DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. listopada 2015. god. u šumariji Krasno, UŠP Senj
Damir Delač
Nazočni: Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., Goran Živković, dipl. ing. umjesto dr. sc. Lukrecije Butorac, Ana Bašić, dipl. ing. umjesto mr. sc. Danijela Cestarića, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing. umjesto Borisa Milera, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: Akademik Igor Anić, Davor Bralić, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat, dipl. ing., Tihomir Kolar, dipl. ing., akademik Slavko Matić, dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum. Nakon toga je jednoglasno usvojen sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a (zapisnik je objavljen u ŠL 7-8/2015) i Zapisnika 2. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a (u prilogu poziva)
2. Obavijesti i Aktualna problematika
3. Financijsko izvješće za 9 mjeseci 2015. godine
4. Pripreme za Skupštinu HŠD-a 2015. godine
5. Pripreme za obilježavanje 170 godina HŠD-a (1846-2016)
6. Pitanja i prijedlozi.
Ad. 1.
Zapisnici 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a i 2. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2.
• Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o 12. Drvno-tehnološkoj konferenciji, koja je 1. do 2. lipnja 2015. godine održana u Opatiji. Glavna tema bila je: Primjena inovacija u sektoru prerade drva. Organizator skupa bio je Hrvatski drvni klaster.
• U Zagrebu je  8. do12. lipnja 2015. g. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, uz podršku Europske komisije, održana TAIEX radionica „Oplemenjivačka prava za šumsko drveće“.
• Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 9.do 11. lipnja 2015., održana je 13. Generalna skupština InnovaWood-a na kojoj su pripremljene brojne tematske radionice i razne druge aktivnosti. InnovaWood je krovna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, koja objedinjuje četiri europske mreže u šumarskom i drvnom sektoru, proizvodnji namještaja i podršci inovacijama u tim sektorima. Ima preko 70 članova iz 26 zemalja i vodeća je organizacija u šumarstvu i drvnoj tehnologiji. Također nudi niz različitih proizvoda i usluga u području obrazovanja, istraživanja, inovacija i transferu tehnologije. Naš prof. dr. sc. Ivica Grbac član je izvršnog Odbora  InnovaWood-a.
• U Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika od 10. do 12. lipnja 2015. održana Skupština Europske konfederacije privatnih šumovlasnika (CEPF). Na njoj je predsjednik Hrvatskog saveza