DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE
Oliver Vlainić
Programom obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva predviđena je među aktivnostima i prezentacija šumarskoga sektora u Hrvatskom saboru, točnije pred njegovim Odborom za poljoprivredu, radnim tijelom Sabora u čijem su djelokrugu rada „poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području: – poljoprivrede – morskog i slatkovodnog ribarstva, marikulture – veterinarstva – sela i ruralnog razvoja – šumarstva i vodnog gospodarstva.“
Na temelju zamolbe Hrvatskoga šumarskog društva za pokroviteljstvom obilježavanja 250. godišnjice organizirane hrvatske šumarske struke, Predsjedništvo Hrvatskoga sabora 11. prosinca 2014. prihvatilo je pokroviteljstvo i dodijelilo ga Odboru za poljoprivredu.
Svrha tematske sjednice bila je predstaviti najznačajnije institucije koje djeluju u sektoru, kako znanstvene i istraživačke, tako gospodarske i strukovne, ali i upoznati sabornike s dugom prošlošću, sadašnjim trenutkom te potencijalima sektora u budućnosti.
Prijedlog za prezentaciju sektora u Saboru dala je članica Povjerenstva za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Silvija Zec, dipl. ing. šum., koja se značajno angažirala u komunikaciji sa Saborom te samoj organizaciji sjednice. Hrvatsko šumarsko društvo preko predsjednika Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. i tajnika mr. sc. Damira Delača, dipl. ing. šum. koordiniralo je pripremne sastanke u cilju što bolje prezentacije te su stoga u Šumarskom domu održana dva pripremna sastanka na kojima su sudjelovali predstavnici Akademije šumarske znanosti, predsjednik akademik Igor Anić, Šumarskog fakulteta dekan prof. dr. Vladimir Jambreković, Hrvatskoga šumarskog instituta ravnateljica dr. sc. Dijana Vuletić, Hrvatskih šuma d.o.o. član Uprave Ivan Ištok, dipl. ing. šum., Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika tajnik saveza mr. sc. Miljenko Županić, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije tajnica Silvija Zec, dipl. ing. šum. koji su ujedno bili i prezentatori ispred svojih institucija, a njima su pridodani sa svojim prezentacijama prof. dr. Ivica Tikvić sa Šumarskog fakulteta i EU projektni menadžer Hrvatskih

ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 82     <-- 82 -->        PDF

šuma d.o.o. Domagoj Troha te moderatorica prezentacija Ana Juričić Musa iz Hrvatskih šuma d.o.o.
Pozivom na tematsku sjednicu ustanovljen je sljedeći program:
PROGRAM RADA 53. (tematske) SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
26. veljače (četvrtak) 2015. godine (10,00 sati), Hrvatski sabor, dvorana Josipa Šokčevića
250. godina organizirane hrvatske šumarske struke (1765. – 2015.)
1. Otvaranje sjednice – Franjo Lucić, predsjednik Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora;
2. 250 godina hrvatskoga šumarstva ili kako su stvarane naše šume – akademik Igor Anić (predsjednik Akademije šumarskih znanosti);
3. Sektor šumarstva – Domagoj Križaj, pomoćnik ministra poljoprivrede;
4. Stanje u sektoru šumarstva i drvne industrije – Silvija Zec, tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije;
5. Stanje u državnim šumama/potencijal u razvoju šuma šumoposjednika – Ivan Ištok, član Uprave Hrvatske šume d.o.o./mr. sc. Miljenko Županić, Hrvatski savez udruga privatnih šumoposjednika;
6. Visoko obrazovanje, znanost i transfer tehnologije – prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
7. Znanstveno-istraživački rad u šumarstvu – dr. sc. Dijana Vuletić, Hrvatski šumarski institut;
8. Značaj naknade za općekorisne funkcije šuma u hrvatskom šumarstvu – prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
9. EU fondovi u šumarstvu – Domagoj Troha, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.;
10. Rasprava
11. Završetak sjednice
Sjednica je trajala dva sata, a osim članova Odbora nazočili su joj Mladen Pavić, savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za europske fondove, poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, pojedini saborski zastupnici te predstavnici brojnih institucija iz sektora šumarstva, drvne industrije, poljoprivrede i zaštite prirode.
Na stranicama Sabora nakon sjednice zabilježeno je sljedeće:
„Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu u povodu 250. obljetnice organizirane šumarske struke u Republici Hrvatskoj.
Uvodno je predsjednik Odbora Franjo Lucić podsjetio kako je posljednji organizirani posjet hrvatskih šumara Hrvatskome saboru bio 1921. godine, kada je i konstituirano udruženje šumara Kraljevine SHS. Lucić je istaknuo kako su višefunkcionalnost i općekorisne funkcije šuma te dodana vrijednost koja proizlazi iz gospodarskih aktivnosti povezanih sa šumama, rezultat rada hrvatskih šumara u svim segmentima gospodarskih i društvenih zbivanja.
Predsjednik Akademije šumarskih znanosti, akademik Igor Anić podsjetio je kako je 90 posto tala Republike Hrvatske u funkciji poljoprivrede i šumarstva te upozorio na važnost pametnog i održivog gospodarenja šumama.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Domagoj Križaj upoznao je sudionike sjednice sa shemom rada Uprave za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 83     <-- 83 -->        PDF

