DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2016 str. 100     <-- 100 -->        PDF

lista, od prvog izdanog 1. siječnja 1877. pa do zadnjeg dvobroja, u cijelosti su digitalizirani i mogu se pratiti na web stranicama Šumarskoga društva. Zahvaljujem na suradnji i pomoći Tehničkom uredniku kolegi Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., jer uz njegovu suradnju posao Glavnog urednika je zaista lijepa dužnost. Ovom prigodnom zahvaljujem mu se na dugotrajnom i kvalitetnom obavljanju dužnosti Tehničkog urednika. Isto tako zahvaljujem kolegi Branku Meštriću, dipl. ing. na svemu što radi uz digitalizaciju i web izdanje Šumarskoga lista, kao i svome prethodniku prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu. Pozivam sve Vas šumarske stručnjake da objavljujete svoje radove, ali i osvrte i zapažanja na moguće negativne pojave u struci, jer bolje je biti aktivni sudionik nego nijemi svjedok takvih događanja.
Ad. 4
Izvješća predsjednika i Glavnog urednika Šumarskoga lista jednoglasno su usvojeni.
Ad. 5
Programa rada za 2016. godinu
• U 2016. godini Hrvatsko šumarsko društvo obilježit će dvije značajne obljetnice:
– 170 godina od osnutka Hrvatskoga šumarskog društva
– 140 godina kontinuiranog izlaženja Šumarskoga lista.
U cilju obilježavanja ovih obljetnica poduzet ćemo niz promidžbenih aktivnosti.
• Uoči Svjetskog dana šuma 21. ožujka ili Dana hrvatskoga šumarstva 20. lipnja organizirat ćemo Svečanu sjednicu, čije je pokroviteljstvo već dogovoreno s predsjednicom RH gospođom Kolindom Grabar Kitarović.
• U skladu s našim mogućnostima utjecat ćemo na novoformiranu Vladu RH da se ponajprije vrati ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i da šumarska struka dobije dignitet koji zaslužuje, a koji je zadnjim događanjima i postupcima prema struci narušen.
• Nastojat ćemo da se naši stavovi i promišljanja hrvatskoga šumarstva, koja smo usvojili i poslali svim parlamentarnim strankama, kao i relevantnim institucija uvaže i sprovedu u praksi.
• Poticat ćemo izradu nacionalne Šumarske strategije, sudjelovati ili dati svoje stavove pri izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume.
• Kao krovna udruga poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija, djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma.
• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS).
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• I u svojoj 140. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Kako se izdavanje Šumarskoga lista vodi kao gospodarska djelatnost i sredstva se više ne mogu prelijevati iz druge gospodarske djelatnosti (najam zgrade), kao i u okolnostima gdje Hrvatske šume d.o.o. više ne žele sudjelovati u sufinanciranju Šumarskoga lista, prihodi su ostali samo na pojedinačnoj pretplati i na sredstvima iz Ugovora s HKIŠDT, prisiljeni smo predložiti promjenu cijene godišnje pretplate.
Prijedlog je:
– 500 kuna za pravne osobe
– 240 kuna za fizičke osobe
– 120 kuna za povlaštene pretplatnike (umirovljenici i studenti).
• U ovoj jubilarnoj godini tiskat ćemo najavljenu knjigu o našem prof. Prpiću.
• Nakon dovršenog ažuriranja članstva tijekom 2016. godine tiskat ćemo članske iskaznice HŠD-a.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) pokrenut ćemo projekt formiranja Šumarskog informacijsko-dokumentacijskog centra te ga nastojati financirati iz fonda EU, sredstava ruralnog razvoja.
• Nakon napuštanja prostora Šumarskog doma od Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. napravit će se radovi sanacije poslovnog prostora na I. etaži zgrade. Isto tako na zgradi će se vršiti radovi redovitog održavanja.
• Tražit ćemo novog najmoprimca, kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva