DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 83     <-- 83 -->        PDF

PROŠLO JE 40 GODINA OD OSNUTKA I KONTINUIRANOG RADA ODJELA ZA UREĐIVANJE ŠUMA, UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE SENJ
AAVice Ivančević
Početkom lipnja 1973. god. osnovan je Odjel za uređivanje šuma Šumskog gospodarstva Senj, koji je nedavno obilježio 40-u godišnjicu neprekidnog rada. Do tada je uređivanje visokih šuma Gorskog kotara, Velike Kapele i sjevernog Velebita obavljao Šumarski projektni biro Rijeka. Sekcija za uređivanje šuma Rijeka, kao prethodnica Šumarskog projektnog biroa Rijeka, osnovana je 1950. god., a zatim uskoro priključena Šumarskom inspektoratu Rijeka 1954. godine. Prvu osnovu na području Šumskog gospodarstva Senj izradila je Sekcija za g.j. “Zavižan-Apatišan-Greda“ (1954–1963) Šumarije Krasno ukupne površine 9772 ha. U tome su sudjelovali šumarski inženjeri: Mladen Zajec, Josip Marenić i Stjepan Škopac i nekolicina šumarskih tehničara i đaka Srednje šumarske škole Karlovac pod vodstvom Ive Navratila, dipl. ing. šum. U iduća dva desetljeća Sekcija je uredila gotovo sve visoke šume Šumskog gospodarstva Senj. Zadnju osnovu izradio je Šumarski projektni biro Rijeka za g.j.“Zavižan“(1972–1981) Šumarije Krasno u sastavu: Đuro Bođanec, dipl. ing. šum. i šumarski tehničari Ivan Dujanić i Ivica Rogić pod rukovodstvom Ive Navratila, dipl. ing. šum. Naime, početkom 1972. god. Šumsko gospodarstvo Delnice osnovalo je vlastiti Odjel za uređivanje šuma pod vodstvom Vladimira Vukmanića, dipl. ing. šum. Tim putem krenulo je i Šumsko gospodarstvo Senj, te osnovalo Odjel za uređivanje šuma 1. 06. 1973.godine. U tim okolnostima Šumarski projektni biro Rijeka proširio je djelokrug rada, ali gubitak poslova na uređivanju visokih šuma navedenih područja nije bio u stanju nadoknaditi drugim radovima, pa je 1974. god. prestao s radom. I napokon početkom 1975. god. osnovan je OOUR „Florainženjering“ u Rovinju, projektni biro za hortikulturu i šumarstvo Istre pod vodstvom Zdravka Tomca, dipl. ing. šum., vrsnog uređivača šuma Šumarskog projektnog biroa Rijeka.
U novoosnovanom senjskom Odjelu za uređivanje šuma bili su zaposleni: Stjepan Tomljanović, dipl. ing., voditelj, Vice Ivančević, dipl. ing., taksator, te šum. tehn. Milan Butorac, Jozo Granić, i Ivica Krmpotić. Šumarski tehničari Jozo Granić i Ivica Krmpotić uz poslove uređivanja šuma povremeno su radili na projektiranju (trasiranju) šumskih cesta i vlaka.
Prvu osnovu za g.j.“Nadžak bilo“(1974–1983) Šumarije Krasno izradili su senjski uređivači, čime je započeo njihov višegodišnji rad do današnjih dana. U proteklom razdoblju postojanja izrađeno je i revidirano u više navrata 26 gospodarskih jedinica za visoke šume i 16 gospodarskih jedinica za krške šume. Ukupna površina šuma senjske Uprave danas iznosi 111 067 ha, a od toga visokih šuma 47 223 ha i krša 63 844 ha. Uz to, senjski dio jedinstvenog Odjela uređivanja šuma Goransko-primorskog Šumskog gospodarstva Delnice sudjelovao je na izradi Šumsko-gospodarske osnove područja (1986–2005) i Programa gospodarenja za istarsko-primorsko-ličko šumsko krško područje (1986-1995). Prvi program za gospodarenje krškog područja izrađen je za g.j.“Pag“ (1987–1996), a program gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. „Vinodol“ (2012–2021). Uz to, senjski Odjel je u dva navrata (1995. i 2005.god.) izradio odnosno revidirao program g.j.“Gornji Humac“, površine 3 163 ha na otoku Braču. Tom prijateljskom gestom senjski uređivači su u okviru svojih mogućnosti pomogli splitskim kolegama na uređivanju šuma velikog neuređenog dalmatinskog krškog područja.
