DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2015 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 28. i 29. svibnja 2015. god. na prostoru NPŠO Opeke, Lipovljani
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Ivan Grginčić, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač i Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Domagoj Devčić, dipl. ing., prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, akademik Slavko Matić, Boris Miler, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. Dijana Vuletić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum. Posebno je pozdravio domaćina prof. dr. sc. Milana Oršanića, koji je izrazivši dobrodošlicu, predstavio NPŠO Lipovljani.
Nakon toga predložen je na usvajanje sljedeći:
Dnevni red:
Četvrtak, 28. svibnja 17 h;
Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 1-2/2015. god.) i Zapisnika 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a. (u prilogu poziva)
Obavijesti i Aktualna problematika.
Prijedlog novog Statuta HŠD-a
Pripreme za Dane hrvatskog šumarstva, Otočac, 12. i 13. lipnja 2015. godine.
Pitanja i prijedlozi.
Petak, 29. svibnja;
Stručna tema; Gospodarenje nizinskim šumama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Primjeri na površinama kojima gospodare Hrvatske šume, d. o. o., šumarija Lipovljani i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
9 h, terenski obilazak
12 h, rasprava i zaključci
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, objavljen u Šumarskom listu 1–2/2015., jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a objavljen je u Šumarskom listu 3–4/2015. pod naslovom Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, što je pogrešno, a ispravak će se objaviti u idućem broju ŠL. Nakon ove opaske Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o svečanom obilježavanju Dana inženjera, koji je Hrvatski inženjerski savez (HIS) pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirao 2. ožujka 2015. u dvorani Ministarstva gospodarstva.
HIS nastoji doprinijeti gradnji povjerenja glede kvalitete obrazovanja inženjera  i kompetencija u području inženjerskih struka, a time osigurava i poželjnu mobilnost koja omogućuje zapošljavanje i mobilnost potrebnu općem razvoju Europske unije i Hrvatske. Inženjeri koji su završili studije prihvaćene na INDEX listi mogu dobiti Europsku inženjersku iskaznicu, čime im je olakšana mobilnost/zapošljavanje u skladu s Europskom direktivom. Internacionalizacija, harmonizacija kompetencija i poznavanje mogućnosti inženjerskih struka i profesija ključno je rješenje u ostvarivanju bolje budućnosti.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2015 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Naglašeno je kako u posljednje vrijeme uvelike zabrinjava nedovoljno korištenje inženjera i oduvijek kvalitetnog inženjerskog doprinosa bitnim odlukama u društvu. Posljedično tomu jasno je vidljivo kočenje razvoja tehnologije i gospodarstva. Zbog toga će HIS nastojati sve češće i glasnije podsjećati na potencijal inženjerskih profesija i ukazivati na propuste tamo gdje se to nedovoljno koristi.
Tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) Silvija Zec, dipl. ing. izvijestila je o predstavljanju knjige „Brodska imovna općina“, u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, 5. ožujka 2015. Promocija ove knjige održana je lani u Vinkovcima, o čemu smo pisali u ŠL 5–6/2014. godine.
Visoko izaslanstvo Odbora za poljoprivredu i hranu Narodnog Sobranja Republike Bugarske boravilo je u dvodnevnom posjetu Republici Hrvatskoj prilikom kojega im je upriličen i posjet Hrvatskom šumarskom društvu te Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Svrha njihova posjeta je izmjena Zakona o šumama koji se priprema u Bugarskoj a kako bugarske kolege izuzetno cijene rad hrvatskih šumara odlučili su preuzeti naša iskustva te ih pokušati prenijeti na njihov sustav. Izaslanstvo je iskazalo veliko zadovoljstvo ovim posjetom koji će im pomoći pri rješavanju problema vezanih za šumarsko zakonodavstvo u Bugarskoj.
Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o konferenciji za medije održanoj u srijedu 18. ožujka 2015. u prostorijama Hrvatskog šumarskog društva, povodom proslave 250 godina šumarstva u Hrvatskoj. Konferenciji su nazočili ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, član Uprave Hrvatskih šuma Ivan Ištok, akademik Igor Anić te predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić uz prisutnost medija. Akademik Anić prisutnima je održao kratko predavanje o povijesti šumarstva, dok je Oliver Vlainić predstavio plan događanja u organizaciji HŠD-a i Hrvatskih šuma koje će se odvijati tijekom cijele godine. Član uprave Ivan Ištok informirao je javnost o brojnim projektima društveno odgovornog poslovanja koje provode i u kojima sudjeluju Hrvatske šume, među ostalima i projekt „Škola u šumi, šuma u školi“, zatim „Zelenu čistku“ udruge Žmergo, projekte razminiranja u koje je do sada uloženo 425 milijuna kuna i dr. Ministar Jakovina istaknuo je važnost šuma i šumskih ekosustava te dobro razvijenog šumarstva koje se skrbi o tim bogatstvima. Svim šumarima od srca je čestitao na ovako velikoj i važnoj obljetnici.
