DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 96     <-- 96 -->        PDF

natjerala su nas na razne prilagodbe u zadnje vrijeme. Sve najbitnije događaje u proteklih 17 mjeseci navest ću tematskih redom.
Posljednja 118. redovita sjednica Skupštine HŠD-a bila je i izborna te je na njoj izabran novi predsjednik, dva nova dopredsjednika te novi Upravni i Nadzorni odbor. Upravni odbor HŠD-a sastoji se od 34 člana: predsjednika, dva dopredsjednika, 19 predsjednika ogranaka, pet predsjednika sekcija (trenutno jedan je ujedno predsjednik, a jedan dopredsjednik HŠD-a), šest predstavnika šumarskih institucija (po jedan predstavnik resornog ministarstva, Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga šumarskog instituta, Akademije šumarskih znanosti te Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije) i jednoga uglednog predstavnika struke. Rješenje za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske izdano je 22. srpnja 2014. te je novo vodstvo Društva moglo nastaviti s aktivnostima u drugoj polovici 2014. godine. Do kraja godine održali smo dvije sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, a ukupno je te godine održano četiri sjednice, jer su do izborne sjednice Skupštine u lipnju održane još dvije sjednice. U sklopu 3. sjednice posjetili smo posavsko mjesto Davor, gdje smo posadili i klon najvećeg stabla hrasta lužnjaka iz Prašnika te dali svoj doprinos aktivnosti Ogranka Nova Gradiška na obilježavanju 85 godina zaštite Prašnika, jedine sekundarne lužnjakove prašume u Hrvatskoj.
U 2015. godini održali smo još četiri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, dvije na terenu, a dvije u Zagrebu. Na terenskim sjednicama imali smo i tematski dio sjednice. Tako smo se u Lipovljanima upoznali s gospodarenjem nizinskim šumama hrasta lužnjaka i poljskog jasena, a na Velebitu sa zaštićenim i gospodarskim šumama Sjevernog Velebita.
Na sjednicama smo uvijek raspravljali o aktualnoj problematici i zabilježili većinu događaja u sektoru šumarstva i drvne tehnologije. Svi zapisnici sjednica objavljeni su u našem znanstveno-stručnom i staleškom glasilu Šumarski list, a u digitalnom obliku dostupni su i na internetskoj stranici Društva. Nakon održanih sjednica iskazali smo stavove HŠD-a prema određenim, tada najaktualnijim problemima u struci. Tako smo u vezi s procesom reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o., krajem rujna 2014. godine, uputili dopis s našim stavovima predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma mr. sc. Ivanu Paveliću. Ovo pismo, kao i odgovor koji smo dobili od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. objavljeni su u Šumarskom listu 9-10/2014. Najveće neslaganje iskazali smo prema tadašnjem prijedlogu Pravilnika o kategoriziranju uprava šuma podružnica, šumarija i revira u Hrvatskim šumama d.o.o., prema kojemu je u prvi plan stavljena vrijednost šumskih sastojina nasuprot količini propisanih i ostalih radova koje je potrebno učiniti da bi se optimalno gospodarilo šumama. Kada bi to bio osnovni postulat šumarstva, onda ono ne bi ni postojalo kao znanost i struka. Nažalost, takav Pravilnik je proveden u praksi.
Na zahtjev ureda hrvatske europarlamentarke Marijane Petir dostavili smo stavove HŠD-a o novoj Strategiji EU za šume i sektor koji se temelji na šumama te podržali njen amandman na strategiju. Naši stavovi su korišteni u raspravi na sjednici Odbora za poljoprivredu 21. siječnja 2015. u Bruxellesu, na kojoj se zastupnica Marijana Petir založila za to da kontrola politike šumarstva ostane u nadležnosti država članica zbog specifičnosti razvoja i prilika u šumarstvu svake zemlje članice, što je i bio naš stav.
Prilikom izrade Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, sredinom 2015. godine, dostavili smo naše primjedbe koje se tiču izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a koji može negativno djelovati na najcjelovitiju europsku šumu hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu i općenito posavske šume. Dosadašnja negativna iskustva šumarstva s velikim vodotehničkim zahvatima tjeraju nas na veliki oprez.
Krajem 2015. godine, nakon održanih parlamentarnih izbora, također smo svim novoizabranim parlamentarnim strankama dostavili naše stavove uobličene u dopisu „Kako Hrvatsko šumarsko društvo promišlja šumarstvo Hrvatske“. Kroz 11 iskazanih točaka zazvali smo formiranje ministarstva koje okuplja sektore povezane sa šumarstvom, ali i povratak naziva struke u imenu ministarstva, izradu potrebnih strategija, zakona i pravilnika, depolitizaciju i decentralizaciju trgovačkog društva Hrvatske šume, te multidisciplinarno gospodarenje šumama. Nadamo se da ćemo svojim promišljanjima naći zainteresirane sugovornike i obnašatelje vlasti koji će nas podržati i ubuduće pitati za stručna mišljenja te ih uvažavati.
Tijekom 2014. godine sudjelovali smo na više skupova gdje se raspravljalo o šumarskoj politici. Željeli smo čuti što drugi misle o nama i jasno iskazati vlastite stavove, ali uvijek ostati distanciran od političkih utjecaja, što nam je i želja da politika ne zadire u struku nego s njom surađuje. Također smo, što je vidljivo i kroz naše aktivnosti, otvoreni za suradnju s unutar sektorskim institucijama. Vrata Šumarskog doma uvijek su otvorena, a dobro je došao svaki dobronamjernik, a sve u cilju rada na boljitku struke.
Jedna od važnijih aktivnosti krajem 2014. godine bila je priprema za obilježavanje velike obljetnice hrvatskoga šumarstva u 2015. godini, a to je 250 godina od osnutka prve uprave šuma i prve tri šumarije 1765. godine, što se smatra početkom organiziranog i uređenog šumarstva na hrvatskom području. Osnovali smo svoje Povjerenstvo za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva koje je donijelo program aktivnosti obilježavanja tijekom čitave 2015. godine. Željeli smo dostojno obilježiti veliku obljetnicu