DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. listopada 2015. god. u šumariji Krasno, UŠP Senj
Damir Delač
Nazočni: Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Goran Živković, dipl. ing. umjesto dr. sc. Lukrecije Butorac, Ana Bašić, dipl. ing. umjesto mr. sc. Danijela Cestarića, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing. umjesto Borisa Milera, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: Akademik Igor Anić, Davor Bralić, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat, dipl. ing., Tihomir Kolar, dipl. ing., akademik Slavko Matić, dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum. Nakon toga je jednoglasno usvojen sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a (zapisnik je objavljen u ŠL 7-8/2015) i Zapisnika 2. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a (u prilogu poziva)
2. Obavijesti i Aktualna problematika
3. Financijsko izvješće za 9 mjeseci 2015. godine
4. Pripreme za Skupštinu HŠD-a 2015. godine
5. Pripreme za obilježavanje 170 godina HŠD-a (1846-2016)
6. Pitanja i prijedlozi.
Ad. 1.
Zapisnici 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a i 2. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o 12. Drvno-tehnološkoj konferenciji, koja je 1. do 2. lipnja 2015. godine održana u Opatiji. Glavna tema bila je: Primjena inovacija u sektoru prerade drva. Organizator skupa bio je Hrvatski drvni klaster.
• U Zagrebu je  8. do12. lipnja 2015. g. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, uz podršku Europske komisije, održana TAIEX radionica „Oplemenjivačka prava za šumsko drveće“.
• Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 9.do 11. lipnja 2015., održana je 13. Generalna skupština InnovaWood-a na kojoj su pripremljene brojne tematske radionice i razne druge aktivnosti. InnovaWood je krovna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, koja objedinjuje četiri europske mreže u šumarskom i drvnom sektoru, proizvodnji namještaja i podršci inovacijama u tim sektorima. Ima preko 70 članova iz 26 zemalja i vodeća je organizacija u šumarstvu i drvnoj tehnologiji. Također nudi niz različitih proizvoda i usluga u području obrazovanja, istraživanja, inovacija i transferu tehnologije. Naš prof. dr. sc. Ivica Grbac član je izvršnog Odbora  InnovaWood-a.
• U Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika od 10. do 12. lipnja 2015. održana Skupština Europske konfederacije privatnih šumovlasnika (CEPF). Na njoj je predsjednik Hrvatskog saveza

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 116     <-- 116 -->        PDF

udruga privatnih šumovlasnika, mr. sc. Zdenko Bogović, izabran za dopredsjednika.
• 11. bjelovarski salon fotografija „Šuma okom šumara“, otvoren je 16. lipnja 2015. u galeriji „Nasta Rojc“ u Gradskom muzeju Bjelovar.
• 14.-15. srpnja 2015. u Bruxellesu je održana konferencija „Budućnost prerade drva i šumarstva u zemljama Jugoistočne Europe“.
Na skupu su u Europskom parlamentu predstavljeni potencijali prerade drva u zemljama JIE, a dana je i informacija o usvajanju EU šumarske strategije. U radu su sudjelovali eurozastupnici Marijana Petir iz Hrvatske i Franc Bogović iz Slovenije te predstavnici parlamentarne Intergrupe „Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development“.
• Mr. sc. Damir Delač izvijestio je o svom sudjelovanju na panelu „Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta“ koji je vodila prof. dr. sc. Tatjana Josipović. Ocjena okružja uređenja zemljišta (LGAF) dijagnostički je alat za ocjenu pravnog okvira, politike i prakse uređenja zemljišta. LGAF dijeli i grupira pitanja o zemljištu u pet tematskih područja: Priznavanje i poštivanje postojećih prava (zakonski i institucionalni okvir), prostorno planiranje, gospodarenje i oporezivanje, gospodarenje javnim zemljištem, dostupnost javnih informacija o zemljištu i rješavanje sporova i sukoba. Osnova pristupa implementacije LGAF-a je rasprava na panelima s 4 do 10 stručnjaka koji ocjenjuju mjerila na poludnevnim radionicama, pojedinačno i skupno. Drugi panel odnosi se na temu Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta, a u okviru radionice ocijenjeno je 2 pokazatelja i 14 mjerila.