U gotovo 42-godišnjem neprekidnom radu Odjela bilo je zaposleno 45 uređivača, i to 28 šumarskih inženjera, 12 tehničara, četiri geodetska inženjera i tehničara, te jedan građevinski tehničar. Do sada je petnaestero uređivača

ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 84     <-- 84 -->        PDF

umirovljeno, te jednako toliko raspoređeno na druga radna mjesta unutar „Hrvatskih šuma“. Trojica su promijenila sredinu, dok su nas nažalost napustila četvorica šumarskih inženjera, i to: Stjepan Tomljanović, Milan Tomljanović, Jurica Pavelić i Vlatko Skorup. Grad Senj posthumno je iskazao zahvalnost svom sugrađaninu Vlatku Skorupu nedavnom dodjelom povelje grada. Uređivanje šuma je dakako timski rad s naglašenim pojedinačnim doprinosom, prilikom izrade vrlo složenih uređajnih elaborata. Zbog toga ćemo prezentirati detaljni popis zaposlenih i tako na simboličan način iskazati zahvalnost za njihov rad na zahtjevnom poslu uređivanja šuma. U skupini šumarskih inženjera prosječni radni staž iznosio je 6.3 godine, pa se rasporedom u tri skupine, i to: 1) > 10 godina; 2) 2-10 godina i 3) < 2 godine dobije realnija slika stanja. Prvu skupinu od šestero uređivača čine: Marija Ivančević, Milan Tomljanović, Damir Vukelić, Vladimir Skorup, Dalibor Tomljanović i Saša Petrović s prosječnim radnim stažom od 13 godina. U drugu skupinu od 15 uređivača nalaze se: Vice Ivančević, Vlatko Skorup, Milan Devčić, Boris Miklić, st., Milan Špalj, Joso Milošević, Ivan Božičević, Tome Devčić, Dean Žagar, Boris Miklić, ml., Ivica Medarić, Miljenko Butorac, Tomislav Rogić, Milko Tomljanović i Davor Krmpotić s prosječno 5.9 godina radnog staža. Napokon u treću skupinu od sedmorice uređivača pripadaju: Stjepan Tomljanović, Jure Pavelić, Marin Čeperić, Jurica Tomljanović, Anton Pećanić, Željko Šimunović i Goran Cajzek s prosječno 1.3 godine radnog staža. Pripadnici druge, te osobito treće skupine najčešće su pripravnički staž obavljali u Odjelu za uređivanje šuma i nakon dužeg ili kraćeg vremena bili su premješteni u operativu. Ovakva personalna politika bila je uspješna, jer je uređivanje šuma zasigurno stvaralo solidne temelje za uspješni nastavak rada u šumarskoj struci. Osim stalno zaposlenih šumarskih inženjera u Odjelu, bili su povremeno angažirani stručnjaci područnih šumarija i to: dr. sc. Petar Vrgoč, Emil Domijan, Tomislav Tomljanović, te Valentina i Boris Belamarić.
Prosječni radni staž 12-ero šumarskih tehničara iznosio je 12.4 godina. U prvu skupinu iznad 10 godina s prosječnim radnim stažom od 20.2 godina nalaze se: Jozo Granić, Ivica Krmpotić, Ivan Antić, Milan Rogić, Želimir Dundović, Vesna Rončević i Dragan Tomljanović. Drugu skupinu od 2–10 godina radnog staža čini Milan Butorac, a treću skupinu do dvije godine: Želimir Stošić, Snježana Prpić, Zlatko Tomljanović i Joso Brdar s prosječno 0.9 godina radnog staža. U dominantnim muškim sastavima bile su zaposlene samo tri predstavnice ženskog roda, i to: Marija Ivančević, dipl. ing. šum.; te šum. tehn. Vesna Rončević i Snježana Prpić. Najduži radni staž među šumarskim inženjerima s više od 18 godina ostvario je sadašnji rukovoditelj Dalibor Tomljanović, a među šumarskim tehničarima Milan Rogić umirovljenik, s gotovo 30 godina radnog staža. Od ostalih zanimljivosti ističemo primat Želimira Dundovića, šum. tehn. specijaliste, sadašnjeg pomoćnika taksatora, koji i danas sa skoro 30 godina neprekidnog radnog staža obavlja složene i fizički zahtjevne poslove na terenu. U sadašnjem sastavu Odjela zaposleni su: Dalibor Tomljanović, dipl. ing., voditelj, Tomislav Rogić i Milko Tomljanović, dipl. ing., samostalni taksatori, te pomoćni taksatori Želimir Dundović, šum. tehn., specijalista i Dragan Tomljanović, šum. tehničar.
