DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 83     <-- 83 -->        PDF

PROŠLO JE 40 GODINA OD OSNUTKA I KONTINUIRANOG RADA ODJELA ZA UREĐIVANJE ŠUMA, UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE SENJ
AAVice Ivančević
Početkom lipnja 1973. god. osnovan je Odjel za uređivanje šuma Šumskog gospodarstva Senj, koji je nedavno obilježio 40-u godišnjicu neprekidnog rada. Do tada je uređivanje visokih šuma Gorskog kotara, Velike Kapele i sjevernog Velebita obavljao Šumarski projektni biro Rijeka. Sekcija za uređivanje šuma Rijeka, kao prethodnica Šumarskog projektnog biroa Rijeka, osnovana je 1950. god., a zatim uskoro priključena Šumarskom inspektoratu Rijeka 1954. godine. Prvu osnovu na području Šumskog gospodarstva Senj izradila je Sekcija za g.j. “Zavižan-Apatišan-Greda“ (1954–1963) Šumarije Krasno ukupne površine 9772 ha. U tome su sudjelovali šumarski inženjeri: Mladen Zajec, Josip Marenić i Stjepan Škopac i nekolicina šumarskih tehničara i đaka Srednje šumarske škole Karlovac pod vodstvom Ive Navratila, dipl. ing. šum. U iduća dva desetljeća Sekcija je uredila gotovo sve visoke šume Šumskog gospodarstva Senj. Zadnju osnovu izradio je Šumarski projektni biro Rijeka za g.j.“Zavižan“(1972–1981) Šumarije Krasno u sastavu: Đuro Bođanec, dipl. ing. šum. i šumarski tehničari Ivan Dujanić i Ivica Rogić pod rukovodstvom Ive Navratila, dipl. ing. šum. Naime, početkom 1972. god. Šumsko gospodarstvo Delnice osnovalo je vlastiti Odjel za uređivanje šuma pod vodstvom Vladimira Vukmanića, dipl. ing. šum. Tim putem krenulo je i Šumsko gospodarstvo Senj, te osnovalo Odjel za uređivanje šuma 1. 06. 1973.godine. U tim okolnostima Šumarski projektni biro Rijeka proširio je djelokrug rada, ali gubitak poslova na uređivanju visokih šuma navedenih područja nije bio u stanju nadoknaditi drugim radovima, pa je 1974. god. prestao s radom. I napokon početkom 1975. god. osnovan je OOUR „Florainženjering“ u Rovinju, projektni biro za hortikulturu i šumarstvo Istre pod vodstvom Zdravka Tomca, dipl. ing. šum., vrsnog uređivača šuma Šumarskog projektnog biroa Rijeka.
U novoosnovanom senjskom Odjelu za uređivanje šuma bili su zaposleni: Stjepan Tomljanović, dipl. ing., voditelj, Vice Ivančević, dipl. ing., taksator, te šum. tehn. Milan Butorac, Jozo Granić, i Ivica Krmpotić. Šumarski tehničari Jozo Granić i Ivica Krmpotić uz poslove uređivanja šuma povremeno su radili na projektiranju (trasiranju) šumskih cesta i vlaka.
Prvu osnovu za g.j.“Nadžak bilo“(1974–1983) Šumarije Krasno izradili su senjski uređivači, čime je započeo njihov višegodišnji rad do današnjih dana. U proteklom razdoblju postojanja izrađeno je i revidirano u više navrata 26 gospodarskih jedinica za visoke šume i 16 gospodarskih jedinica za krške šume. Ukupna površina šuma senjske Uprave danas iznosi 111 067 ha, a od toga visokih šuma 47 223 ha i krša 63 844 ha. Uz to, senjski dio jedinstvenog Odjela uređivanja šuma Goransko-primorskog Šumskog gospodarstva Delnice sudjelovao je na izradi Šumsko-gospodarske osnove područja (1986–2005) i Programa gospodarenja za istarsko-primorsko-ličko šumsko krško područje (1986-1995). Prvi program za gospodarenje krškog područja izrađen je za g.j.“Pag“ (1987–1996), a program gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. „Vinodol“ (2012–2021). Uz to, senjski Odjel je u dva navrata (1995. i 2005.god.) izradio odnosno revidirao program g.j.“Gornji Humac“, površine 3 163 ha na otoku Braču. Tom prijateljskom gestom senjski uređivači su u okviru svojih mogućnosti pomogli splitskim kolegama na uređivanju šuma velikog neuređenog dalmatinskog krškog područja.
U gotovo 42-godišnjem neprekidnom radu Odjela bilo je zaposleno 45 uređivača, i to 28 šumarskih inženjera, 12 tehničara, četiri geodetska inženjera i tehničara, te jedan građevinski tehničar. Do sada je petnaestero uređivača