Na kraju rasprave usuglašeni su nalazi i preporuke za buduće aktivnosti:
 
• Damir Delač izvijestio je kako je HŠD poslalo svoje primjedbe na Prijedlog Strategije prostornog razvoja RH. Na stranici 138. u poglavlju 4.3.1.3. navodi se „predvidjeti početak mogućeg puštanja u rad kanala Dunav – Sava te nove luke…“ O kanalu Dunav – Sava šumarska struka u više navrata izrazila je svoje mišljenje. Iz dosadašnjega šumarskoga iskustva različiti vodotehnički zahvati u šumovitim prostorima riječnih dolina Save, Drave i Dunava izazivali su promjene vodnih odnosa i staništa nizinskih šuma.
Primjedbe možete pročitati na linku http://www.sumari.hr/PrimjedbeHSD_PRRH.pdf
• Primili smo pozive za sudjelovanje na 67. kongresu Njemačkoga šumarskog društva, Njemačka, Flensburg, 17.-21. lipnja i na susret Europske šumarske mreže (EFN), Salzburg, Austrija, 2.-4. rujna. Domaćinima smo se ispričali zbog nemogućnosti odaziva.
• U Zagrebu je u hotelu Westin, 26. kolovoza 2015. održana 3. regionalna konferencija šumoposjednika JI Europe. Organizatori su strukovno-informativni časopis Privatne šume i Hrvatski drvni klaster, a suorganizatori Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Savjetodavna služba. Konferenciju je otvorio hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, a u panel raspravi sudjelovao je i potpredsjednik Sabora RH Milorad Batinić.
• Predsjednik Oliver Vlainić izvijestio je o susretu s predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović u Karlovcu 28. kolovoza 2015., na kojemu je dobio suglasnost predsjednice za pokroviteljstvo Svečane akademije HŠD-a, ali zbog njenih obveza to je moguće ostvariti tek u 2016. godini. Naš prijedlog bit će da se Svečana akademija održi uoči Svjetskog dana šuma 21. ožujka 2016. godine.
• 2. elektronička sjednica Skupštine HŠD-a, održana je od 1. do 4. rujna 2015. s jednom točkom Dnevnoga reda; glasovanje o novom Statutu HŠD-a donijelo je sljedeće rezultate: Od 101 delegata Skupštine glasalo je njih 86, od čega je 85 bilo ZA i  1 suzdržan. Na temelju toga usvojen je novi Statut HŠD-a. Statut je poslan u Gradski ured za opću upravu Zagreb na registraciju.
• O jubilarnim 10. Hrvatskim danima biomase, održanim u Našicama 11. rujna 2015. godine, izvijestio je predsjednik sekcije HŠD-a, Hrvatska udruga za biomasu, mr. sc. Josip Dundović. Detaljnije izvješće s ovoga skupa bit će objavljeno u ŠL 11-12/2015.
• Darko Mikičić, dipl. ing., predsjednik ogranka Našice, izvijestio je o 15. Danima slavonske šume, Našice, 10.-13. rujna 2015.
• Mario Bošnjak, dipl. ing. izvijestio je  o svečanom otvaranju obnovljene zgrade Uprave šuma Podružnice Nova

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Gradiška 18. rujna 2015. godine, uz nazočnost ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, dipl. ing. i predsjednika Uprave Hrvatskih šuma mr. sc. Ivana Pavelića.
• 14. rujna 2015. u Slavonskom Brodu održan je Okrugli stol o šumi Prašnik, u organizaciji Javne ustanova „Natura Slavonica“, povodom 50 godina od proglašenja Prašnika posebnim rezervatom šumske vegetacije. Ujedno je izvijestio o stručnoj ekskurziji ogranka Nova Gradiška u Schwarzwald, Baden Wurttenberg. Zahvalio je mr. sc. Josipu Dundoviću na uspješnoj organizaciji i stručnom vođenju ove ekskurzije. Mr. sc. Dundović najavio je detaljniji opis ekskurzije u jednom od sljedećih brojeva Šumarskoga lista.
