DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 93     <-- 93 -->        PDF

RASHODI
Rashodi za plaće radnika i naknade troškova radnika planirani su u istom iznosu kao prethodne godine s obzirom na nepromijenjen broj radnika.
Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa procijenjene su prema razini planiranih aktivnosti iz plana poslovanja.
Rashodi za usluge planirani su u minimalnom iznosu za promidžbu, za telekomunikaciju i poštanske troškove na razini ostvarenih troškova u 2015., dok su komunalne usluge planirane u znatno većem iznosu jer su obuhvaćeni i dodatni procijenjeni troškovi za komunalne usluge za cijeli prostor koji su do sada teretili najmoprimca.
Rashodi za grafičke i intelektualne usluge u planu su iskazani u visini uobičajenog troška grafičke pripreme, tiska i autorskih honorara za godišnju nakladu Šumarskog lista.
Značajni rashodi planirani su kao i ranijih godina za stručna putovanja, reprezentaciju i aktivnosti vezane uz osnovni cilj djelovanja udruge, a koji za 2016. godinu uključuju troškove obilježavanja 170. godišnjice osnivanja HŠD-a. Okvir za planiranje ovih troškova je uglavnom očekivana članarina i sredstva donatora za redovite aktivnosti udruge.
Zbog vrlo neizvjesne situacije s iznajmljivanjem poslovnog prostora, a s time u vezi vrlo izvjesnog značajnog smanjenja prihoda, planom je predviđen gubitak u iznosu od 315.000,00 kuna.
Iz gore navedenih obrazloženja pojedinih prihoda i rashoda, vidljivo je da će se nastojati održati redovita aktivnost HŠD s obzirom na mogućnost održanja tekuće likvidnosti, uz maksimalna nastojanja da se poslovni prostor pripremi za iznajmljivanje i pronađe novi najmoprimac.
Program rada i financijski plan za 2016. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5. Šumarski list i ostale publikacije
Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić izvijestio je kako je 2015. godine izdano osam dvobroja Šumarskog lista, tj. tiskana su, kao zaostaci i dva dvobroja iz 2014. godine. Upravo je izišao iz tiska dvobroj 11-12/2015., što znači da smo dosegli normalan ritam izlaženja, što je veliki uspjeh. Detaljnije izviješće slijedi na Skupštini.
Ad. 6. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2015. u sastavu:
– Hranislav Jakovac, dipl. ing. – predsjednik,
– Branko Meštrić, dipl. ing. – član,
– Ana Žnidarec – član,
– Damir Miškulin, dipl. ing. – zamjenik predsjednika
– Jolanda Vincelj, dipl. ing. – zamjenik člana,
– Ivan Krajačić, dipl. ing. – zamjenik člana.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 7. Pripreme za 119. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
Po toj točki usuglašeni su detalji Dnevnoga reda i prijedlog radnog predsjedništva 119. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a koja je uslijedila odmah nakon ove sjednice U i N odbora HŠD-a.
Ad. 8. Pitanja i prijedlozi
Po ovoj točki Dnevnoga reda nije se nitko javio za riječ.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:           Predsjednik HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r.                             Oliver Vlainić,                                                                        dipl. ing. šum., v.r.