DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Dekan prof. dr. sc. Vladimir Jambreković pozdravio je skup ispred Šumarskog fakulteta, izrazivši zadovoljstvo što se današnja Skupština HŠD-a održava baš na prostoru Fakulteta. Na kraju smo godine u kojoj smo obilježili 250 godina hrvatskoga šumarstva u kojemu je od svog osnutka HŠD bilo integrirajući faktor cjelokupne struke, a Šumarski fakultet i Hrvatski šumarski institut nositelji znanstvenog razvoja. Izrazio je zadovoljstvo i što je za Stručnu temu Skupštine odabrana prezentacija izložbe postavljene u auli Fakulteta, „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“, a koja je postavljena zahvaljujući velikom zalaganju prodekanice prof. dr. sc. Renate Pernar.
Akademik Igor Anić pozdravio je nazočne ispred Akademije šumarskih znanosti, naglasivši važnost 250. obljetnice hrvatskoga šumarstva koje smo u ovoj godini obilježili, čime dokazujemo da naša struka spada među najstarije na ovome prostoru. Pred nama su opet dvije značajne obljetnice: 170 godina od osnutka HŠD-a, kao i 140 godina neprekidnog izlaženja našeg strukovnog i znanstvenog glasila Šumarskoga lista. Želim vas izvijestiti kako AŠZ priprema službeni dopis budućoj vladi s inicijativom vraćanja imena šumarstva u naziv resornog ministarstva, a uz napomenu da i AŠZ uskoro obilježava 20 godina svoga osnutka, sve je srdačno pozdravio.
Pomoćnik ministra Domagoj Križaj, dipl. ing. pozdravio je skup u ime ministra mr. sc. Tihomira Jakovine, djelatnika Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, kao i u osobno ime. Iako šumarstva nema u imenu ministarstva, djelatnici Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju rade i zastupaju interes šumarske struke. Pri tome surađujemo sa Šumarskim društvom, kao i svim šumarskim institucijama, što je neophodno za održanje i napredak naše struke. Poželio je svima čestit Božić i mnogo uspjeha u nadolazećoj 2016. godini.
Nakon pozdravnih govora predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. utvrdio je da su od 103 člana Skupštine nazočna 92 člana, dakle postoji kvorum i može se nastaviti s radom Skupštine.
Zatim je pozvao delegate na usvajanje:
a) Dnevnoga reda i
b) Poslovnika o radu Skupštine koji je objavljen na WEB stranicama HŠD-a.
Oba su jednoglasno usvojena.
Ad. 2
Predložena su radna tijela skupštine i to:
a) Radno predsjedništvo
Predsjednik – prof. dr. sc. Ivica Grbac,
Član – dr. sc. Dijana Vuletić,
Član – dr. sc. Lukrecija Butorac
b) Zapisničar – mr. sc. Damir Delač.
c) Ovjerovitelji zapisnika, mr. sc. Ivica Milković i Silvija Zec, dipl. ing. šum.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Nakon što je radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta za radnim stolom, predsjednik prof. dr. sc. Ivica Grbac nastavio je rad po Dnevnom redu, pozvavši predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića, dipl. ing. da podnese svoje izvješće.
Ad. 3
a) Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici i gosti, predstavnici Skupštine HŠD-a, kolegice i kolege, predstavnici medija!
Proteklo je skoro punih 17 mjeseci od posljednje 118. redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva koja je održana 18. lipnja 2014. Razlog ovako velikom vremenskom razdoblju između dviju sjednica Skupštine našega Društva leži u promjenama Zakona o udrugama (NN 74/14 na snazi od 1. listopada 2014.) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 na snazi od 1. siječnja 2015.). Na temeljeu tih zakonskih propisa najviše tijelo udruge, a to je Skupština, mora donijeti financijski plan za sljedeću godinu. Da bi propisno djelovali, odlučili smo na sjednicama Upravnog odbora promijeniti ustaljeni termin održavanja sjednica Skupštine koje su već godinama bile u terminu oko Dana hrvatskoga šumarstva 20. lipnja. Kako smo sjednicu Skupštine pomaknuli na kraj godine, opet da bi zakonski usvojili izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu, uveli smo Poslovnikom o radu Skupštine i njenih tijela održavanje elektroničke sjednice Skupštine. Na isti način smo verificirali program rada i financijski plan za 2015. godinu, a kasnije i prihvatili novi Statut HŠD-a koji smo prema Zakonu o udrugama morali uskladiti do 30. rujna 2015.
Osim navedenih zakonskih promjena koje su djelovale na rad Društva, društvena i ekonomska zbivanja oko nas