• U Etnografskom muzeju u Zagrebu,  29. rujna 2015. održana je početna konferencija projekta „Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru“. Projekt provodi Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO u partnerstvu s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Projektom se provode kampanje u 14 gradova i županija i Gradu Zagrebu. Kampanjama „Promocija poduzetništva, cjeloživotnog učenja te novih mogućnosti za šumarski i drvni sektor“, „Najbolji poslovni plan učenika šumarskih i drvodjeljskih škola“ i „Poduzetnice u šumarskom i drvnom sektoru“ nastoji se doprinijeti povećanju konkurentnosti investicija iz EU fondova, a namijenjene su licenciranim izvođačima radova u šumarstvu, drvoprerađivačima, privatnim šumoposjednicima, ženama poduzetnicama, učenicima i nezaposlenim šumarskim i drvarskim inženjerima i tehničarima. Projekt vrijednosti 295.220,84 kn financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a trajat će godinu dana.
• 1.-4. listopada 2015. sekcija ProSilva Croatia, zajedno s HKIŠDT, organizirala je stručnu ekskurziju, za kolege iz područja prebornih šuma (ogranci: Delnice, Gospić, Ogulin i Senj) u Švicarsku, na područje kantona Luzern i Aargau. Ekskurzija je organizirana na tragu prošlogodišnjeg simpozija ProSilva Europe, gdje su hrvatski sudionici (Matić, Anić, Vlainić i Delač), upoznati s izuzetnim primjerima gospodarenja prebornim šumama toga područja, zaključili da bi to trebalo vidjeti što više naših kolega. U Šumarskom listu 11-12/2015 akademik Igor Anić detaljnije će opisati ovu ekskurziju.
• U Slavonskom Brodu, 1-2. listopada 2015., Hrvatski institut za povijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje održao je znanstveni skup „Slavonske šume kroz povijest“. Suorganizator ovoga skupa bilo je Hrvatsko šumarsko društvo.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o otvaranju izložbe Radovana Ivšića „Nepokorena šuma“ Izložba se fokusira na stvaralaštvo Radovana Ivšića (1921.-2009.) i radove 160 umjetnika od 17. stoljeća do danas, koji u raznim medijima, od crteža, grafika, ulja, gvaša do fotografija i video radova, tematiziraju šumu kao područje stvaranja, ali i destrukcije. U sklopu otvaranja izložbe akademik Igor Anić iznio je prezentaciju „250 godina hrvatskog šumarstva ili kako su nastale naše šume“. Predsjednik Vlainić izrazio je važnost ovakvih skupova na kojima se popularizira šumarstvo i šumarska struka, jer općenito poimanje šume u javnosti je pozitivno, dok šumar i šumarstvo izazivaju negativne konotacije.
• Mr. sp. Mandica Dasović predstavila je knjižicu „Neke znamenitosti u ličkim šumama“ u kojoj je, zajedno s Renatom Rudelić, dipl. ing., opisala i fotografijom dočarala prirodne i povijesne znamenitosti ličkih šuma. Posebno je zahvalila kolegi Branku Meštriću, dipl. ing. na pomoći pri uređivanju i oblikovanju ove knjige. Svim nazočnim podijelila je po jedan primjerak.
• Prof. dr. sc. Ivica Tikvić izvijestio je  o 12. po redu austrijskom sajmu šumarskih strojeva i alata AUSTROFOMA koji je od 6. do 8. listopada 2015. održano u mjestu Stift Schlaegl - Hochficht (blizu Linza). Uz ovaj sajam odvijao se paralelno i sajam opreme za pridobivanje i preradu biomase – Austrofoma BIOENERGIE. Na ovakvim sajmovima vidi se koliko je napredovala šumarska tehnologija, no nažalost, kod nas je primjena takvih tehnologija slabo zastupljena, a nema niti naših izlagača. Veseli me što sam na štandovima vidio naš časopis za šumsku mehanizaciju CROJFE, koji visoko kotira među sličnim znanstvenim časopisima u Europi. Posjet sajmu organizirala je HKIŠDT.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. nadodao je kako u fondu ruralnog razvoja 2014.-2020. postoje značajna financijska sredstva vezana za razvoj i modernizaciju poljoprivrede i šumarstva koja moramo intenzivnije koristiti.
