DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Damir Delač
ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a
održane 12. prosinca 2015. god. u vijećnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuSvetošimunska cesta 25., Zagreb, s početkom u 10:00 sati.
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Lucija Vargović, dipl. ing., umjesto mr. sc. Ivana Grginčića, Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Krunoslav Jakupčić, dipl. ing., umjesto Damira Miškulina, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Herman Sušnik, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Gost: dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković prigodnim riječima dobrodošlice pozdravio je skup.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing., zahvalivši se na odazivu i pozdravivši gosta i članove Upravnog i Nazornog odbora, utvrdio je kvorum.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći,
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijesti i aktualna problematika
3. Devetomjesečno financijsko izvješće
4. Program rada i financijski plan za 2016. godinu
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine
7. Pripreme za 119. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
8. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
• Zapisnik 3. sjednice 2014. Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, objavljen u Šumarskom listu broj 9-10/2014., jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. Obavijesti i aktualna problematika
Kako je odmah nakon 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora planirana 119. sjednica Skupštine HŠD-a, zbog vremenskog ograničenja na sjednici su raspravljene samo tri točke Aktualne problematike:
• Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o dopisu ravnate­lji­ce Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) dr. sc. Sanje Tišma, kojim nas izvještava da njezina ustanova, kao najmoprimac, zbog retrogradno smanjenog budžeta od Ministarstva znanosti za 2015. godinu, nije u mogućnosti platiti najamninu za 12. mjesec. Isto predlažu da od siječnja 2016. godine napravimo Aneks ugovora o najmu poslovnog prostora kojim bi smanjili najamninu za 1 €/m2. U cilju zadržavanja dugogodišnjih korektnih odnosa s IRMOM, kao najmoprimcem, predlažemo da prihvatimo realnost situacije i ne fakturiramo im ratu za prosinac 2015. godine. Zahtjev za smanjenjem cijene najma se ne prihvaća.
Prijedlog da se IRMU ne fakturira najam poslovnog prostora za prosinac 2015. godine usvojen je uz jedan suzdržan glas.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Prijedlog da se ne prihvati zahtjev za smanjenjem najamnine poslovnog prostora koji koristi IRMO jednoglasno je usvojen.
• Kao što smo izvijestili na 3. sjednici U i N odbora HŠD-a 2015. godine, iz Direkcije HŠ d.o.o. dobili smo službeni dopis kojim najavljuju da ne namjeravaju produžiti Ugovor o najmu, tj. da će do 31. prosinca 2015. napustiti Šumarski dom i preseliti se u zgradu koju su kupili od HŽ-a, gdje je u tijeku adaptacija. Kako do danas nema nikakvih naznaka njihova preseljenja, kao ni kontakta u vezi produljenja Ugovora o najmu, inicirana je rasprava na temu kako u ovim okolnostima možemo zaštititi svoj interes. Zaključeno je da napišemo službeni dopis kojim ćemo od Uprave Hrvatskih šuma zatražiti očitovanje u vezi s iseljenjem.