Od 18. do 20. ožujka 2015. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Nastavno-pokusnom šumskom objektu Zalesina, organizirano je savjetovanje pod nazivom: „Šumarsko inženjerstvo –sadašnje stanje i budući izazovi“. Povod savjetovanja bila je 10. godišnjica izlaženja časopisa Croatian Journal of Forest Engineering (CROJFE) i Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ). Organizator savjetovanja bio je Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suorganizatori savjetovanja bili su IUFRO, FORMEC, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatsko šumarsko društvo i Akademija šumarskih znanosti. Na savjetovanju su predstavljene prezentacije rezultata najnovijih istraživanja te razmjena informacija povezanih s znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u području šumarskog inženjerstva.
Predsjednik HŠD-a ogranka Delnice, Goran Bukovac, dipl. ing., izvijestio je o 21. Alpe-Adria natjecanjima šumara (Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska) koja su od 20. do 22. ožujka 2015. održana u Italiji – Julijska krajina (Venezia Giulia) na području gradića Ravascletto. Više o tome napisano je u ŠL 3–4/2015.
Akademik Anić je u utorak 31. ožujka 2015. u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Zagrebu održao tribinu povodom 250. godišnjice organiziranog šumarstva u Hrvatskoj. Predsjednik zagrebačke podružnice Napretka, dr. sc. Tomislav Dubravac iz Hrvatskog šumarskog instituta podsjetio je prisutne na ovogodišnje važne obljetnice u šumarstvu. Tijekom tribine pod nazivom „250 godina hrvatskog šumarstva ili kako su nastale naše šume“, akademik Anić je ukratko opisao sve važne stavke koje su osigurale da u našoj domovini ne postoji pojam obešumljenje, a to su: šumovitost, potrajnost, prirodnost, kvaliteta, potencijal, OKFŠ, Zagrebačka škola uzgajanja šuma i tradicija.
16. travnja 2015. u Palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU održan je okrugli stol o pravnoj zaštiti šuma. U uvodnom izlaganju predsjednik HAZU, akademik Zvonko Kusić istaknuo je da su šume najveće prirodno bogatstvo i da je stoga njihova zaštita i gospodarenje istima iznimno važna tema. Skupom je predsjedavao akademik Jakša Barbić.
Iako je to za hrvatsko šumarstvo bio skup od izuzetne važnosti, opet se ponovilo isto, a to je da takvim događanjima nazočuje premali broj kolega iz struke tj. iz Hrvatskih šuma d. o. o., naglasio je akademik Igor Anić. Više o skupu pisat ćemo u ŠL 5–6/2015., a HAZU će izdati Zbornik radova sa svim izlaganjima.
Mr. sc. Josip Dundović izvijestio je o skupu održanom u Matici Hrvatskoj, gdje je 16. travnja 2015. dr. sc. Miroslav Harapin imao izlaganje na temu „Zaštita šuma nekad i danas“, a Davor Kapec, dipl. ing. izlagao je na temu „Gospodarenje šumama grada Zagreba“.
Izvijestio je o 12. školi otvorenih vrata osnovne škole Dora Pejačević održanoj 20. ožujka 2015. u Našicama s temom „Šume i vode izvor života“, gdje je učenicima od 1. do 8. razreda održao predavanje „Život jednog hrasta“. U sklopu događanja održano je i predstavljanje knjige „Hrastova šuma u stihu“, našeg kolege Darka Posarića, dip. ing. Bio je

ŠUMARSKI LIST 7-8/2015 str. 105     <-- 105 -->        PDF

iznenađen interesom najmlađih za šume i šumarsku struku i naglasio je važnost ovakvih skupova.
Damir Miškulin, dipl. ing. izvijestio je o aktivnosti UŠP Zagreb i HŠD-a ogranka Zagreb, koji su na području šumarije Zlatar za učenike osnovne škole Brestovec Orehovečki izradili Zelenu učionicu „Šarov jarek“ koja je otvorena 21. svibnja 2015.
Goran Bukovac, dipl. ing., izvijestio je aktivnosti ogranka Delnice, koji je tijekom cijele godine organizirao radionice u šumi, gdje su se djeca predškolskog i školskog uzrasta, vođena šumarima i nastavnicima prirode, upoznavala s osnovnim pojmovima o šumi i šumarstvu.
