DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 70     <-- 70 -->        PDF

smješten i Šumarski muzej,  kojemu je Kesterčanek neko vrijeme bio i upravitelj, brižljivo prikupljajući materijal za njegovu zbirku.  Predavajući kolegije poput uzgajanja šuma, zaštite šuma, uporabe drveta, iskorištavanja šuma  te lovstva,  Kesterčanek je za svoje studente redovito organizirao stručne ekskurzije, upotpunjujući tako teoretska znanja praktičnom primjenom na mjestima budućeg radnog mjesta. Za službovanja na Akademiji  aktivan je sudionik više znanstvenih skupova koji su se tih godina  pretežito organizirali u Beču. Tako je 1913. kao predstavnik Sveučilišta u Zagrebu sudionik proslave 100. obljetnice osnutka Visoke škole za kulturu tla, kao i Šumarske akademije u Mariabrunnu.
Urednik i marni suradnik „Šumarskog lista“
Ne samo u vrijeme kada je bio urednikom Šumarskog lista (1881.-1886. te 1905.-1908.) nego i kroz svo vrijeme članstva u Hrvatskom šumarskom društvu Kesrečanek je marni  suradnik našeg staleškog glasila. Uz vlastite brojne stručne  napise sve više „okuplja domaće  vrsne šumarske stručnjake sklone peru, pa je za kratko vrijeme  Šumarski list sadržajem i aktualnošću dostigao istovrsne strane časopise“. Živo se zalagao „ da je nužno utirati put domaćim sinovima da upravljaju vlastitim šumama“.
Ni brojne izložbe koje su se  krajem 19. st. održavale u zemlji i svijetu, a na kojima je sudjelovalo i Hrvatsko šumarsko društvo, nisu mogle proći bez Kesterčaneka. Uz one održane u Beču (1889.), Budimpešti (1896.), Parizu (1900.) te četiri izložbe lovstva i lovačkih trofeja u organizaciji Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu (1899., 1900., 1902. i 1906.), ostat će upamćena jubilarna Gospodarsko-šumarska izložba u Zagrebu  1891.godine, koja je označena u zemlji i svijetu kao prvorazredan događaj na kraju stoljeća.
Pokretač i prvi urednik „Lovačkog vjesnika“
Nimalo manje zasluge  naš svečar  ima i na polju lovstva. Jedan je od osnivača i prvi tajnik već spomenutog Prvog hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva  (osnovano 1891.godine), kojemu je sačinio prijedlog društvenih pravila.  Kako bi povećao broj članova Društva , njegovom zaslugom  1892.  započinje izlaženje  društvenog glasila, koje prve dvije godine (1892.-1893.) izlazi pod imenom Viestnik  Prvoga obćega  hrvatskog društva…, a od 1894.  kao Lovačko-ribarski viestnik. Prvi broj izišao je kao dvobroj  1 i 2  za siječanj i veljaču  1892. godine, u čijem uvodniku iz pera tajnika  Kesterčaneka  i predsjednika Julija pl.  Jelačića piše da će glasilo Društva  „imati u prvom redu zadaću  da zastupa interese društva i njegovih članova, kao i prijatelje  lova i lovstva u našoj domovini“. Budući da je to vrijeme vladavine  Khuena  Hedervaryja, bilo je prijedloga  da se list tiska  i na njemačkom jeziku, ali to nije moglo proći dok je urednik lista bio Kesterčanek. Cijelo prvo godište (12 brojeva) lista tiskano je u Zagrebu u tiskari Dragutina Albrechta, da bi premiještanjem urednika  u Varaždin godine  1893. bio tiskan u Varaždinu, sljedeće godine (1894.)