PS. Nakon razgovora s članom Uprave HŠ Ivanom Ištokom, dipl. ing., tijekom 119. sjednice Skupštine za sljedeći tjedan je dogovoren sastanak s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma mr. sc. Ivanom Pavelićem, na kojemu je dogovoren produžetak najma za 2 mjeseca. Tragom toga je 17. prosinca 2015. potpisan Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora za razdoblje 1. siječnja do 29. veljače 2016., s mogućnošću produženja ukoliko ugovorne strane iskažu poslovni interes za daljnjim zakupničkim odnosom. Aneksom je definirana ista mjesečna zakupnina kao i do sada, s tim da se za potrebe uređenja prostora oslobodi 1. etaža zgrade iznad prostora HŠD-a s ulazom s Mažuranićeva trga. Prostor je do kraja 2015. godine ispražnjen od osoba i stvari, te su u tijeku radovi uređenja koje izvodi tvrtka koja je posljednja uređivala prostor HŠD-a u prizemlju. Ukoliko se ukaže potreba za produžetkom najma, plan je da se tada nastavi s uređenjem prostora 1. etaže zgrade s ulazom iz Perkovčeve ulice, a ako prostor bude ispražnjen do 29. 2. 2016. normalno će se nastaviti s uređenjem preostalog prostora čitave 1. etaže.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. i tajnik mr. sc. Damir Delač sudjelovali su na sastanku s predstavnicima HKIŠDT; predsjednikom Damirom Felakom, dipl. ing., predsjednikom razreda inženjera šumarstva, prof. dr. sc. Tiborom Pentekom, predsjednikom razreda inženjera drvne tehnologije, prof. dr. sc. Vladimirom Jambrekovićem i tajnicom HKIŠDT Silvijom Zac, dipl. ing. Iznijeli smo im problematiku vezanu za financiranje Šumarskoga lista. Sada, kada se sredstva OKFŠ-a, iz kojih su Hrvatske šume financirale Šumarski list, prikupljaju u resornom ministarstvu, poslovodstvo Hrvatskih šuma d.o.o. smanjilo je pretplatu na svega 200 primjeraka. Stoga smo na 3. sjednici U i N odbora HŠD-a 2015. godine bili prisiljeni korigirati do sada izuzetno popularne cijene pretplate. U takvim okolnostima najveći dio pretplate odnosio bi se na pretplatu koju za sve svoje ovlaštene inženjere pokriva HKIŠDT. Predstavnici Komore složili su se da sklopimo Ugovor o pretplati pod novim okolnostima uz uvjet da u impresumu ŠL, kao suizdavača, navedemo i HKIŠDT.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
Pod ovom točkom Dnevnoga reda naknadno iznosimo i sljedeće obavijesti:
• 20. listopada 2015. u auli Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otvorena je Izložba „Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“, kojom se Šumarski fakultet pridružuje obilježavanju 250 godina hrvatskoga šumarstva. Rezultat je to poslovne suradnje između Hrvatskoga državnog arhiva (HDA) i Šumarskog fakulteta. Na izložbi su predstavljene replike izvornih rukopisnih i tiskanih karata/planova/nacrta i dokumenata koji se čuvaju u nekoliko zbirki i fondova Hrvatskoga državnog arhiva. Iznimno, na dan otvorenja izložbe, najstarija rukopisna šumarska karta Ličke pukovnije iz 1764.–1765. godine bila je predstavljena kao izvornik. Na otvorenju izložbe posjetiteljima su se s nekoliko prigodnih riječi obratili dekan Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladimir Jambreković i ravnateljica Hrvatskoga državnog arhiva dr. sc. Vlatka Lemić. Nakon toga nazočne je uz prigodni govor pozdravila prodekanica Šumarskog odsjeka prof. dr. sc. Renata Pernar, a viša arhivistica mr. sc. Mirjana Jurić iz HDA upoznala je posjetitelje s tematskim cjelinama postava izložbe.
• U petak 23. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati održana je Svečana sjednica povodom Dana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Spomen je to na 20. listopada 1898. godine, kada je otvorena Šumarska akademija pri ondašnjem Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski fakultet je četvrti najstariji fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, pa je to bila 117. obljetnica plodnog rada.
• Svečana sjednica održana je u Velikom amfiteatru nove zgrade Šumarskog fakulteta pred više od 200 sudionika, od čega stotinjak gostiju.
• U organizaciji Hrvatskog drvnog klastera, 28. listopada u Slavonskom Brodu, održan je 6. kongres pilanara jugoistočne Europe. Kongres se sastojao od tri tematska bloka: Tržište i sirovina, Pilanske tehnologije i Energija iz drva i biomasa.
• U četvrtak, 29. listopada 2015. održana je izborna Skupština Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo.
