DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Damir Delač
ZAPISNIK 119. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Dnevni red:
10, 30 – 11, 00 h, dolazak i prijava delegata i uzvanika
1. 11,00 h – Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
a) Usvajanje Dnevnoga reda
b) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
3. Izvješće o radu od prethodne Skupštine:
a) Izvješće Predsjednika
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4. Rasprava po izvješćima i zaključci
5. Verifikacija programa rada i financijskog plana za 2016. godinu
6. Slobodna riječ
Glazbeni predah i promocija knjige „Goranove priče“ autora Mladena Kušeca.
13,00 Stručna tema: Prezentacija izložbe postavljene u auli Šumarskog fakulteta
„Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“ koju iznosi prof. dr. sc. Renata Pernar.
Ad. 1
Nakon intoniranja državne himne Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. pozdravivši uvažene goste i delegate, a posebno pomoćnika ministra poljoprivrede Domagoja Križaja, dipl. ing., akademike Slavka Matića i Igora Anića, dekana Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića, ravnateljicu Hrvatskog šumarskog instituta dr. sc. Dijanu Vuletić, predsjednika HKIŠDT Damira Felaka, dipl. ing. i člana Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. Ivana Ištoka, dipl. ing. Isto tako zahvalio je na odazivu svim delegatima i gostima današnje Skupštine. Zbog prilagodbi novim zakonskim odredbama koje regulira­­ju rad Udruga, Redovite godišnje sjednice Skupštine HŠD-a će se od sada održavati u mjesecu prosincu, a ne više u sklopu obilježavanja Dana hrvatskog šumarstva u lipnju.
Prije prjelaska na rad po predloženom Dnevnom redu pozvao je goste koji to žele da se prigodnim riječima obrate skupu.
Ivan Ištok, dipl. ing. pozdravio je sve nazočne u ime uprave Hrvatskih šuma d. o. o. Naglasio je nove okolnosti u kojima se hrvatsko šumarstvo našlo ulaskom zemlje u Europsku uniju, a koje zahtijevaju angažman i jedinstvo svih šumarskih institucija. Projekti koje smo već započeli u Hrvatskim šumama dokaz su kako smo spremno dočekali nove izazove. Svima je poželio mnogo uspjeha u radu u novoj 2016. godini.
Dr. sc. Dijana Vuletić pozdravivši sve nazočne ispred Hrvatskoga šumarskog instituta, čestitala je HŠD-u na provedenim aktivnostima u cilju obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva te iskazala dobre želje za budući rad u 2016. godini.
Damir Felak, dipl. ing. pozdravio je skup ispred HKIŠDT i čestitao HŠD-u, instituciji koja će sljedeće godine proslaviti 170 godina svoga postojanja, na skrbi koju izražava za šume i šumarstvo Hrvatske. Izrazio je nadu da će HŠD kao stožerna šumarska udruga odoljeti svim izazovima koji su pred nama, za što je potrebno jedinstvo cijele šumarske struke.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Dekan prof. dr. sc. Vladimir Jambreković pozdravio je skup ispred Šumarskog fakulteta, izrazivši zadovoljstvo što se današnja Skupština HŠD-a održava baš na prostoru Fakulteta. Na kraju smo godine u kojoj smo obilježili 250 godina hrvatskoga šumarstva u kojemu je od svog osnutka HŠD bilo integrirajući faktor cjelokupne struke, a Šumarski fakultet i Hrvatski šumarski institut nositelji znanstvenog razvoja. Izrazio je zadovoljstvo i što je za Stručnu temu Skupštine odabrana prezentacija izložbe postavljene u auli Fakulteta, „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“, a koja je postavljena zahvaljujući velikom zalaganju prodekanice prof. dr. sc. Renate Pernar.
Akademik Igor Anić pozdravio je nazočne ispred Akademije šumarskih znanosti, naglasivši važnost 250. obljetnice hrvatskoga šumarstva koje smo u ovoj godini obilježili, čime dokazujemo da naša struka spada među najstarije na ovome prostoru. Pred nama su opet dvije značajne obljetnice: 170 godina od osnutka HŠD-a, kao i 140 godina neprekidnog izlaženja našeg strukovnog i znanstvenog glasila Šumarskoga lista. Želim vas izvijestiti kako AŠZ priprema službeni dopis budućoj vladi s inicijativom vraćanja imena šumarstva u naziv resornog ministarstva, a uz napomenu da i AŠZ uskoro obilježava 20 godina svoga osnutka, sve je srdačno pozdravio.
Pomoćnik ministra Domagoj Križaj, dipl. ing. pozdravio je skup u ime ministra mr. sc. Tihomira Jakovine, djelatnika Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, kao i u osobno ime. Iako šumarstva nema u imenu ministarstva, djelatnici Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju rade i zastupaju interes šumarske struke. Pri tome surađujemo sa Šumarskim društvom, kao i svim šumarskim institucijama, što je neophodno za održanje i napredak naše struke. Poželio je svima čestit Božić i mnogo uspjeha u nadolazećoj 2016. godini.
Nakon pozdravnih govora predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. utvrdio je da su od 103 člana Skupštine nazočna 92 člana, dakle postoji kvorum i može se nastaviti s radom Skupštine.
Zatim je pozvao delegate na usvajanje:
a) Dnevnoga reda i
b) Poslovnika o radu Skupštine koji je objavljen na WEB stranicama HŠD-a.
Oba su jednoglasno usvojena.
Ad. 2
Predložena su radna tijela skupštine i to:
a) Radno predsjedništvo
Predsjednik – prof. dr. sc. Ivica Grbac,
Član – dr. sc. Dijana Vuletić,
Član – dr. sc. Lukrecija Butorac
b) Zapisničar – mr. sc. Damir Delač.
c) Ovjerovitelji zapisnika, mr. sc. Ivica Milković i Silvija Zec, dipl. ing. šum.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Nakon što je radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta za radnim stolom, predsjednik prof. dr. sc. Ivica Grbac nastavio je rad po Dnevnom redu, pozvavši predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića, dipl. ing. da podnese svoje izvješće.
Ad. 3
a) Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici i gosti, predstavnici Skupštine HŠD-a, kolegice i kolege, predstavnici medija!
Proteklo je skoro punih 17 mjeseci od posljednje 118. redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva koja je održana 18. lipnja 2014. Razlog ovako velikom vremenskom razdoblju između dviju sjednica Skupštine našega Društva leži u promjenama Zakona o udrugama (NN 74/14 na snazi od 1. listopada 2014.) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 na snazi od 1. siječnja 2015.). Na temeljeu tih zakonskih propisa najviše tijelo udruge, a to je Skupština, mora donijeti financijski plan za sljedeću godinu. Da bi propisno djelovali, odlučili smo na sjednicama Upravnog odbora promijeniti ustaljeni termin održavanja sjednica Skupštine koje su već godinama bile u terminu oko Dana hrvatskoga šumarstva 20. lipnja. Kako smo sjednicu Skupštine pomaknuli na kraj godine, opet da bi zakonski usvojili izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu, uveli smo Poslovnikom o radu Skupštine i njenih tijela održavanje elektroničke sjednice Skupštine. Na isti način smo verificirali program rada i financijski plan za 2015. godinu, a kasnije i prihvatili novi Statut HŠD-a koji smo prema Zakonu o udrugama morali uskladiti do 30. rujna 2015.
Osim navedenih zakonskih promjena koje su djelovale na rad Društva, društvena i ekonomska zbivanja oko nas

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 96     <-- 96 -->        PDF

natjerala su nas na razne prilagodbe u zadnje vrijeme. Sve najbitnije događaje u proteklih 17 mjeseci navest ću tematskih redom.
Posljednja 118. redovita sjednica Skupštine HŠD-a bila je i izborna te je na njoj izabran novi predsjednik, dva nova dopredsjednika te novi Upravni i Nadzorni odbor. Upravni odbor HŠD-a sastoji se od 34 člana: predsjednika, dva dopredsjednika, 19 predsjednika ogranaka, pet predsjednika sekcija (trenutno jedan je ujedno predsjednik, a jedan dopredsjednik HŠD-a), šest predstavnika šumarskih institucija (po jedan predstavnik resornog ministarstva, Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga šumarskog instituta, Akademije šumarskih znanosti te Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije) i jednoga uglednog predstavnika struke. Rješenje za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske izdano je 22. srpnja 2014. te je novo vodstvo Društva moglo nastaviti s aktivnostima u drugoj polovici 2014. godine. Do kraja godine održali smo dvije sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, a ukupno je te godine održano četiri sjednice, jer su do izborne sjednice Skupštine u lipnju održane još dvije sjednice. U sklopu 3. sjednice posjetili smo posavsko mjesto Davor, gdje smo posadili i klon najvećeg stabla hrasta lužnjaka iz Prašnika te dali svoj doprinos aktivnosti Ogranka Nova Gradiška na obilježavanju 85 godina zaštite Prašnika, jedine sekundarne lužnjakove prašume u Hrvatskoj.
U 2015. godini održali smo još četiri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, dvije na terenu, a dvije u Zagrebu. Na terenskim sjednicama imali smo i tematski dio sjednice. Tako smo se u Lipovljanima upoznali s gospodarenjem nizinskim šumama hrasta lužnjaka i poljskog jasena, a na Velebitu sa zaštićenim i gospodarskim šumama Sjevernog Velebita.
Na sjednicama smo uvijek raspravljali o aktualnoj problematici i zabilježili većinu događaja u sektoru šumarstva i drvne tehnologije. Svi zapisnici sjednica objavljeni su u našem znanstveno-stručnom i staleškom glasilu Šumarski list, a u digitalnom obliku dostupni su i na internetskoj stranici Društva. Nakon održanih sjednica iskazali smo stavove HŠD-a prema određenim, tada najaktualnijim problemima u struci. Tako smo u vezi s procesom reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o., krajem rujna 2014. godine, uputili dopis s našim stavovima predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma mr. sc. Ivanu Paveliću. Ovo pismo, kao i odgovor koji smo dobili od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. objavljeni su u Šumarskom listu 9-10/2014. Najveće neslaganje iskazali smo prema tadašnjem prijedlogu Pravilnika o kategoriziranju uprava šuma podružnica, šumarija i revira u Hrvatskim šumama d.o.o., prema kojemu je u prvi plan stavljena vrijednost šumskih sastojina nasuprot količini propisanih i ostalih radova koje je potrebno učiniti da bi se optimalno gospodarilo šumama. Kada bi to bio osnovni postulat šumarstva, onda ono ne bi ni postojalo kao znanost i struka. Nažalost, takav Pravilnik je proveden u praksi.
