DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2015 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 28. i 29. svibnja 2015. god. na prostoru NPŠO Opeke, Lipovljani
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Ivan Grginčić, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač i Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Domagoj Devčić, dipl. ing., prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, akademik Slavko Matić, Boris Miler, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. Dijana Vuletić i Herman Sušnik, dipl. ing.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum. Posebno je pozdravio domaćina prof. dr. sc. Milana Oršanića, koji je izrazivši dobrodošlicu, predstavio NPŠO Lipovljani.
Nakon toga predložen je na usvajanje sljedeći:
Dnevni red:
Četvrtak, 28. svibnja 17 h;
Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 1-2/2015. god.) i Zapisnika 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a. (u prilogu poziva)
Obavijesti i Aktualna problematika.
Prijedlog novog Statuta HŠD-a
Pripreme za Dane hrvatskog šumarstva, Otočac, 12. i 13. lipnja 2015. godine.
Pitanja i prijedlozi.
Petak, 29. svibnja;
Stručna tema; Gospodarenje nizinskim šumama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Primjeri na površinama kojima gospodare Hrvatske šume, d. o. o., šumarija Lipovljani i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
9 h, terenski obilazak
12 h, rasprava i zaključci
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, objavljen u Šumarskom listu 1–2/2015., jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a objavljen je u Šumarskom listu 3–4/2015. pod naslovom Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, što je pogrešno, a ispravak će se objaviti u idućem broju ŠL. Nakon ove opaske Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o svečanom obilježavanju Dana inženjera, koji je Hrvatski inženjerski savez (HIS) pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirao 2. ožujka 2015. u dvorani Ministarstva gospodarstva.
HIS nastoji doprinijeti gradnji povjerenja glede kvalitete obrazovanja inženjera  i kompetencija u području inženjerskih struka, a time osigurava i poželjnu mobilnost koja omogućuje zapošljavanje i mobilnost potrebnu općem razvoju Europske unije i Hrvatske. Inženjeri koji su završili studije prihvaćene na INDEX listi mogu dobiti Europsku inženjersku iskaznicu, čime im je olakšana mobilnost/zapošljavanje u skladu s Europskom direktivom. Internacionalizacija, harmonizacija kompetencija i poznavanje mogućnosti inženjerskih struka i profesija ključno je rješenje u ostvarivanju bolje budućnosti.