• Mr. sc. Josip Dundović sudjelovao je u Zagrebu u hotelu Westin, 2. prosinca 2015. godine na 6. međunarodnoj energetskoj konferenciji o biomasi i obnovljivim izvorima energije u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera. Na Konferenciji je sudjelovao s predavanjem: „BIOENERGIJA STATUS QUO 2020 – 2030 – 2050 U REPUBLICI HRVATSKOJ“.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 93     <-- 93 -->        PDF

RASHODI
Rashodi za plaće radnika i naknade troškova radnika planirani su u istom iznosu kao prethodne godine s obzirom na nepromijenjen broj radnika.
Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa procijenjene su prema razini planiranih aktivnosti iz plana poslovanja.
Rashodi za usluge planirani su u minimalnom iznosu za promidžbu, za telekomunikaciju i poštanske troškove na razini ostvarenih troškova u 2015., dok su komunalne usluge planirane u znatno većem iznosu jer su obuhvaćeni i dodatni procijenjeni troškovi za komunalne usluge za cijeli prostor koji su do sada teretili najmoprimca.
Rashodi za grafičke i intelektualne usluge u planu su iskazani u visini uobičajenog troška grafičke pripreme, tiska i autorskih honorara za godišnju nakladu Šumarskog lista.
Značajni rashodi planirani su kao i ranijih godina za stručna putovanja, reprezentaciju i aktivnosti vezane uz osnovni cilj djelovanja udruge, a koji za 2016. godinu uključuju troškove obilježavanja 170. godišnjice osnivanja HŠD-a. Okvir za planiranje ovih troškova je uglavnom očekivana članarina i sredstva donatora za redovite aktivnosti udruge.
Zbog vrlo neizvjesne situacije s iznajmljivanjem poslovnog prostora, a s time u vezi vrlo izvjesnog značajnog smanjenja prihoda, planom je predviđen gubitak u iznosu od 315.000,00 kuna.
Iz gore navedenih obrazloženja pojedinih prihoda i rashoda, vidljivo je da će se nastojati održati redovita aktivnost HŠD s obzirom na mogućnost održanja tekuće likvidnosti, uz maksimalna nastojanja da se poslovni prostor pripremi za iznajmljivanje i pronađe novi najmoprimac.
Program rada i financijski plan za 2016. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5. Šumarski list i ostale publikacije
Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić izvijestio je kako je 2015. godine izdano osam dvobroja Šumarskog lista, tj. tiskana su, kao zaostaci i dva dvobroja iz 2014. godine. Upravo je izišao iz tiska dvobroj 11-12/2015., što znači da smo dosegli normalan ritam izlaženja, što je veliki uspjeh. Detaljnije izviješće slijedi na Skupštini.
Ad. 6. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2015. u sastavu:
– Hranislav Jakovac, dipl. ing. – predsjednik,
– Branko Meštrić, dipl. ing. – član,
– Ana Žnidarec – član,
– Damir Miškulin, dipl. ing. – zamjenik predsjednika
– Jolanda Vincelj, dipl. ing. – zamjenik člana,
– Ivan Krajačić, dipl. ing. – zamjenik člana.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 7. Pripreme za 119. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
Po toj točki usuglašeni su detalji Dnevnoga reda i prijedlog radnog predsjedništva 119. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a koja je uslijedila odmah nakon ove sjednice U i N odbora HŠD-a.
Ad. 8. Pitanja i prijedlozi
Po ovoj točki Dnevnoga reda nije se nitko javio za riječ.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:           Predsjednik HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r.                             Oliver Vlainić,                                                                        dipl. ing. šum., v.r.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 92     <-- 92 -->        PDF

prihod od najma planiran je u iznosu od 1,1 mil kuna. Pretpostavka je ostvarenja ovog iznosa prihoda pronalaženje novog najmoprimca za prostor u prizemlju i prostor na prvom katu na strani Mažuranićevog trga, čije obnavljanje i uređenje upravo počinje, kako bi se mogao ponuditi u najam.
Prihod od donacija je vrlo neizvjesna stavka plana, jer je mo­gućnost ostvarenja izvan utjecaja HŠD-a. Planirana vrijednost je postavljena na temelju ostvarenja prihoda od donacija iz ove tekuće godine i prethodnih obračunskih razdoblja.