Na zahtjev ureda hrvatske europarlamentarke Marijane Petir dostavili smo stavove HŠD-a o novoj Strategiji EU za šume i sektor koji se temelji na šumama te podržali njen amandman na strategiju. Naši stavovi su korišteni u raspravi na sjednici Odbora za poljoprivredu 21. siječnja 2015. u Bruxellesu, na kojoj se zastupnica Marijana Petir založila za to da kontrola politike šumarstva ostane u nadležnosti država članica zbog specifičnosti razvoja i prilika u šumarstvu svake zemlje članice, što je i bio naš stav.
Prilikom izrade Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, sredinom 2015. godine, dostavili smo naše primjedbe koje se tiču izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a koji može negativno djelovati na najcjelovitiju europsku šumu hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu i općenito posavske šume. Dosadašnja negativna iskustva šumarstva s velikim vodotehničkim zahvatima tjeraju nas na veliki oprez.
Krajem 2015. godine, nakon održanih parlamentarnih izbora, također smo svim novoizabranim parlamentarnim strankama dostavili naše stavove uobličene u dopisu „Kako Hrvatsko šumarsko društvo promišlja šumarstvo Hrvatske“. Kroz 11 iskazanih točaka zazvali smo formiranje ministarstva koje okuplja sektore povezane sa šumarstvom, ali i povratak naziva struke u imenu ministarstva, izradu potrebnih strategija, zakona i pravilnika, depolitizaciju i decentralizaciju trgovačkog društva Hrvatske šume, te multidisciplinarno gospodarenje šumama. Nadamo se da ćemo svojim promišljanjima naći zainteresirane sugovornike i obnašatelje vlasti koji će nas podržati i ubuduće pitati za stručna mišljenja te ih uvažavati.
Tijekom 2014. godine sudjelovali smo na više skupova gdje se raspravljalo o šumarskoj politici. Željeli smo čuti što drugi misle o nama i jasno iskazati vlastite stavove, ali uvijek ostati distanciran od političkih utjecaja, što nam je i želja da politika ne zadire u struku nego s njom surađuje. Također smo, što je vidljivo i kroz naše aktivnosti, otvoreni za suradnju s unutar sektorskim institucijama. Vrata Šumarskog doma uvijek su otvorena, a dobro je došao svaki dobronamjernik, a sve u cilju rada na boljitku struke.
Jedna od važnijih aktivnosti krajem 2014. godine bila je priprema za obilježavanje velike obljetnice hrvatskoga šumarstva u 2015. godini, a to je 250 godina od osnutka prve uprave šuma i prve tri šumarije 1765. godine, što se smatra početkom organiziranog i uređenog šumarstva na hrvatskom području. Osnovali smo svoje Povjerenstvo za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva koje je donijelo program aktivnosti obilježavanja tijekom čitave 2015. godine. Željeli smo dostojno obilježiti veliku obljetnicu

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 97     <-- 97 -->        PDF

organiziranjem javnih tribina, okruglih stolova, dana otvorenih vrata, znanstvenih i stručnih simpozija, tiskanjem knjiga i promidžbenih materijala, te iskoristiti obljetnicu kao priliku da šumarska struka približi šume i šumarstvo hrvatskim građanima. Pozvali smo Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Akademiju šumarskih znanosti, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika da sa svojim predstavnicima, uz naše Povjerenstvo, sudjeluju u Organizacijskom odboru obilježavanja ove vrijedne obljetnice. Ovaj Odbor zajednički je sudjelovao u pripremi i realizaciji tematske sjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora na kojoj su se prezentirale najvažnije institucije šumarskog sektora. Usvojeni program aktivnosti obilježavanja bio je jako obiman, ali smatram kako je izuzetno dobro ostvaren. Obilježavanje je počelo u mjesecu veljači sa zbivanjima na karlovačkom području, od tiskovne konferencije i stručno-popularnog skupa posvećenog jednoj od prve tri osnovane šumarije, Šumariji Petrova gora, te nastavljeno s opisanom tematskom saborskom sjednicom. U ožujku je na temu velike obljetnice održana tiskovna konferencija Ministarstva poljoprivrede, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskih šuma i Hrvatskoga šumarskog društva u Šumarskom domu, a Svjetski dan šuma u tom mjesecu odlično su iskoristili ogranci s organizacijom raznih događanja kojima su promicali struku. