DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 98     <-- 98 -->        PDF

i zaštititi šume i šumarstvo. U proteklom razdoblju na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 94/14 na snazi od 8. kolovoza 2014.) te njegovi brojni podzakonski akti, koji svojim promjenama utječu na šumarsku operativu. Iako su prilikom izrade zakona i podzakonskih akata u povjerenstvima za izradu sudjelovali šumarski stručnjaci, krajnji rezultati su donosili neka rješenja s kojima se struka nije slagala. Svoj utjecaj na sektorsko obrazovanje uspjeli smo ostvariti preko Sektorskog vijeća za šumarstvo i drvnu tehnologiju, u kojemu su aktivna dva člana Upravnog odbora i još dva šumara, također članovi HŠD-a.
Osim sektorskog zakona za nas su bili značajne i zakonske promjene vezane za djelovanje udruga, što je spomenuto u uvodnom dijelu izvješća. Da bi uskladili svoje djelovanje sa zakonskim propisima donijeli smo novi Pravilnik o radu zaposlenika HŠD-a (usklađivanje sa Zakonom o radu), Pravilnik o radu Upravnog odbora HŠD-a, izmjene Poslovnika o radu Skupštine HŠD-a te na kraju i novi Statut HŠD-a. Statut je u zakonskom roku prije 30. rujna 2015. poslan zagrebačkom Gradskom uredu za opću upravu, ali kako još nismo dobili odgovor o njegovom prihvaćanju, naš rad se i dalje odvija po odredbama staroga Statuta. Nakon njegovog prihvaćanja svi ogranci će s njim morati uskladiti svoja Pravila. Zakonom o udrugama uvedene su i prekršajne odredbe za osobu odgovornu za zastupanje i pravnu osobu, što nije bilo predviđeno prethodnim Zakonom o udrugama. Novi zakon propisao je i upisivanje gospodarskih djelatnosti, što su u našem slučaju iznajmljivanje poslovnog prostora i izdavačka djelatnost, usklađivanje evidencije članstva te uvođenje instituta likvidatora udruge. Na naš rad znatno je djelovao novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sa svoja tri pravilnika. S obzirom da smo mi obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, najveće promjene za HŠD su javnost financijskih izvješća i objava u registru udruga te obvezan uvid u financijska izvješća putem ovlaštenog revizora, jer smo u kategoriji neprofitnih organizacija s ukupnim prihodom većim od tri milijuna kuna godišnje. Financijski plan za 2016. godinu treba biti usklađen s planiranim aktivnostima iz djelatnosti udruge prema izvorima financiranja. Izmjenama Zakona o porezu na dobit postali smo i obveznici plaćanja dobiti na gospodarske djelatnosti te smo se morali upisati u registar poreznih obveznika pri poreznoj upravi. I protekle dvije godine poticali smo i pomagali rad naših ogranaka i sekcija. Tako je Ogranak Delnice uz potporu središnjice uspješno organizirao prvo ljetno Alpe-Adria natjecanje, koje je održano u Umagu 2014. godine. Naši članovi sudjelovali su na 20. i 21. zimskim Alpe-Adria natjecanjima, kao i na 47. EFNS-u u Švicarskoj. Sekcija Pro Silva Croatia sudjelovala je na europskom Pro Silva simpoziju koji se 2014. godine održao u Švicarskoj, a jako dobar dojam terenskog dijela simpozija potaknuo je organizaciju slične ekskurzije za članove iz područja prebornih šuma. Ekskurzija je uspješno organizirana 2015. godine u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Godinu ranije s Komorom je organiziran i posjet 13. međunarodnom sajmu šumarstva i tehnologije „Interforst 2014.“ u Münchenu. Sekcija Hrvatska udruga za biomasu uspješno je organizirala 9. i 10. Hrvatske dane biomase u Našicama, ali i sudjelovala na sličnim danima u inozemstvu te svoj doprinos uvećala i raznim predavanjima i prezentacijama na domaćim skupovima. Sekcija za zaštitu sudjelovala je na 59. Seminaru biljne zaštite koji se odvijao pod motom 250 godina hrvatskoga šumarstva. Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju i dalje se najviše ističe bjelovarskim salonom fotografija „Šuma okom šumara“ s retrospektivom 10 bjelovarskih salona fotografije 2014. godine i 11. bjelovarskim salonom 2015. godine, koji su svojim postavom obišle mnoge gradove diljem domovine. Financijski smo pomagali rad ogranaka i sekcija kolike su bile mogućnosti, ali zbog budućeg smanjenja prihoda od najamnina Upravni odbor je početkom 2015. godine donio odluku o prestanku sufinanciranja drugih aktivnosti, osim vlastitih aktivnosti u cilju obilježavanja 250. godišnjice šumarstva.
U skladu s odredbom novog Zakona o udrugama do početka 2015. godine ažurirali smo evidenciju članstva kojoj smo dodali OIB člana i datum pristupanja udruzi, te zadržali popis bivših članova kako zakon nalaže. Popis članova se vodi u elektroničkim obliku i ažurira tijekom godine. Trenutno u HŠD-u imamo 2996 članova. Novim Statutom propisali smo da članstvo prestaje neplaćanjem članarine do kraja kalendarske (izvještajne) godine umjesto nekadašnjeg pravila o prestanku članstva nakon dvije godine neplaćanja. Uplatu članarine uspjeli smo većim dijelom prebaciti do kraja rujna, kako bi zadovoljili novi zakonski propis o priznavanju prihoda u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, tj. kalendarskoj godini.
Vlastitu internetsku stranicu održavamo objavom zapisnika, dokumenata, vijesti i stavova, te digitalizacijom novih knjiga, časopisa i drugih materijala.
Naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list izašlo je u svih šest dvobroja u 2014. i 2015. godini. Ove godine smo obavili smjenu glavnog urednika. Dosadašnji glavni urednik prof. dr. Boris Hrašovec uređivao je časopis nešto više od četiri godine. Zbog osobne prezauzetosti zatražio je razrješenje dužnosti, a zamijenio ga je prof. dr. Josip Margaletić, također sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posljednja dva broja 2014. godine i svih šest brojeva 2015. godine svojim naslovnicama, ali i uvodnicima te raznim tekstovima bili su posvećeni 250. obljetnici hrvatskoga šumarstva. Uvodnici, iako bazirani na povijesti, nastojali su biti i aktualni pronalazeći sličnosti nekadašnjih i sadašnjih vremena te upozoravajući na budućnost. Nažalost, oni su u vodstvu Hrvatskih šuma izazvali negativne