Prihodi od pretplate na „Šumarski list“ temelje se na izračunu predviđenoga broja godišnjih pretplata iz ugovornih odnosa s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskih šuma d.o.o., koji se planiraju zadržati na istoj razini kao i u 2015. godini.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 90     <-- 90 -->        PDF

• Dana 24. studenog 2015. godine u prostorijama Hrvatskog šumarskog društva u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost br. 2492 – EFFEctivity održana je druga radionica pod nazivom „O metodama procjene produktivnosti šuma: terenske izmjere, daljinska istraživanja i modeliranje/ Methods for Estimating Forest Productivity: Field Measurement, Remote Sensing & Modelling“. Radionicu je organizirao projektni tim s Hrvatskoga šumarskog instituta na čelu s voditeljem projekta dr. sc. Hrvojem Marjanovićem. Na radionici je sudjelovalo 38 znanstvenika, stručnjaka i studenata iz pet domaćih i inozemnih ustanova. Kao što i sam naziv radionice govori, tijekom 9 izlaganja prezentirane su razne metode procjene produktivnosti šumskih sastojina koje se koriste u okviru projekta.
• 26. studenog 2015. održana je Izvanredna izborna sjednica Skupštine Hrvatskoga inženjerskog saveza na kojoj su sudjelovali predstavnici HŠD-a: Oliver Vlainić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing. i mr. sc. Damir Delač. Izvanredna izborna Skupština organizirana je zbog nepriznavanja rezultata dosadašnje dvije Izborne Skupštine od nadležnog Gradskog ureda, zbog primjedbi na izborni postupak jedne osobe (prof. dr. sc. Mamuzić), čime je osporen legitimitet, kako predsjednice, tako i Upravnog odbora HIS-a. Za predsjednicu je ponovno predložena dosadašnja predsjednica prof. dr. sc. Vjera Krstelj i uz 24 glasa ZA i uz jedan suzdržani glas, ponovno izabrana.
• Isto tako Izabran je novi/stari saziv Upravnog odbora HIS-a i to:
Akademik Mirko Zelić
Doc. dr. sc. Danijela Barić,
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović
Mr. sc. Damir Delač
Dr. sc. Božidar Filipović Grčić
Doc. dr. sc. Petar Hrženjak
Mr. sc. Božidar Ljubić
Prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Neven Srb
• Dana 27. studenog, u organizaciji HŠD ogranak Bjelovar, upriličeno je svečano otvaranje novouređenog platoa ispred UŠP Bjelovar na Matoševom trgu. Uređena je cijela površina ispred zgrade uprave te postavljena tri metra visoka drvena skulptura autora našeg kolege Damira Pavelića, dipl. ing. Skulptura predstavlja snažnog i dobronamjernog drvosječu u narodnoj nošnji bilogorskog kraja. Cijelo događanje bilo je u znaku obilježavanja 250 godina šumarstva u Hrvatskoj.
• Izložba 11. bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“ otvorena je 9. prosinca u Multikulturalnom centru Lipik u okviru manifestacije „Miris Božića u Lipiku“, koju su pripremile Gradska knjižnica i čitaonica Lipik te Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Bjelovar pod pokroviteljstvom Grada Lipika.
• Na sjednici je predstavljen je LOGO za obilježavanje 170. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva i 140 godina izlaženja Šumarskog lista.
 
Ad. 3. Devetomjesečno financijsko izvješće,
iznijela je i komentirala voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec.
• Prihodi i rashodi na kraju izvještajnog razdoblja za 6 i 9 mjeseci ostvareni su u očekivanim vrijednostima. Promatrani ukupni prihodi na dan 30. 6. ostvareni su s 49 %, a rashodi s 45 % od planiranih. Na dan 30. 9. stvarni prihodi iznose 70 % od planiranih, a rashodi 63 %.