Silvija Zec, dipl. ing. izvijestila je o Danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta na kojima su učenici četvrtog razreda osnovne škole posjetili laboratorij i rasadnik instituta.
Akademik Igor Anić komentirao je do sada učinjeno na temu obilježavanja 250 godišnjice hrvatskoga šumarstva. Učinili smo zaista mnogo, pojavljujući se u javnosti s brojnim sadržajima u cilju promidžbe hrvatskoga šumarstva. Do kraja godine pred nama su još brojne aktivnosti, međutim, da više ništa ne napravimo, možemo reći da smo dostojno obilježili ovaj jubilej.
26. svibnja 2015., Europska komisija odobrila je nova 24 Programa ruralnog razvoja zemalja članica EU, a među njima i naš Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014–2020. Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 – 2020. vrijedan oko 2,4 milijarde EUR-a, počeo se stvarati još 2012. godine,  a današnje odobrenje predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom raz­voju.
Silvija Zec, dipl. ing. najavila je izdavanje Vodiča kroz EU fondove za sektor šumarstva, koji će biti objavljen on-line na web stranici HKIŠDT, na hrvatskom, a zatim i engleskom jeziku. Komora izdaje Vodič u povodu usvajanja Program ruralnoga razvoja RH za razdoblje 2014–2020. Vodič daje pregled operativnih programa, kao i Programa Unije, odnosno EU fondova koji su na raspolaganju šumarskom sektoru u novom programskom razdoblju EU-a 2014–2020. Smatramo da će biti koristan članovima Komore, odnosno kolegama koji se žele u idućem razdoblju baviti izradom projekata za korištenje EU fondova.
Tihomir Kolar, dipl. ing. izvijestio je o svečanom obilježavanju 70. godišnjice osnutka šumarije Repaš, koje se isto tako odvijalo u ozračju obilježavanja 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva.
Dr. sc. Josip Margaletić, izvijestio je o prioritetima koje će kao Glavni urednik Šumarskoga lista pokušati ostvariti. To su ponajprije redovitost izlaženja, pa je tako broj 3–4/2015. upravo tiskan, a pripreme za broj 5–6/2015. su pri kraju i do kraja lipnja će biti tiskan. Kvaliteta časopisa isto je jedan od prioriteta. Danas je interes za tiskanje znanstvenih članaka u Šumarskom listu izuzetno velik, posebice autora izvan Europe, npr. Azije. Danas na znanstvenom polju ima mnogo plagijata, a posao glavnog urednika je da iste prepozna i spriječi tiskanje takvih članaka, što iziskuje dodatni napor. Dao sam si zadatak da animiram naše mlade znanstvenike da više objavljuju u Šumarskome listu, koji im svojim renomeom svakako može pomoći u znanstvenom napredovanju, a ujedno će se tako održavati i kvaliteta samoga lista.
Ponovno je potaknuto pitanje korištenja vozila Hrvatskih šuma d. o. o. za potrebe ogranaka HŠD-a. Predsjednik Oliver Vlainić podsjetio je kako važećim sporazum s Upravom Hrvatskih šuma d. o. o. svaki ogranak ima pravo pet puta koristiti osobno vozilo za dolazak na sjednice UO i Skupšinu HŠD-a i jednom kombi vozilo za odlazak na ekskurzije. Kako su naznake novog prijedloga Hrvatskih šuma o korištenju vozila još restriktivnije, pokušat ćemo u daljnjim pregovorima izboriti barem ista prava kao u prošlom sporazumu.
Potaknuta je i tema načina anketiranja kandidata za primanje na radno mjesto revirnika u Hrvatskim šumama d. o. o.. Način da samo jedan čovjek, bez svjedoka i jasnih kriterija, pojedinačno anketira kandidate, izazvala je brojne polemike među samim kandidatima i u šumarskim krugovima. Naš stav je kako smo svakako za to da, posebice mladi ljudi, nađu zaposlenje u Hrvatskim šumama, međutim, samo anketiranje treba napraviti transparentno i s unaprijed određenim i jasnim kriterijima. U vezi s time predloženo je da sakupimo primjedbe od kolega s terena i pošaljemo ih na očitovanje Upravi Hrvatskih šuma d. o. o.