• U sklopu Međunarodnog sajma namještaja, unutarnje dekoracije i prateće industrije AMBIENTA 2015. godine, 16. listopada 2015. održana je međunarodna drvno-tehnološka znanstvena konferencija koja se odvijala u znaku 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva.
• U Ministarstvo poljoprivrede poslali smo potrebnu dokumentaciju za Šumarski list vezano za Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga i ostvarivanje prava na sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma za znanstvene i stručne radove te izdavačku djelatnost iz područja šumarstva.
• 20. listopada 2015. godine na Šumarskom fakultetu svečano će se otvoriti izložba „Šumarske karte i planovi-iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“. Ovom izložbom se i Šumarski fakultet pridružuje obilježavanju 250 godina hrvatskoga šumarstva. Tom prigodom planira se izložiti i original najstarije rukopisne šumarske karte (1764.-1765.) Ličke pukovnije s prikazom velebitskih šuma. Izložbu će u suradnji s Hrvatskim državnim

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 118     <-- 118 -->        PDF

arhivom pripremiti prof. dr. sc. Renata Pernar sa suradnicima i akademik Igor Anić.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. predstavio je foto album s fotografijama Dana hrvatskoga šumarstva, Otočac-Baške Oštarije 2015. godine.
• Tajnik mr. sc. Damir Delač predstavio je poštanske marke na temu obilježavanja 250. godina hrvatskog šumarstva koje su napokon tiskane. Marke je dizajnirao gospodin Danijel Popović. Iako je prva ideja bila tiskanje prigodnih maraka s nominalnom vrijednošću, one su zbog duge procedure kod HP zamijenjene markama bez nominalne vrijednosti. Tiskane su u 2 arka po 500 komada, a svaki sadrži po 30 maraka. Podloga je okvir naslovnice Šumarskog lista. Prvi arak u koloni sadrži 6 naslovnica Šumarskoga lista u jubilarnoj 2015. godini s povijesnim šumarskim fotografijama, po pet istih u redu. Na drugom arku su iste fotografije s razlikom što se slike naslovnica tek naziru u podlozi, a u prvom planu je službeni logo 250. obljetnice hrvatskoga šumarstva. Marke će biti dostavljene na uporabu raznim šumarskim institucijama od Ministarstva poljoprivrede, Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskih šuma, HKIŠDT, HŠD te školama i poštanskim uredima. Tiskat će se i promidžbeni plakat na temu ovih maraka. Marke se mogu pogledati na linku http://www.sumari.hr/biblio/knjiga.asp?id=14356
• U završnoj fazi je i knjižica Mladena Kušeca „Goranove priče“,  koju će Hrvatsko šumarsko društvo izdati u skladu s planom obilježavanja 250 godina hrvatskog šumarstva. O knjižici se pohvalno izrazio prof. dr. sc. Milan Glavaš.
• Martina Pavičić, dipl. ing. predsjednica ogranka Bjelovar izvijestila je o nastupu bjelovarskih šumara na tradicionalnom maratonu lađara na Neretvi.
• Mr. sc. Josip Dundović najavio je 19. Austrijske dane Biomase koji će se održati 28. i 29. listopada 2015. u Bruck am Mur u Štajerskoj. Predložio je da na tu manifestaciju otputuju on, kao predsjednik sekcije Hrvatska udruga za biomasu i tajnik Delač, što je i prihvaćeno.
• Damir Delač iznio je stanje u vezi s najmom zgrade Šumarskog doma i najavljenog iseljenja Direkcije Hrvatskih šuma. Iz Direkcije smo dobili službeni dopis kojim najavljuju da ne namjeravaju produžiti Ugovor o najmu, tj. da će s 31. prosinca 2015. napustiti Šumarski dom i preseliti se u zgradu koju su kupili od HŽ, gdje je u tijeku adaptacija. Predsjednika Uprave HŠ zamolili smo da nam prije iseljenja omogući radove adaptacije I. etaže zgrade Šumarskoga doma, kako bi utrošili za to predviđena financijska sredstva do kraja godine. U protivnom dužni smo platiti porez na dobit, u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju udruga koji tretiraju izdavanje zgrade kao gospodarsku djelatnost. Zamolba je odbijena s obrazloženjem da se djelatnici Direkcije ne mogu razmještati niti uznemiravati u radu. Jedino je to moguće ako im Šumarsko društvo pronađe zamjenski prostor za vrijeme dok traje adaptacija.
