DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 84     <-- 84 -->        PDF

umirovljeno, te jednako toliko raspoređeno na druga radna mjesta unutar „Hrvatskih šuma“. Trojica su promijenila sredinu, dok su nas nažalost napustila četvorica šumarskih inženjera, i to: Stjepan Tomljanović, Milan Tomljanović, Jurica Pavelić i Vlatko Skorup. Grad Senj posthumno je iskazao zahvalnost svom sugrađaninu Vlatku Skorupu nedavnom dodjelom povelje grada. Uređivanje šuma je dakako timski rad s naglašenim pojedinačnim doprinosom, prilikom izrade vrlo složenih uređajnih elaborata. Zbog toga ćemo prezentirati detaljni popis zaposlenih i tako na simboličan način iskazati zahvalnost za njihov rad na zahtjevnom poslu uređivanja šuma. U skupini šumarskih inženjera prosječni radni staž iznosio je 6.3 godine, pa se rasporedom u tri skupine, i to: 1) > 10 godina; 2) 2-10 godina i 3) < 2 godine dobije realnija slika stanja. Prvu skupinu od šestero uređivača čine: Marija Ivančević, Milan Tomljanović, Damir Vukelić, Vladimir Skorup, Dalibor Tomljanović i Saša Petrović s prosječnim radnim stažom od 13 godina. U drugu skupinu od 15 uređivača nalaze se: Vice Ivančević, Vlatko Skorup, Milan Devčić, Boris Miklić, st., Milan Špalj, Joso Milošević, Ivan Božičević, Tome Devčić, Dean Žagar, Boris Miklić, ml., Ivica Medarić, Miljenko Butorac, Tomislav Rogić, Milko Tomljanović i Davor Krmpotić s prosječno 5.9 godina radnog staža. Napokon u treću skupinu od sedmorice uređivača pripadaju: Stjepan Tomljanović, Jure Pavelić, Marin Čeperić, Jurica Tomljanović, Anton Pećanić, Željko Šimunović i Goran Cajzek s prosječno 1.3 godine radnog staža. Pripadnici druge, te osobito treće skupine najčešće su pripravnički staž obavljali u Odjelu za uređivanje šuma i nakon dužeg ili kraćeg vremena bili su premješteni u operativu. Ovakva personalna politika bila je uspješna, jer je uređivanje šuma zasigurno stvaralo solidne temelje za uspješni nastavak rada u šumarskoj struci. Osim stalno zaposlenih šumarskih inženjera u Odjelu, bili su povremeno angažirani stručnjaci područnih šumarija i to: dr. sc. Petar Vrgoč, Emil Domijan, Tomislav Tomljanović, te Valentina i Boris Belamarić.
Prosječni radni staž 12-ero šumarskih tehničara iznosio je 12.4 godina. U prvu skupinu iznad 10 godina s prosječnim radnim stažom od 20.2 godina nalaze se: Jozo Granić, Ivica Krmpotić, Ivan Antić, Milan Rogić, Želimir Dundović, Vesna Rončević i Dragan Tomljanović. Drugu skupinu od 2–10 godina radnog staža čini Milan Butorac, a treću skupinu do dvije godine: Želimir Stošić, Snježana Prpić, Zlatko Tomljanović i Joso Brdar s prosječno 0.9 godina radnog staža. U dominantnim muškim sastavima bile su zaposlene samo tri predstavnice ženskog roda, i to: Marija Ivančević, dipl. ing. šum.; te šum. tehn. Vesna Rončević i Snježana Prpić. Najduži radni staž među šumarskim inženjerima s više od 18 godina ostvario je sadašnji rukovoditelj Dalibor Tomljanović, a među šumarskim tehničarima Milan Rogić umirovljenik, s gotovo 30 godina radnog staža. Od ostalih zanimljivosti ističemo primat Želimira Dundovića, šum. tehn. specijaliste, sadašnjeg pomoćnika taksatora, koji i danas sa skoro 30 godina neprekidnog radnog staža obavlja složene i fizički zahtjevne poslove na terenu. U sadašnjem sastavu Odjela zaposleni su: Dalibor Tomljanović, dipl. ing., voditelj, Tomislav Rogić i Milko Tomljanović, dipl. ing., samostalni taksatori, te pomoćni taksatori Želimir Dundović, šum. tehn., specijalista i Dragan Tomljanović, šum. tehničar.
U okviru Odjela za uređivanje šuma bilo je uključeno i projektiranje (trasiranje) šumskih cesta i vlaka od osnutka Odjela do 31. 12. 1984.godine. Nakon toga premješteno je u OOUR za iskorištavanje šuma Senj, a od 1. 1. 1991. god. u proizvodni Odjel Uprave šuma podružnice Senj. Osim toga, od početka 1982. god. do danas, u Odjelu nalazi se i geodetska služba u kojoj su radili:Josip Babić, ing. geod; Marko Katalinić, dipl. ing. geod; Željko Nekić i Marin Prpić, geod. tehn. i Branko Rogić, građ. tehn. s prosječno 11.5 radnog staža. Najduži radni staž od od 29 godina ostvario je Željko Nekić, geod. tehnčar. Od osnutka do danas Odjelom su rukovodili šumarski inženjeri: 1. Stjepan Tomljanović, 1973. god.; 2. Vlatko Skorup, 1974–1979. god.; 3. Milan Špalj, 1980–1987. god.; 4.Joso Milošević, 1988–1990. god.; 5. Vladimir Skorup, 1991–1997. god.; 6. Anton Pećanić, 1998–2000. god.; i 7. Dalibor Tomljanović, 2001. god. do danas. Prosječni radni staž rukovoditelja iznosio je šest godina, dok je Dalibor Tomljanović, dipl. ing. sadašnji i ujedno najdugovječniji s preko 14 godina.
Na početku rada i nekoliko idućih godina, Odjel za uređivanje šuma izrađivao je uređajne elaborate klasičnim, a potom elektroničkom načinom u Poslovnoj zajednici šumarstva i SIZ-a za šumarstvo pod rukovodstvom dr. sc. Đure Kovačića, stručnog suradnika za uređivanje šuma i automatsku obradu podataka. Istovremeno se uvodi tipologija šuma u suradnji sa Šumarskim institutom Jastrebarsko, definiraju se ekološko-gospodarski tipovi (EGT), smjernice i