Pitanje tiskanja knjige o našem pokojnom prof. dr. sc. Branimiru Prpiću postavila je mr. sp. Mandica Dasović. Knjiga je najavljena prije dvije godine, no još uvijek nema naznake o njenom tiskanju. Poznavajući dobrotu našeg pokojnog profesora znam da se ne bi ljutio na nas, no ipak, mislim da svi zaslužujemo kritiku što knjiga još nije ugledala „svjetlo dana“. Tajnik Damir Delač složio se s time i izvijestio je kako su digitalizirani materijali s Uvodnicima i znanstvenim radovima prof. Prpića, objavljenim u Šumarskom listu, davno predani Glavnom uredniku knjige, prof. dr. sc. Zvonimiru Seletkoviću. Nadamo se da će naći vremena i dovršiti ovu knjigu, ako ne ove godine kada obilježavamo 250 godina hrvatskoga šumarstva, onda slijedeće godine kada obilježavamo 170 godina osnutka Hrvatskoga šumarskog društva.
Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o novom ugovoru o najmu poslovnog prostora Šumarskog doma Hrvatskim šumama d. o. o., koji je zbog najavljenog skorog iseljenja

ŠUMARSKI LIST 7-8/2015 str. 106     <-- 106 -->        PDF

direkcije u novi prostor, sklopljen do 31. prosinca 2015. godine. Detaljnije informacije o iseljenju za sada nemamo.
Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske službe iznijela je prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja rashoda poslovanja po kriteriju povezanosti s obavljanjem gospodarske djelatnosti na razini obračunskog mjesta Središnjice HŠD koja vodi poslovanje vezano za iznajmljivanje prostora i izdavanje časopisa "Šumarski list". Odluka je jednoglasno usvojena.
Ad. 3.
S prijedlogom novog Statuta HŠD-a nazočne je upoznao tajnik Damir Delač. Isti će se, nakon dorade, polovinom srpnja dati na uvid svim članovima HŠD-a, a nakon toga bit će organizirana elektronička sjednica Skupštine HŠD-a s dnevnim redom: Usvajanje novog Statuta HŠD-a. Rok za registraciju Statuta u nadležnom tijelu je 1. listopada 2015. godine.
Ad. 4.
• Uz pripreme za Dane šumarstva napravljen je plakat i pozivnica sa sljedećim programom:
petak, 12. lipnja 2015.
• 11.00 –12.00, Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, Ulica kralja Zvonimira 37 – okupljanje uzvanika i gostiju
• 12.00 –14.00, Gacko pučko otvoreno učilište Otočac – stručni skup „250 godina hrvatskoga šumarstva“
• 14.00 –16.00, Gacko pučko otvoreno učilište Otočac – ručak
• 16.00 –18.00, smještaj u hotele Park, Zvonimir, Mirni Kutak, Gacka (Ličko Lešće za HŠD)
• 18.00 –19.00, Gradski park u Otočcu – svečano otvorenje Dana hrvatskoga šumarstva
• 19.00, Gradski park u Otočcu, Trg dr. Franje Tuđmana (zatvoreni prostor) – večera
subota, 13. lipnja 2015.
• 8.00, Gradski park u Otočcu – početak natjecanja šumarskih radnika
• 9.00, polazak za Baške Oštarije; okupljanje i domjenak od 10.30 –11.00 u hostelu Baške Oštarije
• 11.00 – 12.00, Baške Oštarije – otkrivanje spomen obilježja Šumariji Oštarije – umjetnički program i milenijska fotografija
• 12.00, polazak za Otočac
• 14.00, Gradski park u Otočcu – ručak
• 17.00, Gradski park u Otočcu – završetak natjecanja šumarskih radnika
• 18.00, podjela nagrada i priznanja natjecateljima i zatvaranje Dana hrvatskoga šumarstva
Dogovoreno je da HŠD organizira vlastiti štand s prigodnim reklamnim materijalima i ugostiteljskom ponudom (besplatnom), koja će prezentirati sve ogranke HŠD-a, tj. cijelu Hrvatsku. Za tu potrebu svaki će ogranak uplatiti po 1000 kuna na žiro račun Središnjice. U povjerenstvo za postavljanje štanda izabrani su Stjepan Blažičević, dipl. ing. i Damir Miškulin, dipl. ing.
Ad. 5.
Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik sekcije Hrvatska udruga za biomasu, izvijestio je o pozivu Austrijske udruge za biomasu za sudjelovanjem na njihovom kongresu "Faktor dodane vrijednosti bioenergija" uz Moto: "Bez biomase nema energetskog zaokreta", 23. lipnja 2015. u Beču. Dogovoreno je da ispred HŠD-a na njemu sudjeluju mr. sc. Josip Dundović i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Zapisnik sastavi tajnik HŠD-a: Mr. sc. Damir Delač, v.r.               
Predsjednik HŠD-a: Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.