklim izborima i pružili Vam priliku da svojim djelovanjem u Saboru i Vladi Republike Hrvatske stvarate bolje i naprednije hrvatsko društvo, u kojemu će svi pojedinci imati jednaku priliku izboriti se vlastitim obrazovanjem, radom i zalaganjem za kvalitetniji život u svim segmentima. Šumarska struka, koja baštini dva i pol stoljetnu tradiciju održivog gospodarenja hrvatskim šumama, smatra da je u proteklom razdoblju učinjena nepravda prema šumi i šumarstvu uklanjanjem naziva iz resornog ministarstva. Država, kojoj je skoro polovica kopnene površine pod šumama i u kojoj u sedam od osam nacionalnih parkova prevladava šuma, a usto je šuma proglašena ustavnom kategorijom od općeg interesa, zaslužuje da radi stoljetne tradicije i svega što su šume dobroga donijele i donijet će u budućnosti, ima ministarstvo koje izrijekom cijeni vrijednost i potencijal šumskoga resursa. Općekorisne funkcije šume i njeno sve veće značenje kao ponora ugljika u vrijeme globalnog zagrijavanja, daju nam vjeru da smo kao društvo i zajednica sazreli te da ćemo svojim šumama iskazati čast i zahvalnost vraćajući joj riječ „šumarstvo“ u nazivu resornog ministarstva. Isto tako smatramo potrebitim istu riječ dodati nazivu saborskog Odbora za poljoprivredu. Budući da se pripremaju zakonski akti, kojim će se zaokružiti ustroj ministarstava u budućoj Vladi Republike Hrvatske, pravo je vrijeme da podržite naš prijedlog. Uz izraze poštovanja…“
Nakon svega vidimo da su formirana nova Ministarstva, u nekima su napravljene izmjene u nazivu, ali u Ministarstvu poljoprivrede i nadalje nema imena šumarstva. Kako čujemo jedna od ideja bila je da šumarstvo pripadne Ministarstvu gospodarstva???
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. osvrnuo se i na izneseni program Nove vlade RH za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj. Šumarstvo se spominje samo u jednom potpoglavlju „Aktivno upravljanje šumama, veća proizvodnja i više radnih mjesta u domaćoj drvnoj industriji. Izmjenom zakonske regulative Vlada će poboljšati i otkloniti poteškoće u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima, provoditi razminiranje šuma i šumskog zemljišta, sprječavati ilegalne sječe i trgovine i poticati razvoj domaće drvne industrije koja proizvodi drvni proizvod“.
Iz programa se očituje da se na šumu i nadalje doživljava samo kao izvor sirovine, a „otklanjanje poteškoća u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištem“ može sakriti razne manipulacije.
Rasprava:
Mr. sc. Josip Dundović nadovezao se kako u drvnoj industriji treba omogućiti kupnju putem ugovora onim proizvođačima koji imaju zaokružen proces proizvodnje i koji se racionalno odnose prema sirovini koristeći i drvni ostatak za energiju u proizvodnom procesu. Samo na taj način povećat ćemo dodanu vrijednost i doći do novih radnih mjesta u drvnoj industriji.
Replicirao mu je akademik Matić, ustvrdivši da nije problem šumarstva način na koji će drvna industrija koristiti sirovinu. Tržišna cijena sirovine riješit će sva pitanja oko daljnjeg korištenja i učinit će sustav prodaje transparentnim. Time su se složili u svojim raspravama i Stjepan Blažičević, dipl. ing. i Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Davor Bralić, dipl. ing., predsjednik ogranka Virovitica, u svom je izlaganju preporučio da sve probleme šumarstva aktualiziramo, kako u razgovorima s aktualnim ministrom, tako i kroz medije.
Predsjednik Oliver Vlainić odgovorio je kako je resornom ministru Tomislavu Tolušiću i pomoćniku Ivici Francetiću, kao što je to svojedobno i ministru Romiću, uz čestitku za imenovanje, poslan zahtjev za prijem predstavnika svih šumarskih institucija. Na odgovor još uvijek čekamo. Simptomatično je da, uvažavajući zauzetost naših ministara, prije nas prigodu za razgovor dobivaju pojedinci i predstavnici kojekakvih interesnih skupina.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 109     <-- 109 -->        PDF

• Iz Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, 25. svibnja 2016. godine, primili smo Rješenje kojim se ovjerava Statut Hrvatskoga šumarskog društva usvojen na sjednici Skupštine 4. rujna 2015. godine.
