DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 81     <-- 81 -->        PDF

I neke lovne vrste uvrštene u Crvenu knjigu
Šumska šljuka  gnijezdi se pretežito u sjevernoj Europi i u umjerenom pojasu Azije, a zimuje u južnoj Europi, sjevernoj Africi, pa preko Male Azije sve do jugoistoka Azije. Kao tipična migratorna vrsta u vrijeme selidbe  u Hrvatskoj je brojna. U proljeće dolazi k nama početkom ožujka, da bi obično polovicom travnja  selidba bila završena. U jesen pak pristiže u studenom, ostajući kod nas dok je snijeg i hladnoća ne potjeraju u južnu Dalmaciju, Hrvatsko primorje i Istru gdje prezimljuje. Iako je u tim krajevima u Hrvatskoj u to vrijeme udarna lovna divljač kada je u pitanju lovni turizam, teško je utvrditi točnu brojku koliko se tih „dugokljunki“ zapravo izlući iz lovišta tijekom lovne sezone. U jednom starom lovačkom priručniku  našao sam podatak da je 1961. u Hrvatskoj odstrijeljeno 9.800 šljuka, a u bivšoj državnoj tvorevini njih deset puta više. Godišnje kvote, prema važećim lovnogospodarskim osnovama, temelje se kako po geografskim područjima tako i po ukupnoj površini lovišta. Tako, primjerice, lovci otoka Krka (406 km2) sa svojim gostima imaju pravo godišnje odstrijeliti 570 jedinki šljuka, što im za „dobrih godina“ redovito polazi za rukom.
Kad je u pitanju gnijezdeća populacija  Hrvatske, u Crvenoj knjizi kao jedan od uzroka njene ugroženosti navodi se povećanje  brojnosti divljih svinja, što dovodi do problema predacije nad jajima  (inkubacija traje 21–24 dana)  i mladim ptićima  (koji su sposobni napustiti gnijezdo kroz 10 dana, a za let 15–20 dana). Što se šljuke kokošice tiče, čija se ukupna gnijezdeća populacija  u Hrvatskoj procjenjuje na svega 11–17 parova,  njen status je u kategoriji  kritično ugrožene vrste (CR).
Kako pri lovu lučiti zaštićene od lovnih vrsta divljih pataka
Već spomenutim Kalendarom lovidbe za 2015.g. od divljih pataka obuhvaćene su najveća patka gluhara (Anas platyrhynchos), patka glavata (Aythya ferina), patka pupčanica (Anas querquedula), patka krunasta (Aythtya fuligula) i najmanja patka kržulja (Anas creca), koje se zajedno s liskom crnom (Fulica atra) love punih pet mjeseci, od 1.rujna  do 31. siječnja. Prisjetimo se, u ne tako davnoj prošlosti na popisu lovne divljači slovile su još patka lastarka (Anas acuta)  i patka žličarka /Anas clypeata), danas sa statusom