DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Prof. dr. sc. ANTE TOMAŠEVIĆ (1932–2015)
Željko Španjol
Dana 1. travnja 2015. godine napustio nas je naš dragi suprug, otac, djed, kolega i prijatelj prof. dr. Ante Tomašević. Teško bolestan posljednjih mjeseci, vijest o smrti sve nas je ostavila u tuzi i nevjerici. U takvom trenutku, naviru slike iz prošlosti, svi oni trenuci zajedničkog rada i druženja. U to jutro poziv gđe. Tomašević me zatekao upravo u pripremi za predavanje iz predmeta Šumske melioracije krša, temu općeg vrednovanja i poimanja problematike krša. S tugom i ponosom sam studentima govorio o doprinosu prof. Tomaševića u unapređenju mjera melioracija, pripremi staništa za pošumljavanje te sveukupnom vrednovanju našeg krša i njegovog potencijala u biološkom, ekološkom i sveukupnom gospodarskom smislu.
Prof. dr. Ante Tomašević rodio se 28. lipnja 1932. god. u mjestu Brnaze, općina Sinj. Osnovnu školu završio je u Sinju kao i nižu gimnaziju. Nakon smrti oca Josipa, 1949. godine bio je primoran prekinuti redovito pohađanje gimnazije u Sinju i zaposlio se u Autotransportnom poduzeću Sinj, gdje je radio od 3. ožujka 1949. god. do 31. kolovoza 1950. godine. U rujnu mjesecu 1950. god. nastavlja školovanje upisavši Šumarsku školu za krš u Splitu, koju završava lipnja mjeseca 1954. godine s odličnim uspjehom. Na Poljoprivredno-šumarski  fakultet, šumsko-gospodarski odsjek u Zagrebu upisao je u šk. god. 1954./55., na kojem je diplomirao 1959. godine.
Nakon diplomiranja i odslužene vojne obveze prvo zaposlenje bilo mu je u Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu kao predavač više šumarskih predmeta, gdje radi od 17. lipnja 1960. do 31. srpnja 1963. godine. Od 1. kolovoza do 31. prosinca  1963. god. radio je kao upravitelj šumarije Sinj.
Na Šumarski fakultet u Zagrebu dolazi raditi od 1. siječnja 1964. godine kao asistent na predmetu „Melioracije degradiranih šumskih terena“ (danas „Šumske melioracije krša“) u Katedri za uzgajanje šuma. Predavanje, ispite, terensku nastavu i vježbe iz navedenog predmeta odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća preuzeo je šk. god. 1975./76. Poslijediplomski studij upisao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Šumsko-gospodarski u šk. god. 1965./66. Apsolvirao je 1967. godine. Na poslijediplomskom studiju 17. travnja 1975. godine obranio je magistarski rad pod naslovom: „Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i flišnoj podlozi unutar prirodnog areala“, te stekao akademski stupanj magistar znanosti iz područja Melioracije degradiranih šumskih terena. Doktorsku disertaciju obranio je dana 10. travnja 1991. godine pod naslovom: „Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište rasta medunca (Querco pubestentis-Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959.) u zadarskom području“. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet Šumske melioracije krša izabran je 25. veljače 1997. godine.
Znanstvena aktivnost očitovala se i njegovim stručnim usavršavanjem u inozemstvu. Tako je boravio na specijalizaciji u Norveškoj u vremenu od 21. rujna 1964. godine do 21. svibnja 1965. godine u Institutu za uzgajanje šuma pri visokoj školi za šumarske znanosti i INSTITUT FOR SKOGSKJOTSEL-NORGES LANDRUKSHOGSKOLE u Vollebeku. Isto tako u organizaciji FAO-a aktivno je sudjelovao u radu seminara o uzgajanju šuma na vrištinama i pjeskovitim dinarama u Danskoj, u vremenu od 26. lipnja do 20. srpnja 1968. godine (Seminar od Heathland on Sand-Dune Silviculture, Denmark). Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i republikama bivše države. Od međunarodnih posebno je značajno