• Tajnik Damir Delač izvijestio je kako je za zgradu Šumarskoga doma napravljen Energetski certifikat. Ujedno je tajnik prenijeo informacije iz HIS-a čiji je član Upravnog odbora. Gradski ured za opću upravu odbio je registraciju novoga Statuta HIS-a, iz razloga što ga je potpisala predsjednica HIS-a, prof. dr. sc. Vjera Krstelj, a čiji izbor je na Redovitoj izbornoj skupštini HIS-a, održanoj prije četiri godine, kao i na Izvanrednoj izbornoj Skupštini održanoj prije 2 godine, osporio jedan delegat (prof. dr. sc. Mamuzić-predsjednik Metalurškog društva). Kako je Gradski ured za opću upravu usvojio njegove žalbe, čime i Upravni odbor HIS-a nema legitimitet, novu Izvanrednu izbornu skupština HIS-a sazivaju, u skladu sa Statutom, članovi Skupštine (minimalno 1/3 članova). Planirana je za 26. studenog 2015. godine. Nakon toga iznio je problematiku nastupa hrvatske šumarske ekipe na 48. EFNS-u, koji se od 8. do 12. veljače 2016. godine održava u Holmenkollenu, Oslo, Norveška. Hrvatski član komiteta EFNS-a Denis Štimac, dipl. ing. sudjelovao je u rujnu na sastanku komiteta EFNS-a u Holmenkollenu i izvijestio nas je o uvjetima natjecanja. Norveška je najskuplja zemlja EU i mnoge članice izrazile su nezadovoljstvo zbog visokih troškova smještaja, startnina, kao i ostalih troškova vezanih za ovaj nastup. Zbog velike udaljenosti tu se javljaju i visoki troškovi prijevoza. Kako je HŠD jedina institucija koja podupire nastup hrvatskih šumara na EFNS-u, a u ozračju novih okolnosti oko daljnjeg najma prostora Šumarskoga doma i u skladu s time smanjenja proračuna u 2016. godini, predlažemo dvije opcije. Jedna je poduprijeti odlazak na natjecanje samo jedne (najbolje) štafete, dok je druga opcija odustati od potpore u 2016. godini. Nakon kraće rasprave odlučeno je da HŠD neće financijski poduprijeti nastup hrvatske ekipe na natjecanju u Norveškoj 2016. godine.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. komentirao je Pravilnik o uređivanju šuma koji je donesen 28. srpnja 2015. na koji struka ima dosta primjedbi. Ujedno je izvijestio je o Odluci Hrvatskih šuma d. o. o. o korištenju njihovih službenih vozila za potrebe HŠD-a.
• Izviješće o Šumarskom listu podnio je Glavni urednik, prof. dr. sc. Josip Margaletić. Zahvalio je svim suradnicima koji su mu pomogli da Šumarski list opet dovede u normalan ritam izlaženja, a posebice recenzentima, osoblju središnjice HŠD-a i tehničkom uredniku Hranislavu Jakovcu, dipl. ing. Činjenica je da preko 70% znanstvenih radova objavljenih u Šumarskom listu dolazi iz okruženja, tj. iz susjednih država, pa se s pravom možemo zapitati što je s našim znanstvenicima, no to je današnja realnost.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 119     <-- 119 -->        PDF

• O radu Glavnog urednika prof. Josipa Margaletića povoljno se izrazio prof. Milan Glavaš, posebno naglasivši njegovu susretljivost, kolegijalnost i kompetentnost.
• Mr. sc. Josip Dundović izrazio je potrebu poticanja naših kolega s terena za objavljivanjem stručnih radova, čiji nedostatak je evidentan. Predložio je da se i danas s ove sjednice uputi poziv kolegama s terena za većim angažmanom u tom smislu.