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sredinom travnja organizirala je zapažen okrugli stol o pravnoj zaštiti šuma. Tijekom svibnja bilo je još događanja posvećenih obljetnici, ali najvažniji i središnji događaji bili su u lipnju kada su organizirani Dani hrvatskoga šumarstva u Otočcu i Baškim Oštarijama, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Glavni organizatori uz naše Društvo bile su Hrvatske šume d.o.o. Tom prilikom održan je stručni skup posvećen 250. godišnjici hrvatskoga šumarstva, održano je 10. državno natjecanje šumarskih radnika, ali i postavljena spomen-ploča u čast osnutka Šumarije Oštarije, jedine od prve tri šumarije koja nije imala svoje obilježje. Dobroj organizaciji, unatoč našoj želji i htjenju, nedostajala je veća posjećenost, kako šumara, tako i ostalih gostiju. Kako je Šumarija Krasno jedina šumarija s kontinuiranim radom u razdoblju od dva i pol stoljeća, slijedile su aktivnosti posvećene njenom djelovanju. Tako je u kolovozu organiziran stručni skup u Krasnu, a u listopadu otkrivena spomen-ploča svim generacijama zaposlenika šumarije. Osim do sada navedenoga, obljetnica je zabilježena u manifestacijama u organizaciji Šumarskoga fakulteta od savjetovanja „Šumarsko inženjerstvo – sadašnje stanje i budući izazovi“, izložbe „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“ te Dana šumarskog fakulteta, mnogobrojnih izložbi bjelovarskog salona fotografija „Šuma okom šumara“ u organizaciji ogranaka HŠD-a, posjeta vrtićima i školama, organizaciji predavanja, izložbi dječjih radova, kao i nastupa u radijskim i televizijskim emisijama. Središnjica HŠD-a publicirala je reprint izdanja Kosovićeve knjige „Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina“, plakat i foto album Dana hrvatskoga šumarstva, prenosivu izložbu povijesnih fotografija „Povijesni šumarski svjetlozapisi“ te poštanske marke bez nominalne vrijednosti sa svim naslovnicama Šumarskih listova iz 2015. godine. Pred kraj današnje Skupštine promovirat ćemo knjigu Mladena Kušeca „Goranove priče“, kojom isto tako obilježavamo našu obljetnicu. Velika većina održanih aktivnosti popraćena je u raznim medijima, te na internetskoj stranici HŠD-a koju uspješno uređuje web urednik kolega Branko Meštrić.
U današnje vrijeme beskrajnih informacija koje kolaju ponajprije globalnom internetskom mrežom, te prevladavajućim negativnim vijestima koje lakše pronalaze svoj put u svim oblicima tiskanih i elektroničkih medija, svako pojavljivanje u javnosti s pozitivnom slikom doprinosi afirmaciji struke, na čemu treba i dalje mukotrpno raditi.
Ova godina posvećena je još nekim obljetnicama unutar sektora. Proteklo je 155 godina od početka šumarskog obrazovanja u Hrvatskoj 1860. godine na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, ali i 70 godina znanstveno-istraživačkog šumarstva u Hrvatskom šumarskom institutu sa svim njegovim prednicima.
Prilikom priprema obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva željeli smo jednom svečanom sjednicom dostojno zaokružiti tu obljetnicu. Zbog toga je delegacija HŠD-a sastavljena od predsjednika i tajnika u listopadu 2014. godine posjetila tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Ivu Josipovića. Uz razgovor o aktualnom stanju u hrvatskom šumarstvu zamolili smo predsjednika za pokroviteljstvo nad događanjima vezanim za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva, što je predsjednik Josipović i prihvatio. Kasnijim izborom Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu ponovili smo naš zahtjev za pokroviteljstvo, što je i prihvaćeno u slučaju Dana hrvatskoga šumarstva. Nažalost, svečanu sjednicu kojoj bi nazočila predsjednica Republike Hrvatske s diplomatskim korom u našoj domovini nismo uspjeli realizirati. Na temelju zadnjih razgovora dobili smo suglasnost predsjednice da sjednicu organiziramo sljedeće godine kada obilježavamo 170 godina djelovanja našeg Društva i 140 godina izlaženja Šumarskog lista.
Koliko god treba pronaći svoj put izvan šumarske javnosti, toliko treba doprijeti i do institucija u kojima se provodi šumarska politika. Iako je još krajem 2014. godine održan sastanak inicijalne grupe za izradu Nacionalne strategije šumarstva u kojemu smo i mi kao Društvo sudjelovali, na tome se kasnije nije radilo, tako da bitan dokument šumarstva nije odredio smjernice u kojemu se želimo razvijati, ali

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 98     <-- 98 -->        PDF

i zaštititi šume i šumarstvo. U proteklom razdoblju na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 94/14 na snazi od 8. kolovoza 2014.) te njegovi brojni podzakonski akti, koji svojim promjenama utječu na šumarsku operativu. Iako su prilikom izrade zakona i podzakonskih akata u povjerenstvima za izradu sudjelovali šumarski stručnjaci, krajnji rezultati su donosili neka rješenja s kojima se struka nije slagala. Svoj utjecaj na sektorsko obrazovanje uspjeli smo ostvariti preko Sektorskog vijeća za šumarstvo i drvnu tehnologiju, u kojemu su aktivna dva člana Upravnog odbora i još dva šumara, također članovi HŠD-a.
