DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 106     <-- 106 -->        PDF

NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U ČEŠKU
Jozo Franjić, Željko Škvorc
U razdoblju od 15. do 24. srpnja 2015. godine boravili smo u Češkoj (Brno) na 58. godišnjem simpoziju Međunarodnoga udruženja za istraživanje vegetacije (International Association for Vegetation Science, IAVS) koji je održan u Brnu. Glavna tema ovogodišnjega simpozija bila je „Understanding broad-scale vegetation patterns“ (Razumijevanje obrasca globalno rasprostranjene vegetacije). U razdoblju od 16. do 19. 7. 2015. godine sudjelovali smo na stručnoj ekskurziji „Botanical Excursions in Moravia“, a od 20. do 24. 7. 2015. godine održan je Simpozij. Na Simpoziju je bilo prisutno 524 sudionika iz 49 zemalja, a predstavljeno je 425 prezentacija (10 plenarnih, 172 usmena izlaganja i 243 postera). Mi smo sudjelovali s prezentacijom pod naslovom „Influence of secondary succession on the mediterranean dry grasslands on Biokovo mountain, Croatia (Utjecaj sekundarne sukcesije na mediteranske suhe travnjake na Biokovu).
Tijekom boravka na ekskurziji upoznali smo se s vegetacijskom raznolikošću južne Moravske. Prvoga dana posjetili smo brdsko područje Žďár (Žďárské vrchy) na granici Bohemie i Moravske, koje se odlikuje mozaično raspoređenim šumama, pašnjacima, livadama, brojnim ribnjacima i raštrkanim naseljima. Od šumske vegetacije najzastupljenije su bukovo-jelove šume i kulture obične smreke. Od drvenastih vrsta najčešće su obična bukva, obična jela, obična smreka, gorski jasen, gorski javor, javor mljeć, obični bor, crna i bijela joha, gorski brijest, velelisna lipa, vrbe i dr. Posjetili smo Prirodni rezervat Dářko i močvaru Padrtiny pored Radostina (sl. 1), gdje smo razgledali šumu endemičnoga srednjeeuropskoga bora Pinus uncinata Ramond ex DC. ssp. uliginosa (G. E. Neumann ex Wimm.) Businský i suhe travnjake na lesu pored mjesta Louky i suhe stepske travnjake i borove šume (Pinus sylvestris L.) na serpentinu uz rijeku Jihlava.
http://www.iavs2015.cz/img/Pre-Symposium-Excursion-Day-2-Podyji.JPg Drugoga dana posjetili smo Nacionalni park Podyjí, gdje smo se upoznali s acidofilnim suhim travnjacima, a u dolini rijeke Dyje s nizom različitih vrsta listopadnih šuma i s drevnim vinogradom, a na lokalitetu Pustý Kopec blizu Konice i na brdu Kraví hora blizu povijesnoga grada Znojmo razgledali smo suhe travnjake na granitnoj uzvisini i povijesni grad Znojmo.
http://www.iavs2015.cz/img/Pre-Symposium-Excursion-Day-3-Mikulov_Sv-kopecek_20050507_2.JPg
Treći dan boravili smo u Panonskoj šumsko-stepskoj regiji na lokalitetima – Svatý kopeček u Pavlovim brdima blizu Mikulova (UNESCO-rezervat bisfere Dolní Morava) kojega karakteriziraju subkontinentalni stepski travnjaci (Festucion valesiacae Klika 1931) i panonski suhi brdski travnjaci (Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1966) na vapnencima i povijesni gradić Mikulov. Zatim smo razgledali pejzažni park Lednice-Valtice (UNESCO), Hodonínská Dúbrava Drvo u blizini Hodonína s vrstama bogatom šumom hrasta lužnjaka na pješčanoj ravnici.
http://www.iavs2015.cz/img/Pre-Symposium-Excursion-Day-4-6724_Certoryje.JPg