• Prof. dr. sc. Josip Margaletić složio se, navevši primjer objavljivanja entomoloških fotografija na zadnjoj stranici Šumarskog lista, prof. dr. sc. Borisa Hraševca. Pozvao je kolege iz drugih znanstvenih i stručnih područja da na sličan objavljuju svoje radove.
• Prof. dr. sc. Ivica Tikvić izrazio je potrebu za češćim sastancima Uređivačkog odbora Šumarskog lista. Urednici područja su ljudi koji svojim znanjem i iskustvom svakako mogu doprinijeti kvaliteti Šumarskog lista. Činjenica je da se u Hrvatskoj pojavljuje sve više znanstveno-stručnih časopisa, koji  postaju jedni drugim konkurencija, što za posljedicu ima „razvodnjavanje“ kvalitete.
• Marina Mamić, dipl. ing. dala je primjer časopisa Hrvatske šume u kojem se objavljuju brojni članci sa zanimljivim sadržajima o prirodi; npr. gljivarstvu, ljekovitom bilju, putopisni te slični članci s popularnim sadržajem. Kako bi ga učinili zanimljivijim širem krugu čitatelja trebali bi razmisliti da takvim sadržajem proširimo opseg Šumarskog lista, koji sada ima isključivo znanstveno-stručni karakter.
• Mr. sc. Petar Jurjević zaključio je kako je vrlo pohvalno što je postignuta dinamika redovitog izlaženja ŠL. Na stranicama lista redovito se objavljuje poziv kolegama za objavljivanjem znanstvenih i stručnih članaka.
• Marina Mamić, dipl. ing. nadodala je kako bi takav poziv trebalo objavljivati i na WEB stranicama ŠL.
• Prof. Josip Margaletić odgovorio je prof. Ivici Tikviću da svakako do kraja godine namjerava sazvati uređivački savjet ŠL, a u budućnosti uvesti u praksu takve sastanke i održavati ih barem dva puta godišnje.
• Pristigao je zahtjev iz tiskare CB print za povećanje cijene tiskanja Šumarskoga lista. Naime, u posljednje vrijeme cijena papira na tržištu je zamjetno povećana te oni više nisu u mogućnosti tiskati časopis po cijeni koja je iz Ugovoru iznosi 10,0 kuna po primjerku. Raspitali smo se o cijenama tiska u proporcijama Šumarskoga lista na tiskarskom tržištu i na više mjesta dobili smo odgovor kako je sve ispod 11,0 kuna po primjerku iznimno konkurentna cijena. Stoga predlažemo da usvojimo njihov zahtjev i napravimo aneks Ugovora kojim bi od dvobroja 7-8/2015. cijena tiskanja Šumarskoga lista bila 10,5 kuna po dvobroju.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
• Tajnik Damir Delač načeo je problematiku financiranja tiskanja Šumarskog lista. Iz analize prihoda i rashoda vidljiva je neodrživost dosadašnje pretplate za Šumarski list koja je godišnje, za 6 dvobroja, iznosila 500 kuna za institucije, 120 kuna za redovite pretplatnike i 30 kuna za povlaštene pretplatnike (studenti i umirovljenici). Uprava Hrvatskih šuma d. o. o. u protekle 3 godine smanjila je sufinanciranje Šumarskog lista s 300.000 kuna, na 200.000, a sada kako su sredstva OKFŠ-a, iz kojih je kroz znanstveno-istraživački rad (ZIR) sufinanciran i Šumarski list, preusmjerena u Ministarstvo poljoprivrede, sufinanciranje je smanjeno na 100.000 kuna godišnje. Zato Šumarsko društvo isporučuje Hrvatskim šumama 640 primjeraka dvobroja Šumarskog lista (3.840 godišnje), što je prihod po dvobroju 26,04 kuna, dok je trošak 32,59 kuna. Prema Ugovoru s HKIŠDT isporučuje im se 1.116 dvobroja (6.696 godišnje) za 135.000 kuna, što je prihod od 20,16 kuna po dvobroju. Cijena godišnje pretplate od 30 kuna za povlaštene pretplatnike ne pokriva niti cijenu poštarine. Nakon provedenog natječaja za sufinanciranje znanstvenih časopisa, od Ministarstva znanosti dobili smo 77.665 kuna za prošlu godinu. Ova sredstva se svake godine smanjuju pa nam je za tekuću godinu odobreno samo 69.127 kuna.
U troškove nisu uračunati režijski troškovi.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 120     <-- 120 -->        PDF

U skladu s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, HŠD vodi izdavanje Šumarskog lista i iznajmljivanje prostora Šumarskoga doma kao gospodarske djelatnosti,  gdje ne smije dolaziti do prelijevanja sredstava.
Stoga predlažemo nove cijene godišnje pretplate Šumarskog lista od dvobroja 1-2/2016:
• Cijena dvobroja za institucije – 500 kuna
• Cijena za pojedinačne pretplatnike – 240 kuna
• Cijena za povlaštene pretplatnike – 120 kuna
S obzirom na opću situaciju predlažemo smanjenje poklona kolegama u B i H s 50 na 10 primjeraka po dvobroju.
Nakon kraće rasprave prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Ad. 3.
Financijsko izvješće o radu HŠD-a za šest i devet mjeseci 2015. godine prezentirao je i komentirao tajnik mr. sc. Damir Delač. Prihodi i rashodi na kraju izvještajnog razdoblja za 6 i 9 mjeseci ostvareni su u očekivanim vrijednostima. Rezultat se iskazuje kao manjak, jer još uvijek nismo uprihodovali naplaćenu članarinu, što ćemo učiniti do kraja poslovne godine. Zato je pri dnu izvještaja prikazano koliko je naplaćeno članarine u obračunskim razdobljima i iskazan je stvarni rezultat.
Tako promatrano, ukupni prihodi na dan 30. 6. ostvareni su s 49 %, a rashodi s 45 % od planiranih. Na dan 30. rujna stvarni prihodi iznose 70 % od planiranih, a rashodi 63 %.
Da bi se članarina s pozicije naplaćenih budućih prihoda preselila na poziciju naplaćene članarine potrebno je u knjigovodstvo dostaviti popis članova koji su platili ukupan iznos članarine od 240,00 kuna. Na temelju tog popisa ispostavit ćemo račune po svakom članu poimence. Ogranci koji naplaćuju povećani iznos trebaju dostaviti popis članova koji su dali donaciju člana za rad ogranka, a na temelju istoga naplaćeni iznos će se zbirno prenijeti na kategoriju prihoda od donacija.
Do danas evidenciju naplaćene članarine primili smo samo od ogranka Senj. Molimo da pokušate što prije obraditi podatke i dostavite ih u knjigovodstvo. Pojedinačne slučajeve ostavite za naknadno rješavanje, kako zbog nekoliko neriješenih članova ne bi čekali s cijelim članstvom ogranka.
Ad. 4.
119. Redovita sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u subotu 12. prosinca 2015. godine u prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za stručnu temu Skupštine predviđena je i predložena prezentacija izložbe postavljene u auli Fakulteta „Šumarske karte i planovi-iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“, koju će iznijeti prof. dr. sc. Renata Pernar.
Ad. 5.
Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. najavio je dvije značajne obljetnice u 2016. godini; 170 godina osnutka Hrvatskoga šumarskoga društva i 140. godište izlaženja Šumarskoga lista. Imajući u vidu već spominjanu tešku financijsku situaciju, vjerojatno nećemo moći ponoviti aktivnosti kojima smo obilježili 250 godina hrvatskoga šumarstva, no nadam se da ćemo smoći sredstva da i predstojeće obljetnice dostojno obilježimo. Tu mislim na već spomenutu svečanu sjednicu pod pokroviteljstvom predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ideja je da na 120. redovitoj sjednici Skupštine HŠD-a koja će se održati u prosincu 2016. godine, obilježavajući ove obljetnice, dodijelimo priznanja  zaslužnim članovima, za što trebamo napraviti Pravilnik o priznanjima. Nadam se da ćemo sljedeće godine ostvariti ideju akademika Igora Anića koji je predložio da napravimo tekstove sa značajnim događanjima iz povijesti hrvatskoga šumarstva te ih pošaljemo uredništvu TV kalendara, kako bi i na taj način promicali našu struku. Od tiskarskih aktivnosti planiramo izdati knjigu o našem prof. Prpiću i reprint Kesterčanekove knjižice Povijest šumarstva.