Osim sektorskog zakona za nas su bili značajne i zakonske promjene vezane za djelovanje udruga, što je spomenuto u uvodnom dijelu izvješća. Da bi uskladili svoje djelovanje sa zakonskim propisima donijeli smo novi Pravilnik o radu zaposlenika HŠD-a (usklađivanje sa Zakonom o radu), Pravilnik o radu Upravnog odbora HŠD-a, izmjene Poslovnika o radu Skupštine HŠD-a te na kraju i novi Statut HŠD-a. Statut je u zakonskom roku prije 30. rujna 2015. poslan zagrebačkom Gradskom uredu za opću upravu, ali kako još nismo dobili odgovor o njegovom prihvaćanju, naš rad se i dalje odvija po odredbama staroga Statuta. Nakon njegovog prihvaćanja svi ogranci će s njim morati uskladiti svoja Pravila. Zakonom o udrugama uvedene su i prekršajne odredbe za osobu odgovornu za zastupanje i pravnu osobu, što nije bilo predviđeno prethodnim Zakonom o udrugama. Novi zakon propisao je i upisivanje gospodarskih djelatnosti, što su u našem slučaju iznajmljivanje poslovnog prostora i izdavačka djelatnost, usklađivanje evidencije članstva te uvođenje instituta likvidatora udruge. Na naš rad znatno je djelovao novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sa svoja tri pravilnika. S obzirom da smo mi obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, najveće promjene za HŠD su javnost financijskih izvješća i objava u registru udruga te obvezan uvid u financijska izvješća putem ovlaštenog revizora, jer smo u kategoriji neprofitnih organizacija s ukupnim prihodom većim od tri milijuna kuna godišnje. Financijski plan za 2016. godinu treba biti usklađen s planiranim aktivnostima iz djelatnosti udruge prema izvorima financiranja. Izmjenama Zakona o porezu na dobit postali smo i obveznici plaćanja dobiti na gospodarske djelatnosti te smo se morali upisati u registar poreznih obveznika pri poreznoj upravi. I protekle dvije godine poticali smo i pomagali rad naših ogranaka i sekcija. Tako je Ogranak Delnice uz potporu središnjice uspješno organizirao prvo ljetno Alpe-Adria natjecanje, koje je održano u Umagu 2014. godine. Naši članovi sudjelovali su na 20. i 21. zimskim Alpe-Adria natjecanjima, kao i na 47. EFNS-u u Švicarskoj. Sekcija Pro Silva Croatia sudjelovala je na europskom Pro Silva simpoziju koji se 2014. godine održao u Švicarskoj, a jako dobar dojam terenskog dijela simpozija potaknuo je organizaciju slične ekskurzije za članove iz područja prebornih šuma. Ekskurzija je uspješno organizirana 2015. godine u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Godinu ranije s Komorom je organiziran i posjet 13. međunarodnom sajmu šumarstva i tehnologije „Interforst 2014.“ u Münchenu. Sekcija Hrvatska udruga za biomasu uspješno je organizirala 9. i 10. Hrvatske dane biomase u Našicama, ali i sudjelovala na sličnim danima u inozemstvu te svoj doprinos uvećala i raznim predavanjima i prezentacijama na domaćim skupovima. Sekcija za zaštitu sudjelovala je na 59. Seminaru biljne zaštite koji se odvijao pod motom 250 godina hrvatskoga šumarstva. Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju i dalje se najviše ističe bjelovarskim salonom fotografija „Šuma okom šumara“ s retrospektivom 10 bjelovarskih salona fotografije 2014. godine i 11. bjelovarskim salonom 2015. godine, koji su svojim postavom obišle mnoge gradove diljem domovine. Financijski smo pomagali rad ogranaka i sekcija kolike su bile mogućnosti, ali zbog budućeg smanjenja prihoda od najamnina Upravni odbor je početkom 2015. godine donio odluku o prestanku sufinanciranja drugih aktivnosti, osim vlastitih aktivnosti u cilju obilježavanja 250. godišnjice šumarstva.
U skladu s odredbom novog Zakona o udrugama do početka 2015. godine ažurirali smo evidenciju članstva kojoj smo dodali OIB člana i datum pristupanja udruzi, te zadržali popis bivših članova kako zakon nalaže. Popis članova se vodi u elektroničkim obliku i ažurira tijekom godine. Trenutno u HŠD-u imamo 2996 članova. Novim Statutom propisali smo da članstvo prestaje neplaćanjem članarine do kraja kalendarske (izvještajne) godine umjesto nekadašnjeg pravila o prestanku članstva nakon dvije godine neplaćanja. Uplatu članarine uspjeli smo većim dijelom prebaciti do kraja rujna, kako bi zadovoljili novi zakonski propis o priznavanju prihoda u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, tj. kalendarskoj godini.
Vlastitu internetsku stranicu održavamo objavom zapisnika, dokumenata, vijesti i stavova, te digitalizacijom novih knjiga, časopisa i drugih materijala.
Naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list izašlo je u svih šest dvobroja u 2014. i 2015. godini. Ove godine smo obavili smjenu glavnog urednika. Dosadašnji glavni urednik prof. dr. Boris Hrašovec uređivao je časopis nešto više od četiri godine. Zbog osobne prezauzetosti zatražio je razrješenje dužnosti, a zamijenio ga je prof. dr. Josip Margaletić, također sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posljednja dva broja 2014. godine i svih šest brojeva 2015. godine svojim naslovnicama, ali i uvodnicima te raznim tekstovima bili su posvećeni 250. obljetnici hrvatskoga šumarstva. Uvodnici, iako bazirani na povijesti, nastojali su biti i aktualni pronalazeći sličnosti nekadašnjih i sadašnjih vremena te upozoravajući na budućnost. Nažalost, oni su u vodstvu Hrvatskih šuma izazvali negativne

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 99     <-- 99 -->        PDF

reakcije. Ponavljam da je jedini motiv HŠD-a, danas, kao što je to oduvijek i bio, dobrobit naših šuma i šumarske struke, bez ikakvih političkih konotacija. Svjesni smo da podijele u struci nisu dobre i nadamo se da ćemo uskoro smoći snage i pameti te prebroditi ovakvu situaciju.
Više o Šumarskom listu u svom će izvješću reći glavni urednik prof. dr. sc. Josip Margaletić.
Našu kuću, Šumarski dom, nastavili smo održavati i posljednje dvije godine. Tako smo prilikom uređenja susjedne zgrade Stomatološke poliklinike dovršili radove i na našem dijelu dvorišne fasade. Također smo renovirali poslovni prostor koji koriste Stručne službe HŠD-a, brušenjem i lakiranjem parketa te bojanjem zidova i plafona. Za zgradu je ove godine napravljen i Energetski certifikat. Vezano za Šumarski dom početkom 2015. godine dobili smo ponudu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. za kupnju dijela zgrade u kojoj se nalazi Direkcija i Institut za razvoj i međunarodne odnose. Ponudu smo raspravili na 1. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora te jednoglasno zaključili da Šumarski dom nije na prodaju. Upravi Hrvatskih šuma ponudili smo koncesijski ugovor o najmu dijela zgrade na 30 godina s 30 % manjom najamninom od tadašnje, ali dobili smo odgovor da su zainteresirani samo za kupnju zgrade. Kako su Hrvatske šume d.o.o. kupile zgradu na Tomislavovom trgu, od sljedeće godine više neće biti korisnici Šumarskog doma. U novoj situaciji morat će se za početak učiniti zahvati na 1. katu, kako bi se što prije pronašlo novoga ili nove najmoprimce.
Sljedeća 2016. godina bit će još jedna obljetnička godina za institucije unutar sektora, ali i za nas kao udrugu. Svoj sedamdeseti rođendan obilježit će srednjoškolsko šumarsko obrazovanje u Hrvatskoj, naime 21. studenoga 1946. osnovana je dvogodišnja šumarska škola u Glini, koja je 1947. godine preseljena u Karlovac, a dvadeset peti rođendan proslavit će Hrvatske šume d.o.o. koje su započele s radom kao jedinstveno javno poduzeće 1. siječnja 1991., dvadeseti Akademija šumarskih znanosti ustanovljena 29. veljače 1996. i deseti Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije osnovana 27. rujna 2006. Za spomenuti je kako će se nagodinu navršiti i dvadeset godina od postavljanja kamena temeljca za zgradu Šumarskog fakulteta u kojoj danas održavamo svoju Skupštinu, što je učinjeno u godini 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva. Možemo biti ponosni da je naše Društvo dalo prijedlog za osnivanje Akademije šumarskih znanosti i bilo jedno od inicijatora osnivanja Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, čime smo zaokružili ustanovljenje institucija u cilju zaštite i unaprjeđenja struke.
Mi kao Društvo, 2016. obilježit ćemo 170 godina kako je grupa od 17 šumarskih stručnjaka osnovala Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo i upisala nas u povijest kao treću najstariju šumarsku udrugu u Europi. Također ćemo obilježiti i 140. godište Šumarskog lista koji neprekidno izlazi od 1877. godine i pripada među najstarije ekološke časopise na svijetu. Nadam se da ćemo u 2016. godini biti uspješni u svom radu, u prilagodbi svim izazovima u Državi, društvu i struci te na sljedećoj skupštini biti zadovoljniji svojim utjecajem na zbivanja u sektoru i općenito svojim položajem u društvu.
Svim članovima Društva i njihovim obiteljima, a isto tako i svim gostima i uzvanicima želim ugodne i sretne predstojeće blagdane, Božić i Novu godinu, da u miru provedu što više trenutaka sa svojim obiteljima te se zadovoljni i orni vrate svim svojim obvezama u novoj 2016. godini.
Živjeli!
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
Glavni urednik Šumarskoga lista prof. dr. sc. Josip Margaletić prvo se zahvalio na povjerenju na imenovanju na tako odgovorno i časno mjesto Glavnog urednika Šumarskoga lista. Šumarski list koji će iduće godine obilježiti svoju 140. godišnjicu neprekidnog izlaženja pravi je svjedok naše šumarske prošlosti. Zahvalio je svim autorima koji su objavljivali u našem časopisu. U 2015. godini objavljeno je osam dvobroja Šumarskog lista, time da su dva bili zaostaci iz 2014. godine. Ove godine Šumarski list 11-12/2015, u kojem je i Božićna čestitka, objavljen je uoči ove Skupštine, što znači da smo dosegli normalni ritam objavljivanja. U šest dvobroja 2015. godine tiskano je 614 stranica sa 34 rada, 30 izvornih znanstvenih radova, dva prethodna priopćenja, jedan pregledni i jedan stručni rad. Iz područja zaštite prirode objavljeno je 12 tekstova, u rubrici Izazovi i suprotstavljanja 11 tekstova, Aktualna problematika 11 tekstova, Obljetnice 10 tekstova, objavljeno je šest prezentacija novih knjiga i časopisa, izvješća sa znanstvenih i stručnih skupova četiri prezentacije, o međunarodnoj suradnji i iz povijesti šumarstva po jedan tekst, izložbe i natjecanja tri teksta, iz aktivnosti ogranaka HŠD-a 10 tekstova te devet tekstova in memoriram našim preminulim kolegama. Obilježavajući 250 godina hrvatskoga šumarstva objavljene su stare fotografije s motivima iz šumarske struke. Zadnja stranica Šumarskoga lista tradicionalno je bila ispunjena entomološkim prilozima našeg prof. dr. sc. Borisa Hrašovca. Kako je ova tema već poprilično iscrpljena, pozivam autore iz drugih znanstvenih područja da i oni pošalju svoje priloge. Svi brojevi Šumarskoga

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Uslijedila je promocija knjige „Goranove priče“ autora Mladena Kušeca, koju je obilježavajući 250. obljetnicu hrvatskoga šumarstva izdalo Hrvatsko šumarsko društvo. Uz autora knjige gosp. Mladena Kušeca, knjigu su prezentirali radio voditeljica gospođa Lidija Komes i urednik knjige Damir Delač. Ulomke je čitala gospođa Martina Prokl-Preradović.
