DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 90     <-- 90 -->        PDF

usluga bilo je potpuno nerazvijeno. Zbog ekonomskih poteškoća krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošloga stoljeća počeo se koristiti instrument prijevremenog odlaska u mirovinu s otpremninama. Ipak najveći utjecaj na smanjenje broja radnika imao je Domovinski rat jer je dio radnika svojevoljno napustio posao, a dio je dobio otkaze te je jedinstveno poduzeće Hrvatske šume ubrzo nakon svoga osnutka spalo na desetak tisuća radnika. Planovi kojima se željelo poput većine tranzicijskih zemalja izdvojiti proizvodni dio poduzeća Hrvatske šume na tržište nije uspio i nastavilo se raditi s vlastitim radnicima i sredstvima. Jedan od osnovnih razloga koji se spominjao protiv izdvajanja bila je mogućnost ucjenjivanja privatnih poduzetnika prilikom javnih nabava za šumarske usluge. Bez obzira na sve, poduzetništvo u šumarstvu se ipak vremenom razvijalo, a značajan događaj bio je osnivanje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 2006. godine koja je dobila u zadatak zaštitu i širenje šumarske struke preko licenciranja izvoditelja radova i skrbi za ovlaštene inženjere. Danas na hrvatskom tržištu postoji oko 360 licenciranih izvoditelja za razne radove u šumarstvu od uređivanja i uzgajanja šuma, pridobivanja šuma, izgradnje šumske infastrukture i lovstva. Većina radnika nalazi se u Hrvatskim šumama, oko 7.200 zaposlenih na neodređeno vrijeme. Iako ima oko 1.100 ovlaštenih inženjera velika većina njih je zaposlena u državnoj tvrtki i mali broj njih radi u ostalim licenciranim tvrtkama. Što je razlog tome? Strah od rada na tržištu, nepostojanje poduzetničkog duha, nedostatak financijskih sredstava za započinjanje vlastitog posla ili nešto drugo.
Zaključak
Ova generacija hrvatskih šumara ima sreću i privilegiju što živi i radi u obljetničkoj 250. godini organiziranoga gospodarenja šumama. Sljedeća velika obljetnica bit će tek za 50 godina i sada je teško predvidjeti kako će tada izgledati šume i šumarstvo Hrvatske. Proteklih 250 godina hrvatsko šumarstvo se stvaralo i mijenjalo kroz šest država (Habsburška Monarhija, Francusko Carstvo – Ilirske pokrajine, Kraljevina  Jugoslavija, Nezavisna Država Hrvatska, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska) i tri ekonomska i društvena sustava (feudalizam, kapitalizam, socijalizam i ponovno kapitalizam). Razdoblje posljednjih 25 godina, koje je ovdje ukratko opisano, započelo je izlaskom Hrvatske iz jedne zajednice, federativne države Jugoslavije, a završilo ulaskom RH u jednu još veću zajednicu, Europsku uniju. Zato ovaj tekst završavam izrekom hrvatskoga pjesnika Petra Preradovića: „Stalna na tom svijetu samo mijena jest!“. Samo probajmo na te promjene utjecati sami, a ne da nam se događaju. A stihovi istoga pjesnik posvećeni su i vrijednosti šume što nikada ne smijemo zaboraviti:
„Nije žiće ovo naše,
Domovine glavnica je
Što uživat mi možemo
Al potrošit ne smijemo!“
POŠTANSKE MARKE
Oliver Vlainić
HŠD je povodom obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva tiskao poštanske marke u 2 arka. Svaki  arak sadrži 30 maraka.
Prvi arak se sastoji od 6 naslovnica Šumarskih listova tiskanih u 2015. godini. Naslovnice su povijesne šumarske fotografije. Za svaku naslovnicu ima 5 maraka. S desne strane arka piše 250 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA. Isti natpis se nalazi rubno lijevo dolje, desno gore i lijevo gore uokolo maraka, a u desnom donjem rubu je crveni kvadrat.
Drugi arak u pozadini ima svih 6 naslovnica, a ispred logotip 250 godina šumarstva. S desne strane arka piše 250 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA. Isti natpis se nalazi rubno lijevo dolje, desno dolje i lijevo gore uokolo maraka, a u desnom gornjem rubu je crveni kvadrat.
Na podlozi arka gore je naslov kao na naslovnici Šumarskog lista s natpisom ŠUMARSKI LIST, HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO i logotip.
Marke su bez nominalne vrijednosti i služe u promidžbene svrhe. Procedura uvrštenja u redovito godišnje izdanje maraka Hrvatske pošte nije na vrijeme pokrenuta, a također zbog već odabranih motiva za 2016. godinu nije se moglo kandidirati ni s temom 170 godina postojanja HŠD-a u 2016. godini. Marke se mogu koristiti u redovitoj korespondenciji uz korištenje maraka s nominalnom vrijednošću, a šumarska struka može biti ponosna na poštanske marke s ovim jubilejom.
Dizajn maraka i arka osmislio je poznati dizajner poštanskih maraka Danijel Popović, koji je dobitnik mnogih nagrada za dizajn poštanskih maraka.
Marke su dostavljene na uporabu raznim šumarskim institucijama od Ministarstva poljoprivrede, Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskih šuma d.o.o., HKIŠDT, HŠD te školama i poštanskim uredima.
Tiskan je i promidžbeni plakat s markama naslovnica ŠL.