• U skladu sa Zakonom o udrugama dužni smo imenovati likvidatora udruge, kako bi ga nakon verifikacije Skupštine poslali na registraciju i upisnik u nadležni Gradski ured za opću upravu. Predsjednik Oliver Vlainić predložio je za likvidatora tajnika HŠD-a Damira Delača, što je Upravni odbor jednoglasno usvojio.
• 30. svibnja, u okviru Drvnotehnološke konferencije u Opatiji, održana je sjednica Saborskog odbora za poljoprivredu. HŠD su zastupali Oliver Vlainić, Ivica Tikvić, Goran Bukovac i Damir Delač. Prof. Tikvić održao je predavanje o općekorisnim funkcijama šuma, dok je tajnica HKIŠDT Silvija Zec, dipl. ing. održala predavanje „Zakonodavstvo u šumarskom sektoru“.
Sjednicom je predsjedavao Branko Hrg, predsjednik Saborskog odbora za poljoprivredu, a nazočni su bili i saborski zastupnici šumari, Damir Felak, dipl. ing. i Zoran Vasić, dipl. ing.
Novi predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK Ivić Pašalić, dr. med., u svom je izlaganju naglasio kako drvna sirovina mora biti u funkciji razvoja lokalnih drvoprerađivača.
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, uz potporu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, 1. i 2. lipnja organiziralo je međunarodni stručni seminar: „Analiza upotrebljivosti podataka iz inventure šuma za potrebe izvješćivanja prema UNFCCC-u (Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime) i KP-u (Kyoto protokol)“.
Šume će kao vrlo dragocjen resurs imati važno mjesto vezano za ispunjenje ciljeva iz klimatsko energetskog okvira do 2030. godine u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku. Podsjetimo, šume pokrivaju 47 % kopnene površine Hrvatske, a godišnje apsorbiraju između 5 i 7 milijuna tona CO2. Zbog već sada evidentnih klimatskih utjecaja koji se očituju kroz ekstremne vremenske događaje, šume će neizbježno biti izložene navedenim utjecajima koje je potrebno procijeniti, kao i donijeti mjere prilagodbe te mjere uklanjanja rizika i šteta“ – rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg na otvaranju međunarodnog stručnog seminara.
Na seminaru je bilo riječi o važnosti podataka iz šumarskog sektora koji se prikupljaju tijekom provedbe inventure šuma, a koji su ključni za potrebe izvješćivanja i ispunjavanja obveza Republike Hrvatske definiranih Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Kyotskim protokolom te s njima povezanim EU propisima. Cilj seminara bio je omogućiti razmjenu stručnih znanja.
• 10. lipnja na zgradi NPŠO u Zalesini otkriven je spomen-reljef našem pokojnom prof. dr. sc. Ivanu Kneževiću. Detaljnije izvješće je u ŠL 7-8/2016.
• Istoga dana predsjednik i tajnik sudjelovali su na tradicionalnom skupu umirovljenika inženjera šumarstva s područja Gorskog kotara.
• 16. lipnja, u lovačkom domu Peski u Đurđevcu svečano je obilježena 60. godišnjica Hrvatskoga šumarskog društva ogranka Koprivnica i 170. godišnjica Hrvatskoga šumarskog društva. Tom prigodom predstavljena je brošura „Šematizam UŠP Koprivnica za 2015. godinu“ autora Zvonimira Ištvana, dipl. ing.
• Dani šumarstva obilježeni su u Delnicama 17. i 18. lipnja, Znanstveno-stručnim skupom: „Posljedice katastrofalnog ledoloma u veljači 2014. godine na šume Gorskog kotara“. 17. lipnja u Radničkom domu Delnice upriličena su izlaganja, dok su 18. lipnja obiđene karakteristične lokacije Gorskog kotara zahvaćene ledolomom. U ŠL 7-8/2016 tajnik mr. sc. Damir Delač o tome je napravio detaljno izvješće.
• U Umagu su od 23. do 26. lipnja održani 11. Sportski susreti Hrvatskog sindikata šumarstva na kojima je kao gost sudjelovao i predsjednik Oliver Vlainić.