Nakon promocije svima nazočnima podijeljen je po jedan primjerak knjige.
Stručnu temu uz prezentacija izložbe postavljene u auli Šumarskog fakulteta „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“ iznijela je prof. dr. sc. Renata Pernar.
Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a:                                            predsjednik HŠD-a:
mr. sc. Damir Delač, v.r.           Oliver Vlainić, dipl. ing., v.r.
Ovjerovitelji Zapisnika:
mr. sc. Ivica Milković, v.r.
Silvija Zec, dipl. ing. šum., v.r.
Stručna tema: ŠUMARSKE KARTE I PLANOVI – IZ POVIJESTI GOSPODARENJA ŠUMAMA HRVATSKE
Renata Pernar
Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 12. prosinca 2015. godine u okviru 119. redovite Skupštine Hrvatskog šumarskog društva, održano je stručno predavanje pod nazivom „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“. Cilj predavanja je bio upoznati uzvanike s postavom prigodne izložbe otvorene 20. listopada 2015. godine, kojom se Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridružio obilježavanju 250 godina hrvatskoga šumarstva i međunarodne godine karata. Tom tematskom izložbom, koja je rezultat poslovne suradnje između Hrvatskoga državnog arhiva i Šumarskog fakulteta, željelo se na jedan specifičan način ukazati na važnost kontinuiteta organiziranoga djelovanja šumarske struke u gospodarenju šumom, koja je još davnih dana prepoznata kao izuzetno važno prirodno dobro.
Povijest hrvatskoga šumarstva pokazuje kako je šumarstvo dva i pol stoljetna organizirana djelatnost, čiji nastanak možemo povezati sa četiri ključna događaja koja su se dogodila kroz svega sedam godina.
Prvi događaj vezan je za 16. siječnja 1762. godine, kada je austrougarska carica Marija Terezija zabranila izvoz drva iz naših zapadnih krajeva koji su bili dijelom Vojne krajine,

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 100     <-- 100 -->        PDF

lista, od prvog izdanog 1. siječnja 1877. pa do zadnjeg dvobroja, u cijelosti su digitalizirani i mogu se pratiti na web stranicama Šumarskoga društva. Zahvaljujem na suradnji i pomoći Tehničkom uredniku kolegi Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., jer uz njegovu suradnju posao Glavnog urednika je zaista lijepa dužnost. Ovom prigodnom zahvaljujem mu se na dugotrajnom i kvalitetnom obavljanju dužnosti Tehničkog urednika. Isto tako zahvaljujem kolegi Branku Meštriću, dipl. ing. na svemu što radi uz digitalizaciju i web izdanje Šumarskoga lista, kao i svome prethodniku prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu. Pozivam sve Vas šumarske stručnjake da objavljujete svoje radove, ali i osvrte i zapažanja na moguće negativne pojave u struci, jer bolje je biti aktivni sudionik nego nijemi svjedok takvih događanja.
Ad. 4
Izvješća predsjednika i Glavnog urednika Šumarskoga lista jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5
Programa rada za 2016. godinu
• U 2016. godini Hrvatsko šumarsko društvo obilježit će dvije značajne obljetnice:
– 170 godina od osnutka Hrvatskoga šumarskog društva
– 140 godina kontinuiranog izlaženja Šumarskoga lista.
U cilju obilježavanja ovih obljetnica poduzet ćemo niz promidžbenih aktivnosti.
• Uoči Svjetskog dana šuma 21. ožujka ili Dana hrvatskoga šumarstva 20. lipnja organizirat ćemo Svečanu sjednicu, čije je pokroviteljstvo već dogovoreno s predsjednicom RH gospođom Kolindom Grabar Kitarović.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu Vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva, koja smo usvojili i poslali svim parlamentarnim strankama, kao i relevantnim institucija uvaže i sprovedu u praksi.
• Poticat ćemo izradu nacionalne Šumarske strategije, sudjelovati ili dati svoje stavove pri izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• Kao krovna udruga poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS).
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• I u svojoj 140. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Kako se izdavanje Šumarskoga lista vodi kao gospodarska djelatnost i sredstva se više ne mogu prelijevati iz druge gospodarske djelatnosti (najam zgrade), kao i u okolnostima gdje Hrvatske šume d.o.o. više ne žele sudjelovati u sufinanciranju Šumarskoga lista, prihodi su ostali samo na pojedinačnoj pretplati i na sredstvima iz Ugovora s HKIŠDT, prisiljeni smo predložiti promjenu cijene godišnje pretplate.