U Republici Hrvatskoj primjenjuje se najskuplji način gospodarenja šumama, jer 90 posto hrvatskih šuma prirodno su uzgojene šume, istaknula je Silvija Zec, tajnica Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Podsjetila je i kako je dio šuma još uvijek minski sumnjivo područje. Naglasila je da je potrebno više promovirati uporabu drva u izravno i neizravno povezanim granama gospodarstva (građevinarstvo, drvna industrija, turizam).
Ivan Ištok, član Uprave Hrvatskih šuma, podsjetio je kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u Europi s udjelom šuma u državnom vlasništvu od 78 posto i udjelom drvnih zaliha u ovim šumama od 80 posto. FSC certifikat, koji imaju Hrvatske šume d.o.o., potvrda je gospodarenja šumama prema strogim ekološkim, gospodarskim i socijalnim kriterijima. Ištok je podsjetio kako su sredstva ostvarena gospodarenjem šuma u državnom vlasništvu posredno prihod Državnoga proračuna kojim se između ostalog financira i gospodarenje šumama.
Predstavnik udruženja šumovlasnika Miljenko Županić, upozorio je kako su privatne šume slabije kvalitete te kako je samo 4 posto ovih šuma certificirano. Županić je upozorio i na nesređenost katastra i zemljišnih knjiga kada je riječ o privatnim šumama, nedostatak šumskih prometnica, potrebu zakonskoga reguliranja sječe šuma u privatnim šumama i nužnost uspostave jedinstvene baze podataka o privatnim šumama.
Pregled visokog obrazovanja i znanosti u području šumarstva dao je dekan Šumarskoga fakulteta Vladimir Jambreković, upozorivši na nužnost transfera znanja u šumarski i drvni sektor.
Četiri kategorije (ekološke, biosferne, socijalne, tradicijske), 12 glavnih funkcija i ukupno 77 općekorisnih funkcija šuma (OFKŠ) razlikuje Stalni odbor za šumarstvo EU-a, naglasio je Ivica Tikvić sa Šumarskoga fakulteta. Naknada za OKFŠ neophodna je u šumarstvu kako bi se očuvalo i poboljšalo stanje šuma, te je potrebno razviti kartiranje OKFŠ-a i uključiti OKFŠ u prostorne planove, istaknuo je
Tikvić.
O korištenju fondova EU-a u šumarstvu i Projektu „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i područjima ekološke mreže Natura 2000 u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“, kao i mogućnostima unutar mjera M01, M02, MO4 i M08 govorio je predstavnik Hrvatskih šuma Domagoj Troha.
U raspravi nakon prezentacija akademik Ferdo Bašić podsjetio je na povezanost poljoprivrede i šumarstva te ponovio da bi se naziv šumarstva trebao vratiti zajedničkom ministarstvu. Predsjednik Odbora Franjo Lucić u završnoj riječi izrazio je veliko zadovoljstvo prezentiranim te zahvalio na izlaganjima. Nakon toga uslijedilo je zajedničko druženje sudionika sjednice te slijeganje dojmova o prezentiranom.
Dan prije održavanja sjednice u holu ispred saborske dvorane Josipa Šokčevića postavljena je izložba fotografija bjelovarskog salona „Šuma okom šumara“, dio cjelovite replike izložbe postavljene u New Yorku, u sjedištu Ujedinjenih naroda 2011. godine povodom Međunarodne godine šuma. Uz to je postavljen logotip i plakat obljetnice 250 godina hrvatskoga šumarstva te fotografija Šumarskog doma. Izložba će biti postavljena do neke sljedeće tematske aktivnosti u Saboru.