Ad. 6.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za zaštitu šuma, zatražio je da HŠD pokrije troškove njegova putovanje na Simpozij zaštite bilja u Sarajevu, što je i odobreno.
• Započela je rasprava o sadašnjem stanju šumarstva i šumarske struke, i što bi Hrvatsko šumarsko društvo trebalo napraviti da se ono poboljša, posebice imajući u vidu predstojeće parlamentarne izbore. U raspravi u kojoj su sudjelovali prof. Tikvić, mr. sc. Jurjević, mr. sc. Dundović i predsjednik Vlainić, dogovoreno je da središnjica HŠD-a napravi jedan dopis s analizom sadašnjeg stanja i vizijom kako Hrvatsko šumarsko društvo promišlja buduće hrvatsko šumarstvo. Takav dokument dat će se na uvid i raspravu svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, a tako pročišćeni tekst poslat će se, nakon izbora, svim parlamentarnim strankama, kao i nadležnim institucijama.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 121     <-- 121 -->        PDF

• Martina Pavičić, dipl. ing. najavila je tiskanje  tradicionalnog kalendara s motivima bjelovarskog salona fotografija „Šuma okom šumara“ te pozvala zainteresirane da se jave radi narudžbe.
Nakon sjednice održana je stručna tema: Zaštićene i gospodarske šume Sjevernog Velebita. Primjeri na površinama kojima upravlja Nacionalni park Sjeverni Velebit i kojima gospodare Hrvatske šume d. o. o. UŠP Senj, Šumarija Krasno. Stručnu temu vodio je prof. dr. sc. Boris Hrašovec.
U KRASNU JE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ODRŽALO ZAVRŠNU SVEČANOST U POVODU 250 GODINA ŠUMARIJE KRASNO
Vice Ivančević
 
Ovogodišnji program obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva obilovao je mnogim manifestacijama, koje su zasigurno pobudile veliki interes u našoj struci i široj javnosti. U tome je aktivno sudjelovalo Hrvatsko šumarsko društvo, a nažalost tek sporadično „Hrvatske šume“. O tim događajima  već je, uostalom, i  detaljno izvještavao „Šumarski list“ na svojim stranicama.  U sklopu održavanja 3. redovite sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva u Krasnu 17. listopada 2015. održana je i završna svečanost u povodu 250 godina neprekidnog rada Šumarije Krasno.
Tom je prilikom nakon službenog dijela sjednice Hrvatskoga šumarskog društva  započeo   svečani dio ispred glavnog ulaza područne Osnovne škole „prof.  dr. Milan Anić“, našega istaknutog šumarskog znanstvenika i Krasnara. U kratkom programu sudjelovali su učenici i to: Josipa Samaržija, 6. razred sa sastavom o prof. dr. Milanu Aniću, te Ivan Samaržija 5. razred s jednom recitacijom pjesme senjskog pjesnika Jurja Tomaića. Interesantni prigodni sadržaji njihovog nastupa svakako zaslužuju našu pozornost, pa ih donosimo u izvornom obliku. Tako je o životu i djelu prof. dr. Milana Anića učenica Josipa napisala:
„Mi smo učenici ponosni što naša škola nosi ime najpoznatijeg Krasnara, prof. dr. Milana Anića, šumarskog znanstvenika i akademika. Znamo da je ovaj čovjek također pohađao našu školu, odrastao u ovom malom selu, a narodu i domovini dao tako puno. Svojim radom i upornošću dao nam je primjer da i ljudi iz malih sredina mogu uspjeti, jer se uspjeh ne mjeri odrastanjem u velegradu, već je uspjeh biti radišan, marljiv i uporan i svojim rezultatom pokazati svijetu da su i male sredine velike jer rađaju velike ljude. Mi učenici pokušat ćemo barem dijelom slijediti njegov primjer, kako bismo pokazali svijetu da ovdje na Velebitu žive vrijedni i marljivi ljudi, kao što je uostalom bio i naš Milan Anić.“