• 28. lipnja, u Direkciji HŠ, Kneza Branimira 1 u Zagrebu, predsjednik i tajnik HŠD-a bili su na sastanku s predsjednikom Uprave HŠ mr. sc. Ivanom Pavelićem u vezi s daljnjom pretplatom HŠ na Šumarski list. Iskazavši nezadovoljstvo stavovima HŠD-a o stanju u Hrvatskim šumama d.o.o., iznesenim u uvodnicima ŠL, predsjednik Uprave je, ustvrdivši da to nije nikakav znanstveni list, u ime svih zaposlenika HŠ ukinuo pretplatu. Naš odgovor na to iznesen je u Uvodniku ŠL 7-8/2016.
• Član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) mr. sc. Damir Delač izvijestio je o Skupštini HIS-a održanoj 28. lipnja u Berislavićevoj 6 u Zagrebu na kojoj su od šumara sudjelovali i predstavnici HŠD-a: predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. i predsjednica NO Marina Mamić, dipl. ing.
• O 11. Hrvatskim danima biomase izvijestio je predsjednik sekcije HŠD-a, Hrvatska udruga za biomasu, mr. sc. Josip Dundović. Izvješće je u ŠL 1-2/2017.
• 19. rujna, u hotelu Westin u Zagrebu, u organizaciji Drvnog klastera, održana je tiskovna konferencija o kaskadnoj uporabi drveta, klimatskim promjenama i problematici potkornjaka u Gorskom kotaru. O kaskadnoj uporabi drveta govorili su Marijan Kavran i europarlamentarka Marijana Petir, a naš prof. dr. sc. Ivica Tikvić imao je izlaganje o klimatskim promjenama.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Tema potkornjaka u Gorskom kotaru je načeta, ali kao što to obično biva na takvim improviziranim skupovima, samo površno.
• 22. i 23. rujna u hotelu Medena u Trogiru predsjednik i tajnik sudjelovali su na susretu Sindikata inženjera i tehničara šumarstva.
• 30. rujna, u sklopu manifestacije Jesen u Lici na ulazu u zgradu UŠP Gospić, u organizaciji HŠD-a ogranka Gospić svečano je otkrivena spomen-ploča Bogoslavu Kosoviću. Više o tome u ovome broju ŠL (11-12/2016.).
• Oliver Vlainić izvijestio je o predavanju o jednom od osnivača Hrvatskoga šumarskog društva Franji Šporeru, koje je pripremio na inicijativu Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske za znanstveni skup „Hrvatski prirodoslovci 25“, Uloga Hrvata znanstvenika u razvoju prirodoslovlja u Karlovačkoj županiji, koji je održan 21. listopada u Karlovcu.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš osvrnuo se na stanje zaštite šuma u Hrvatskoj, koje nije dobro jer se u gospodarenju šumama postavljaju drugi prioriteti. Poziva nazočne da se odazovu na 61. Simpozij zaštite bilja u Opatiji.
• Prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Glavni urednik monografije o prof. Prpiću izvijestio je o knjizi koja se sastoji od 9 poglavlja: Uvod koji je napisao Oliver Vlainić, Znanstveni rad sa 7 cjelina (Zakorjenjivanje šumskog drveća, Fiziološko srašćivanje korijenja, Ekološka istraživanja prašuma, Istraživanje odnosa šumskog drveća prema vodi, Istraživanje oštećenosti i umiranje stabala, Ekološka i biološka obilježja šumskog drveća, Općekorisne funkcije šuma i ekološki monitoring) obradio je prof. Tikvić. Nastavni rad prof. Prpića obradio je prof. Seletković, stručni šumarski rad opisao je akademik Slavko Matić, njegov rad kao Glavnog tajnika Akademije šumarskih znanosti obradio je akademik Igor Anić. Rad glavnog urednika Šumarskog lista kroz Uvodnike ŠL obradili su Branko Meštrić i Damir Delač, a knjiga još sadrži bibliografiju njegovih radova i životopis. Htjeli smo da monografija bude tiskana do 9. prosinca i na 120. sjednici Skupštine i Svečanoj akademiji promovirana, no taj rok se pokazao preambicioznim. Kako se radi o vrijednom znanstvenom materijalu bolje je da monografiju dovršimo kvalitetno i bez presije, koja bi mogla rezultirati greškama.
