DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 93     <-- 93 -->        PDF

OD SJEMENKE DO PLODA - Vodič kroz svijet drveća i grmlja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
Milan Glavaš
Autori ove knjige su Dario Kremer i Irena Krušić Tomaić. Nakladnik je Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, tisak Denona d.o.o. Zagreb, recenzent prof. dr. sc. Antun Alegro. Tisak je obavljen 2015. godine.
Obim knjige je 302 stranice. Gradivo je raspoređeno u poglavlja Predgovor, Uvod, Abecedni pregled biljnih vrsta, Rječnik stručnih pojmova, Literatura, Kazalo i Biografije autora. Tim se redom daje prikaz knjige.
Predgovor: U kratkom predgovoru autori navode da knjiga predstavlja stručni vodič kroz floru drvenastih biljnih vrsta na području NP Sjeverni Velebit i da mu je svrha prepoznavanje istih. Naglašavaju da je uvodni dio napisala Irena Krušić Tomaić, dipl. ing. šum., zaposlena u NP Sjeverni Velebit, a stručne opise 119 različitih drvenastih biljaka napisao je dr. sc. Dario Kremer, također šumar i voditelj Farmaceutskog botaničkog vrta „Fran Kušan“ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. Zatim pišu o korisnosti biljaka i njihovom pridolasku, počecima razvoja botanike i dendrologije. Slijede zahvale pojedincima i ustanovama, s posebnim naglaskom na djelatnicu NP Sjeverni Velebit Svjetlanu Lupert-Obradović kao idejnoj začetnici cijeloga projekta.
Uvod: Na početku ovoga dijela navedeno je da na Velebitu postoji velik broj biljnih vrsta, a razlog tomu je geografski položaj i klimatske i geološke značajke Velebita. Slijede navodi o proglašenju NP Paklenica, Velebita Svjetskim rezervatom biosfere i NP Sjeverni Velebit. Za posljednji iznosi bitne podatke. Za biljni svijet autorica navodi da je u NP zabilježeno više od 900 vrsta i podvrsta, od kojih je 40 endemičnih. Vegetaciju NP dijeli na šumske, travnjačke i zajednice stijena i kamenjara. Naglašeno je da je 80 % površine parka prekriveno šumama i navodi imena svih šumskih zajednica, od primorskog dijela, do najviših vrhunaca Sjevernog Velebita. Vrlo su korisni podaci o povijesti florističkih istraživanja na Velebitu. Također se donose podatci o Velebitskom botaničkom vrtu i ukazuje na sadašnja istraživanja.
Slijede upute kako čitati i pretraživati podatke o opisanim drvenastim svojtama. Daju se tumačenja što je stablo, grm, polugrm i penjačica. Objašnjava se latinski naziv vrsta, što znače kratice spp., var., agg. i syn. Nakon toga se daje objašnjenje kako je pojedina vrsta opisana i napominje da je opis svake vrste nadopunjen pripadajućim fotografijama. Uz ime opisane biljke dodani su i znakovi o njenoj ljekovitosti, otrovnosti, medonosnosti, zaštićenosti, cvjetanju, plodnosti i oznake muškog i ženskog cvijeta.
Abecedni pregled biljnih vrsta: Glavni dio knjige je opis vrsta drveća i grmlja. Vrste su opisane abecednim redom latinskog naziva. Nakon latinskog dan je domaći, a zatim engleski naziv vrste, potom je navedena porodica (latinski i hrvatski naziv) kojoj dotična vrsta pripada. Kod svake vrste autor je redoslijedom opisao sljedeće karakteristike: stablo, grm, polugrm ili penjačica, kora, izbojci, cvjetovi, plodovi i sjemenke. Najviše prostora dao je opisu građe cvjetova, te naveo kako se dotična vrsta razmnožava, na kakvim tlima raste i gdje je rasprostranjena. Na kraju je naveo njene uporabne vrijednosti.