DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 85     <-- 85 -->        PDF

RADOVI
1. Tomašević A., 1963: Ing. Boris Giperborejski. Š.L. 3-4, s.163
2. Tomašević A., 1968: Sends of Yugoslavia, FAO seminar on Heartland and sand-dune Silviculture (1968 Denmark) 3p
3. Tomašević A., 1976: Regeneration and progression Alpe pine forests in the area of Dalmatia Oslo, Norway, XVI IUFRO Worlo-Congress: IUFRO Division I, Copress group I.4 (Discussion paper)
4. Prpić, B. & Tomašević, A., 1976: Utjecaj kozje paše na ekosustav hrasta medunca u okolišu Obrovca. Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Savjetovanje-referat, Zadar, 04.-06.03.1976
5. Tomašević, A., 1977: Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala. Zagreb, Š.L. 100 3-4, s.131-144
6. Tomašević, A., 1979: Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša. Š.L. 102 1-3, s.11-24
7. Tomašević, A., 1980: Pokusna ljetna sadnja Mladih istraživača u Istri i Dalmaciji .. Š.L. 9-10, s.445
8. Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima. Š.L. 105 10-12, s.441-450
9. Tomašević, A., 1982: Mogućnosti korištenja ljekovitog bilja s našeg krša. Š.L. 106 4-5, s.125-139
10. Tomašević, A., 1983: Uvođenje strojeva prve generacije na poslovima njege šuma i pošumljavanja krša. Šumarska mehanizacija 5-6, 147-152
11. Tomašević, A., 1983: Mogućnosti primjene strojne obrade tla pri pošumljavanju krša, Opatija, Šumarska mehanizacija 5-6: 665-668
12. Tomašević, A., 1983: Rezultati ljetne prakse pokusne sadnje biljaka na našem submediteranskom području. Š.L. 107 7-8, s.347-360
13. Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 108 7-8, s.341-345
14.Tomašević, A., 1986:  Der Karst und seine Wiederbewaldung. Allgemeine forst zeitschrift 30/ 31 766-767
15. Tomašević, A., 1986:  Rekultivacija kraških goleti pošumljivanjem u SR Hrvatskoj. Glas.šum.pokuse vol. posebno izdanje 2. 147-160
16. Tomašević, A., 1986:   Vjetrozaštitni pojasevi u sinjskom polju - glavni projekt. P.167, Zagreb.
17. Tomašević,A.,  1990: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. GŠP vol. 26 s. 393
18. Tomašević, A., 1990: Cedarse in Yugoslavia. Antalya, Turkey, International Cedar Symposium. 22-27. October, 1-8.
19. Tomašević, A., 1991: Međunarodni simpozij o cedrovima. Š.L. 1-2, s.78
20. Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč. Š.L. 117 3-5, s.93
21. Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa. Š.L. 117 6-8, s.225
22. Tomašević, A., 1993: Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište hrasta medunca (Querco pubescentis - Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959) u zadarskom području. Glasnik za šum. pokuse 30 (1994): 223-298, Zagreb.
23. Tomašević, A., 1994: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. Š.L. 5-6, s.173-181, Zagreb.
24. Tomašević, A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar. Š.L. 119 1-2, s.3
25. Tomašević, A., Španjol, Ž., Jakovec,H., Firšt,Z., Šutej, M., Modrić, J.,Delonga, A.,Senjak, V., 1995 Gospodarenje šumskim zemljištem u trasama dalekovoda 400kw, 220kw, i 110kw. Studija za potrebe “Hrvatske elektroprivrede“,pp.86
26. TOMAŠEVIĆ, A., 1995: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.. Š.L. 119 7-8, s.227
27. Tomašević, A., 1995: Osvrt na neke važnije značajke klime Sinja. “Cetinska vrila“ Glasilo ogranka Matice Hrvatske-Sinj 1:9-13
28. Tomašević, A., 1996: Vjetrozaštita sinjskog polja. Š.L. 120 1-2, s.19-34, Zagreb.
29.  Tomašević, A., 1996: Prvi rezultati pokusa sadnje crnogoričnih vrsta drveća na niskom i visokom kršu Dinarida. Hrvatsko šumarsko društvo, Skrb za hrvatske šumeod 1846 do 1996. Unapređenje proizvodnje šumskih ekosustava, knjiga 1: 335-336, Zagreb.
30. Tomašević, A., 1997: Povijest pošumljavanja na otoku Visu. Š.L. 121 9-10, s.515-526
31. Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela “Lonja-Biljin”, Šumarije Rijeka. Š.L. CXXVII 11-12, s.579-596, Zagreb.
32. Španjol, Ž., Barčić, D., Rosavec, R., Tomašević, A., Marković,N., Pokos, S. 2009: Effects of pine cultures on a degraded site in the transitional submediterranean area. GŠP vol. 43 s. 73-79, Zagreb.