• Povodom obilježavanja 10 godina postojanja Komore održana je Prva konferencija ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 13. do 16. listopada 2016. godine, u Šibeniku, hotel Solaris, o čemu je izvijestila tajnica komore Silvija Zec, dipl. ing. Detaljnije izviješće o tome donosimo u ovom broju ŠL (11-12/2016.).
• Stjepan Blažičević, dipl. ing. osvrnuo se na činjenicu da danas HKIŠDT, uz sve ovlaštene inženjere iz šumarske prakse, vode isključivo ljudi sa Šumarskog fakulteta, što dovodi u pitanje sam način izbora ljudi u rukovodeće strukture Komore. Isto tako osvrnuo se na činjenicu da ovlašteni inženjeri šumarstva zbog sukoba interesa ne mogu sudjelovati na tržištu rada. Kako u drugim strukama nešto nije sukob interesa, a u šumarstvu je? Sve to govori da treba preispitati postojeći Zakon o HKIŠDT.
• Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o događanjima vezanim za iseljenje Hrvatskih šuma iz Šumarskog doma, zatečenom stanju i radovima na obnovi poslovnih prostora. Primopredaja je obavljena 5. i 12. travnja 2016. godine. Od strane HŠD-a nazočili su Biserka Marković, Damir Delač, dok su predstavnici Hrvatskih šuma bili Tomislav Ecimović, Darko Bišćan i Ivana Blažek Miksić.
Predmet primopredaje bio je poslovni prostor ukupne površine 1528,69 m2, i to 258,70 m2 u prizemlju zgrade, 679,17 m2 na I. katu, 363,26 m2 na II. katu, i 227,56 m2 u potkrovlju zgrade.
Ustanovljeno je stanje prostora i popisano stanje brojila energije i plina.
U predmetni prostor, izuzev prizemlja, kroz cijelo vrijeme korištenja Hrvatskih šuma nije gotovo ništa ulagano. Kako u svim Ugovorima u najmu stoji da u slučaju iseljenja prostor treba vratiti u prvobitno stanje, s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma gospodinom Pavelićem postignut je dogovor o obeštećenju u iznosu od 220.000 kuna (iznos po okvirnom troškovniku za uređenje I. etaže), što je u skladu sa zaključcima 1. sjednice UO HŠD-a 2016. godine.
Do početka studenog 2016. godine odobrili smo da arhiva HŠ ostane u dijelu podruma zgrade, s time da pri iseljenju iste HŠ očisti sav nepotreban materijal iz cijelog podrumskog prostora.
Povjerenstvo HŠD-a: Oliver Vlainić, Biserka Marković i Damir Delač po prihvaćenom troškovniku za Uredski prostor središnjice sklopilo je s izvođačem Ugovor za radove obnove koji se odnosio na:
Zidovi: Radovi se odnose na struganje stare boje sa zidova i stropova, nanošenje impregnacije, dvokratno brušenje i gletanje te bojanje zidova, kao i dobava i odnošenje starog materijala. Lakiranje sobne i djelomično vanjske stolarije na postojeću boju s prethodnim brušenjem, kitanjem, grundiranjem i temeljnim premazom. Na dijelu hodnika srušen je stari i ugrađen novi spušteni strop, u kojega su ugrađene nove stropne lampe.
Podovi: Parketi su na I. etaži obnovljeni brušenjem i dvokratnim lakiranjem starih, osim u dvije prostorije gdje postavljeni novi parket. Na II. etaži uz novu podlogu postavljen je novi parket. Sveukupno kupljeno je 350 m2 parketa i zamijenjene su sve parket lajsne.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Keramičarski radovi: keramika je postavljena na podovima krila zgrade (obje etaže), kuhinji i WC na I. etaži, te na dijelu toaleta II. etaže.
Stolarski radovi : Uštimavanje vanjske i unutarnje stolarije, Izrada 1. novog prozorskog nadkrila i vrata (balkon II. kat). Izmjena i uštimavanje brava na dijelovima vanjske i unutarnje stolarije. Poliranje brava.
Malerski radovi: Na I. etaži su uz prethodnu pripremu prefarbana sva vanjska i djelomično unutarnja prozorska krila. Na II. etaži su obnovljena i unutarnja i vanjska krila. Unutarnja stolarija – vrata su obnovljena na obje etaže. Prebojani su radijatori i dovodne cijevi.
