DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 96     <-- 96 -->        PDF

vremenskim razmacima namotavaju i odmotavaju oko jednog, a potom drugog vretena.
U nastavku dana posjetili smo mjesto Sauris na 1 212 m n.v., gdje je također zabilježena velika depopulacija stanovništva – sa 885 stanovnika 1951. god. na 429 stanovnika 2011. god. Mjesto ima posebnu mikroklimu pogodnu za prozvodnju pršuta. Posjetili smo Pršutanu Wolf Sauris s.p.a., za proizvodnju pršuta. Firmu je utemeljio Giseppe Petris, a nastavio voditi njegov sin Stefano. Kao poseban kvalitetan proizvod s geografskim porijeklom pršut je zašićen 2006. godine. U firmi je zaposleno 16 radnika, kapacitet prizvodnje je 75 000 do 80 000 pršuta godišnje. Kupuje se samo sirovi pršut (cijena oko 3,60 Eura/kg), jer firma ne želi i nema kapaciteta za obradu ostalih dijelova mesa svinje. Ciklus proizvodnje – priprema (nema prešanja), cijeđenje, soljenje, dimljenje (samo dvije noći) i sušenje je godinu dana.
Na ovome smo putovanju, kao i na mnogima prije, vidjeli nešto novo i štošta naučili, ali i predstavili hrvatske šumare i hrvatskog šumarstvo s 250 godišnjom tradicijom sudionicima ovogodišnjeg susreta Alpe-Adria.
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
Damir Delač
U skladu s izmjenom Poslovnika o radu Skupštine, kojega je usvojio Upravni odbor HŠD-a na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2014., uvedena je mogućnost elektroničkih sjednica Skupštine HŠD-a. 1. Elektronička sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva 2015. godine imala je jednu točku
Dnevnoga reda:
Ad 1.
Verifikacija: 1. Prijedloga programa rada HŠD-a za 2015. godinu 2. Prijedloga Financijskog plan HŠD-a za 2015. godinu 3. Izvješća o radu središnjice HŠD-a za 2014. godinu 4. Financijskog izvršenje plana HŠD-a za 2014. godinu 5. Izvješća Povjerenstva za popis imovine 6. Izvješće Nadzornog odbora 7. Prijedloga Pravilnika o radu zaposlenika HŠD-a 8. Prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora HŠD-a 9. Prijedloga izmjena Poslovnika o radu Skupštine HŠD-a.
Prijedloge pod točkama 1., 2., 7., 8. i 9. Upravni odbor usvojio je na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2014. godine.
Prijedloge pod točkama 3., 4., 5. i 6. Upravni odbor usvojio je na 1. sjednici održanoj 20. veljače 2015. godine.
Početak elektroničkog glasanja bio je 3. ožujka 2015. godine u 12,00 sati, a kraj glasanja bio je 8. ožujka 2015. godine u 24,00 sata.
Od ukupno 101 delegata glasalo je 77 delegata.
Rezultati glasanja su sljedeći:
1. Prijedlog programa rada HŠD-a za 2015. godinu, ZA-76, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASALO-0
2. Prijedlog Financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu ZA-75, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASALO-1