U okviru Odjela za uređivanje šuma bilo je uključeno i projektiranje (trasiranje) šumskih cesta i vlaka od osnutka Odjela do 31. 12. 1984.godine. Nakon toga premješteno je u OOUR za iskorištavanje šuma Senj, a od 1. 1. 1991. god. u proizvodni Odjel Uprave šuma podružnice Senj. Osim toga, od početka 1982. god. do danas, u Odjelu nalazi se i geodetska služba u kojoj su radili:Josip Babić, ing. geod; Marko Katalinić, dipl. ing. geod; Željko Nekić i Marin Prpić, geod. tehn. i Branko Rogić, građ. tehn. s prosječno 11.5 radnog staža. Najduži radni staž od od 29 godina ostvario je Željko Nekić, geod. tehnčar. Od osnutka do danas Odjelom su rukovodili šumarski inženjeri: 1. Stjepan Tomljanović, 1973. god.; 2. Vlatko Skorup, 1974–1979. god.; 3. Milan Špalj, 1980–1987. god.; 4.Joso Milošević, 1988–1990. god.; 5. Vladimir Skorup, 1991–1997. god.; 6. Anton Pećanić, 1998–2000. god.; i 7. Dalibor Tomljanović, 2001. god. do danas. Prosječni radni staž rukovoditelja iznosio je šest godina, dok je Dalibor Tomljanović, dipl. ing. sadašnji i ujedno najdugovječniji s preko 14 godina.
Na početku rada i nekoliko idućih godina, Odjel za uređivanje šuma izrađivao je uređajne elaborate klasičnim, a potom elektroničkom načinom u Poslovnoj zajednici šumarstva i SIZ-a za šumarstvo pod rukovodstvom dr. sc. Đure Kovačića, stručnog suradnika za uređivanje šuma i automatsku obradu podataka. Istovremeno se uvodi tipologija šuma u suradnji sa Šumarskim institutom Jastrebarsko, definiraju se ekološko-gospodarski tipovi (EGT), smjernice i

ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ciljevi gospodarenja, te izrađuju nove karte. Idućih godina Odjel samostalno uređuje šume u skladu s principima tipologije šuma, čija je primjena neobično važna za uređivanje, te uzgoj i zaštitu šuma. Od 1991. god.u Odjelu je u potpunosti prihvaćena elektronička obrada uređajnih podataka, a potom uskoro i nabavljen aparat za kopiranje karata. Prije više od jednog desetljeća usvojena je kompletna digitalizacija gospodarskih podjela, karte se umnožavaju pomoću kompjutera, dok je kartografija povezana s uređajnim i numeričkim podacima. Početkom 2000. god. terenska izmjera drvne mase „pruganjem“ zamijenjena je „krugovima“. Primjenom suvremenih instrumenata (digitalnog visinomjera i GPS uređaja) drastično je smanjen broj pomoćnog osoblja i povećana kvaliteta izmjere. Uz to, GPS uređaji i ortofoto snimci omogućuju kvalitetnije kartiranje. Od ostalih važnih poslova izdvajamo mukotrpni rad Odjela na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa, te povremeno bojanje granica gospodarske podjele.
Iako se u proteklom višegodišnjem razdoblju promijenilo nekoliko generacija uređivača, samo je Vladimir Skorup, dipl. ing. uz rad završio post-diplomski studij iz uređivanja šuma. Međutim, nakon višegodišnjeg rada u Odjelu za uređivanje šuma raspoređen je na mjesto voditelja Odjela za plan i analize. Među šumarskim tehničarima izdvajamo Želimira Dundovića, koji je također uz rad u Odjelu završio  peti stupanj i time stekao naslov šumarskog tehničara specijaliste. Uz njih još su dr. sc.Vice Ivančević, Milan Butorac, viši šum. tehn. i Zlatko Tomljanović, bacc. oec.; nastavili školovanje uz rad i stekli višu razinu naobrazbe, ali tada su bili raspoređeni na druge poslove unutar „Hrvatskih šuma“. Od ostalih aktivnosti nekoliko generacija, pogotovo mlađih uređivača, izdvajamo dobru tradiciju druženja izvan svakodnevnih radnih obveza. Osim toga u ekipama malog nogometa i kuglanja Uprave šuma podružnice Senj uređivači su najčešće bili stup momčadi, pa vitrine Odjela krase mnogobrojni trofeji za visoke plasmane na gradskom, regionalnom i državnom natjecanju sindikata šumarstva. Takvo druženje pozitivno se reflektiralo na pojedince, ali i na rezultate Odjela za uređivanje šuma u svakodnevnim poslovima.
Uspješno uređivanje šuma pozitivno se reflektira na cjelokupno šumarstvo, koje je u dugogodišnjem radu senjskog Odjela opravdalo svoje postojanje i zauzelo važno mjesto u trajnom planiranju i gospodarenju šuma ovoga područja. Na kraju svim generacijama senjskih uređivača upućujemo čestitke za nedavni jubilej 40-tu godišnjicu kontinuiranog rada, uz dužnu zahvalnost i poštovanje za uspješno obavljene radove uređivanja visokih šuma Velike Kapele i sjevernog Velebita, primorskog krša, šuma šumoposjednika i krša susjednih otoka cjelokupnog područja Uprave šuma podružnice Senj i želje za nastavkom dosadašnjeg pozitivnog trenda i u nadolazećem razdoblju.