Nakon dogovora o najmu prostora s Goethe institutom obnovljeni su prostori u prizemlju zgrade biše Uprave HŠ. Kako je ovaj prostor renoviran prije 10- tak godina zahvati su manji (djelomično gletanje pukotina i bojanje zidova), popravci stolarije, električarski radovi. Kako bi odvojili potrošnju od ostalih dijelova zgrade postavljeni su novi vodomjeri.
Na pročelju zgrade prebojana su glavna ulazna vrata s Vukotinovićeve, ulazna vrata s Perkovčeve ulice, te vrata za ulaz u podrumski dio.
Glavni ulazni hol je uređen do ulaza na I. etažu, dok je onaj s Perkovčeve uređen do poluetaže između prizemlja i I. kata.Izbrušene su kamene stepenice u prizemlju na ulazu s Vukotinovićeve i Perkovčeve ulice. Kemijski su očišćene izvorne keramičke pločice na ulazu s Perkovčeve ulice.
Servisirani su kompresori klima uređaja u dvorištu, kao i pojedinačne jedinice po uredima. Napravljene su preinake na centralnom grijanju u podrumu zgrade koji koristi središnjica HŠD-a.
U cilju pronalaženja potencijalnih novih najmoprimaca potpisani su Ugovori s dvije agencije Poslovni kvadrati i Pro primo projekt.
12. rujna potpisan je Ugovor o najmu, a 15. rujna useljen je Goethe Institut u prizemlje zgrade.
U postupku su pregovori sa zainteresiranima za najam ostalog prostora zgrade.
• Biserka Marković, dipl. oec. izvijestila je o financijskoj strani izvršenih radova u zgradi Šumarskog doma. Ukupna vrijednost radova iznosi 968.898,00 kuna. Radovi su obuhvatili tlocrtno ukupno 1300 m2 prostora koji je obnovljen tako da ga je moguće ponovo iznajmiti kao poslovni prostor.
• Izrada članskih iskaznica Hrvatskoga šumarskog društva je u tijeku i bit će podijeljene na 120. sjednici Skupštine HŠD-a 9. prosinca 2016. godine.
• Ovom prigodom je predsjednik HŠD-a ogranka Osijek Zoran Šarac, dipl. ing. predao predsjedniku HŠD-a uokvireni izvorni primjerak iskaznice Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva iz 1887. godine (članu p.n. Gosp. Juliu Kuzmi), koja je poslužila kao predložak poleđine nove iskaznice HŠD-a.
Ad. 3.
• Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić rekapitulirao je stanje lista u proteklih godinu dana. Kao što vidite izlaznost lista je redovita i pred nama je tiskanje dvobroja 9-10/2016. Naslijedio sam situaciji gdje su bili problemi s brojem znanstvenih radova, no danas se možemo pohvaliti da imamo u pripremi znanstvene radove za 3 do 4 dvobroja ŠL unaprijed. Autori znanstvenih članaka koji objavljuju u ŠL su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske i Grčke, što pokazuje da je interes izuzetno velik. Trenutno je na čitanju 5 radova s pet Šumarskih fakulteta. Ove godine stiglo je 87 naslova znanstvenih radova, odbijeno je 50 radova, što znači da je prolaznost 42 %. Od ovih 50 odbijenih radova 38 radova odbio sam ja kao Glavni urednik, što zbog nekvalitetnog hrvatskog prijevoda, nepotpunosti, problematike koja nije iz područja šumarstva. Dvanaest radova odbili su recenzenati. Uvodnike Šumarskog lista, Riječ Uredništva podržavam, jer smatram da moramo ostaviti pisani trag o aktualnom stanju u šumarstvu.
Akademik Matić, usprkos navedenom, rekao je kako u Šumarskom listu još uvijek ima znanstvenih članaka za koje ne zna kako su mogli proći recenziju, pa se dovodi u pitanje i kvaliteta recenzentskog rada. Zaključio je da se u znanstvenim radovima vrlo rijetko citiraju radovi objavljeni u Šumarskom listu. Šumarski list je kroz svoju povijest obradio apsolutno sve šumarske teme i neprihvatljivo je da autori to ne prepoznaju, a recenzenti su ti koji ih na to trebaju upozoriti. Na taj način podići ćemo ugled Šumarskoga lista, jer on po svemu to i zaslužuje.
Prof. Margaletić svjestan toga što je rekao akademik Matić, istaknuo je kako i on potiče recenzente da upozoravaju autore na citiranje ŠL. Kako ponekad od primitka do objave rada prođe i 10-tak mjeseci, dokaz je to da se svaki predloženi znanstveni članak detaljno obrađuje. Glede recenzenata stanje je šaroliko; neki si zaista daju truda i temeljito odrade svoj posao, dok neki to urade samo „pro forme“.
Ad. 4.
• Izvršenje planiranih prihoda i rashoda na temelju obračuna za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. ove godine prezentirala je

ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 112     <-- 112 -->        PDF

i obrazložila voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec.
Posebno je izvijestila o obvezi sastavljanja financijskog plana za 2017. godinu sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15). Financijski plan sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženja plana. Podloga za izradu financijskog plana je program rada, aktivnosti i projekti.
U svom izlaganju naglasila je kako ćemo na predstojećoj skupštini morati usvojiti odluku koja propisuje što se smatra značajnijim odstupanjem i koja utvrđuje postupak kod odstupanja od planom utvrđenih vrijednosti.
Kod odstupanja izvršenja od planiranog postoje dvije mogućnosti usklađivanja:
1. preraspodjelom sredstava – smanjenjem nekih stavki, a povećanjem drugih u istom iznosu ako se ne radi o značajnijim odstupanjima – može do postotka koji odredi najviše tijelo neprofitne organizacije ovlašteno za donošenje plana, a preraspodjelu vrši zakonski zastupnik.
2. izmjenom i dopunom financijskog plana – ako se radi o značajnijim odstupanjima. U tom slučaju provodi se procedura za donošenje plana.
Ad. 5.
Predsjednik Oliver Vlainić najavio je održavanje 120. sjednice Skupštine HŠD-a 9. prosinca 2016. godine u 12,00 sati u Novinarskom domu. Prije toga u Šumarskom domu u 10,00 sati održat će se 3. sjednica Upravnog odbora HŠD-a. Svečana akademija povodom 170 godina Hrvatskoga šumarskog društva i 140 godišta Šumarskog lista održat će se u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa u Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s početkom u 14,00 sati. U sklopu Svečane akademije podijelit će se priznanja zaslužnima za rad HŠD-a u posljednjih 10 godina. Predloženo je dodijeliti 50-tak priznanja. Svaki ogranak predložit će dva kandidata, a središnjica 10 kandidata. Dodijelit će im se diplome i plakete sa službenim logom obilježavanja obljetnica.
Ad. 6.
Sva izviješća su jednoglasno usvojena
Ad. 7.
• Mr. sc. Josip Dundović najavio je 5. Međunarodnu konferenciju o biomasi, koja se održava 18.-20. siječnja 2017. u Grazu. Predložio je da dva člana HŠD-a otputuju na tu konferenciju. Upravni odbor se složio s tim prijedlogom.
• Prof. dr. sc. Milan Glavš najavio je u knjižnici August Cesarec u Zagrebu književnu večer našeg kolege Milana Krmpotića. Pokazao je dobru volju da napravi jednu knjižicu o šumarima umjetnicima. Pred dovršetkom je i njegova knjiga Enciklopedija domaćeg ljekovitog bilja. Kada dođe vrijeme za tiskanje obratit će se za pomoć HŠD-u i HKIŠDT.
• Boris Miler, dipl. ing. predložio je da se sljedeća sjednica UO HŠD-a održi u Požegi.
Ovim je završen radni dio sjednice.
 
Nakon ručka u Zlatnoj gredi s baranjskim specijalitetima, „fišpaprikaš“ i pečena riba (izuzetno ukusno) nastavljeno je po planiranim aktivnostima: Obilazak šumskih površina šumarije Tikveš i Batina, Obilazak uzgajališta jelenske ­divljači „Šeprešhat“, Posjet Memorijalnom kompleksu ­„Batinska bitka“, Degustacija vina – Zmajevac – vinotočje „Gerštmajer“.
U subotu 22. listopada uz stručno vodstvo kolege Berislava Vinaja, dipl. ing. razgledali smo kompleks dvorca Tikveš i osječku Tvrđu, šetnice uz Dravu i središta grada.
Kako je ovaj dio programa bio izuzetno zanimljiv zamolit ćemo domaćine da nam ga detaljnije opišu u sljedećem dvobroju ŠL.