Prijedlog je:
– 500 kuna za pravne osobe
– 240 kuna za fizičke osobe
– 120 kuna za povlaštene pretplatnike (umirovljenici i studenti).
• U ovoj jubilarnoj godini tiskat ćemo najavljenu knjigu o našem prof. Prpiću.
• Nakon dovršenog ažuriranja članstva tijekom 2016. godine tiskat ćemo članske iskaznice HŠD-a.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) pokrenut ćemo projekt formiranja Šumarskog informacijsko-dokumentacijskog centra te ga nastojati financirati iz fonda EU, sredstava ruralnog razvoja.
• Nakon napuštanja prostora Šumarskog doma od Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. napravit će se radovi sanacije poslovnog prostora na I. etaži zgrade. Isto tako na zgradi će se vršiti radovi redovitog održavanja.
• Tražit ćemo novog najmoprimca, kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti društva usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
• Ovaj Program rada bit će ostvaren pod pretpostavkom da tijekom 2016. godine pronađemo najmoprimce za poslovni prostor Šumarskoga doma, a time i neophodna financijska sredstva.
Obrazloženje financijskog plana (vidi tablicu u Zapisni­ku 4. sjednice UO i NO na str. 90)
Financijski plan poslovanja HŠD za 2016. godinu sastavljen je na temelju poznatih i procijenjenih vrijednosti planskih pozicija. Polazna točka bile su ostvarene vrijednosti prihoda i rashoda na dan 30.11.2015., uz uvažavanje planom poslovanja za 2016. godinu predviđenih aktivnosti i saznanja o promjenama koje će bitno utjecati na ostvarivanje prihoda.
PRIHODI
Prihodi od članarina predviđeni su u planu prema stvarnom broju članova iz članske evidencije, pod pretpostavkom da se broj neće bitno mijenjati.
Prihodi od iznajmljivanja imovine: značajna promjena u odnosu na dugi niz prethodnih poslovnih godina je planska vrijednost prihoda od iznajmljivanja imovine. S obzirom na pismenu najavu dugogodišnjeg najmoprimca poduzeća Hrvatske šume d.o.o. da u idućoj godini neće obnavljati ugovor o najmu zbog preseljenja u vlastiti prostor, prihod od najma planiran je u iznosu od 1,1 mil kuna. Pretpostavka je ostvarenja ovog iznosa prihoda pronalaženje novog najmoprimca za prostor u prizemlju i prostor na prvom katu na strani Mažuranićevog trga, čije obnavljanje i uređenje upravo počinje, kako bi se mogao ponuditi u najam.
Prihod od donacija je vrlo neizvjesna stavka plana, jer je mogućnost ostvarenja izvan utjecaja HŠD-a. Planirana vrijednost je postavljena na temelju ostvarenja prihoda od donacija iz ove tekuće godine i prethodnih obračunskih razdoblja.
Prihodi od pretplate na „Šumarski list“ temelje se na izračunu predviđenoga broja godišnjih pretplata iz ugovornih odnosa s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskih šuma d.o.o. koji se planiraju zadržati na istoj razini kao i u 2015. godini.
RASHODI
Rashodi za plaće radnika i naknade troškova radnika planirani su u istom iznosu kao prethodne godine s obzirom na nepromijenjen broj radnika.
Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa procijenjene su prema razini planiranih aktivnosti iz plana poslovanja.
Rashodi za usluge planirani su u minimalnom iznosu za promidžbu, za telekomunikaciju i poštanske troškove na razini ostvarenih troškova u 2015., dok su komunalne usluge planirane u znatno većem iznosu, jer su obuhvaćeni i dodatni procijenjeni troškovi za komunalne usluge za cijeli prostor koji su do sada teretili najmoprimca.
Rashodi za grafičke i intelektualne usluge u planu su iskazani u visini uobičajenog troška grafičke pripreme, tiska i autorskih honorara za godišnju nakladu Šumarskog lista.
Značajni rashodi planirani su kao i ranijih godina za stručna putovanja, reprezentaciju i aktivnosti vezane uz osnovni cilj djelovanja udruge, a koji za 2016. godinu uključuju troškove obilježavanja 170. godišnjice osnivanja HŠD-a. Okvir za planiranje ovih troškova je uglavnom očekivana članarina i sredstva donatora za redovite aktivnosti udruge.
Zbog vrlo neizvjesne situacije s iznajmljivanjem poslovnog prostora, a s time u vezi vrlo izvjesnog značajnog smanjenja prihoda, planom je predviđen gubitak u iznosu od 315.000,00 kuna.
Iz gore navedenih obrazloženja pojedinih prihoda i rashoda, vidljivo je da će se nastojati održati redovita aktivnost HŠD s obzirom na mogućnost održanja tekuće likvidnosti, uz maksimalna nastojanja da se poslovni prostor pripremi za iznajmljivanje i pronađe novi najmoprimac.
Program rada i financijski plan poslovanja HŠD-a za 2016. godinu delegati su jednoglasno verificirali.
Ad. 6
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Glazbeni predah ispunile su tri mlade zagrebačke umjetnice, Ansambl „Le trio“, Marija Lešaja, sopran, Eda Rimanić, flauta i Iva Ljubičić, klavir, izvevši djela francuskih impresionista Saint-Seansa, Faurea, Masseneta i Satia.