DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 71     <-- 71 -->        PDF

premještajem u Križevce bio tiskan u tom gradu, pa opet u Zagrebu, gdje je izlazio sve  do Prvog svjetskog rata. Od 148 stranica s 37 članaka, kratkih zapisa, zanimljivosti i priopćenja u prvom godištu, Kesterčanek je zahvaljujući svojoj upornosti, marljivosti, stručnosti i autoritetu  već u četvrtoj godini uspio povećati broj stranica lista na preko 200, a broj napisa na više stotina. U uvodniku prvog broj za siječanj 1896. piše: “Uz lov pratiti ćemo dakako i u buduće vazda istom pomnjom i ribolov, kao što ćemo i inače uvijek zdušnije nastojati, da nam sadržaj lista bude koliko zanimljiv, raznoličan, poučan i zabavan, toliko znanstven i popularan, a i što vjernije ogledalo stanja hrvatskog lovstva i ribolovstva“. Bez svake sumnje, reći će u svom izvještaju na godišnjoj  skupštini društva 8. siječnja 1910. godine predsjednik grof Marko Bombelles da je „ osnutkom i izdavanjem  Viestnika  udaren sad već temelj  hrvatskoj lovačkoj književnosti, osnov na kojem  treba samo još i dalje, trajno na čast i korist društva i svega hrvatskoga lovstva graditi“.
Dr. Alfons Šemper – uz 75. obljetnicu smrti
Dobrano narušena zdravlja  Kesterčanek upravo 1910. godine teška se srca oprašta  od svog „čeda“ kao i tajničke dužnosti, a list i službu tajnika preuzima  najprije dr. Ervin Rössler, a od 1928.  do 1940. godine dr. Alfons Šemper,  pa je tako, poput  svoja dva predčasnika,  bio i tajnik društva iz čega proizlazi da su praktički od osnutka Društva, odnosno  od pokretanja Viestnika , dakle gotovo kroz pola stoljeća  bila samo tri tajnika,  odnosno tri urednika. Zoran je to primjer izbora pravih i sposobnih ljudi na pravo mjesto.
Iako nije bio šumar već liječnik, doživljavajući lov kao atraktivnu rekreaciju i šport, slobodan sam reći koju više o Alfonsu Šemperu, trećem po redu uredniku našeg Viestnika, čija  75. obljetnica smrti pada upravo ove godine (umro mlad u 48 godini života 25. 9. 1940.g.). Prema  riječima njegovih suvremenika, dužnost urednika  obavljao je ne samo s ljubavlju,  već i na zavidnoj novinarsko-profesionalnoj razini. U Lovačko-ribarski vjesnik donio je dvije najvažnije kvalitete dobrog urednika: skromnost u pogledu vlastitih autorskih ambicija i instinkt za pronalaženje i otkrivanje pravih suradnika  koji će nositi list. Bili su to već afirmirani: Milovan Zoričić, Ljubiša Ivković, Danko Angjelinović, Zlatko Turkalj, Iso Cepelić, Josip Ettinger i dr. Da bi osigurao izlaženje lista, ponekad je bio prisiljen raditi do kasnih noćnih sati, pripremajući tekstove za tisak. Onima koji su ga zadirkivali da u tome pretjeruje  i da mu to škodi zdravlju znao je odgovoriti: “Naš život vrijedi  onoliko koliko nas je napora stajao“.
Priručnik Lovstvo – najznačajnije Kesterčanekovo djelo
Vratimo se još na kratko životu i zaslugama  Frana Žavera Kesterčaneka „najzaslužnijeg hrvatskog šumarskog pisca, profesora Šumarske akademije u Zagrebu i društvenog prvaka“, jednom riječju „osobe koja zauzima jedno od najviđenijih  mjesta u šumarstvu i lovstvu na Slavenskom