DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 126     <-- 126 -->        PDF

SLAVKO HORVATINOVIĆ (1929-2015)
Miroslav Harapin
Slavko Horvatinović dipl. ing. šumarstva, savjetnik, šumarski inspektor, rođen je 10. srpnja 1929.g. u Malom Rastovcu (Crnac). Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je bio lugar. Osnovnu školu završio je u Voćinu, a gimnaziju u Osijeku 1950.g. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno – šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1955.g.
Od 1956. do 1958.g. radio je u Šumariji Slatina kao referent za uzgajanje šuma. Nakon toga odlazi na područje Šumskog gospodarstva Vinkovci gdje je od 1958. do 1960.g. bio upravitelj Šumarije Lipovac. Zatim je jednu godinu bio upravitelj Šumarije Cerna, a od 1961-1963.g. je referent za uzgajanje šuma u Šumskom gospodarstvu Vinkovci. Od 1963. do 1970.g. bio je direktor Odjela šumarstva u Kombinatu Spačva, a od 1970. do 1977.g. bio je direktor Šumskog gospodarstva „Hrast“ u Vinkovcima.
Godine 1978. prelazi u Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu gdje je glavni inspektor za šumarstvo do 1985. gdje preuzima dužnost pomoćnika ministra do 1993. g. kada prelazi u Direkciju „Hrvatskih šuma“ na mjesto savjetnika direktora. U mirovinu odlazi 11. srpnja 1995. g.
Slavko je bio dugogodišnji član i predsjednik Društva za gajenje lova i ribolova i Hrvatskog šumarskog društva, a bio je i član Lovačkog saveza. Bio je visoko pozicioniran u hrvatskom šumarstvu. Zračio je ljudskom toplinom. Štitio je i branio potčinjene. Veličina je u stručnosti i jednostavnosti – to je bio Slavko. Svi su ga cijenili i uvažavali.
Želimo naglasiti izuzetno dobru suradnju Šumarskog fakulteta i Šumarskog instituta s kolegom Horvatinovićem dok je bio na rukovodećim položajima u šumarskoj operativi u Slavonskim šumama, u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i u Direkciji Hrvatskih šuma.
U ime navedenih ustanova i šumara u Hrvatskoj izražavamo našu zahvalnost za njegov doprinos razvoju i unapređenju šumarske struke, a njegovoj obitelji upućujemo naše suosjećanje.
Njegov mlađi kolega šumar D. Posarić iz Vinkovaca u knji­zi „Hrastova šuma u stihu“ pod naslovom Hrast lužnjak kaže:
Otkad je u šumi vlast
Osvojio lužnjak hrast,
Otad u njoj vlada mir
Mirno raste mali žir.
Neka ga na putu u Vječni mir uz naše molitve prati tihi lahor u krošnjama drveća. To je simfonija hvale za svu dobrotu i ljubav koju je podario svojoj obitelji, nama i šumama na svom životnom putu.
Objavljeni radovi
1. Zbornik o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. JAZU, Centar za znanstveni rad u Vinkovci – Slavonski Brod, 1974. (koautor)
2. Horvatinović, S., 1984: Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine. Š.L. 5-6 s.199 PDF
3. Horvatinović, S. Zaštita ptica selica na obalnom i otočkom području ove zime. L.V. 1-2, 1986., s.7-8.
4. Horvatinović, S. 2000: 125 god. Brodske imovne općine i organiziranog šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 3-4, s.248 PDF
Literatura
Marinović, E.: A svi šute (Razgovori s inž. Slavkom Horvatinovićem, glavnim inspektorom za šumarstvo i lovstvo L.V.5 1985.)
Frković, A.: Bibliografija LRV, s.188, 410