• Rezultat poslovanja za devet mjeseci iskazuje se kao manjak u iznosu od 335.000,00 kuna, ali jedino iz razloga što još uvijek nismo oprihodovali naplaćenu članarinu, što ćemo učiniti do kraja poslovne godine. Ako uzmemo u obzir stvarno naplaćeni iznos članarine od 587.000,00 kuna, proizlazi da je stvarni rezultat poslovanja pozitivan i iskazuje se višak od 250.000,00 kuna.
Ad. 4. Program rada i financijski plan za 2016. godinu
Program rada
• U 2016. godini Hrvatsko šumarsko društvo obilježit će dvije značajne obljetnice:
– 170. godina od osnutka Hrvatskog šumarskog društva
– 140 godina kontinuiranog izlaženja Šumarskoga lista.
• U cilju obilježavanja ovih obljetnica poduzet ćemo niz promidžbenih aktivnosti.
• Uoči Svjetskog dana šuma 21. ožujka, ili Dana hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, organizirat ćemo Svečanu sjednicu čije je pokroviteljstvo već dogovoreno s predsjednicom RH gospođom Kolindom Grabar Kitarović.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 91     <-- 91 -->        PDF

• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva, koja smo usvojili i poslali svim parlamentarnim strankama, kao i relevantnim institucijama, uvaže i sprovedu u praksi.
• Poticat ćemo izradu nacionalne Šumarske strategije, sudjelovati ili dati svoje stavove pri izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• I u svojoj 140. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Kako se izdavanje Šumarskoga lista vodi kao gospodarska djelatnost i sredstva se više ne mogu prelijevati iz druge gospodarske djelatnosti (najam zgrade), kao i u okolnostima gdje Hrvatske šume d.o.o. više ne žele sudjelovati u sufinanciranju Šumarskoga lista, prihodi su ostali samo na pojedinačnoj pretplati i na sredstvima iz Ugovora s HKIŠDT, prisiljeni smo predložiti promjenu cijene godišnje pretplate.
Prijedlog je:
– 500 kuna za pravne osobe
– 240 kuna za fizičke osobe
– 120 kuna za povlaštene pretplatnike (umirovljenici i studenti).
• U ovoj jubilarnoj godini tiskat ćemo najavljenu knjigu o našem prof. Prpiću.
• Nakon dovršenog ažuriranja članstva tijekom 2016. godine tiskat ćemo članske iskaznice HŠD-a.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) pokrenut ćemo projekt formiranja Šumarskog informacijsko-dokumentacijskog centra te ga nastojati financirati iz fonda EU, sredstava ruralnog razvoja.
• Nakon napuštanja prostora Šumarskog doma od strane Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o., napravit će se radovi sanacije poslovnog prostora na I. etaži zgrade. Isto tako na zgradi će se obavljati radovi redovitog održavanja.
• Tražit ćemo novog najmoprimca kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti društva, usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
• Ovaj Program rada bit će ostvaren pod pretpostavkom da tijekom 2016. godine pronađemo najmoprimce za poslovni prostor Šumarskoga doma, a time i neophodna financijska sredstva.
 
• Financijski plan za 2016. godinu obrazložila je voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec.:
Financijski plan poslovanja HŠD za 2016. godinu sastavljen je na temelju poznatih i procijenjenih vrijednosti planskih pozicija. Polazna točka bile su ostvarene vrijednosti prihoda i rashoda na dan 30. 11. 2015., uz uvažavanje planom poslovanja za 2016. godinu predviđenih aktivnosti i saznanja o promjenama koje će bitno utjecati na ostvarivanje prihoda.
PRIHODI
Prihodi od članarina predviđeni su u planu prema stvarnom broju članova iz članske evidencije, pod pretpostavkom da se broj neće bitno mijenjati.
Prihodi od iznajmljivanja imovine: značajna promjena u odnosu na dugi niz prethodnih poslovnih godina je planska vrijednost prihoda od iznajmljivanja imovine. S obzirom na pismenu najavu dugogodišnjeg najmoprimca poduzeća Hrvatske šume d.o.o. da u idućoj godini neće obnavljati ugovor o najmu zbog preseljenja u vlastiti prostor,